Wyodrębnianie i łączenie plików formularza szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szablon formularza jest plik pojedyncze, który zawiera wiele plików pomocniczych, takich jak pliki definiujące sposób wyświetlania formantów w szablonie formularza, pliki grafiki wyświetlanej w szablonie formularza i programowania plików, które umożliwiają niestandardowej zachowania w szablonie formularza. Te pliki pomocnicze są nazywane zbiorczo pliki formularza. Podczas projektowania szablonu formularza można wyświetlać i pracować z plikami formularza, które składają się szablon formularza przez wyodrębnianie i zapisanie te pliki formularza do folderu.

W tym artykule

Wyodrębnianie plików formularza z szablonu formularza

Łączenie plików formularza w jeden plik szablonu formularza (xsn)

Wyodrębnianie plików formularza z szablonu formularza

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako pliki źródłowe.

 2. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu zaznacz istniejący folder, w którym mają zostać zapisane pliki formularza, lub utwórz nowy folder.

  W folderze tym program InfoPath zapisuje kopię pliku szablonu formularza (xsn) jako zestaw plików formularza.

Uwaga : W przypadku wprowadzenia zmian do szablonu formularza po wyodrębnieniu plików formularza zmiany są zapisywane w plikach formularza w tym folderze, a nie w pliku szablonu formularza (xsn).

Początek strony

Łączenie plików formularza w jeden plik szablonu formularza (xsn)

Po wyodrębnieniu plików formularza danego szablonu formularza i wprowadzeniu w nich zmian można je z powrotem połączyć w jeden plik szablonu formularza (xsn) przez opublikowanie lub zapisanie szablonu formularza. Gdy pliki formularza zostaną połączone w jeden plik xsn, wszelkie zmiany wprowadzone do szablonu formularza w programie InfoPath będą zapisywane w tym pliku xsn, a nie w wyodrębnionych plikach formularza.

 1. Otwórz Eksploratora Windows i wyszukaj folder zawierający pliki formularza.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Manifest.xsf, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Projektuj. Szablon formularza zostanie otwarty w trybie projektowania programu InfoPath.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby opublikować szablon formularza, kliknij polecenie Publikuj w menu Plik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora publikowania. Pliki źródłowe zostaną opublikowane jako jeden plik szablonu formularza (xsn).

  • Aby kontynuować projektowanie szablonu formularza, kliknij polecenie Zapisz jako w menu Plik, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij przycisk Zapisz. W polu Zapisz jako typ w oknie dialogowym Zapisywanie jako zostanie automatycznie wybrany typ pliku xsn.

   Uwaga : Jeśli w oknie dialogowym zostanie wyświetlony komunikat o publikowaniu szablonu formularza, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×