Wymiary i miary dostępne w połączeń jakości pulpit nawigacyjny do Teams firmy Microsoft i Skype dla firm Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pulpit nawigacyjny jakości połączeń (CQD) Microsoft Teams i Skype dla firm Online pozwala na uzyskanie wniosków do jakości połączenia przy użyciu Microsoft Teams i Skype dla firm usług. Ten temat zawiera szczegółowe informacje na temat wymiary i miary ujawnionego przez CQD. Aby dowiedzieć się więcej na temat CQD i jak je włączyć, zobacz Włączanie i przy użyciu połączeń jakości pulpit nawigacyjny do firmy Microsoft i Skype dla firm Online.

Pierwszym i drugim klasyfikacji punktu końcowego

Wiele wymiary i miary na pulpicie nawigacyjnym jakości połączeń (CQD) są oznaczone jako pierwszego lub drugiego. Następująca logika Określa, który punkt końcowy zajmujących strumienia lub połączenie jest oznaczony jako pierwszy:

 • Najpierw jest zawsze punkt końcowy serwera (AV MCU, serwera pośredniczącego itp.) Jeśli serwer w strumieniu i połączenia.

 • Drugi będzie zawsze punkt końcowy klienta chyba że strumienia między dwoma punktami końcowymi serwera.

 • Jeśli oba punkty końcowe są tego samego typu, zamówienie, dla którego jest pierwszym a drugim jest oparty na wewnętrznych kolejnością kategorii agenta użytkownika. Dzięki temu, że kolejność jest spójna.

Na przykład każdy wiersz reprezentuje parę agentów użytkownika biorących udział w strumieniu:

Kategoria agenta użytkownika wywołującego

Kategoria agenta użytkownika wywoływany

Pierwszego punktu końcowego

Drugi punkt końcowy

Najpierw jest rozmówcy

AV MCU

OC (klienta programu Skype dla firm)

AV MCU

OC (klienta programu Skype dla firm)

PRAWDA

OC (klienta programu Skype dla firm)

AV MCU

AV MCU

OC (klienta programu Skype dla firm)

FAŁSZ

OC (klienta programu Skype dla firm)

OC (klienta programu Skype dla firm)

OC (klienta programu Skype dla firm)

OC (klienta programu Skype dla firm)

FAŁSZ

AV MCU

Serwera pośredniczącego

Serwera pośredniczącego

AV MCU

Serwera pośredniczącego

AV MCU

Serwera pośredniczącego

AV MCU

PRAWDA

OC (klienta programu Skype dla firm)

Telefon OC (Skype dla firm Telefon IP)

OC (klienta programu Skype dla firm)

Telefon OC (Skype dla firm Telefon IP)

PRAWDA

Telefon OC (Skype dla firm Telefon IP)

OC (klienta programu Skype dla firm)

OC (klienta programu Skype dla firm)

Telefon OC (Skype dla firm Telefon IP)

FAŁSZ

Uwaga : Tej klasyfikacji imię i drugie różni się od których końcowym jest wywołujący lub wywoływany. Wymiar pierwsze jest odwołanie, które mogą być używane do identyfikowania który punkt końcowy był wywołujący lub wywoływany.

Wymiary

W poniższej tabeli przedstawiono wymiary jest obecnie dostępna w CQD:

Nazwa wymiaru

Typ danych i jednostki

Opis

Co wskazują wartości puste

Przykładowe wartości

Pierwszej sieci

Ciąg

Podsieć na potrzeby strumień multimediów przez pierwszego punktu końcowego Jeśli istnieje podsieci w podsieci danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy.

10.0.1.12.0

Pierwszy Nazwa sieciowa

Ciąg

Nazwa sieci używana przez strumień multimediów przez pierwszego punktu końcowego, oparty na podsieci mapowania celu dzierżawa danych konstrukcyjnych przekazane do portalu.

Wartości puste wskazuje, że nie zgłaszane przez punktu końcowego lub sieci danych sieciowych nie ma nazwy zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

USA-WA / REDMOND

Pierwszy zakres sieci

Ciąg

Sieć prefiks/zakres podsieci używane dla strumienia multimediów przez pierwszego punktu końcowego, oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazuje, że nie zgłaszane przez punktu końcowego lub sieci danych sieciowych nie ma zakres sieci zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

24

Nazwa pierwszego budynku

Ciąg

Nazwa budynku, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparta na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma tworzenia nazwa zdefiniowana w podsieci mapowania danych.

Główne

Pierwszy typ własności

Ciąg

Typ własności budynku, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma własności zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

Contoso-IT

Tworzenie pierwszego typu

Ciąg

Typ budynku, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania dzierżawa danych konstrukcyjnych przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma tworzenia zdefiniowanych w podsieci mapowania danych.

Otwieranie pakietu Office

Tworzenie pierwszego typu pakietu Office

Ciąg

Budynku wpisz miejsce, w którym znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma tworzenia office zdefiniowanych w podsieci mapowania danych.

Office

Pierwszy miasta

Ciąg

Miasto, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma Miasto zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

Redmond

Pierwszy kod pocztowy

Ciąg

Kod pocztowy, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma kod pocztowy zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

98052

Pierwszy kraj

Ciąg

Kraj, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma kraju zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

Polska

Stan pierwszego

Ciąg

Stan, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma stanie określonym w podsieci mapowania danych.

WA

Pierwszy Region

Ciąg

Region, w której znajdował się pierwszego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma zdefiniowanym w podsieci mapowania danych.

Ameryka Północna

Pierwszy rozsyłania Express

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli włączono podsieci używane dla strumienia multimediów przez pierwszego punktu końcowego dla trasy Express według podsieci mapowania dzierżawa tworzenia danych przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma flagę express trasę w podsieci mapowania danych.

wartość PRAWDA.

Druga sieci

Ciąg

Podsieć na potrzeby strumień multimediów przez drugiego punktu końcowego Jeśli istnieje podsieci w podsieci danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy.

10.0.1.12.0

Druga nazwa sieciowa

Ciąg

Nazwa sieci używana przez strumień multimediów przez drugiego punktu końcowego, oparty na podsieci mapowania celu dzierżawa danych konstrukcyjnych przekazane do portalu.

Wartości puste wskazuje, że nie zgłaszane przez punktu końcowego lub sieci danych sieciowych nie ma nazwy zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

USA-WA / REDMOND

Zakres sieci drugiego

Ciąg

Sieć prefiks/zakres podsieci używane dla strumienia multimediów przez drugiego punktu końcowego, oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazuje, że nie zgłaszane przez punktu końcowego lub sieci danych sieciowych nie ma zakres sieci zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

24

Nazwa drugiego budynku

Ciąg

Nazwa budynku, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparta na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma tworzenia nazwa zdefiniowana w podsieci mapowania danych.

Główne

Drugi typ własności

Ciąg

Typ własności budynku, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma własności zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

Contoso — IT

Typ drugiego budynku

Ciąg

Typ budynku, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania dzierżawa danych konstrukcyjnych przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma tworzenia zdefiniowanych w podsieci mapowania danych.

Otwieranie pakietu Office

Tworzenie drugiego typu pakietu Office

Ciąg

Budynku wpisz miejsce, w którym znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma tworzenia office zdefiniowanych w podsieci mapowania danych.

Office

Miasto drugiego

Ciąg

Miasto, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma Miasto zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

Redmond

Drugi kod pocztowy

Ciąg

Kod pocztowy, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma kod pocztowy zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

98052

Drugiego kraju

Ciąg

Kraj, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma kraju zdefiniowane w podsieci mapowania danych.

Polska

Stan drugiego

Ciąg

Stan, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma stanie określonym w podsieci mapowania danych.

WA

Drugiego regionu

Ciąg

Region, w której znajdował się drugiego punktu końcowego oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma zdefiniowanym w podsieci mapowania danych.

Ameryka Północna

Druga rozsyłania Express

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli używane podsieci multimediów strumienia przez drugi punkt końcowy jest włączona dla rozsyłania Express oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu.

Wartości puste wskazują danych sieciowych nie zgłoszone przez punkt końcowy sieci nie mieści się w sieci firmowej lub sieć nie ma flagę express trasę w podsieci mapowania danych.

wartość PRAWDA.

Najpierw wewnątrz Corp

Wyliczenie

Wskazuje, jeśli pierwszego punktu końcowego znajdował się w podsieci sieci firmowej oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu. Domyślnie poza jest traktowany jako punkt końcowy.

Możliwe wartości:

 • Wewnątrz

 • Poza

-

Wewnątrz

Druga Corp wewnątrz

Wyliczenie

Wskazuje, jeśli drugi punkt końcowy znajdował się w podsieci sieci firmowej oparty na podsieci mapowania danych konstrukcyjnych dzierżawy przekazane do portalu. Domyślnie poza jest traktowany jako punkt końcowy.

Możliwe wartości:

 • Wewnątrz

 • Poza

-

Wewnątrz

Pierwszy identyfikator dzierżawy

Ciąg

Identyfikator dzierżawy usługi Office 365 dla pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że nie można określić identyfikator dzierżawy pierwszego punktu końcowego. Może to oznaczać, że punkt końcowy został podpisany do lokalnego programu Skype dla firm Server wdrożenia.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Drugi identyfikator dzierżawy

Ciąg

Identyfikator dzierżawy usługi Office 365 dla drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że nie można określić identyfikator dzierżawy drugiego punktu końcowego. Może to oznaczać, że punkt końcowy został podpisany do lokalnego programu Skype dla firm Server wdrożenia.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Pierwszy puli

Ciąg

W programie Skype dla firm Online puli FQDN przypisany do pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że nie można określić programu Skype dla firm Online puli dla pierwszego punktu końcowego. Może to oznaczać, że punkt końcowy został podpisany do lokalnego programu Skype dla firm Server wdrożenia.

pool1.Lync.com

Druga puli

Ciąg

W programie Skype dla firm Online puli FQDN przypisany do drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że nie można określić programu Skype dla firm Online puli dla drugiego punktu końcowego. Może to oznaczać, że punkt końcowy został podpisany do lokalnego programu Skype dla firm Server wdrożenia.

pool1.Lync.com

Federacji

Boolean

Zwraca wartość true, gdyby strumienie między dwoma dzierżaw federacyjnych, FAŁSZ w przeciwnym razie.

Wartości puste wskazuje, że go nie można określić było federacyjnych strumienia lub jeśli niektóre sygnalizowania dane nie były zbierane.

False

Rekord QoE dostępne

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli co najmniej jeden raport jakości obsługi był dostępny dla połączenia i sesji. Wiele wymiary i miary są dostępne tylko wtedy, gdy rekord QoE był dostępny. Jeśli połączenie nie ustanowić pomyślnie, QoE rekordu nie będzie dostępna.

-

Prawda

Rekord dotyczy dostępne

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli co najmniej jeden rekordów szczegółów połączeń jest dostępne dla połączenia i sesji.

-

Prawda

Etykiety linii multimediów

Liczba całkowita

Etykiety w SDP dla wiersza multimediów. Typ multimediów służy do określenia, jeśli etykiety jest używany dla połączeń wideo, audio, udostępniania aplikacji lub udostępniania ekranu na podstawie wideo.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

0

Typ multimediów

Ciąg

Typ multimediów (wideo, audio, udostępniania aplikacji lub udostępniania ekranu na podstawie wideo).

-

Dźwięki

Najpierw to serwer

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli pierwszy punkt końcowy jest punkt końcowy serwera, takie jak serwer konferencji (AVMCU, ASMCU) lub inne serwery multimediów (serwera pośredniczącego), lub punkt końcowy klienta. Możliwe wartości: klient, serwer.

-

Client (Klient)

Drugi to serwer

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli drugi punkt końcowy jest punkt końcowy serwera, takie jak serwer konferencji (AVMCU, ASMCU) lub inne serwery multimediów (serwera pośredniczącego), lub punkt końcowy klienta. Możliwe wartości: klient, serwer.

-

Client (Klient)

Najpierw jest rozmówcy

Boolean

Wartość true, jeśli pierwszy punkt końcowy został rozmówcy (inicjowane ustanawiania sesji).

-

Prawda

Pierwszy szczegółów połączenia sieciowego

Ciąg

Typ sieci używane przez pierwszego punktu końcowego. Możliwe wartości:

 • Połączone

 • sieci Wi-Fi

 • MobileBB

 • Tunelem

 • Inne

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Połączone

Drugi szczegółów połączenia sieciowego

Ciąg

Typ sieci używane przez drugiego punktu końcowego. Możliwe wartości:

 • Połączone

 • sieci Wi-Fi

 • MobileBB

 • Tunelem

 • Inne

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Połączone

Kierunek strumienia

Ciąg

Wskazuje kierunek strumienia między punkty końcowe. Możliwe wartości:

 • Pierwszego na drugi

 • Druga do pierwszego

Wartości puste wskazuje, że nie danych zgłoszono aby wskazać kierunek strumienia.

Pierwszego na drugi

Opis ładunku

Ciąg

Nazwa ostatniego kodera-dekodera, które są używane w strumieniu.

Wartości puste wskazuje, że są dostępne żadne dane.

SILKWide

Połączenia audio i wideo

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli połączenia były strumienie audio i wideo, FAŁSZ w przeciwnym razie

Wartości puste wskazuje, że nie danych zgłoszono oznaczającą typy multimediów strumienia.

Prawda

Czas trwania 5 sekund lub mniej

Boolean

Zwraca wartość true, gdyby strumienia czas trwania 5 sekund lub mniej FAŁSZ w przeciwnym razie.

-

wartość PRAWDA.

Czas trwania 60 sekund lub więcej

Boolean

Zwraca wartość true, gdyby strumienia czas trwania 60 sekund, FAŁSZ w przeciwnym razie.

-

wartość PRAWDA.

Czas trwania (w sekundach)

Zakres (w sekundach)

Czas trwania strumienia w sekundach. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

-

062: [1 -2)

Czas trwania (w minutach)

Zakres (w minutach)

Czas trwania strumienia w minutach. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

-

065: [3-4)

Zakończenia

Data i godzina

Strumień czas zakończenia. Należy zauważyć, że ten wymiar może być zbyt dużą liczbą wierszy może być używany jako wymiaru w raporcie. Może być użyty filtr.

-

T00:00:01 2017-02-01

Rok

Liczba całkowita

Rok początku strumienia.

-

2017

Miesiąc

Liczba całkowita

Miesiąc początku strumienia.

-

2

Dzień

Liczba całkowita

Dzień początku strumienia.

-

1

Godzina

Liczba całkowita

Godzina początku strumienia.

-

1

Minuta

Liczba całkowita

Minuta początku strumienia.

-

30

Sekunda

Liczba całkowita

Drugi początku strumienia.

-

12

Dzień roku

Liczba całkowita

Dzień roku początku strumienia.

-

32

Dzień tygodnia

Ciąg

Dzień tygodnia początku strumienia.

-

Środa

Numer dnia tygodnia

Liczba całkowita

Numer dnia tygodnia początku strumienia.

-

3

Rok, miesiąc

Ciąg

Miesiąc i rok początku strumienia.

-

2017-02

Pełny miesiąc

Data i godzina

Pełny miesiąc początku strumienia.

-

T00:00:00 2017-02-01

Pierwsza domena

Ciąg

Domena użytkownika przy użyciu pierwszego punktu końcowego. Jeśli pierwszy punkt końcowy nie jest serwerem konferencji, jest domeną organizator spotkania. Może być również domenę kont usługi używane w scenariuszu.

-

contoso.com

Druga domeny

Ciąg

Domena użytkownika przy użyciu drugiego punktu końcowego. Jeśli drugi punkt końcowy nie jest serwerem konferencji, jest domeną organizator spotkania. Może być również domenę kont usługi używane w scenariuszu.

-

contoso.com

Pierwsza kategoria agenta użytkownika

Ciąg

Kategoria agenta użytkownika pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują agenta użytkownika, którego nie ma obecnie mapowanie przykład 3 agenta użytkownika strony.

OC

Drugiej kategorii agenta użytkownika

Ciąg

Kategoria agenta użytkownika drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują agenta użytkownika, którego nie ma obecnie mapowanie przykład 3 agenta użytkownika strony.

OC

Pierwszy agenta użytkownika

Ciąg

Ciąg agenta użytkownika pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują nie agenta użytkownika zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (program Skype dla firm)

Druga agenta użytkownika

Ciąg

Ciąg agenta użytkownika drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują nie agenta użytkownika zgłaszane przez drugiego punktu końcowego.

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (program Skype dla firm)

Typ konferencji

Ciąg

Typ konferencji identyfikatora URI. Możliwe wartości:

 • conf:applicationsharing

 • conf:audio-wideo

 • conf:Focus

Wartości puste wskazują scenariusz nie należących do konferencji.

conf:audio-wideo

Identyfikator konferencji

Ciąg

Identyfikator konferencji skojarzone z strumieni. Należy zauważyć, że ten wymiar może być zbyt dużą liczbą wierszy może być używany jako wymiaru w raporcie. Może być użyty filtr.

Wartości puste wskazują scenariusz nie należących do konferencji.

0001P6GK

Pierwsza wersja aplikacji klienta

Ciąg

Wersja aplikacji na potrzeby pierwszego punktu końcowego. Danych jest przeglądana od agenta użytkownika.

Wartości puste oznacza, że nie można przeanalizować ciągu wersji lub wartość nie został zgłoszony.

16.0.7766.2047

Druga wersja aplikacji klienta

Ciąg

Wersja aplikacji używane do drugiego punktu końcowego. Danych jest przeglądana od agenta użytkownika.

Wartości puste oznacza, że nie można przeanalizować ciągu wersji lub wartość nie został zgłoszony.

16.0.7766.2047

Transport

Ciąg

Typ transportu sieci używane przez strumienia. Możliwe wartości:

 • UDP

 • TCP

 • Nierozpoznane

 • Nierozpoznane wskazują, że system nie można określić typ transportu był TCP i UDP.

Wartości puste oznacza, że nie został zgłoszony typ transportu lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

UDP

Pierwszy Ice łączności

Ciąg

Typ łączności ICE używany przez pierwszego punktu końcowego. Możliwe wartości:

 • Ścieżki sieciowej bezpośrednich - bezpośrednich

 • RELAY — za pomocą przekazywania

 • HTTP - przez serwer proxy HTTP

 • Niepowodzenie — łączność nie powiodła się

Wartości puste oznacza, że nie został zgłoszony typu łączności lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

BEZPOŚREDNIE

Druga Ice łączności

Ciąg

Typ łączności ICE używany przez drugiego punktu końcowego. Możliwe wartości:

 • Ścieżki sieciowej bezpośrednich - bezpośrednich

 • RELAY — za pomocą przekazywania

 • HTTP - przez serwer proxy HTTP

 • Niepowodzenie — łączność nie powiodła się

Wartości puste oznacza, że nie został zgłoszony typu łączności lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

BEZPOŚREDNIE

Pierwszy adres IP

Ciąg

Adres IP pierwszego punktu końcowego. Należy zauważyć, że ten wymiar może być zbyt dużą liczbą wierszy może być używany jako wymiaru w raporcie. Może służyć jako filtr zamiast tego.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

10.0.0.10

Drugi adres IP

Ciąg

Adres IP drugiego punktu końcowego.

Uwaga : Ten wymiar może być zbyt dużą liczbą wierszy może być używany jako wymiaru w raporcie. Może służyć jako filtr zamiast tego.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

10.0.0.10

Pierwszy szybkości łącza

Bitów na sekundę

Szybkość łącza w bitów na sekundę zgłaszane przez karty sieciowej używanej przez pierwszy punkt końcowy.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

10000000

Druga szybkości łącza

Bitów na sekundę

Szybkość łącza w bitów na sekundę zgłaszane przez karty sieciowej używanej przez drugi punkt końcowy.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

10000000

Pierwszy Port

Numer portu

Numer portu sieci używane przez pierwszego punktu końcowego multimediów.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

50018

Port drugiego

Numer portu

Numer portu sieci używane przez drugiego punktu końcowego multimediów.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

50018

Pierwszy zwrotnej lokalny adres IP

Ciąg

Adres IP pierwszego punktu końcowego widoczne przez serwer przekazywania multimediów. Jest to zazwyczaj publicznego Internetu adresu IP skojarzonego z pierwszego punktu końcowego dla strumienia.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

104.43.195.251

Druga zwrotnej lokalny adres IP

Ciąg

Adres IP drugiego punktu końcowego widoczne przez serwer przekazywania multimediów. Jest to zazwyczaj publicznego Internetu adresu IP skojarzonego do drugiego punktu końcowego dla strumienia.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

104.43.195.251

Najpierw przekazywania adresów IP

Ciąg

Adres IP multimediów przekazywania serwera przydzielone przez pierwszego punktu końcowego.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

104.43.195.251

Drugi przekazywania adresów IP

Ciąg

Adres IP multimediów przekazywania serwera przydzielany przez drugi punkt końcowy.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

104.43.195.251

Pierwszy Port przekazywania

Liczba całkowita

Port multimediów przydzielone na serwerze przekazywania multimediów przez pierwszego punktu końcowego.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

3478

Port przekazywania drugiego

Liczba całkowita

Port multimediów przydzielone na serwerze przekazywania multimediów przez drugiego punktu końcowego.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

3478

Pierwszą podsieć

Ciąg

Podsieć używanych dla strumienia multimediów przez pierwszego punktu końcowego kreski wyodrębniania każdy oktet.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

104.43.195.0

Drugą podsieć

Ciąg

Podsieć używanych dla strumienia multimediów przez drugiego punktu końcowego kreski wyodrębniania każdy oktet.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

104.43.195.0

Pierwszy VPN

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli karty sieciowej używanej przez pierwszy punkt końcowy wskazywana go było połączenie VPN, FAŁSZ w przeciwnym razie. Niektóre VPN nie poprawnie ten danych raportu poprawnie.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

Prawda

Druga VPN

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli sieciową używane przez drugiego punktu końcowego wskazywana go było połączenie VPN, FAŁSZ w przeciwnym razie. Niektóre VPN nie poprawnie ten danych raportu poprawnie.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

Prawda

Źródło zastosowanego przepustowości

Ciąg

Służy do identyfikowania źródła przepustowości zastosowane do strumienia. Możliwe wartości:

 • Max statyczne

 • Interfejs API modalność

 • Interfejs API Modality_All

 • Interfejs API SendSide BWLimit

 • Wartość preferencji

 • WŁĄCZANIE

 • Włącz ReceiveSide

 • Interfejs API SDP modalność, zdalnego RecvSide BWLimit

 • Interfejs API ServiceQuality

 • INTERFEJS API SDP

 • Odbieranie SidePDP

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

StaticMax

Est przepustowości

Zakres (bitów na sekundę)

Obliczanie średniej wartości szacowany przepustowości między pierwszym i drugim punkt końcowy w bitów na sekundę.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

026: [260000-270000)

Flagi obejścia serwera pośrednictwa

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumień multimediów pominięte serwera pośredniczącego i polega bezpośrednio między klientem a PSTN bramy podłączony do centrali PBX, FAŁSZ w przeciwnym razie.

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

Prawda

Pierwszy typ łączności dotyczy

Ciąg

Określa ścieżkę łączności ICE przez pierwszy punkt końcowy do użytku na tym strumieniu. Możliwe wartości:

 • System operacyjny

 • PeerDerived

 • Ogłuszającą

 • Włączanie

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

System operacyjny

Drugi typ łączności dotyczy

Ciąg

Określa ścieżkę łączności ICE przez drugi punkt końcowy do użytku na tym strumieniu. Możliwe wartości:

 • System operacyjny

 • PeerDerived

 • Ogłuszającą

 • Włączanie

Puste wartości oznaczają te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy lub czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone.

System operacyjny

Najpierw przechwycić deweloperów

Ciąg

Nazwa urządzenia przechwytywania pierwszego punktu końcowego. W przypadku:

 • Strumienie audio - urządzenia używanego mikrofonu

 • Strumienie wideo - urządzenie na potrzeby aparatu fotograficznego

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu odcinające strumienie — ekranu

 • Udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Mikrofon zestawu słuchawkowego (6000 LX Microsoft LifeChat)

Druga deweloperów przechwytywania

Ciąg

Nazwa urządzenia przechwytywania używane przez drugiego punktu końcowego. W przypadku:

 • Strumienie audio - urządzenia używanego mikrofonu

 • Strumienie wideo - urządzenie na potrzeby aparatu fotograficznego

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu odcinające strumienie — ekranu

 • Udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Mikrofon zestawu słuchawkowego (6000 LX Microsoft LifeChat)

Najpierw przechwycić sterownik deweloperów

Ciąg

Nazwa sterownika przechwytywania używanego przez pierwszy punkt końcowy w formie "producenta: wersja". W przypadku:

 • Strumienie audio - sterownik mikrofonu

 • Strumienie wideo — sterownik używany przez aparat fotograficzny

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu i udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Microsoft: 10.0.14393.0

Sterownik deweloperów drugi przechwytywania

Ciąg

Nazwa sterownika przechwytywania używanego przez drugi punkt końcowy w formie "producenta: wersja". W przypadku:

 • Strumienie audio - sterownik mikrofonu

 • Strumienie wideo — sterownik używany przez aparat fotograficzny

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu i udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Microsoft: 10.0.14393.0

Najpierw renderowania deweloperów

Ciąg

Nazwa urządzenia renderowania używane przez pierwszego punktu końcowego. W przypadku:

 • Strumienie audio - sterownik mikrofonu

 • Strumienie wideo — sterownik używany przez aparat fotograficzny

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu i udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Mikrofon zestawu słuchawkowego (6000 LX Microsoft LifeChat)

Druga deweloperów renderowania

Ciąg

Nazwa urządzenia renderowania używane przez drugiego punktu końcowego. W przypadku:

 • Strumienie audio - sterownik mikrofonu

 • Strumienie wideo — sterownik używany przez aparat fotograficzny

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu i udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Mikrofon zestawu słuchawkowego (6000 LX Microsoft LifeChat)

Najpierw renderowania sterownika deweloperów

Ciąg

Nazwa renderowania sterownika używanego przez pierwszy punkt końcowy. W przypadku:

 • Strumienie audio - sterownik mikrofonu

 • Strumienie wideo — sterownik używany przez aparat fotograficzny

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu i udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Microsoft: 10.0.14393.0

Drugi renderowania sterownika deweloperów

Ciąg

Nazwa renderowania sterownika używanego przez drugi punkt końcowy. W przypadku:

 • Strumienie audio - sterownik mikrofonu

 • Strumienie wideo — sterownik używany przez aparat fotograficzny

 • Klip wideo — podstawie — udostępnianie ekranu i udostępnianie strumienie - pustej aplikacji

Wartości puste wskazują te dane nie zgłaszane przez punkt końcowy, czy ścieżka multimedia nie zostało utworzone lub że strumieni był udostępniania wideo, na ekranie lub aplikacji.

Microsoft: 10.0.14393.0

Procesor imię

Ciąg

Nazwa użycie Procesora przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Contoso Procesora X11 @ 1.80 GHz

Druga nazwa Procesora

Ciąg

Nazwa użycie Procesora przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Contoso Procesora X11 @ 1.80 GHz

Pierwszą liczbę procesorów rdzeni

Liczby rdzeni

Liczba rdzeni Procesora dostępne na pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

8

Druga liczba procesorów rdzeni

Liczby rdzeni

Liczba rdzeni Procesora dostępne na drugi punkt końcowy.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

8

Pierwszy szybkość procesora CPU

Szybkość Procesora w MHz

Szybkość w MHz użycie Procesora przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

1800

Druga szybkość procesora CPU

Szybkość Procesora w MHz

Szybkość w MHz użycie Procesora przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

1800

Pierwszego punktu końcowego

Ciąg

Nazwa komputera zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego Jeśli punkt końcowy jest serwerem lub klientem usługi w chmurze.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

NAZWAKOMPUTERA

Drugi punkt końcowy

Ciąg

Nazwa komputera zgłaszane przez drugiego punktu końcowego Jeśli punkt końcowy jest serwerem lub klientem usługi w chmurze.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

NAZWAKOMPUTERA

Pierwszy systemu operacyjnego

Ciąg

Pełna ciąg architektura i System operacyjny zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Windows 10.0.14996 SP: typ 0.0: pakiet 1(Workstation): 256 Arch: x64 WOW64: PRAWDA

Druga systemu operacyjnego

Ciąg

Pełna ciąg architektura i System operacyjny zgłaszane przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Windows 10.0.14996 SP: typ 0.0: pakiet 1(Workstation): 256 Arch: x64 WOW64: PRAWDA

Pierwszy OS filtrowane

Ciąg

Nazwa systemu i wersji głównych i pomocniczych zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego. Mogą wystąpić przypadki, w którym ten ciąg zawiera więcej niż nazwa systemu operacyjnego i wersji.

Wartości puste wskazuje, że albo punkt końcowy nie Zgłoś nie odebrano te informacje lub raportu z tego punktu końcowego.

Windows 10

Druga OS filtrowane

Ciąg

Nazwa systemu i wersji głównych i pomocniczych zgłaszane przez drugiego punktu końcowego. Mogą wystąpić przypadki, w którym ten ciąg zawiera więcej niż nazwa systemu operacyjnego i wersji.

Wartości puste wskazuje, że albo punkt końcowy nie Zgłoś nie odebrano te informacje lub raportu z tego punktu końcowego.

Windows 10

Pierwszy architektury systemu operacyjnego

Ciąg

Architektury zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują, albo punkt końcowy nie zgłasza te informacje nie odebrano raportu z tego punktu końcowego lub format architektury nie został rozpoznany.

x64

Druga architektury systemu operacyjnego

Ciąg

Architektury zgłaszane przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują, albo punkt końcowy nie zgłasza te informacje nie odebrano raportu z tego punktu końcowego lub format architektury nie został rozpoznany.

x64

Pierwszy flagi wirtualizacji

Ciąg

Flaga wskazująca typ środowiska wirtualizacji zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego. Możliwe wartości:

 • "0x00" — Brak "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen komputera

Wartości puste wskazują te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy.

0x00

Druga flagi wirtualizacji

Ciąg

Flaga wskazująca typ środowiska wirtualizacji zgłaszane przez drugiego punktu końcowego. Możliwe wartości:

 • "0x00" — Brak "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen komputera

Wartości puste wskazują te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy.

0x00

Pierwszy sterownik Microsoft Wi-Fi

Ciąg

Nazwa sterownika Microsoft WiFi używane zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego. Wartość mogą być zlokalizowane oparte na języku używane przez punkt końcowy.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Karta wirtualna sieci obsługiwane firmy Microsoft

Druga sterownik Microsoft Wi-Fi

Ciąg

Nazwa sterownika Microsoft WiFi używane zgłaszane przez drugiego punktu końcowego. Wartość mogą być zlokalizowane oparte na języku używane przez punkt końcowy.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Karta wirtualna sieci obsługiwane firmy Microsoft

Pierwszy sterownik dostawcy sieci Wi-Fi

Ciąg

Dostawcy i nazwę sterownika sieci Wi-Fi zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Sterownik bezprzewodowej AC pasek narożnej contoso

Druga sterownik dostawcy sieci Wi-Fi

Ciąg

Dostawcy i nazwę sterownika sieci Wi-Fi zgłaszane przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Sterownik bezprzewodowej AC pasek narożnej contoso

Pierwsza wersja sterownika Microsoft Wi-Fi

Ciąg

Wersja sterownik Microsoft WiFi zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Microsoft: 10.0.14393.0

Druga wersja sterownika Microsoft Wi-Fi

Ciąg

Wersja sterownik Microsoft WiFi zgłaszane przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Microsoft: 10.0.14393.0

Pierwsza wersja sterownika dostawcy sieci Wi-Fi

Ciąg

Wersja sterownika sieci Wi-Fi zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego i dostawcy.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Contoso:15.1.1.0

Druga wersja sterownika dostawcy sieci Wi-Fi

Ciąg

Wersja sterownika sieci Wi-Fi zgłaszane przez drugiego punktu końcowego i dostawcy.

Wartości puste wskazują sieci Wi-Fi nie był używany przez punkt końcowy albo informacji dotyczących sterowników nie został zgłoszony.

Contoso:15.1.1.0

Pierwszy sieci Wi-Fi kanału

Ciąg

Kanał sieci Wi-Fi używane przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste oznacza, że albo nie użyto sieci Wi-Fi lub kanał nie został zgłoszony.

10

Druga sieci Wi-Fi kanału

Ciąg

Kanał sieci Wi-Fi używane przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste oznacza, że albo nie użyto sieci Wi-Fi lub kanał nie został zgłoszony.

10

Pierwszy typ opcji sieci Wi-Fi

Ciąg

Typ opcji sieci Wi-Fi używane przez pierwszego punktu końcowego. HRDSSS odpowiada 802.11b.

Wartości puste oznacza, że albo nie użyto sieci Wi-Fi lub typ sieci Wi-Fi nie został zgłoszony.

802.11ac

Drugi typ opcji sieci Wi-Fi

Ciąg

Typ opcji sieci Wi-Fi używane przez drugiego punktu końcowego. HRDSSS odpowiada 802.11b.

Wartości puste oznacza, że albo nie użyto sieci Wi-Fi lub typ sieci Wi-Fi nie został zgłoszony.

802.11ac

Pierwszy sufiks DNS

Ciąg

Sufiks DNS skojarzonych z kartą sieciową zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego. Należy zauważyć, że ta wartość może zostać zgłoszone dla każdego typu karty sieciowej.

Wartości puste wskazuje, że ta wartość nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Corp.contoso.com

Druga sufiks DNS

Ciąg

Sufiks DNS skojarzonych z kartą sieciową zgłaszane przez drugiego punktu końcowego. Należy zauważyć, że ta wartość może zostać zgłoszone dla każdego typu karty sieciowej.

Wartości puste wskazuje, że ta wartość nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

Corp.contoso.com

Pierwszy pasek sieci Wi-Fi

Ciąg

Pasek sieci Wi-Fi używane określone przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste oznacza, że albo wartość została nie są obliczane przez punkt końcowy lub nie.

5.0 Ghz

Drugi pasek sieci Wi-Fi

Ciąg

Pasek sieci Wi-Fi używane określone przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste oznacza, że albo wartość została nie są obliczane przez punkt końcowy lub nie.

5.0 Ghz

Pierwszy sygnał sieci Wi-Fi

Ciąg

Sygnał sieci Wi-Fi w procentach [0 – 99] zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste oznacza, że albo wartość została nie są obliczane przez punkt końcowy lub nie.

081: [90-100)

Drugi sygnał sieci Wi-Fi

Ciąg

Sygnał sieci Wi-Fi w procentach [0 – 99] zgłaszane przez drugiego punktu końcowego.

Wartości puste oznacza, że albo wartość została nie są obliczane przez punkt końcowy lub nie.

081: [90-100)

Pierwszy baterii sieci Wi-Fi

Zakres (procent)

Pozostało baterii w procentach [0 – 99] zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego. Grupowanie według określonego zakresu wartości. wartość 0 wskazuje, że urządzenie zostało podłączone.

Wartości puste oznacza, że albo nie użyto sieci Wi-Fi lub wartość opłaty nie został zgłoszony.

081: [90-100)

Druga baterii sieci Wi-Fi

Zakres (procent)

Pozostało baterii w procentach [0 – 99] zgłaszane przez drugiego punktu końcowego. Grupowanie według określonego zakresu wartości. wartość 0 wskazuje, że urządzenie zostało podłączone.

Wartości puste oznacza, że albo nie użyto sieci Wi-Fi lub wartość opłaty nie został zgłoszony.

081: [90-100)

Obniżenie wydajności audio Avg

Zakres (oznacza opinii wynik 0-5)

Średnia obniżenie wydajności sieci oznacza wynik opinii dla strumienia. Reprezentuje, ile strat sieciowych i zakłócenia wpływ jakości Odebrano audio. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że nie rozkładu MOS sieci zgłoszone przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia lub jeśli strumień nie jest strumień audio.

015: [0.01-0.02)

Funkcja

Zakres (milisekundy)

Średnia zakłócenia dla strumienia (w milisekundach). Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują bez danych zakłócenia zgłoszone przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

065: [2-3)

Funkcja Max

Zakres (milisekundy)

Maksymalna liczba zakłócenia dla strumienia (w milisekundach). Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują bez danych zakłócenia zgłoszone przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

065: [2-3)

Stopa utraty pakietów

Zakres (procent)

Kurs utraty pakietów średnia strumienia. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują nie danych utraty pakietów przekazywanych przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

050: [1.8-1.9)

Maksymalna liczba stopa utraty pakietów

Zakres (procent)

Kurs utraty pakietów maksymalna strumienia. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują nie danych utraty pakietów przekazywanych przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

041: [0.95-1)

Całej sieci średni MOS

Zakres (MOS)

Średni MOS sieci dla strumienia. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że nie rozkładu MOS sieci zgłoszone przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia lub jeśli strumień nie jest strumień audio.

076: [4.4-4.5)

Stosunek ukrytych Avg próbki

Zakres (wskaźnik)

Stosunek liczba ramek audio z próbkami wygenerowane przez ukrywania utraty pakietów do całkowitą liczbę ramek audio. Grupowanie według określonego zakresu wartości. 0,1 wskazuje 10% ramki zawarte ukrytych próbki.

Wartości puste oznacza, że ta wartość nie został zgłoszony przez odbiorcę strumienia lub strumienia nie strumień audio.

015: [0.01-0.02)

Stosunek rozciągnięciu Avg próbki

Zakres (wskaźnik)

Stosunek liczba ramek audio z próbki, które zostały rozciągnięciu do wyrównania zakłócenia lub straty całkowitą liczbę ramek audio. Grupowanie według określonego zakresu wartości. 0,1 wskazuje, że ramki audio 10% zawarte rozciągnięty próbki.

Wartości puste oznacza, że ta wartość nie został zgłoszony przez odbiorcę strumienia lub strumienia nie strumień audio.

017: [0.03-0.04)

Wysyłającego

Zakres (w milisekundach)

Czas przebiegu propagowanie sieci średnia obliczona zgodnie z RFC3550 (w milisekundach). Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że albo wartość została nie są obliczane przez punkt końcowy lub nie.

070: [15-20)

Max wysyłającego

Zakres (w milisekundach)

Maksymalna liczba propagowanie przebiegu czas sieci obliczona zgodnie z RFC3550 (w milisekundach). Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że albo wartość została nie są obliczane przez punkt końcowy lub nie.

098: [350-375)

Średnia zakłócenia sieci

Zakres (w milisekundach)

Średnia zakłócenia sieci (w milisekundach) obliczana ponad 20 drugiego systemu windows podczas sesji. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie wysłano strumieniu audio lub dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

066: [3-4)

Wpis wideo FECPLR

Zakres (wskaźnik)

Stopa utraty pakietów po FEC zastosowano agregacją we wszystkich strumieni wideo i koderów-dekoderów. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

014: [0-0.01)

Średnia wartość procentową utratę lokalne ramki wideo

Zakres (procent)

Średnią wartość procentową ramki wideo utraconych wyświetlany na ekranie. Grupowanie według określonego zakresu wartości. Ta opcja uwzględnia ramki odzyskane z sieci szkody.

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

160: [80-85)

Średnia stopa Odbierz ramki

Zakres (ramki na sekundę)

Obliczona średnia ramek na sekundę odbierane dla wszystkich strumieni wideo w czasie trwania sesji. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

101: [14.5-15)

Niska ramki szybkość połączenia procent

Zakres (procent)

Procent czasu połączenia, gdzie szybkość odtwarzania jest mniejsze niż 7.5 ramek na sekundę. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

099: [13.5-14)

Procent połączenia niskiej rozdzielczości

Zakres (procent)

Procent czasu połączenia, w którym rozdzielczość jest niska. Grupowanie według określonego zakresu wartości. Próg jest 120 pikseli mniejszy rozmiar.

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

Stopa utraty pakietów wideo

Zakres (wskaźnik)

Obliczona średnia część utraconych jako określonych w RFC3550 pakietów w czasie trwania sesji. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

037: [0.75-0.8)

Średnia stopa ramki wideo

Zakres (ramki na sekundę)

Średnia ramek odebranych dla strumienia wideo obliczana na czas trwania sesji na sekundę. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

135: [31.5-32)

Funkcja dynamiczne procent

Zakres (procent)

Procent czasu, który klient jest uruchomiony < 70% oczekiwaniami możliwości przetwarzania wideo dla tego typu Procesora pogrupowane według określonego zakresu

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień wideo — podstawie — udostępnianie ekranu lub wideo albo dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy otrzymywanie strumienia.

122: [25-25.5)

Odpadami kafelków procentu sumy

Zakres (procent)

Wartość procentowa kafelków, które zostaną odrzucone zamiast wysyłana do komputer zdalny (na przykład z MCU przeglądarka). Grupowanie według określonego zakresu wartości. Kafelki odrzucone może być spowodowany ograniczenia przepustowości między klienta i serwera.

Wartości puste wskazują strumienia nie wysłano strumień udostępniania aplikacji lub dane nie został zgłoszony przez wysłanie strumienia punkt końcowy.

140: [34-34.5)

AppSharing względne jednokierunkowej średnia

Zakres (w milisekundach)

Średnia zdania jednym ze sposobów opóźnienia między punkty końcowe (w milisekundach) dla aplikacji udostępniania strumieni. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie wysłano strumień udostępniania aplikacji lub dane nie został zgłoszony przez wysłanie strumienia punkt końcowy.

126: [27-27.5)

Fragment AppSharing RDP przetwarzania Średni czas oczekiwania

Zakres (w milisekundach)

Średni czas oczekiwania w milisekundach przetwarzania kafelków w stos RDP na serwerze konferencji. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste wskazują strumienia nie wysłano strumień udostępniania aplikacji konferencji lub dane nie został zgłoszony przez wysłanie strumienia punkt końcowy.

103: [15.5-16)

FEC audio używane

Boolean

Wartość PRAWDA wskazuje, że poprawiania błędów audio (FEC) użyto w pewnym momencie podczas połączenia. FAŁSZ w przeciwnym razie

Wartości puste wskazują strumienia nie strumień audio lub dane nie został zgłoszony przez wysłanie strumienia punkt końcowy.

Prawda

ClassifiedPoorCall

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia została sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Wartości puste wskazuje, że strumienia nie ma wystarczających metryki przekazane klasyfikowane jako dobra lub niska.

Prawda

Niska wideo z powodu VideoPostFecplr

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia została sklasyfikowane jako słabej według progu metryczne wideo wpis FEC PLR wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Niska wideo z powodu lokalnych wideo ramki utratę średnia wartość procentową

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według wideo lokalne ramki utratę wartości procentowej Avg metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Niska wideo ze względu na ramkę Odbierz ocenić średnia

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według Odbierz ramki stopa średnia metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Niska wideo ze względu na niskie szybkość połączenia procent

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według min. szybkość połączenia procentu metryczne progu wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Procent połączeń wideo słabej z powodu niskiej rozdzielczości

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej oparte na połączenia o niskiej rozdzielczości procentu metryczne progu wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Niska wideo z powodu stopa utraty pakietów wideo

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako niska na podstawie wideo stopy utraty pakietów metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE? Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Niska wideo ze względu na ramkę filmu ocenić Avg

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według wideo średnia stopa ramki metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Niska wideo z powodu możliwości dynamiczne procent

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej oparte na dynamiczne możliwości procentu próg metryczne wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni wideo innych niż.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została strumienia wideo.

wartość PRAWDA.

Plr VBSS niskiej spowodowane wideo wpis Fec

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli podstawie — udostępnianie ekranu strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według wideo Fec wpis próg metryczne plr wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni podstawie — udostępnianie ekranu video.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia wideo ekranu zależności.

wartość PRAWDA.

Niska VBSS ze względu na lokalnym wideo ramki utratę średnia wartość procentową

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli podstawie — udostępnianie ekranu strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według wideo lokalne ramki utratę wartości procentowej Avg metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni podstawie — udostępnianie ekranu video.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia wideo ekranu zależności.

wartość PRAWDA.

Niska VBSS ze względu na ramkę Odbierz ocenić średnia

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli podstawie — udostępnianie ekranu strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według Odbierz ramki stopa średnia metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni podstawie — udostępnianie ekranu video.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia wideo ekranu zależności.

wartość PRAWDA.

Niska VBSS ze względu na niskie szybkość połączenia procent

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli podstawie — udostępnianie ekranu strumienia wideo zostało sklasyfikowane jako słabej według min. szybkość połączenia procentu metryczne progu wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni podstawie — udostępnianie ekranu video.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia wideo ekranu zależności.

wartość PRAWDA.

Niska VBSS z powodu LowResolutionCallPercent

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumienia VBSS zostało sklasyfikowane jako słabej oparte na połączenia o niskiej rozdzielczości procentu metryczne progu wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni podstawie — udostępnianie ekranu video.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia wideo ekranu zależności.

wartość PRAWDA.

Niska AppSharing ze względu na kafelku odpadami procentu sumy

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli udostępniania strumienia aplikacji zostało sklasyfikowane jako słabej według Spoiled kafelków procent całkowitego metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla aplikacji innych niż strumieni udostępniania.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia aplikacji.

wartość PRAWDA.

Niska AppSharing z powodu względne średnia jedną stronę

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli udostępniania strumienia aplikacji zostało sklasyfikowane jako słabej według względne Wa jeden próg metryczne yAverage wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla aplikacji innych niż strumieni udostępniania.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia aplikacji.

wartość PRAWDA.

Niska AppSharing ze względu na kafelku RDP przetwarzania Średni czas oczekiwania

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli udostępniania strumienia aplikacji zostało sklasyfikowane jako słabej według RDP kafelków przetwarzania opóźnienie średnia metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla aplikacji innych niż strumieni udostępniania.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumienia aplikacji.

wartość PRAWDA.

Niska audio z powodu zakłócenia

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumieniu audio została sklasyfikowane jako słabej oparte na zakłócenia metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni-audio.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumieniu audio.

wartość PRAWDA.

Niska audio z powodu obie strony

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumieniu audio została sklasyfikowane jako słabej według czasu Rundy metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni-audio.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumieniu audio.

wartość PRAWDA.

Niska audio z powodu utraty pakietów

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumieniu audio została sklasyfikowane jako słabej według utraty pakietów metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni-audio.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumieniu audio.

wartość PRAWDA.

Niska audio z powodu obniżenie wydajności

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumieniu audio została sklasyfikowane jako słabej według rozkładu metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni-audio.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumieniu audio.

wartość PRAWDA.

Niska audio z powodu stosunek ukryte

Boolean

Wartość PRAWDA, jeśli strumieniu audio została sklasyfikowane jako słabej opartego na stosunku ukrytych metryczne próg wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?. Zawsze będzie FAŁSZ dla strumieni-audio.

Wartości puste oznacza, że punkt końcowy nie zgłoszone te dane lub strumienia nie została udostępniania strumieniu audio.

wartość PRAWDA.

Poufne

Boolean

0, jeśli strumień ma wystarczających danych do klasyfikowane jako dobra lub niska. 1 w inny sposób.

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolean

1 w przypadku utraty pakietów przekroczenia 1%, 0 w inny sposób.

-

1

Przyczyny niskiej

Flagi

Lista flag określających, dlaczego strumienia została oznaczona jako niska. Może być wiele flag Ustawianie czasu może być wiele powodów, dlaczego strumienia została oznaczona jako niska. Zapoznaj się z Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE? Aby uzyskać szczegółowe informacje.

 • Możliwe wartości:

 • Stosunek ukryte

 • Obniżenie wydajności

 • Funkcja

 • Utraty pakietów

 • Wysyłającego

 • Funkcja dynamiczne procent

 • Niska ramki szybkość połączenia procent

 • Średnia stopa Odbierz ramki

 • Średnia stopa ramki wideo

 • Średnia wartość procentową utratę lokalne ramki wideo

 • Stopa utraty pakietów wideo

 • Wideo plr Fec wpisu

 • Przetwarzanie kafelków RDP opóźnienie średnia

 • Względne średnia jednokierunkowej kawałki procentu sumy sąsiadująco

Wartości puste wskazuje, że strumienia nie została sklasyfikowana jako niskiej.

ConcealedRatio | Obniżenie wydajności

Niska

Boolean

1, jeśli strumień ma wystarczających danych do klasyfikowane jako dobre lub niskiej i przesyłać strumieniowo będą klasyfikowane jako 0 niskiej inaczej.

-

1

Dobra

Boolean

1, jeśli strumień ma wystarczających danych do klasyfikowane jako dobre lub niskiej i przesyłać strumieniowo będą klasyfikowane jako dobra. 0 w inny sposób.

-

1

Pierwszy opinii

Ocena użytkownika (1-5)

Ocena połączenia skojarzonych z strumienia przez pierwszego punktu końcowego skali 1-5 (5 = doskonałe). wartość 0 wskazuje użytkownik został pokazano ankiety ocena połączenia, ale nie ocenić doświadczeniami.

Wartości puste wskazuje, że nie ankietę była wyświetlana do pierwszego punktu końcowego.

5

Druga opinii

Ocena użytkownika (1-5)

Ocena połączenia skojarzonych z strumienia przez drugiego punktu końcowego skali 1-5 (5 = doskonałe). wartość 0 wskazuje użytkownik został pokazano ankiety ocena połączenia, ale nie ocenić doświadczeniami.

Wartości puste wskazuje, że nie ankietę była wyświetlana do drugiego punktu końcowego.

5

Pierwszy tokeny opinii

Ciąg

Ciąg zawierający listę tokeny opinii flagą logiczną wskazującą, czy token wartość przez użytkownika, dostarczając informacji uzyskanych od pierwszego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że nie ma opinii został dostarczony przez użytkownika pierwszego punktu końcowego.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Echo: 1;}

Druga tokeny opinii

Ciąg

Ciąg zawierający listę tokeny opinii flagą logiczną wskazującą, czy token wartość przez użytkownika zwrotnych z drugiego punktu końcowego.

Wartości puste wskazuje, że nie ma opinii został dostarczony przez użytkownika drugiego punktu końcowego.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Echo: 1;}

Pierwszy opinii występuje problem Audio

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli tokeny opinii od pierwszego punktu końcowego wskazują strumienia sprzedał audio problem, FAŁSZ w przeciwnym razie.

-

false

Druga opinii występuje problem Audio

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli tokeny opinii z drugiego punktu końcowego wskazują strumienia sprzedał audio problem, FAŁSZ w przeciwnym razie.

-

false

Pierwszy opinii występuje problem wideo

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli tokeny opinii od pierwszego punktu końcowego wskazują strumienia sprzedał problemu z obrazem, FAŁSZ w przeciwnym razie.

-

false

Druga opinii występuje problem wideo

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli tokeny opinii z drugiego punktu końcowego wskazują strumienia sprzedał problemu z obrazem, FAŁSZ w przeciwnym razie.

-

false

Po przekroczeniu zdarzenia Echo

Flagi

Flagi, które wskazują przyczyn, dla których DeviceEchoEvent został dostarczony na pierwszego punktu końcowego. Może być wiele flag dla pojedynczego strumienia. Flagi obejmują:

 • BAD_TIMESTAMP - próbkę audio sygnatury czasowe z Przechwytywanie lub renderowania urządzenia używanego zostały niskiej jakości

 • POSTAEC_ECHO - wysokiego poziomu echo pozostała po echa

 • MIC_CLIPPING — poziom sygnału z urządzenia do przechwytywania sprzedał znaczną wystąpienia poziom sygnału maksymalna

 • EVENT_ANLP - próbek audio z przechwytywania zawierają wysoki poziom hałasu.

Wartości puste wskazywać strumienia-audio lub nie przyczyny zdarzenie zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Druga przyczyny zdarzenia Echo

Flagi

Flagi oznaczać przyczyn, dla których DeviceEchoEvent został dostarczony na drugi punkt końcowy. Może być wiele flag dla pojedynczego strumienia. Flagi obejmują:

 • BAD_TIMESTAMP - próbkę audio sygnatury czasowe z Przechwytywanie lub renderowania urządzenia używanego zostały niskiej jakości

 • POSTAEC_ECHO - wysokiego poziomu echo pozostała po echa

 • MIC_CLIPPING — poziom sygnału z urządzenia do przechwytywania sprzedał znaczną wystąpienia poziom sygnału maksymalna

 • EVENT_ANLP - próbek audio z przechwytywania zawierają wysoki poziom hałasu.

Wartości puste wskazywać strumienia-audio lub nie przyczyny zdarzenie zgłaszane przez pierwszego punktu końcowego.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Pierwszy Echo procentu mikrofonu

Zakres (procent)

Procent czasu, gdy echo zostanie wykryty w audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofonu przed echa przez pierwszego punktu końcowego. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

068: [5-10)

Druga Echo procentu mikrofonu

Zakres (procent)

Procent czasu, gdy echo zostanie wykryty w audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofonu przed echa przez drugiego punktu końcowego. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

068: [5-10)

Wyślij pierwszy procent Echo

Zakres (procent)

Procent czasu, gdy echo zostanie wykryty w audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofon po echa przez pierwszego punktu końcowego. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

068: [5-10)

Wysyłanie drugiego procent Echo

Zakres (procent)

Procent czasu, kiedy echo zostanie wykryty w audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofon po echa przez drugiego punktu końcowego. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

068: [5-10)

Najpierw wysłać poziom sygnału

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy przez pierwszy punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

055: [-10 -15)

Drugi wysłać poziom sygnału

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy przez drugi punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

055: [-10 -15)

Pierwszy poziom sygnału Odbierz

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy przez pierwszy punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

056: [-5 -10)

Drugi poziom sygnału Odbierz

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy przez drugi punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

056: [-5 -10)

Najpierw wysłać poziom hałasu

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez pierwszy punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

048: [-45 -50)

Drugi wysyłanie poziom hałasu

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez drugi punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

048: [-45 -50)

Pierwszy poziom hałasu Odbierz

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez pierwszy punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

048: [-45 -50)

Drugi poziom hałasu Odbierz

Zakres (decybelach dB)

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez drugi punkt końcowy. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

048: [-45 -50)

Współczynnik zdarzenia jakości wysyłanie pierwszej sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykrywania sieci została przyczyną niskiej jakości dźwięku wysłane. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

015: [0.01-0.02)

Druga współczynnik zdarzenia jakości Wyślij sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykrywania sieci została przyczyną niskiej jakości dźwięku wysłane. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

015: [0.01-0.02)

Współczynnik zdarzenia jakości odbieranie pierwszej sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykrywania sieci została przyczyną niskiej jakości dźwięku odebrane. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

015: [0.01-0.02)

Współczynnik zdarzenia jakości odbieranie innej sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykrywania sieci została przyczyną niskiej jakości dźwięku odebrane. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

015: [0.01-0.02)

Pierwszy stosunek zdarzenia opóźnienie sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykryte opóźnienie sieci został wystarczająco znaczące mieć wpływ na możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym dwukierunkowe. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzenia opóźnienie sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykryte opóźnienie sieci został wystarczająco znaczące mieć wpływ na możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym dwukierunkowe. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek zdarzenia niskiej przepustowości sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia przepustowość lub zasady przepustowości wykryte żadne pierwszego punktu końcowego jest niska powodować problemy z jakością dźwięku wysłane. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzenia niskiej przepustowości sieci

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia przepustowość lub zasady przepustowości wykryte żadne drugiego punktu końcowego jest niska powodować problemy z jakością dźwięku wysłane. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek za mało zdarzenia Procesora

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykryte zasoby Procesora dostępne były niewystarczające i spowodowane problemy z jakością dźwięku wysyłania i odbierania. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek za mało zdarzenia Procesora

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykryte zasoby Procesora dostępne były niewystarczające i spowodowane problemy z jakością dźwięku wysyłania i odbierania. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek zdarzenia dwustronnego AEC pół urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykrywania problemów i obsługiwanej canceller funkcji w trybie pół dupleks wpływ możliwość dwukierunkowe komunikacji w czasie rzeczywistym. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzenia dwustronnego AEC pół urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykrywania problemów i obsługiwanej canceller funkcji w trybie pół dupleks wpływ możliwość dwukierunkowe komunikacji w czasie rzeczywistym. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwsze urządzenie jest renderowana stosunek zdarzenie nie działa

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykryte urządzenia renderowania została nie działa poprawnie. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Drugie urządzenie jest renderowana stosunek zdarzenie nie działa

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykryte urządzenia renderowania została nie działa poprawnie. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwsze urządzenie Przechwytywanie stosunek zdarzenie nie działa

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego nie wykryto urządzenia przechwytywania nie został działa poprawnie. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Drugie urządzenie Przechwytywanie stosunek zdarzenie nie działa

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego nie wykryto urządzenia przechwytywania nie został działa poprawnie. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek zdarzenia zakłócenia urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia zakłócenia przerwy w dźwięku odtwarzanego lub zostały przechwycone, który wykryte żadne pierwszego punktu końcowego przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłanych lub odbieranych. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzenia zakłócenia urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia zakłócenia przerwy w dźwięku odtwarzanego lub zostały przechwycone, który wykryte żadne drugiego punktu końcowego przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłanych lub odbieranych. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek zdarzenia niskim SNR urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykryte mowy niski poziom hałasu przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłana. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzenia niskim SNR urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykryte mowy niski poziom hałasu przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłana. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek zdarzeń na poziomie niskim mowy urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykryte mowy niski poziom, który przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłana. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzeń na poziomie niskim mowy urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykryte mowy niski poziom, który przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłana. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek zdarzenia wycinek urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, który wysyłana pierwszego wycinka punktu końcowego wykryte w przechwycony audio, które spowodowało problemy z jakością dźwięku. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzenia wycinek urządzenia

zakres (wskaźnik)

Część połączenia, który wysyłana drugiego wycinek punktu końcowego wykryte w przechwycony audio, które spowodowało problemy z jakością dźwięku. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwszy stosunek zdarzenia Echo urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, który wysyłana pierwszego echo punktu końcowego wykryte powodujący problemy z jakością dźwięku. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek zdarzenia Echo urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, który wysyłana drugiego echo punktu końcowego wykryte powodujący problemy z jakością dźwięku. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwsze urządzenie końcu do współczynnika zdarzenia stosunek Echo

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że pierwszego punktu końcowego wykryte stopień najbliższego poziom sygnału zakończenia do poziomu echo przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłana. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Drugie urządzenie końcu do współczynnika zdarzenia stosunek Echo

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, że drugiego punktu końcowego wykryte stopień najbliższego poziom sygnału zakończenia do poziomu echo przyczyną niskiej jakości dźwięku wysyłana. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwsze urządzenie jest renderowana zerowej głośność stosunek zdarzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia pierwszego głośność renderowania urządzenia końcowego wykrywana jest równa 0. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Drugie urządzenie jest renderowana zerowej głośność stosunek zdarzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, który drugi punkt końcowy wykryty urządzenia renderowania głośność jest ustawiona na 0. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Pierwsze urządzenie jest renderowana stosunek wyciszanie zdarzeń

Zakres (wskaźnik)

Część połączenie tego pierwszego punktu końcowego wykryte renderowania urządzenie jest wyciszony. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Druga stosunek wyciszanie zdarzeń renderowania urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Część połączenia, który drugi punkt końcowy wykryto renderowania urządzenie jest wyciszony. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Zliczanie wielu zdarzeń punkty końcowe pierwszego urządzenia

Zakres (wskaźnik)

Liczba powtórzeń podczas połączenia, że pierwszego punktu końcowego nie wykryto w tym samym środowisku pokoju lub akustycznego wiele punktów końcowych. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

W drugim urządzeniu wielu liczba zdarzeń punkty końcowe

Zakres (wskaźnik)

Liczba powtórzeń podczas połączenia, że drugiego punktu końcowego nie wykryto w tym samym środowisku pokoju lub akustycznego wiele punktów końcowych. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Liczba zdarzeń Howling urządzenia pierwszy

Zakres (wskaźnik)

Liczba powtórzeń podczas połączenia, że pierwszego punktu końcowego nie wykryto dwa lub więcej punkty końcowe w tym samym środowisku pokoju lub akustycznego, które spowodowało problemy z jakością dźwięku w postaci howling lub screeching audio. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez pierwszy punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Liczba zdarzeń Howling urządzenia drugi

Zakres (wskaźnik)

Liczba powtórzeń podczas połączenia, że drugiego punktu końcowego nie wykryto dwa lub więcej punkty końcowe w tym samym środowisku pokoju lub akustycznego, które spowodowało problemy z jakością dźwięku w postaci howling lub screeching audio. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Wartości puste oznacza, że strumienia-audio lub dane nie są zgłaszane przez drugi punkt końcowy.

016: [0.02-0.03)

Błąd raportu nadawcy

Ciąg

Wskazuje, który punkt końcowy wysłać raport o błędach połączenia dla strumienia. Ten raport zawiera dodatkowe telemetrycznego i mogą wskazywać problem połączenia konfiguracja lub obsługa połączeń upuszczania połączenie.

Wartości puste wskazuje, że została wysłana nie raportu o błędach połączenia.

Imię

Błąd multimediów

Ciąg

Wskazuje, jeśli raportu o błędach połączenia dla strumienia wystąpił błąd poziomu multimediów, czy nie. Ten raport zawiera dodatkowe telemetrycznego i mogą wskazywać problem połączenia konfiguracja lub obsługa połączeń upuszczania połączenie.

Wartości puste wskazuje, że została wysłana nie raportu o błędach połączenia.

Prawda

Typ błędu multimediów

Ciąg

Typ multimediów błąd skojarzone z strumienia. Możliwe wartości są następujące:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

Wartości puste wskazuje, że została wysłana nie raportu o błędach połączenia.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Boolean

Wartość TRUE wskazuje, zostały multiplexed RTP i RTCP na tych samych portów. FAŁSZ w przeciwnym razie.

Wartości puste wskazują te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy.

Prawda

Ogłuszenia zwierząt wersji

Liczba całkowita

Wersja protokół OGŁUSZAJĄCĄ połączenie.

Wartości puste wskazują te dane nie są zgłaszane przez punkt końcowy.

2

Przekazywanie multimediów

Ciąg

Adres IP relay(s) multimediów używany w danej sesji. Może zgłaszać para przekazywania oddzielone "+" Jeżeli strumienia.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkty końcowe.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Połączenie z powodu błędu konfiguracji

Wyliczenie

Klasyfikacja Dlaczego multimedia nie można nawiązać połączenia dla połączenia. Możliwe wartości:

 • Brak FW głębokości pakiet inspekcji wyłączenie reguły - wskazuje, że wyposażenia sieciowego na ścieżce prawdopodobnych uniemożliwia ścieżkę multimediów ustanowione z powodu zasad kontroli pakietów. Może to być spowodowane serwera proxy lub zapory zasady nie jest skonfigurowana.

 • Brak reguły zwolnienia blok FW IP - wskazuje, że wyposażenia sieciowego na ścieżce prawdopodobnych mogły ścieżkę multimediów ustanowienie do sieci usługi Office 365. Może to być spowodowane reguły serwera proxy lub zapory nie jest poprawnie skonfigurowany do zezwalania dostęp do adresów IP i porty używane dla programu Skype dla firm ruchu.

 • Inne — wskazuje ścieżkę multimediów, nie można nawiązać połączenie, ale nie można zaklasyfikować głównej przyczyny.

 • Nie multimediów niepowodzenie - wskazuje, że problem nie wykryto z określania ścieżki multimediów.

Wartości puste wskazuje, że Konfigurowanie połączenia się niepowodzeniem z powodu problemu znane multimediów.

Brak FW IP blok wyłączenie reguły

Jest anonimowe Dołącz do sesji

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli użytkownik, dołączanie do konferencji był anonimowe, FAŁSZ w przeciwnym razie.

Wartości puste wskazują bez danych, aby sprawdzić, jeśli użytkownik został połączony anonimowo lub nie.

Prawda

Zawiera obiektów Blob Diag multimediów

Boolean

Zwraca wartość true, gdyby sesji dane diagnostyki multimediów, FAŁSZ w przeciwnym razie.

Wartości puste wskazuje, że niektóre dane sygnalizowania nie zostało pobrane na tym strumieniu.

Prawda

Rozwiąż Dns używanych w pamięci podręcznej

Boolean

Zwraca wartość true, jeśli punkt końcowy umożliwia rozpoznanie adres przekazywania multimediów, FAŁSZ w przeciwnym razie pamięć podręczną DNS.

Wartości puste wskazuje, że dane nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

False

Pary szczegóły połączenia sieciowego

Pary wyliczenia

Para szczegółów połączenia sieciowego punkt końcowy pierwszą i drugą. Możliwe wartości:

 • sieci Wi-Fi: Wi-Fi

 • sieci Wi-Fi: przewodowej

 • Wired: Wi-Fi

 • Wired: przewodowej

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: inne

 • MobileBB: tunelem

 • MobileBB: Wi-Fi

 • MobileBB: przewodowej

 • Inne: inne

 • Inne: Wi-Fi

 • Inne: przewodowej

 • Tunelem: tunelem

 • Tunelem: Wi-Fi

 • Tunelem: przewodowej

 • : MobileBB

 • : Inne

 • : Tunelem

 • : Wi-Fi

 • : Przewodowej

 • :

Wartości puste w wyliczenia wskazuje, że typ łączności sieciowej punkt końcowy jest nieznany. To może się zdarzyć, jeśli nie można nawiązać połączenie.

Wired: przewodowej

Pary kategorii agenta użytkownika

Pary wyliczenia

Pary kategorii agenta użytkownika końcowego pierwszą i drugą.

Wartości puste w wyliczenia wskazuje, że agenta użytkownika końcowego nie została znanych typów.

AV MCU: OC

Jest pary serwera

Pary wyliczenia

Para identyfikacji pierwszą i drugą punkty końcowe jako klienta lub serwera. Możliwe wartości to: klienta: klient, klient: Server, Server: serwera.

nie wartości puste

Klient: serwer

Pary Ice łączności

Pary wyliczenia

Para typu łączności ICE używane przez każdego punktu końcowego. Możliwe wartości:

 • BEZPOŚREDNIE: BEZPOŚREDNIE

 • BEZPOŚREDNIE: NIE POWIODŁA SIĘ

 • BEZPOŚREDNIE: HTTP

 • NIE POWIODŁO SIĘ: NIE POWIODŁA SIĘ

 • NIE POWIODŁO SIĘ: PRZEKAZYWANIA

 • HTTP: PRZEKAZYWANIA

 • :

 • : BEZPOŚREDNIO

 • : NIE POWIODŁA SIĘ

 • : HTTP

 • : FUNKCJA PRZEKAZYWANIA

Wartości puste w wyliczenia wskazują, nie znane lub zgłoszone łączności ICE używany przez punkt końcowy.

BEZPOŚREDNIE: PRZEKAZYWANIA

Pary systemu operacyjnego

Pary wyliczenia

Pary nazwa systemu operacyjnego i wersji dla punktu końcowego pierwszą i drugą.

Wartości puste w wyliczenia oznacza, że nazwa systemu operacyjnego nie można przeanalizować lub nie został zgłoszony przez punkt końcowy.

System Windows 10: Systemu Windows 10

Para identyfikator dzierżawy

Pary wyliczenia

Para identyfikatorów dzierżawy pierwszą i drugą punktu końcowego.

Wartości puste w wyliczenia wskazuje, że nie można określić identyfikator dzierżawy. To może się zdarzyć, jeśli punkt końcowy jest zalogowany do programu Skype lokalnego wdrożenia Business Server.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Pary nazwa budynku

Pary wyliczenia

Pary nazwa budynku w pierwszym i drugim punkt końcowy.

Wartości puste w wyliczenia wskazuje, że nie można określić nazwa budynku dla punktu końcowego. Być może punkt końcowy znajduje się poza siecią firmową lub uzyskuje dostęp do sieci z poziomu witryny bez mapowania podsieci.

Główne konstrukcyjnych: Tworzenie witryny gałąź

Pary Corp wewnętrzna

Pary wyliczenia

Pokazywanie pary, jeśli punkty końcowe są umieszczane w organizacji lub poza siecią firmową oparte na mapowaniu podsieci. Możliwe wartości:

 • Wewnątrz: wewnątrz

 • Wewnątrz: zewnętrzne

 • Zewnętrzne: zewnętrzne

-

Wewnątrz: wewnątrz

Scenariusz pary

Pary wyliczenia

Pokazywanie pary, jeśli punkty końcowe są umieszczane w organizacji lub poza sieci firmowej, na podstawie mapowania podsieci i szczegóły połączenia sieciowego.

Uwaga : Pary są oddzielone "-".

Wartości puste w wyliczenia wskazuje, że typ łączności sieciowej jest nieznany dla punktów końcowych jeden lub oba.

Wewnątrz klienta — klienta wewnątrz-Wi-Fi

IsTeams

Boolean

Wartość TRUE wskazuje, że wykluczonych agentów użytkownika pierwszą i drugą dla strumienia Microsoft Team punktów końcowych.

Wartość FAŁSZ oznacza, że agentów użytkownika programu Skype dla firm punktów końcowych.

Prawda

Uwagi na jednostki typ danych wymiar:

Zakres

Wymiary, które są dostarczane w zakresie lub grupa wartości są wyświetlane w następującym formacie:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Na przykład wymiar czasu trwania (w minutach) przedstawia czas trwania połączenia w sekundach z wartością zgłoszone jako zakres wartości.

Czas trwania (w minutach)

Jak interpretować

062: [0-0)

Przesyłanie strumieniowe czas trwania = 0 minut

064: [1-2)

1 minuta < = czas trwania strumienia < 2 minuty

065: [2-3)

2 minuty < = czas trwania strumienia < 3 minut

066: [3-4)

3 minuty < = czas trwania strumienia < 4 minut

< Ciąg kolejność sortowania > służą do sterowania kolejność sortowania, podczas prezentowania danych i mogą być używane do filtrowania. Na przykład filtru na czas trwania (w minutach) < "065" pokazuje strumieni z czasem trwania mniej niż 2 minuty (zera wiodące 0 jest wymagany filtr, aby działały zgodnie z oczekiwaniami).

Uwaga : Rzeczywista wartość ciągu kolejność sortowania nie jest znaczące.

Wyliczenie pary

Wymiary, które służą jako parę wyliczenia są wyświetlane w następującym formacie:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Kolejność wartości wyliczenia jest zgodna, ale nie odzwierciedla kolejność w pierwszym i drugim punktów końcowych.

Na przykład pary szczegóły połączenia sieciowego wyświetlane są wartości szczegółów połączenia sieciowego dwa punkty końcowe:

Pary szczegóły połączenia sieciowego

Jak interpretować

Wired: przewodowej

Pierwszą i drugą punkty końcowe obu używane przewodowej połączeń ethernet.

Wired: Wi-Fi

Pierwszego punktu końcowego używane przewodowe połączenia ethernet i drugiego punktu końcowego używane sieci Wi-Fi połączenia lub drugiego punktu końcowego używane połączenia przewodowego ethernet i pierwszego punktu końcowego używane połączenie Wi-Fi.

: Wi-Fi

Pierwszego punktu końcowego używane połączenie Wi-Fi i używane przez drugiego punktu końcowego połączenie sieciowe jest nieznany, lub drugiego punktu końcowego używane połączenie Wi-Fi i używane przez pierwszego punktu końcowego połączenie sieciowe jest nieznany.

Wartości puste

W tabeli powyżej przedstawiono możliwe przyczyny, dlaczego wymiar może być puste. Wiele wymiary i miary jest puste, jeśli wymiar QoE rekordu dostępna jest fałszywe. Zwykle dzieje się tak, gdy połączenie nie został pomyślnie ustanowione.

Miary

W poniższej tabeli wymieniono miary jest obecnie dostępna w pulpitu nawigacyjnego jakości połączeń (CQD):

Nazwa miary

Jednostki

Opis

Liczba całkowita strumienia

Liczba strumieni

Numer strumienie multimediów, niezależnie od typu multimediów.

Liczba strumieniu audio

Liczba strumieni

Liczba strumienie audio.

Liczba strumienia AppSharing

Liczba strumieni

Liczba RDP oparta strumienie udostępniania aplikacji.

Liczba strumienia wideo

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo.

VBSS przesyłać strumieniowo Statystyka

Liczba strumieni

Liczba udostępniania strumieni wideo podstawie ekranu.

Liczba niskiej strumieniu audio

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba dobre strumieniu audio

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio sklasyfikowane jako dobra na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba poufne strumieniu audio

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio, które nie ma wystarczających danych do klasyfikowane jako dobra lub niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Audio niskiej wartości procentowej

Procent

Procent wszystkie strumienie audio, które zostały sklasyfikowane jako niska na podstawie sieci metryk wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba PacketLoss audio OnePercent

Liczba strumieni

Liczba strumienie audio z utraty pakietów jest większa niż 1%.

Procent PacketLoss audio OnePercent

Procent

Procent wszystkie strumienie audio z utraty pakietów jest większa niż 1%.

Niska audio z powodu zakłócenia liczba

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio, w którym metryki zakłócenia przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska audio z powodu Statystyka PacketLoss

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio, w którym metryki utraty pakietów przekracza progi wymienione tutaj:Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska audio z powodu Statystyka obniżenie wydajności

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio, w którym metryki obniżenie wydajności przekracza progi wymienione tutaj https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Niska audio z powodu Statystyka obie strony

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio, w którym czasu Rundy przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska audio z powodu Statystyka ConcealedRatio

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio, w którym ukryte stosunek przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska AppSharing ze względu na liczba SpoiledTilePercentTotal

Liczba strumieni

Liczba udostępniania strumienie miejsce, w którym Metryka całkowity procent odpadami kafelków przekracza progi aplikacji wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska AppSharing ze względu na liczba RelativeOneWayAverage

Liczba strumieni

Liczba udostępniania strumienie miejsce, w którym Metryka całkowity procent odpadami kafelków przekracza progi aplikacji wymienione tutaj: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Niska AppSharing ze względu na liczba RDPTileProcessingLatencyAverage

Liczba strumieni

Liczba udostępniania strumienie miejsce, w którym kafelków RDP przetwarzania Średni czas oczekiwania przekracza progi aplikacji wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska wideo z powodu Statystyka VideoPostFecplr

Liczba strumieni

Liczba strumienie wideo, w którym plr wideo Fec wpisu przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska wideo z powodu Statystyka VideoLocalFrameLossPercentageAvg

Liczba strumieni

Liczba strumienie wideo, w którym średnia wideo procent utraty lokalne ramki przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska wideo z powodu Statystyka RecvFrameRateAverage

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo miejsce, w którym średnia Odbierz ramki stopa przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska wideo z powodu Statystyka LowFrameRateCallPercent

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo miejsce, w którym wykonano min. szybkość połączenia przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska wideo z powodu Statystyka LowResolutionCallPercent

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo miejsce, w którym wykonano połączenia niskiej rozdzielczości przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska wideo z powodu Statystyka VideoPacketLossRate

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo miejsce, w którym szybkość utraty pakietów wideo przekracza progi wymienione tutaj https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Niska wideo z powodu Statystyka VideoFrameRateAvg

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo miejsce, w którym średnia stopa ramkę wideo przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska wideo z powodu Statystyka DynamicCapabilityPercent

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo miejsce, w którym dynamiczne procent możliwości przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska VBSS ze względu na liczba VideoPostFecplr

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu miejsce, w którym plr wideo Fec wpisu przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska VBSS ze względu na liczba VideoLocalFrameLossPercentageAvg

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu miejsce, w którym średnia wideo procent utraty lokalne ramki przekracza progi wymienione tutaj: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Niska VBSS ze względu na liczba RecvFrameRateAverage

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu miejsce, w którym średnia Odbierz ramki stopa przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska VBSS ze względu na liczba LowFrameRateCallPercent

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu miejsce, w którym wykonano min. szybkość połączenia przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE? .

Niska VBSS ze względu na liczba LowResolutionCallPercent

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu miejsce, w którym wykonano połączenia niskiej rozdzielczości przekracza progi wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE? .

Liczba niskiej strumienia wideo

Liczba strumieni

Liczba strumienie wideo sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Liczba dobre strumienia wideo

Liczba strumieni

Liczba strumienie wideo sklasyfikowane jako dobra na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba poufne strumienia wideo

Liczba strumieni

Liczba strumienie wideo, które nie ma wystarczających danych do klasyfikowane jako dobra lub niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Wideo niskiej wartości procentowej

Procent

Procent sumy strumienie wideo, które zostały sklasyfikowane jako metryki niskiej sieci na podstawie wymienione tutaj https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Liczba niskiej strumienia AppSharing

Liczba strumieni

Liczba strumieni sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci udostępniania aplikacji wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba dobre strumienia AppSharing

Liczba strumieni

Liczba strumieni sklasyfikowane jako dobra na podstawie metryk sieci udostępniania aplikacji wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba strumienia AppSharing poufne

Liczba strumieni

Liczba strumieni, które nie ma wystarczających danych do klasyfikowane jako dobre lub niskiej udostępniania aplikacji na podstawie sieci metryk wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Procent niskiej AppSharing

Procent

Procent sumy udostępniania strumieni, które zostały sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci aplikacji wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Niska VBSS przesyłać strumieniowo Statystyka

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Dobra VBSS przesyłać strumieniowo Statystyka

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu sklasyfikowane jako dobra na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba strumienia VBSS poufne

Liczba strumieni

Liczba strumieni wideo — podstawie — udostępnianie ekranu, które nie ma wystarczających danych do klasyfikowane jako dobra lub niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Procent niskiej VBSS

Procent

Procent sumy wideo — podstawie — udostępnianie ekranu strumienie sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Czas trwania połączenia AVG

Sekundy

Średni czas trwania strumieni w sekundach.

Pierwszy średnia ocena opinii

Ocena użytkownika (1-5)

Średnia ocena strumieni zgłaszane przez użytkownika korzystającego z pierwszego punktu końcowego. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Druga średnia ocena opinii

Ocena użytkownika (1-5)

Średnia ocena strumieni zgłaszane przez użytkownika korzystającego z drugiego punktu końcowego. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Pierwsza liczba ocena opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Liczba strumieni ocenianie przez użytkownika korzystającego z pierwszego punktu końcowego. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Druga liczba ocena opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Liczba strumieni ocenianie przez użytkownika korzystającego z drugiego punktu końcowego. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Pierwsza liczba niskiej ocena opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Liczba strumieni ocenianie przez użytkownika przy użyciu pierwszego punktu końcowego jako 1 lub 2. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Druga liczba niskiej ocena opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Liczba strumieni ocenianie przez użytkownika przy użyciu drugiego punktu końcowego jako 1 lub 2. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Pierwszy procent niskiej ocena opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Procent wszystkich strumieni sklasyfikowane, które zostały sklasyfikowane przez użytkownika przy użyciu pierwszego punktu końcowego jako 1 lub 2. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Druga procent niskiej ocena opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Procent wszystkich strumieni sklasyfikowane, które zostały sklasyfikowane przez użytkownika przy użyciu drugiego punktu końcowego jako 1 lub 2. Połączenia są sklasyfikowane z 1-5 i ocena jest stosowana do wszystkich strumieni połączenia.

Pierwsza liczba problem Audio Token opinii

Liczba ocenianie strumieni

Liczba strumieni Jeżeli użytkownikowi korzystającemu z pierwszego punktu końcowego wskazano problem z dźwiękiem.

Druga liczba problemów Audio Token opinii

Liczba ocenianie strumieni

Liczba strumieni Jeżeli użytkownikowi korzystającemu z drugiego punktu końcowego wskazano problem z dźwiękiem.

Pierwsza liczba problem wideo Token opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Liczba strumieni Jeżeli użytkownikowi korzystającemu z pierwszego punktu końcowego wskazano problem z wideo.

Druga liczba problemów wideo Token opinii

Liczba strumieni sklasyfikowane

Liczba strumieni Jeżeli użytkownikowi korzystającemu z drugiego punktu końcowego wskazano problem z wideo.

Liczba dobre połączenie audio Umowa dotycząca poziomu usług

Liczba połączeń

Liczba połączeń audio w zakresie programu Skype dla firm głosowej jakości Umowa dotycząca poziomu usług (Licencjonowania zbiorowego produktów firmy Microsoft i usług Online), sklasyfikowane jako spotkania celów wydajności sieci.

Liczba niskiej połączenia audio Umowa dotycząca poziomu usług

Liczba połączeń

Liczba połączeń audio w zakresie programu Skype dla firm głosowej jakości Umowa dotycząca poziomu usług (Licencjonowania zbiorowego produktów firmy Microsoft i usług Online) sklasyfikowane jako niespełniających celów wydajności sieci.

Liczba połączeń audio Umowa dotycząca poziomu usług

Liczba połączeń

Liczba połączeń audio w zakresie programu Skype dla firm głosowej jakości Umowa dotycząca poziomu usług (Licencjonowania zbiorowego produktów firmy Microsoft i usług Online).

Procent dobre połączenie audio Umowa dotycząca poziomu usług

Procent

Procent połączeń audio w zakresie programu Skype dla firm głosowej jakości Umowa dotycząca poziomu usług (Licencjonowania zbiorowego produktów firmy Microsoft i usług Online), sklasyfikowane jako spotkania celów wydajności sieci.

Liczba strumienia dobre połączenia audio

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio, gdzie obu strumieni audio w ramach połączenia (połączenia nogi) nie są klasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba strumienia niskiej połączenia audio

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio miejsce, w którym co najmniej jeden strumieniu audio w ramach połączenia (połączenia nogi) zostało sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Liczba strumienia poufne połączenia audio

Liczba strumieni

Liczba strumieni audio miejsce, w którym zarówno strumienie audio w ramach połączenia (połączenia nogi) nie może być sklasyfikowana z powodu braku metryki sieci.

Procent niskiej połączenia audio

Procent

Procent wszystkie strumienie audio miejsce, w którym co najmniej jeden strumieniu audio w ramach połączenia (połączenia nogi) zostało sklasyfikowane jako niska na podstawie metryk sieci wymienione tutaj: Co to jest podstawą klasyfikacji połączenia jako niska w programie Lync 2013 QoE?.

Średnia pierwszego Echo procentu mikrofonu w

Procent

Średnią wartość procentową czasu podczas strumienia, że pierwszy punkty końcowe wykryty echo audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofonu przed echa.

Średnia drugiego Echo procentu mikrofonu w

Procent

Średnią wartość procentową czasu podczas strumienia, że drugi punkty końcowe wykryty echo audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofonu przed echa.

Wyślij pierwszy AVG Echo procent

Procent

Średnią wartość procentową czasu podczas strumienia pierwszego punkty końcowe wykryte echo w audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofonu, po zakończeniu echa.

Wysyłanie procent Echo drugiego AVG

Procent

Średnią wartość procentową czasu podczas strumienia drugiego punkty końcowe wykryte echo w audio z urządzenia przechwytywania lub mikrofonu, po zakończeniu echa.

Poziom sygnału Audio Wyślij pierwszy AVG

Decybeli

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy wysyłane przez pierwszy punktów końcowych.

Poziom sygnału Audio Wyślij drugiego AVG

Decybeli

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy wysyłane przez drugiego punktów końcowych.

Poziom sygnału Audio Odbierz pierwszego AVG

Decybeli

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy przez pierwszy punktów końcowych.

Poziom sygnału Audio Odbierz drugiego AVG

Decybeli

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono mowy lub lewy kanał stereo mowy przez drugiego punktów końcowych.

Poziom hałasu Audio Wyślij pierwszy AVG

Decybeli

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez pierwszy punktów końcowych.

Poziom hałasu Audio Wyślij drugiego AVG

Decybeli

Średni poziom energii Wysłano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez drugiego punktów końcowych.

Poziom hałasu Audio Odbierz pierwszego AVG

Decybeli

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez pierwszy punktów końcowych.

Poziom hałasu Audio Odbierz drugiego AVG

Decybeli

Średni poziom energii Odebrano audio audio sklasyfikowane jako mono hałasu lub lewy kanał stereo hałasu przez drugiego punktów końcowych.

Pierwsza liczba BAD_TIMESTAMP Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym echo była spowodowana sygnatury czasowe nieprawidłowe urządzenie z pierwszej punkty końcowe który wysyłane anulowania echa ograniczone w audio.

Pierwsza liczba POSTAEC_ECHO Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym wykryto wysoka echo po anulowaniu echo audio wysyłane przez pierwszy punktów końcowych.

Pierwsza liczba EVENT_ANLP Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym pierwszy punkty końcowe wykryty hałasu przechwycony audio, który ograniczone anulowania echa w audio wysłane.

Pierwsza liczba EVENT_DNLP Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym pierwszy punkty końcowe wykryty hałasu przechwycony audio, który ograniczone anulowania echa w audio wysłane.

Pierwsza liczba MIC_CLIPPING Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym pierwszy punkty końcowe wykryty wycinek przechwycony audio, który ograniczone anulowania echa w audio wysłane.

Pierwsza liczba BAD_STATE Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni w przypadku wykrycia problemów z wewnętrznego w pierwszym punkty końcowe Województwo, który jest ograniczony, anulowania echa w audio wysłane.

Druga liczba BAD_TIMESTAMP Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym echo była spowodowana sygnatury czasowe nieprawidłowe urządzenie z drugim punkty końcowe który wysyłane anulowania echa ograniczone w audio.

Druga liczba POSTAEC_ECHO Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym wykryto wysoka echo po anulowaniu echo audio wysyłane przez drugiego punktów końcowych.

Druga liczba EVENT_ANLP Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni w przypadku wykrycia hałasu drugiego punkty końcowe w przechwycony audio, który ograniczone anulowania echa w audio wysłane.

Druga liczba EVENT_DNLP Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni w przypadku wykrycia hałasu drugiego punkty końcowe w przechwycony audio, który ograniczone anulowania echa w audio wysłane.

Druga liczba MIC_CLIPPING Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni w przypadku wykrycia wycinek drugiego punkty końcowe w przechwycony audio, który ograniczone anulowania echa w audio wysłane.

Druga liczba BAD_STATE Audio Echo

Liczba strumieni

Liczba strumieni w przypadku wykrycia problemów z wewnętrznego w drugim punkty końcowe Województwo, który jest ograniczony, anulowania echa w audio wysłane.

Suma połączenia nie powiodła się liczba strumienia

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym ścieżki multimedia nie można nawiązać między punktów końcowych na początku połączenie.

Suma Połączenie zerwane Statystyka strumienia

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym ścieżki multimediów nie kończyć normalnie.

Suma multimedia nie powiodło się liczba strumienia

Liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym albo ścieżkę multimediów, nie można nawiązać lub zwykle kończy.

Suma multimediów powiodło się liczba strumienia

Liczba strumieni

Liczba strumieni gdzie ustanowioną i są zwykle zamykane ścieżka multimediów.

Instalacja sumy połączenia powiodła się liczba strumienia

liczba strumieni

Liczba strumieni miejsce, w którym ścieżki multimediów można ustalić między punktów końcowych na początku połączenie.

Procent błąd konfiguracji połączenia sumy

Procent

Procent wszystkie strumienie miejsce, w którym ścieżki multimedia nie można nawiązać między punktów końcowych na początku połączenie.

Suma Połączenie zerwane procent błąd

Procent

Procent wszystkie strumienie miejsce, w którym ścieżki multimediów nie kończyć normalnie.

Stosunek zajęcia sumy odpowiedzi

Stosunek

Stopień połączeń z czasem trwania mniej niż 5 sekund przez całkowitą liczbę połączeń.

Procent sumy krótki połączenia

Procent

Procent sumy połączeń mniejsza niż 1 długich minut.

Multimedia całkowity procent błąd

Procent

Procent wszystkie strumienie miejsce, w którym albo ścieżkę multimediów, nie można nawiązać lub zwykle kończy.

Obniżenie wydajności AVG Audio

Oznacza wynik opinii (0-5)

Średnia obniżenie wydajności sieci oznacza wynik opinii dla strumieni. Reprezentuje, ile strat sieciowych i zakłócenia wpływ jakości Odebrano audio.

Zakłócenia AVG

Milisekundy

Obliczanie średniej wartości zakłócenia sieci dla strumieni (w milisekundach).

Średnia zakłócenia Max

Milisekundy

Funkcja maksymalna network dla strumieni (w milisekundach).

Stopa utraty pakietów AVG

Procent

Średnia średnią wartość procentową utraconych pakietów obliczona przy użyciu 5 Drugi interwał dla strumieni.

Max stopa utraty pakietów AVG

Procent

Średnia maksymalnym procencie utraconych przedziale dowolnego 5 drugiego dla strumieni pakietów.

Ogólny AVG sieci średni MOS

Oznacza wynik opinii (0-5)

Średnia lub średnia sieć oznacza wynik opinii dla strumieni. Reprezentuje średniej jakości przewidywane otrzymanej factoring audio w strat sieciowych, zakłócenia i koder-dekoder.

Stosunek AVG ukrytych próbki

Stosunek

Średnia stosunku średnia liczba ramek audio z próbkami wygenerowane przez ukrywania utraty pakietów do całkowitą liczbę audio ramek dla strumieni. 0,1 wskazuje 10% ramki zawarte ukrytych próbki.

Stosunek AVG rozciągnięciu próbki

Stosunek

Średnia stosunku średnia liczba ramek audio z próbki, które zostały rozciągnięciu do wyrównania zakłócenia lub utraty całkowitą liczbą ramki audio dla strumieni. 0,1 wskazuje, że ramki audio 10% zawarte rozciągnięty próbki.

Średnia wysyłającego

Milisekundy

Obliczona średnia czas przebiegu propagowanie średnia sieci zgodnie z RFC3550 (w milisekundach) dla strumieni.

Maksymalna liczba podróży AVG Round

Milisekundy

Obliczona średnia czas przebiegu propagowanie maksymalna sieci zgodnie z RFC3550 (w milisekundach) dla strumieni.

Zakłócenia sieci AVG

Milisekundy

Średnia zakłócenia sieci średnia (w milisekundach) obliczana ponad 20 drugiego systemu windows podczas sesji dla strumieni.

Klip wideo AVG wpis FECPLR

Stosunek

Średnia stopa utraty pakietów po zastosowaniu FEC dla agregacją we wszystkich strumieni wideo i koderów-dekoderów dla strumieni.

Procent utraty lokalne ramki wideo AVG

Procent

Średnią wartość procentową ramki wideo są tracone podczas wyświetlania dla strumieni. Ta opcja uwzględnia ramki odzyskane z sieci szkody.

Średnia stopa Odbierz ramkę wideo AVG

Ramki na sekundę

Średnia średnia ramek odebranych dla wszystkich strumieni wideo obliczana na czas trwania sesji dla strumieni na sekundę.

Średnia wideo niskim ramki stopa połączenia procent

Procent

Średnia procent czasu połączenia, gdzie szybkość odtwarzania jest mniejsze niż 7.5 ramek na sekundę dla strumieni.

Procent połączenia niskiej rozdzielczości wideo AVG

Procent

Obliczanie średniej wartości procentowe godzinie połączenia, w którym rozdzielczość jest niska dla strumieni. Próg jest 120 pikseli mniejszy rozmiar.

Stopa utraty pakietów wideo AVG

Stosunek

Obliczona średnia średnia część utraconych jako określonych w RFC3550 pakietów w czasie trwania sesji dla strumieni.

Szybkość odtwarzania wideo AVG

Ramki na sekundę

Średnia ramek odebranych dla strumienia wideo obliczana na czas trwania sesji na sekundę. Grupowanie według określonego zakresu wartości.

Procent dynamiczne Funkcja AVG wideo

Milisekundy

Średnia procent czasu, który klient jest uruchomiony < 70% oczekiwana możliwości przetwarzania wideo dla tego typu Procesora dla strumieni.

Średnia AppSharing kawałki procentu sumy sąsiadująco

Milisekundy

Średnia wartość procentową kafelków, które zostaną odrzucone zamiast wysyłane do komputer zdalny (na przykład z MCU przeglądarka) dla strumieni. Kafelki odrzucone może być spowodowany ograniczenia przepustowości między klienta i serwera.

Względne jednokierunkowej AVG AppSharing

Milisekundy

Średnia średniej opóźnień jednym ze sposobów względne między punkty końcowe (w milisekundach) dla aplikacji udostępniania strumieni.

Opóźnienie przetwarzania kafelków RDP AVG AppSharing

Milisekundy

Średnia Średni czas oczekiwania w milisekundach przetwarzania kafelków w stos RDP na serwerze konferencji strumieni.

Multimedia nie powiodło się z powodu zapory strumienia liczba zablokowanych adresów IP

Liczba strumieni

Liczba strumieni, które nie może zostać ustanowione z powodu wyposażenia sieciowego, blokowanie dostępu do programu Skype dla firm serwerów. Te błędy zwykle wskazują, serwer proxy, zapory lub innego urządzenia zabezpieczeń sieci nie jest poprawnie skonfigurowany do dostępu adres IP i porty używane przez program Skype dla firm w usłudze Office 365.

Zapory IP zablokowanych procent błąd multimediów

Procent

Procent strumieni, które nie może zostać ustanowione z powodu wyposażenia sieciowego, blokowanie dostępu do programu Skype dla firm serwerów. Te błędy zwykle wskazują, serwer proxy, zapory lub innego urządzenia zabezpieczeń sieci nie jest poprawnie skonfigurowany do dostępu adres IP i porty używane przez program Skype dla firm w usłudze Office 365.

Multimedia nie powiodło się z powodu zapory DPI strumienia liczba

Liczba strumieni

Liczba strumieni, które nie może zostać ustanowione z powodu wyposażenia sieciowego blokować dostęp ze względu na brak zezwolenia programu Skype dla firm ruchu inspekcję pakietów. Te błędy zwykle oznacza serwer proxy, zapory lub innego urządzenia zabezpieczeń sieci nie jest poprawnie skonfigurowany do dostępu adres IP i porty używane przez program Skype dla firm w usłudze Office 365.

Wartość procentowa awarii multimediów zapory DPI

Procent

Procent strumieni, które nie może zostać ustanowione z powodu wyposażenia sieciowego blokować dostęp ze względu na brak zezwolenia programu Skype dla firm ruchu inspekcję pakietów. Te błędy zwykle oznacza serwer proxy, zapory lub innego urządzenia zabezpieczeń sieci nie jest poprawnie skonfigurowany do dostępu adres IP i porty używane przez program Skype dla firm w usłudze Office 365.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×