Wymaganie zatwierdzania elementów na listach lub w bibliotekach witryn

Wymaganie zatwierdzania elementów na listach lub w bibliotekach witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Listy i biblioteki można często zawierają poufne informacje, takie jak planowanego inicjatywy zasobów ludzkich lub kampanii marketingowych. Może być istotne tylko "oficjalny" wersji elementów lub plików wyświetlanych przez użytkowników. W tym celu może wymagać zatwierdzenia elementu lub pliku przed zawartość będzie widoczny dla większości użytkowników witryny. Wymaganie zatwierdzenia, organizacji można zastosować znacznych jakości i zabezpieczenia zawartości na listach i w bibliotekach.

 1. Przejdź do biblioteki, dla której ma zostać wymaganie zatwierdzenia.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , Ustawienia biblioteki.

  Jeśli nie widzisz tych elementów menu, kliknij pozycję Biblioteka na Wstążce, a następnie kliknij pozycję

  Ustawienia biblioteki w grupie ustawienia.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji, aby otworzyć stronę Ustawienia przechowywania wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki zaznaczona opcja przechowywania wersji.
 4. W sekcji Zatwierdzanie zawartości wybierz opcję Tak w odpowiedzi na wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? W sekcji Historia wersji dokumentu Określ, czy programu SharePoint, aby utworzyć wersje podczas edytowania pliku. Możesz również ograniczyć liczbę wersji, które są zachowywane.

 5. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów określ, którzy użytkownicy będą mogli wyświetlać wersje robocze elementów w bibliotece dokumentów.

  Okno dialogowe Opcje przechowywania wersji

  Porada :  Jeśli zatwierdzanie jest wymagane dla listy lub biblioteki, która już zawiera elementy, wszystkie elementy w bibliotece zostaną oznaczone jako zatwierdzone.

 6. Możesz wybrać dowolne z następujących ustawień:

  • Użytkownicy mogący czytać elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący edytować elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący zatwierdzać elementy listy oraz autor elementu

 7. Kliknij przycisk OK.

 1. Przejdź do listy, dla której ma zostać wymaganie zatwierdzenia.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia listy.

 4. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji, aby otworzyć stronę Ustawienia przechowywania wersji.

 5. W sekcji Zatwierdzanie zawartości wybierz opcję Tak w odpowiedzi na wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? W sekcji Historia wersji elementów Określ, czy programu SharePoint, aby utworzyć wersje podczas edytowania elementu. Możesz również ograniczyć liczbę wersji, które są zachowywane.

 6. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów Określ, którzy użytkownicy mogą wyświetlać wersje robocze elementów na liście.

  Porada :  Jeśli zatwierdzanie jest wymagane dla listy lub biblioteki, która już zawiera elementy, wszystkie elementy w bibliotece zostaną oznaczone jako zatwierdzone.

 7. Możesz wybrać dowolne z następujących ustawień:

  • Użytkownicy mogący czytać elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący edytować elementy listy

  • Tylko użytkownicy mogący zatwierdzać elementy listy oraz autor elementu

 8. Kliknij przycisk OK.

Jeśli ktoś prześle elementu do listy lub biblioteki, która wymaga zatwierdzenia, jest w stanie oczekiwania do osoby (użytkownicy posiadający co najmniej poziom uprawnień Zarządzanie listami) zatwierdza ją. Gdy jest on oczekujące na zatwierdzenie, pozostaje w stanu oczekiwania.

Gdy element jest w stanie Oczekujący, zwykle oznacza to, że prawo do jego wyświetlania ma tylko inicjator tego elementu oraz osoby mające uprawnienia do zarządzania listami i bibliotekami. Gdy stan zmieni się z Oczekujący na Zatwierdzony, element stanie się widoczny dla każdej osoby mającej uprawnienie do wyświetlania danej listy lub biblioteki. Artykuły odrzucone pozostają na liście lub w bibliotece do momentu usunięcia przez inicjatora lub osobę o odpowiednich uprawnieniach. Wszelkim elementom lub plikom już istniejącym na liście lub w bibliotece jest automatycznie nadawany stan Zatwierdzony.

Ważne :  Jeśli zabezpieczenia w bibliotece witryny są skonfigurowane tak, aby każdy użytkownik miał prawo odczytu elementów, dowolna osoba mająca uprawnienia Odczyt względem witryny będzie mogła wyświetlać wszystkie elementy na liście lub w bibliotece, bez względu na to, czy te elementy mają stan Zatwierdzony.

Zmiany ustawień dotyczących listy lub biblioteki mogą wprowadzać tylko osoby mające uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie.

Aby zatwierdzić dokumentu, które zostały przekazane lub dodawany do biblioteki, która wymaga zatwierdzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij wielokropek (...) obok elementu, który chcesz zatwierdzić.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. Kliknij przycisk Zatwierdź/Odrzuć. Jeśli nie widać Zatwierdź/Odrzuć, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij Zatwierdź/Odrzuć. Jeśli opcja nie jest wyświetlana, przechowywanie wersji może nie być włączona lub nie masz uprawnienia do zatwierdzenia dokumentu.

 4. Kliknij pozycję zatwierdzone lub Odrzucone w obszarze Stan zatwierdzenia. Opcjonalnie możesz dodać komentarze w sekcji komentarz.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×