Wymaganie wyewidencjonowywania plików z biblioteki

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wymaganie wyewidencjonowywania uniemożliwia jednoczesne wprowadzanie zmian przez kilka osób, co mogłoby powodować konflikty dotyczące zmian i prowadzić do nieporozumień.

Jeśli jest tworzony nowy plik lub nowy plik jest dodawany do biblioteki wymagającej wyewidencjonowywania, taki plik jest początkowo wyewidencjonowany. Osoba tworząca lub dodająca plik musi go zaewidencjonować, zanim inni będą mogli go zobaczyć. Zaewidencjonowanie jest również wymagane do aktualizacji informacji o pliku, takich jak tytuł lub informacja, na kiedy plik jest wymagany.

Gdy jest wymagane wyewidencjonowywanie, plik został wyewidencjonowany automatycznie po otwarciu go do edycji, chyba że jest on już wyewidencjonowany. Polecenia edytowania powiadamia użytkownika, że plik jest wyewidencjonowany. Na przykład po kliknięciu polecenia Edytuj w aplikacji, w menu skrótów dla pliku zostanie wyświetlony komunikat, że plik jest wyewidencjonowany.

Wyewidencjonowanie pliku z niektórych programów, które są zgodne z Windows SharePoint Services 3.0 można pracy z plikami na dysku twardym nawet wtedy, gdy komputer jest odłączony. Kopia jest przechowywana w folderze Wersje robocze serwera, który jest domyślnie w folderze Wersje robocze programu SharePoint w folderze Moje dokumenty. Można jednak zmienić miejsce, w niektórych programów klienckich. Praca z plikami na dysku twardym jest często szybsza niż praca z plikami na serwerze i umożliwia łatwe kontynuować pracę, gdy jesteś poza biurem.

Jeśli plik został wyewidencjonowany, nikt nie będzie można edytować, z wyjątkiem osoby, która go wyewidencjonowany. Jego ikona zmian biblioteki, aby wskazać, że plik został wyewidencjonowany przez Obraz ikony . Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie wyewidencjonowany nazwisko osoby, którym plik został wyewidencjonowany przez do pojawi się na etykietce ekranowej. Zmiany, które osoby wprowadza do pliku, gdy jest wyewidencjonowany nie są widoczne dla innych osób, dopóki plik zaewidencjonowaniu. Jest to możliwe, niezależnie od tego, czy osoba pracuje nad plikiem na dysku twardym lub na serwerze.

Ewidencjonowanie pliku zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie komentarzy dotyczących wprowadzonych zmian. Jeśli biblioteka śledzi wersje, komentarze stają się częścią historii wersji. Jeśli są śledzone zarówno wersje główne i pomocnicze, zostanie wyświetlony monit o wybranie typu wersji podczas sprawdzania. Łącza do dodatkowych informacji na temat przechowywania wersji w sekcji Zobacz też.

Aby ustawić wymagane wyewidencjonowywanie plików, potrzebne są uprawnienia do projektowania listy lub biblioteki.

  1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

    Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

  2. W menu Ustawienia menu ustawienia kliknij polecenie Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

    Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

  3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij łącze Ustawienia przechowywania wersji.

  4. W sekcji Wymagaj wyewidencjonowania w obszarze czy wymagać wyewidencjonowania przed rozpoczęciem edytowania dokumentów, kliknij przycisk Tak.

  5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×