Wymaganie wartości w polu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieją dwa sposoby podstawowe, że wartość w polu może wymagać:

 • Ustaw właściwość wymagane pola Tak    Możesz to zrobić, otwierając tabelę w widok projektu. Ta metoda jest łatwe i dobre Jeżeli wybór tylko chcesz zmienić jedno pole jeden raz.

 • Używanie tworzy indeks różne od null w polu zapytanie definiujące dane    możesz to zrobić przy użyciu widok SQL. Ta metoda nie jest tak proste jak przy użyciu widoku projektu, ale nie korzyści: można zapisać kwerendy definiującej dane i użyć go później. Jest to przydatne, jeśli okresowo usuwanie i ponowne tworzenie tabel które będą wymagane wartości do pól.

Co chcesz zrobić?

Ustaw właściwość wymagane pola na wartość tak

Tworzenie indeksu opartego na różne od null dla pola przy użyciu kwerendy definiującej dane

Ustaw właściwość wymagane pola na wartość tak

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Wybierz pole, które ma być wymagane zawsze ma wartość.

 3. W okienku właściwości pola na karcie Ogólne ustaw wymagane właściwości na wartość Tak.

  Właściwość pola Wymagane

Uwaga : Jeśli właściwość wymagane jest ustawiona na wartość Tak dla pola w tabeli, która już zawiera rekordy, program Access udostępnia opcji sprawdzenia, czy pole ma wartość w każdym istniejącym rekordzie. Niezależnie od tego, czy możesz zaakceptować tę opcję nowe rekordy wymaga wartości dla pola.

Początek strony

Tworzenie indeksu opartego na różne od null dla pola przy użyciu kwerendy definiującej dane

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie wyniki kliknij strzałkę w obszarze Widok, a następnie kliknij polecenie Widok SQL.

 3. Usuwanie wszystkich instrukcję SQL z kwerendy.

 4. Wpisz lub wklej do kwerendy poniższy kod SQL:

  CREATE INDEX index_name
  ON table (field) WITH DISALLOW NULL
 5. W języku SQL Zastąp zmiennych w następujący sposób:

  • Zamień index_name nazwę indeksu. Jest dobrym pomysłem jest użyć nazwy, która pomaga określić, że indeks jest dla. Na przykład jeśli indeks upewnij się, że numerów PESEL istnieje dla każdego rekordu, można nadać nazwę go require_SSN.

  • Zamień tabeli o nazwie tabeli zawierającej pola, które mają być indeksowane. Jeśli nazwa tabeli zawiera spacje lub znaki specjalne, należy ująć nazwę w nawiasach kwadratowych.

  • Pole Zamień na nazwę pola, które mają być indeksowane. Jeśli nazwa pola zawiera spacji ani znaków specjalnych, nazwę należy ująć w nawiasy kwadratowe.

 6. Zapisz i zamknij kwerendę.

 7. Uruchom kwerendę, aby utworzyć indeks. Należy zauważyć, że kwerendy można uruchamiać z makra za pomocą akcji makra UruchomSQL. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Zobacz też.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×