Wymaganie określonego wzorca wprowadzania danych w formancie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdzanie poprawności danych jest możliwość automatyczne sprawdzanie pod kątem błędów, gdy użytkownik wypełnia formularz. Dodając sprawdzania poprawności danych do kontrolek w szablonie formularza, można upewnij się, że zbieranych danych jest dokładne i spójne i że odpowiada dowolnej standardów, które są już używane przez firmę. Za pomocą sprawdzania poprawności danych można na przykład informować użytkowników, gdy kwota dołączeniem elementu wydatków przekracza zatwierdzonej kwoty lub po ich przez pomyłkę wpisz jej nazwę w polu, która służy do zbierania numerów telefonów.

Jeśli formularz zawiera błędy sprawdzania poprawności danych i jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, użytkownicy nie będą mogli przesłać formularz do momentu ich usunąć te błędy. Użytkowników można zapisywanie kopii lokalnej formularza, a następnie poprawić i wysłać je później.

W niniejszym artykule objaśniono, jak stosować sprawdzanie poprawności danych w celu zapewniania zgodności danych, które użytkownik wprowadza w formantach, ze wstępnie ustalonym wzorcem. Można na przykład dodać sprawdzanie poprawności danych do formantu pola tekstowego z numerem telefonu, aby wymagać od użytkownika wprowadzania numeru razem z trzycyfrowym numerem kierunkowym.

Uwaga: 

 • Wymaganie zgodności danych, które użytkownik wprowadza w formularzu, ze wstępnie ustalonym wzorcem jest również możliwe dzięki zastosowaniu formatowanie warunkowe.

 • Dodanie wzorca do formantu nie powoduje, że formant automatycznie zmienia format danych wprowadzonych przez użytkownika na zgodny z ustawionym wzorcem.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Informacje dotyczące zgodności

Wymaganie określonego wzorca wprowadzania danych w formancie

Przed rozpoczęciem

Aby wykonać tę procedurę, szablon formularza musi zawierać formant, który obsługuje sprawdzanie poprawności danych. Mimo że można ustawić warunku dopasowania do wzorca dla każdego formantu programu InfoPath, który obsługuje sprawdzanie poprawności danych, wzorcem działa najlepiej z kontrolkami, które wyświetlić znaki, takie jak liczby, litery lub znaki interpunkcyjne. Na przykład ustawienie warunku dopasowania do wzorca dla pola tekstowego może rentowność przydatne wyniki, ale ustawienie takiego warunku dla pola wyboru będzie nie przydatne wyniki.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można wybrać określony tryb zgodności, aby zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Po opublikowaniu szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze, na którym działają usługi InfoPath Forms Services, w przeglądarce sieci Web można wyświetlać formularze utworzone na podstawie tego szablonu. Gdy projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Niektóre funkcje sprawdzania poprawności danych działają inaczej w przeglądarce sieci Web, niż w programie InfoPath. Sprawdzanie poprawności danych można dodać do kontrolki, na przykład utworzyć tekst objaśniający wyświetlany, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane do tego formantu. Możesz mieć ten tekst objaśniający, są wyświetlane w etykietce ekranowej i opcjonalnie Zezwalaj użytkownikom na wyświetlanie alertu, który zawiera dodatkowe informacje, lub możesz mieć alert są wyświetlane automatycznie, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane. Alerty nie można wyświetlić automatycznie formularzy, które są wyświetlane w przeglądarce sieci Web, ale użytkownicy mogą wyświetlać etykietka ekranowa i opcjonalnie wyświetlić alertu zawierające dodatkowe informacje.

Listę kontrolek, które obsługują sprawdzanie poprawności danych

W tej tabeli przedstawiono listę formantów programu Microsoft Office InfoPath 2007, które obsługują sprawdzanie poprawności danych, oraz ich dostępność dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Uwaga: Mimo że można ustawić warunku dopasowania do wzorca dla każdego formantu programu InfoPath, który obsługuje sprawdzanie poprawności danych, wzorcem działa najlepiej z kontrolkami, które wyświetlić znaki, takie jak liczby, litery lub znaki interpunkcyjne. Na przykład ustawienie warunku dopasowania do wzorca dla pola tekstowego może rentowność przydatne wyniki, ale ustawienie takiego warunku dla pola wyboru będzie nie przydatne wyniki.

Formanty, które obsługują sprawdzanie poprawności danych

Dostępność w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami

Pole wyboru

Tak

Wybór daty

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole listy

Tak

Przycisk opcji

Tak

Pole tekstowe

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Listy punktowane, numerowane i zwykłe

Nie

Pole kombi

Nie

Początek strony

Wymaganie określonego wzorca wprowadzania danych w formancie

 1. Kliknij kontrolkę, do której chcesz dodać sprawdzania poprawności danych.

 2. Kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności danych w menu Format.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij przycisk Dodaj.

 4. W pierwszym polu w obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony kliknij pozycję Wybierz pole lub grupę, a następnie wybierz pole lub grupę, z którą jest związany formant.

 5. W drugim polu kliknij pozycję nie pasuje do wzorca.

 6. W trzecim polu kliknij pozycję Wybierz wzorzec.

 7. W oknie dialogowym Wzorzec wprowadzania danych w obszarze Wzorce standardowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować wzorzec standardowy, wybierz ten wzorzec i kliknij przycisk OK.

   Lista wzorców standardowych

   Wzorzec

   Przykład

   Adres URL

   http://www.microsoft.com

   Adres e-mail

   123-45-6789

   Kod pocztowy

   70-556

   Numer telefonu

   98052-6399

  • Aby utworzyć wzorzec niestandardowy, kliknij pozycję Wzorzec niestandardowy. W polu Wzorzec niestandardowy wpisz wzorzec, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

   Symbole, których można użyć do określenia wzorca

   Możliwe jest wstawienie symboli, które określają ograniczenia dla wzorca, takie jak tylko litery, tylko cyfry, tylko znaki, łączniki, kropki, przecinki i nawiasy. Ponadto można używać następujących symboli, aby zezwolić na wielokrotne występowanie danego znaku:

   • Zero lub raz (?)     Poprzedzający znak musi wystąpić zero razy lub raz. Na przykład \d? wskazuje, że cyfra (oznaczona przez \d) musi wystąpić zero razy lub raz.

   • Zero lub kilka razy (*)     Poprzedzający znak może wystąpić albo zero, albo kilka razy. Na przykład r* wskazuje, że litera r może wystąpić zero lub kilka razy.

   • Jeden lub więcej (+)    Poprzedzającego znaku musi przypadać jeden raz lub więcej niż jeden raz. Na przykład. + oznacza, że znak (oznaczony przez.) musi przypadać jeden raz lub więcej niż jeden raz.

 8. W polu Etykietka ekranowa wpisz tekst, który ma być wyświetlany, gdy użytkownik wskaże formant lub klika prawym przyciskiem myszy kontrolkę.

 9. Aby komunikat okna dialogowego był wyświetlany automatycznie po pozostawieniu przez użytkownika pustego formantu, zaznacz pole wyboru Pokaż komunikaty okna dialogowego natychmiast po wprowadzeniu przez użytkowników nieprawidłowych danych.

  Uwaga: Komunikat okna dialogowego nie może być wyświetlany automatycznie w przeglądarce sieci Web, dlatego użytkownik wypełniający formularz za pomocą przeglądarki sieci Web zobaczy tylko etykietkę ekranową.

 10. W polu Komunikat wpisz tekst, który ma być wyświetlany w oknie dialogowym natychmiast lub wtedy, gdy użytkownik zażąda bardziej szczegółowych informacji.

  Uwaga: Etykietki błąd sprawdzania poprawności danych nie są wyświetlane dla kontrolek, które mają domyślnie ustawione etykietek ekranowych na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Właściwości formantu. Pomaga to zachowanie aby upewnić się, że nazwa kontrolki dokładnie jest przekazywany do użytkowników korzystających z czytników ekranu.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×