Wymaganie określonego wzorca wprowadzania danych w formancie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdzanie poprawności danych jest możliwość automatyczne sprawdzanie pod kątem błędów, gdy użytkownik wypełnia formularz. Dodając sprawdzania poprawności danych do kontrolek w szablonie formularza, można upewnij się, że zbieranych danych jest dokładne i spójne i że odpowiada dowolnej standardów, które są już używane przez firmę. Za pomocą sprawdzania poprawności danych można na przykład informować użytkowników, gdy kwota dołączeniem elementu wydatków przekracza zatwierdzonej kwoty lub po ich przez pomyłkę wpisz jej nazwę w polu, która służy do zbierania numerów telefonów.

Jeśli formularz zawiera błędy sprawdzania poprawności danych i jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, użytkownicy nie będą mogli przesłać formularz do momentu ich usunąć te błędy. Użytkowników można zapisywanie kopii lokalnej formularza, a następnie poprawić i wysłać je później.

W tym artykule wyjaśniono, jak za pomocą sprawdzania poprawności danych upewnij się, że dane, które użytkownik wprowadzi w kontrolce ze wstępnie ustalonym wzorcem. Na przykład można dodać sprawdzania poprawności danych do formantu pola tekstowego z numerem telefonu wymagać użytkownicy będą wprowadzać 3 cyfrowy numer kierunkowy jako część liczby.

Uwagi: 

 • Aby wymagać, że dane, które użytkownik wprowadza w formularzu, ze wstępnie ustalonym wzorcem, umożliwia także formatowanie warunkowe.

 • Po dodaniu wzorca do formantu kontrolki nie automatycznie zmienia format danych wprowadzanych przez użytkownika zgodnie z ustawionym wzorcem.

W tym artykule

Zanim rozpoczniesz

Informacje dotyczące zgodności

Wymaganie określonego wzorca wprowadzania danych w formancie

Przed rozpoczęciem

Aby wykonać tę procedurę, szablon formularza musi zawierać formant, który obsługuje sprawdzanie poprawności danych. Mimo że można ustawić warunku dopasowania do wzorca dla każdego formantu programu InfoPath, który obsługuje sprawdzanie poprawności danych, wzorcem działa najlepiej z kontrolkami, które wyświetlić znaki, takie jak liczby, litery lub znaki interpunkcyjne. Na przykład ustawienie warunku dopasowania do wzorca dla pola tekstowego może rentowność przydatne wyniki, ale ustawienie takiego warunku dla pola wyboru będzie nie przydatne wyniki.

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Niektóre funkcje sprawdzania poprawności danych działają inaczej w przeglądarce sieci Web, niż w programie InfoPath. Sprawdzanie poprawności danych można dodać do kontrolki, na przykład utworzyć tekst objaśniający wyświetlany, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane do tego formantu. Możesz mieć ten tekst objaśniający, są wyświetlane w etykietce ekranowej i opcjonalnie Zezwalaj użytkownikom na wyświetlanie alertu, który zawiera dodatkowe informacje, lub możesz mieć alert są wyświetlane automatycznie, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane. Alerty nie można wyświetlić automatycznie formularzy, które są wyświetlane w przeglądarce sieci Web, ale użytkownicy mogą wyświetlać etykietka ekranowa i opcjonalnie wyświetlić alertu zawierające dodatkowe informacje.

Listę kontrolek, które obsługują sprawdzanie poprawności danych

W poniższej tabeli wymieniono formantów Microsoft Office InfoPath 2007, które obsługują sprawdzanie poprawności danych i czy są one dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką.

Uwaga: Mimo że można ustawić warunku dopasowania do wzorca dla każdego formantu programu InfoPath, który obsługuje sprawdzanie poprawności danych, wzorcem działa najlepiej z kontrolkami, które wyświetlić znaki, takie jak liczby, litery lub znaki interpunkcyjne. Na przykład ustawienie warunku dopasowania do wzorca dla pola tekstowego może rentowność przydatne wyniki, ale ustawienie takiego warunku dla pola wyboru będzie nie przydatne wyniki.

Formanty, które obsługują sprawdzanie poprawności danych

Dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką?

Pole wyboru

Tak

Selektor dat

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole listy

Tak

Przycisk opcji

Tak

Pole tekstowe

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Listy punktowane, numerowane, lub Lista zwykła

Nie

Pole kombi

Nie

Wymaganie określonego wzorca wprowadzania danych w formancie

 1. Kliknij kontrolkę, do której chcesz dodać sprawdzania poprawności danych.

 2. W Format menu kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności danych.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Jeśli ten warunek jest prawdziwy, w pierwszym polu kliknij przycisk Wybierz pola lub grupy, a następnie wybierz pola lub grupy, powiązanej z kontrolki.

 5. W drugim polu kliknij nie pasuje do wzorca.

 6. W trzecim polu kliknij pozycję Wybierz wzorzec.

 7. W obszarze Wzorce standardowe w oknie dialogowym Wzorzec wprowadzania danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć deseniu standardowy, wybierz deseń, a następnie kliknij przycisk OK.

   Lista wzorców standardowych

   Deseń

   Przykład

   Numer telefonu

   (555) 555-0100

   Numer ubezpieczenia społecznego

   123-45-6789

   Kod pocztowy

   98052

   Kod POCZTOWY + 4

   98052-6399

  • Aby utworzyć deseń niestandardowy, kliknij Wzorzec niestandardowy, wpisz w polu Wzorzec niestandardowy wzorzec, a następnie kliknij przycisk OK.

   Symbole, których można użyć do określenia wzorca

   Można wstawiać symbole, które określają ograniczenia dla wzorca, takie jak tylko litery, tylko cyfry, tylko znaki, łączniki, okresów, przecinki i nawiasy. Ponadto następujące symbole umożliwia umożliwić wielu wystąpień danego znaku:

   • Zero lub jeden (?)     Poprzedzający znak musi wystąpić zero razy lub raz. Na przykład \d? oznacza to, że cyfra (oznaczona przez \d) musi wystąpić zero razy lub raz.

   • Zero lub więcej (*)     Poprzedzający znak może wystąpić zero razy lub kilka razy. Na przykład r * wskazuje, że litera r może wystąpić zero razy lub kilka razy.

   • Jeden lub więcej (+)    Poprzedzającego znaku musi przypadać jeden raz lub więcej niż jeden raz. Na przykład. + oznacza, że znak (oznaczony przez.) musi przypadać jeden raz lub więcej niż jeden raz.

 8. W polu Etykietka ekranowa wpisz tekst, który ma być wyświetlany, gdy użytkownik wskaże formant lub klika prawym przyciskiem myszy kontrolkę.

 9. Aby wyświetlić komunikat w oknie dialogowym automatycznie, gdy użytkownik opuści kontrolki pustą, zaznacz pole wyboru Pokaż komunikaty okna dialogowego natychmiast po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Uwaga: Komunikaty okna dialogowego nie można automatycznie wyświetlany w przeglądarce sieci Web, dlatego użytkownik wypełnia formularz za pomocą przeglądarki sieci Web widzą tylko etykietkę ekranową.

 10. W polu wiadomość wpisz tekst, który ma być wyświetlany w oknie dialogowym natychmiast lub gdy użytkownik zażąda szczegółowych informacji.

  Uwaga: Etykietki błąd sprawdzania poprawności danych nie są wyświetlane dla kontrolek, które mają domyślnie ustawione etykietek ekranowych na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Właściwości formantu. Pomaga to zachowanie aby upewnić się, że nazwa kontrolki dokładnie jest przekazywany do użytkowników korzystających z czytników ekranu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×