Wymagania licencyjne programu Outlook dla funkcji programu Exchange

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Następujące funkcje wymagają specyficznych licencji programu Outlook i konta programu Microsoft Exchange Online lub Programu Microsoft Exchange Server licencji z programu Microsoft Exchange Server licencji klienta (CAL):

  • Archiwum zbiorcze

  • Zasady przechowywania

  • Stosowanie zarządzania prawami do informacji (IRM)

  • Skrzynki pocztowe witryn

  • Porady dotyczące zasad DLP

Licencje detaliczne programu Outlook

Te licencje są dostępne przy zakupach detalicznych. Wersje licencji detalicznych programu Outlook nie obejmują programu Exchange Server ani usługi Exchange Online, jednak niektóre mogą łączyć się z programem Exchange w celu włączenia określonych funkcji.

Archiwum zbiorcze 1

Zasady przechowywania

Stosowanie zarządzania prawami do informacji 2

Skrzynki pocztowe witryn 3

Porady dotyczące zasad DLP 4

Autonomiczny program Outlook 2016

Program Outlook 2016 dostępny w pakiecie Microsoft Office Standard 2016

Program Outlook 2016 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional 2016

Program Outlook 2016 dostępny w pakiecie Microsoft Office Home i firm 2016

Autonomiczny program Outlook 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Standard 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Autonomiczny program Outlook 20106

Program Outlook 2010 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 20106

Program Outlook 2010 dostępny w pakiecie Microsoft Office 2010

Autonomiczny program Outlook 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office Ultimate 20075

Licencje zbiorcze programu Outlook

Te licencje są dostępne tylko licencjonowania zbiorowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Programów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft.

Archiwum zbiorcze 1

Zasady przechowywania

Stosowanie zarządzania prawami do informacji 2

Skrzynki pocztowe witryn 3

Porady dotyczące zasad DLP 4

Autonomiczny program Outlook 2016

Program Outlook 2016 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional 2016

Program Outlook 2016 dostępny w pakiecie Microsoft Office Standard 2016

Autonomiczny program Outlook 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Standard 2013

Autonomiczny program Outlook 2010

Program Outlook 2010 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 2010

Program Outlook 2010 dostępny w pakiecie Microsoft Office 20106

Autonomiczny program Outlook 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office Enterprise 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office 20075

Program Outlook w subskrypcjach usługi Office 365

Te subskrypcje są dostępne za pośrednictwem online zakupu i wybierz pozycję kanały. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opisy usług Office 365.

Archiwum zbiorcze 1

Zasady przechowywania

Stosowanie zarządzania prawami do informacji 2

Skrzynki pocztowe witryn 3

Porady dotyczące zasad DLP 4

Program Outlook w usłudze Office 365 ProPlus

Program Outlook w usłudze Office 365 Enterprise E3

Program Outlook w usłudze Office 365 Business

Program Outlook w usłudze Office 365 Business Premium

Uwaga: Program Outlook był również dostępny w ramach planów Office 365 Small Business Premium i Midsize Business. Usługa Office 365 Business Premium zastąpi te plany z biegiem czasu. Odwiedź swoje Centrum wiadomości w centrum administracyjnym usługi Office 365, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o tym, jakie to będzie mieć znaczenie dla Ciebie, lub skontaktuj się z dostawcą usługi Office 365.

1 archiwum miejscowe i zasady przechowywania wymagają programu Exchange Server 2013, Exchange Online archiwizacji (EOA), usługi Exchange Online lub usługi Office 365. Zobacz Online opis usługi Exchange , aby dowiedzieć się, jakie plany online obejmują tę funkcję.

2 stosowanie usługi IRM wymaga Active Directory usługi zarządzania prawami dostępu (AD RMS). Zobacz Online opis usługi Exchange , aby dowiedzieć się, jakie plany online obejmują tę funkcję.

3 skrzynek pocztowych witryn wymaga programu Exchange Server 2013 + programu SharePoint Server 2013, usługi Exchange Online + usługi SharePoint Online lub usługi Office 365. Zobacz Online opis usługi Exchange i Opis usługi Online w programie SharePoint w celu znalezienia, które plany online obejmują tę funkcję.

Porady dotyczące zasad DLP 4 wymaga programu Exchange Server 2013, usługi Exchange Online lub usługi Office 365. Zobacz Online opis usługi Exchange , aby dowiedzieć się, jakie plany obejmują tę funkcję.

5 Zasady archiwizowania nie są widoczne w interfejsie użytkownika programu Outlook 2007. Może je wdrażać lub zmieniać tylko administrator programu Exchange Server, a użytkownicy programu Outlook 2007 mogą wyświetlać lub zmieniać zasady tylko w aplikacji Outlook Web App (OWA) i tylko wówczas, gdy jest ona włączona.

Bez korzystania z zasad można wykonywać następujące czynności:

  • Przeciąganie i upuszczanie wiadomości do archiwum zbiorczego i z tego archiwum

  • Kopiowanie i wklejanie wiadomości do archiwum zbiorczego i z tego archiwum

  • Używanie menu Przenieś do przenoszenia lub kopiowania wiadomości do archiwum zbiorczego

  • Tworzenie reguł po stronie klienta umożliwiających przenoszenie i kopiowanie wiadomości do archiwum zbiorczego

Użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwanie tylko w wybranym folderze w archiwum zbiorczym. Ponadto każde wyszukiwanie przeprowadzone przy użyciu wyszukiwania błyskawicznego w folderze podstawowego konta programu Exchange Server nie obejmuje elementów znajdujących się w archiwum zbiorczym — nawet jeśli określono pozycję Wszystkie elementy poczty

6 Użytkownicy pakietu Microsoft Office Standard 2010 mogą uzyskiwać dostęp do archiwum zbiorczego przy użyciu aplikacji Outlook Web App (OWA).

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×