Wymagania klienta usługi Project Online

Wymagania klienta usługi Project Online

Dowiedz się, które przeglądarki internetowe i wersje klienta programu Project Professional są obsługiwane przez usługę Project Online.

Wymagania dotyczące przeglądarki

Usługa Project Online obsługuje następujące przeglądarki internetowe:

 • Internet Explorer: Aktualna i jedna wcześniejsza wersja.

 • Microsoft Edge: Aktualna wersja.

 • Safari, Chrome lub Firefox: Aktualna wersja.

Wymagania programu Project Professional

Aby nawiązać połączenie z usługą Project Online w programie Project Professional, ten program musi spełniać wymagania związane z minimalnym obsługiwanym numerem kompilacji. Informacje na ten temat są na bieżąco udostępniane klientom. Administratorzy usługi Project Online mogą sprawdzić minimalny obsługiwany w danej chwili numer kompilacji w informacjach dostępnych w ustawieniach usługi Project Online:

Sprawdzanie minimalnego obsługiwanego numeru kompilacji wymaganego do połączenia z programem Project Professional

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w usłudze Project Online wybierz pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia programu PWA w sekcji Zasady operacyjne wybierz pozycję Dodatkowe ustawienia serwera.

 3. Na stronie Dodatkowe ustawienia serwera w sekcji Wersje programu Project Professional w polu Minimalne wersje widoczne są minimalne obsługiwane numery kompilacji klientów programu Project Professional, które mogą połączyć się z usługą Project Online. Są to między innymi:

  • Project Professional 2016

  • Project Online — klient komputerowy (wersja subskrybowana programu Project Professional)

  Wszystkie kompilacje, których numer kompilacji jest większy od minimalnego obsługiwanego numeru wyświetlonego na tej stronie, są obsługiwane przez usługę Project Online.

  Ważne: Minimalny obsługiwany numer kompilacji klientów programu Project Professional, które mogą nawiązywać połączenia z usługą Project Online, zmienia się okresowo w miarę wprowadzania aktualizacji z nowymi funkcjami i poprawkami. Aktualne informacje o tym numerze są zawsze dostępne w ustawieniu wersji programu Project Professional na stronie Dodatkowe ustawienia serwera.

Jak sprawdzić numer kompilacji i wersję używanego klienta programu Project Professional?

Aby sprawdzić, czy używany klient programu Project Professional jest obsługiwany w usłudze Project Online i może nawiązywać z nią połączenia, musisz określić jego wersję i numer kompilacji.

Sprawdzając te informacje, nie pomyl programu Project Professional z klientem komputerowym usługi Project Online. Za pomocą procedury opisanej poniżej z łatwością sprawdzisz wersję i numer kompilacji używanego produktu.

Określanie wersji produktu i numeru kompilacji

 1. W dowolnym otwartym projekcie wybierz menu Plik.

 2. W lewym okienku strony Backstage wybierz pozycję Konta.

 3. Na stronie Konta w sekcji Informacje o produkcie:

  • Zobaczysz pozycję Project Online — klient komputerowy, jeśli używasz klienta komputerowego usługi Project Online.

   Informacje o projekcie dla klienta komputerowego usługi Project Online
  • Zobaczysz pozycję Microsoft Project Professional 2016, jeśli używasz programu Project Professional 2016.

   Informacje o produkcie — Project Professional 2016
 4. Wybierz pozycję Project — informacje.

  Project — informacje
 5. U góry następnej wyświetlonej strony zobaczysz numer kompilacji używanego klienta programu Project Professional.

  • Jeśli na przykład na stronie Informacje o produkcie znajduje się informacja, że używasz klienta komputerowego usługi Project Online, to jako numer kompilacji może być pokazana wartość 16.0.7629.1000.

   Numer kompilacji klienta komputerowego usługi Project Online
  • Jeśli natomiast na stronie Informacje o produkcie znajduje się informacja, że używasz programu Project Professional 2016, to jako numer kompilacji może być na przykład pokazana wartość 16.0.4266.1001.

   Numer kompilacji programu Project Professional 2016

Zobacz też

Aktualizacje programu Project 2016

Project Online: ograniczenia i limity związane z oprogramowaniem

Opis usługi Project Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×