Wykresy i inne wizualizacje w programie Power View

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Power View dostępnym w programach SharePoint 2013 i Excel 2013 można szybko tworzyć różnorodne wizualizacje danych, od tabel i macierzy przez wykresy słupkowe, kolumnowe i bąbelkowe do zestawów wielokrotnych wykresów. Każdą tworzoną wizualizację rozpoczyna się na arkuszu programu Power View od utworzenia tabeli, którą można z łatwością przekonwertować na inne wizualizacje w celu sprawdzenia, która z nich najlepiej przedstawia prezentowane dane.

Tworzenie wizualizacji

 1. Aby utworzyć tabelę w arkuszu programu Power View, zaznacz tabelę lub pole na liście pól albo przeciągnij pole z listy pól do arkusza. Program Power View narysuje tabelę w arkuszu, wyświetlając rzeczywiste dane i automatycznie dodając nagłówki kolumn.

 2. Aby przekonwertować tabelę na wizualizację, wybierz typ wizualizacji na karcie Projektowanie. W zależności od typu danych w tabeli dostępne są różne typy wizualizacji w celu zapewnienia najlepszej wizualizacji dla konkretnych danych.

  Porada: Aby utworzyć inną wizualizację, zacznij od innej tabeli, klikając pusty arkusz przed wybraniem pól w sekcji pól na liście pól.

W tym artykule

Przykłady wizualizacji dostępnych w programie Power View

Tworzenie tabeli

Wykresy

Wykresy kołowe

Wykresy punktowe i bąbelkowe

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumny

Wykresy słupkowe

Wykresy kolumnowe

Wykresy liniowe

Mapy

Wielokrotności: Zestaw wykresów z takimi samymi osiami

Macierzy

Karty

Kafelki

Więcej informacji

Przykłady wizualizacji dostępnych w programie Power View

Wizualizacje danych w programie Crescent

 1. Fragmentator filtrujący raport w celu wyświetlenia pieczywa

 2. Nawigacja w formie przepływu kafelków (aktualnie wyróżniony jest rogalik francuski)

 3. Karta w kontenerze kafelków, z filtrowaniem dla bieżącego kafelka (rogalik francuski)

 4. Wykres liniowy w kontenerze kafelków pokazujący ilości zużyte i dostarczone, filtrowany dla rogalików francuskich w okresie od stycznia do grudnia

 5. Wielokrotności filtrowane dla pieczywa i sortowane w kolejności malejącej według dostarczonych ilości

 6. Wykres kolumnowy filtrowany dla pieczywa, pokazujący ilości dostarczone i zużyte

Utworzenie tabeli

Wszystkie wizualizacje zacznij od tabeli. Istnieje wiele różnych sposobów tworzenia tabeli w programie Power View. Dowiedz się więcej na temat tabel w tabelach w programie Power View.

Tworzenie tabeli programu Power View

początek strony

Wykresy

Program Power View oferuje wiele opcji wykresów: kołowy, kolumnowy, słupkowy, liniowy, punktowy i bąbelkowy. Wykresy mogą zawierać wiele pól liczbowych i wiele serii. Dostępnych jest kilka opcji projektowania wykresu, takich jak pokazywanie i ukrywane etykiet, legend oraz tytułów.

Wykresy są interakcyjne. Kliknięcie wartości na jednym wykresie powoduje:

 • Wyróżnienie tej wartości na tym wykresie.

 • Filtrowanie do tej wartości we wszystkich tabelach, macierzach i kafelkach w raporcie.

 • Wyróżnienie tej wartości na wszystkich innych wykresach w raporcie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz filtrowanie, wyróżnianie i fragmentatory w programie Power View.

Wykresy są także interakcyjne w ustawieniu prezentacji, na przykład w trybie odczytu i w trybie pełnoekranowym w programie Power View w programie SharePoint oraz w arkuszu programu Power View znajdującym się w skoroszycie programu Excel zapisanym w usługach programu Excel lub wyświetlanym w usłudze Office 365.

Wykresy kołowe

Wykresy kołowe są prostych lub skomplikowanych w programie Power View. Mogą być który alarmy próbne w dół, po dwukrotnym kliknięciu wycinek wykresu kołowego lub wykresu kołowego, przedstawiający podrzędny wycinków w większym wycinków koloru. Użytkownik może filtrowanie krzyżowe wykresu kołowego z innego wykresu. Załóżmy że kliknij słupek na wykresie słupkowym. Części wykresu kołowego, która dotyczy ten pasek jest wyróżniona, a pozostałe wykres kołowy jest wyszarzone. Więcej informacji o wykresach kołowych w programie Power View.

Wykres kołowy w programie Power View przedstawiający sprzedaż według kontynentów dla danych za rok 2007

Wykresy punktowe i bąbelkowe

Wykresy punktowe i bąbelkowe stanowią doskonały sposób wyświetlania wielu powiązanych danych na jednym wykresie. W przypadku wykresów punktowych na osi X jest wyświetlane jedno pole liczbowe, a na osi Y drugie, co ułatwia dostrzeżenie relacji między dwiema wartościami dla wszystkich elementów na wykresie.

Na wykresie bąbelkowym trzecie pole liczbowe kontroluje rozmiar punktów danych. Można też dodać oś odtwarzania do wykresu punktowego lub bąbelkowego, na której będą wyświetlane zmiany danych w czasie.

Więcej informacji o Wykresy bąbelkowe i punktowe w programie Power View.

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumnowe

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumnowe umożliwiają porównywanie punktów danych z co najmniej jednej serii danych. W przypadku wykresów liniowych, słupkowych i kolumnowych na osi x jest wyświetlane jedno pole, a na osi y drugie pole, dzięki czemu relacje między tymi dwoma wartościami dla wszystkich elementów na wykresie są dobrze widoczne.

Wykresy słupkowe

Na wykresach słupkowych kategorie są rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości — wzdłuż osi poziomej. Wykresy słupkowe są przydatne w dowolnej z następujących sytuacji:

 • Chcesz wykreślić co najmniej jedną serię danych.

 • Dane obejmują wartości dodatnie, ujemne i zera (0).

 • Chcesz porównać dane z wielu kategorii.

 • Etykiety osi są długie.

W programie Power View są dostępne trzy podtypy wykresów słupkowych: skumulowane, skumulowane 100% i grupowane.

Wykresy kolumnowe

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można wykreślić na wykresie kolumnowym. Takie wykresy umożliwiają przedstawianie zmian danych w czasie, a także ilustrowanie porównań elementów. Na wykresach kolumnowych kategorie znajdują się na osi poziomej, a wartości — na osi pionowej.

W programie Power View są dostępne trzy podtypy wykresów kolumnowych: skumulowane, skumulowane 100% i grupowane.

Wykresy liniowe

Na wykresach liniowych dane kategorii są rozmieszczane równomiernie wzdłuż osi poziomej (osi kategorii), a wszystkie dane wartości liczbowych są rozmieszczane równomiernie wzdłuż osi pionowej (osi wartości).

Wykres liniowy w programie Power View

Rozważ użycie wykresu liniowego ze skalą czasu na osi poziomej. Na wykresach liniowych są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych interwałach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Utwórz Wykres liniowy w programie Power View.

Początek strony

Mapy

Mapy w programie Power View za pomocą pól mapy Bing, aby można było powiększanie i kadrowanie jak inne mapy Bing. Dodawanie pól i lokalizacje umieści kropki na mapie. Rośnie wartość, rośnie kropka. Po dodaniu serii wielowartościowego otrzymujesz wykresów kołowych na mapie o rozmiarze wykres kołowy przedstawiający rozmiar sumy. Dowiedz się więcej o mapy w programie Power View.

Mapa USA w programie Power View z wykresami kołowymi

Początek strony

Wielokrotności: zestaw wykresów z takimi samymi osiami

Wielokrotności umożliwiają utworzenie serii wykresów z takimi samymi osiami X i Y oraz rozmieszczenie ich obok siebie, co ułatwia jednoczesne porównywanie różnych wartości. Wielokrotności są czasami nazywane wykresami kratowymi.

Dowiedz się więcej na temat Wizualizacje wielokrotności programu Power View

Początek strony

Macierze

Macierz jest podobna do tabeli, ponieważ również składa się z wierszy i kolumn. Jednak macierz oferuje następujące możliwości, których nie oferuje tabela:

 • Wyświetlanie danych bez powtarzających się wartości

 • Wyświetlanie sum i sum częściowych według wierszy i kolumn

 • Rozwijanie i zwijanie szczegółów dzięki hierarchii

 • Rozwijanie i zwijanie widoku

Dowiedz się więcej o pracy z macierzą w programie Power View

Początek strony

Karty

Tabelę można przekonwertować na serię kart, na których są wyświetlane dane z każdego wiersza tabeli. Te dane są wyświetlane w układzie karty przypominającym wyglądem kartę indeksu.

Karty z obrazami flag w programie Power View

Dowiedz się więcej na temat kart w programie Power View.

Początek strony

Kafelki

Kafelki, aby przedstawić dane tabelaryczne interakcyjnie można przekonwertować tabeli lub macierzy. Kafelki są kontenerami wraz z paskiem nawigacyjnym dynamiczne. Kafelki act jako filtry — filtrują zawartości wewnątrz Kafelek, aby wartość wybrana na pasku kart. Możesz dodać więcej niż jednej wizualizacji na danym kafelku, a wszystkie są filtrowane przez tę samą wartość. Za pomocą tekstu lub obrazów jako karty. Dowiedz się więcej informacji o kafelkach w programie Power View.

Na tym obrazie pokazano liczbę zdobytych medali według krajów uczestniczących w zawodach w łyżwiarstwie szybkim.

Kontener kafelków z obrazem dyscypliny sportowej w programie Power View

Początek strony

Więcej informacji

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×