Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive dla Firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive dla Firm

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Przechowywanie i udostępnianie plików w folderze OneDrive dla Firm na komputerze za pomocą czytnika ekranu i klawiatury. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i wskazówki. Gdy jesteś w trybie online, plików przechowywanych w swojej OneDrive dla Firm są automatycznie synchronizowane do tego folderu.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie usługi OneDrive dla firm

Wbudowana aplikacja OneDrive w Windows 10, a OneDrive folder jest automatycznie umieszczany w swojej Eksploratora plików.

Aby połączyć się z folderem OneDrive dla Firm, korzystając z Eksploratora plików, najpierw należy zsynchronizować OneDrive do komputera. Nazwa folderu OneDrive dla Firm zawiera nazwę organizacji usługi Office 365, takiej jak OneDrive — Contoso lub OneDrive@Contoso.com.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z pomocą czytnika ekranu do synchronizacji usługi OneDrive dla firm.

Otwieranie usługi OneDrive przy użyciu Cortana wyszukiwania

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania Cortana, naciśnij klawisz logo systemu Windows. Słyszysz: "Pole wyszukiwania".

 2. Typ usługi OneDrive. Słyszysz: "OneDrive, aplikacja klasyczna." Naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie usługi OneDrive w Eksploratorze plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisz logo systemu Windows, otwierane w Eksploratorze plików E. klawisz z fokusem w widoku elementy.

 2. Naciśnij klawisze Shift + F6, aby przejść do okienka nawigacji. Słyszysz: "Widok drzewa."

 3. Naciskaj klawisze strzałek do momentu usłyszeć "OneDrive ", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zaloguj się do usługi OneDrive dla firm

Po otwarciu OneDrive po raz pierwszy, jest wyświetlany monit o Zaloguj, wybierz lokalizację folderu OneDrive na Twoim komputerze i wybierz pozycję pliki i foldery, które chcesz zsynchronizować.

 1. Otwórz OneDrive za pomocą wyszukiwania Cortana lub Eksploratora plików, zgodnie z opisem powyżej.

 2. Słyszysz: "Microsoft OneDrive. Wprowadź swój adres e-mail". Fokus znajduje się w polu adres e-mail. Wpisz adres organizacji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli masz zarówno osobiste i służbowe kont dla OneDrive, możesz usłyszeć: "ten adres e-mail jest używany dla usługi OneDrive i OneDrive dla firm. Którego chcesz się zalogować do first? "naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć"Pracy lub szkole, przycisk"i naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Zostanie wyświetlona Twoja organizacja logowania okno dialogowe. Fokus znajduje się w polu hasło. Wpisz swoje hasło. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Zaloguj" i naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe to folderu OneDrive. Domyślnie OneDrive folder znajduje się w obszarzeC:\Users.... Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować bieżącej lokalizacji i kontynuować, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszeć "Następny" i naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby zmienić lokalizację folderu, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zmienianie lokalizacji", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Zostanie otwarte okno dialogowe synchronizować pliki usługi OneDrive na tym komputerze. Domyślnie wszystkie pliki i foldery w swojej OneDrive dla Firm są zaznaczone, aby zsynchronizować. Jeśli nie chcesz zsynchronizować je wszystkie, można wybrać pliki i foldery, w tym oknie dialogowym.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zsynchronizować wszystkie OneDrive dla Firm plików i folderów na komputerze, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Następny", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zaznaczyć określone OneDrive dla Firm pliki i foldery do synchronizacji z komputerem, zdefiniuj pliki i foldery, w tym oknie dialogowym. Przechodzenie między poszczególnymi obszarami w oknie dialogowym, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Po usłyszeniu pierwszego elementu w Twojej OneDrive dla Firm, takie jak "Plików nie w folderze" osiągnięto listę plików i folderów w Twojej OneDrive dla Firm. Aby przejść na liście, naciśnij klawisz strzałki w dół. Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru lub elementu, naciśnij klawisz SPACJA. Po zakończeniu pozycje, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnego przycisku, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Teraz masz połączenie z OneDrive dla Firm, a zostanie otwarty w oknie Witamy w usłudze OneDrive.

 7. Aby zsynchronizować i otworzyć usługi OneDrive dla Firm, najpierw przejść do okna dialogowego powitania. Naciskaj klawisz Tab w jeden raz. Słyszysz: "Następny". Naciśnij klawisz Enter trzy razy, aby przechodzić między strony. Naciśnij klawisze Shift + Tab raz. Słyszysz: "Otworzyć folderu OneDrive". Naciśnij klawisz Enter. (Zaznaczonych) OneDrive dla Firm foldery i pliki są synchronizowane i folderu OneDrive zostanie wyświetlona w Eksploratorze plików.

Otwieranie elementu w usłudze OneDrive dla firm

W Eksploratorze plików przejdź do elementu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć.

Porada: Wybierz aplikację, której chcesz użyć, aby otworzyć element, gdy w elemencie, naciśnij klawisze Alt + H, P + E. Aby przejść do listy opcji, naciśnij klawisz strzałki w dół. Gdy widok jest otwierany w aplikacji, które mają, naciśnij klawisz Enter.

Przekazywanie elementu do usługi OneDrive dla firm

Możesz przekazać plik lub folder do OneDrive dla Firm przez kopiowanie lub przenoszenie go do folderu OneDrive w Eksploratorze plików lub zapisywania pliku bezpośrednio do OneDrive dla Firm przy użyciu dotyczy aplikacji pakietu Office.

Przekazywanie elementu, korzystając z Eksploratora plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisze logo Windows+E.

 2. Przejdź do folderu lub pliku, który chcesz skopiować lub przenieść do OneDrive dla Firm.

 3. Aby skopiować plik lub folder, naciśnij klawisze Ctrl + C. Aby przyciąć plik lub folder, naciśnij klawisze Ctrl + X.

 4. Przejdź do lokalizacji, które mają za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisze Ctrl + V, aby wkleić skopiowaną lub wyciętą element. Element jest przekazane do usługi OneDrive dla Firm.

Zapisz plik bezpośrednio do usługi OneDrive dla firm

Podczas pracy nad plikiem w aplikacji pakietu Office, można go zapisać bezpośrednio do OneDrive dla Firm, dzięki czemu nie trzeba przekazać go oddzielnie.

 1. Po otwarciu pliku w aplikacji pakietu Office dotyczy naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi. Słyszysz: "Zapisz jako".

 2. Aby zaznaczyć OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz S. Słyszysz: "Wybrane, OneDrive,", a po nim nazwa Twojej organizacji.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo po. Słyszysz: "Wybierz folder". Aby przejść do pola Nazwa pliku, naciśnij klawisz Strzałka w dół. W razie potrzeby wpisz lub zmień nazwę pliku. Aby zapisać, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby zapisać plik w folderze głównym OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby Zapisz plik w podfolderze określone w Twojej OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Sortowanie według nazwy", naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do folderu, w którym chcesz zapisać plik, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po usłyszeniu nazwę pierwszego pliku w folderze (lub w przypadku plików w folderze, możesz usłyszeć "Nie znaleziono nic, aby wyświetlić tutaj"), naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisku Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Pobranie elementu z usługi OneDrive dla firm

Domyślnie wszystkie foldery i pliki w folderze OneDrive dla Firm są dostępne online i offline na komputerze, ale możesz też pobrać elementu oddzielnie.

 1. W Eksploratorze plików przejdź do elementu, do którego mają zostać pobrane z programu OneDrive dla Firm. Gdy na elemencie, naciśnij klawisze Ctrl + C.

 2. Przenieś do folderu, w którym chcesz zapisać go na komputerze, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V, aby go wkleić.

Udostępnianie elementu z usługi OneDrive dla firm

Możesz udostępnić element bezpośrednio z OneDrive dla Firm. Osoby, którym udostępniasz otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do wyświetlania i edytowania zawartości udostępnianej w OneDrive dla Firm.

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu OneDrive dla Firm. Wybierz folder lub plik, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10.

 2. Zostanie otwarte menu kontekstowe i słyszysz: "Menu kontekstowe". Naciśnij klawisz S, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wyświetlanie w przeglądarce." Z czytnikiem ekranu JAWS możesz usłyszeć "Udostępnij", oraz nazwę pliku i "Widok przeglądarki." Zostanie otwarte okno dialogowe Wyślij łącze.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Osoby, aby udostępnić". Naciśnij klawisz Enter. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby zaprosić inną osobę, wpisz adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeśli chcesz wpisać notatki, aby wysłać zaproszenia, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dodaj wiadomość". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Edytowanie".

 5. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Wyślij, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wysłać łącze.

Zaprzestawanie udostępniania elementu

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu OneDrive dla Firm. Wybierz element, który chcesz zatrzymać udostępnianie.

 2. Naciśnij klawisze Alt + S, SS. Okno dialogowe otwiera się po umieszczeniu fokusu na opcję Zatrzymaj udostępnianie. Aby zatrzymać udostępnianie wszystkim osobom, naciśnij klawisz Enter.

Wstrzymywanie synchronizacji usługi OneDrive dla firm

Jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać synchronizację OneDrive dla Firm do komputera, możesz po prostu wstrzymywanie synchronizacji i będzie ją wznowić po wybranego okresu.

 1. Na pulpicie komputera przejdź do ikony OneDrive dla Firm na pasku zadań. Ikona znajduje się obok min. górnym rogu na pasku u dołu ekranu komputera. Aby przejść do paska zadań, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Powiadomienia pagonowa", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "OneDrive," następuje nazwa Twojej organizacji i bieżący stan synchronizacji.

  Porada: Jeśli nie możesz znaleźć OneDrive dla Firm ikonę na pasku zadań, mogą zostać ukryte w menu powiadomień. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisz Enter, gdy usłyszeć przycisk powiadomień, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść elementy w menu.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć OneDrive dla Firm menu. Naciskaj klawisz Tab do słyszysz "Przycisk więcej,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aby przenieść w dół na liście opcji. Po usłyszeniu "Wstrzymaj synchronizację", naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby usłyszeć odpowiednie opcje. Gdy widok jest otwierany na żądaną opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla usługi OneDrive dla Firm w systemie Windows

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze OneDrive dla Firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj funkcji VoiceOver, wbudowane macOS ekranu czytnika i skróty klawiaturowe do przechowywania i udostępniania plików w folderze OneDrive dla Firm na komputerze. Gdy jesteś w trybie online, plików przechowywanych w swojej OneDrive dla Firm są automatycznie synchronizowane do tego folderu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Otwieranie usługi OneDrive i konfigurowanie aplikacji OneDrive dla firm

Jeśli nie jest jeszcze zainstalowany, Pobierz aplikację OneDrive ze sklepu App Store.

 1. Na komputerze Mac przejdź do aplikacji OneDrive i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć tę aplikację.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Konfigurowanie usługi OneDrive. Fokus znajduje się w polu adres e-mail. Wpisz swój adres e-mail organizacji, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Jeśli masz zarówno OneDrive, jak i OneDrive dla Firm w użyciu widok Wybór konta zostanie otwarty i słyszysz: "Osobiste, domyślny, przycisk". Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku pracy lub szkole, a następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Zostanie wyświetlona Twoja organizacja logowania okno dialogowe. Fokus znajduje się w polu hasło. Wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Return, aby się zalogować.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe To Your Folder usługi OneDrive jest. Celem jest na przycisku Wybierz lokalizację folderu OneDrive. Naciśnij klawisz Return, aby zaznaczyć.

 6. Zostanie otwarte okno Finder. Tab lub klawiszy strzałek umożliwia przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać OneDrive dla Firm folder. Po wybraniu lokalizacji, naciskaj klawisz Tab do momentu słyszysz "Wybierz tej lokalizacji, przycisk" i naciśnij klawisz Return.

 7. Zamyka okno Finder i powrócić do okna dialogowego To Your Folder usługi OneDrive jest. Skoncentrować się na przycisk Dalej. Naciśnij klawisz Return, aby zaznaczyć.

 8. Zostanie otwarte okno dialogowe Synchronizowanie plików z usługi OneDrive i. W tym oknie dialogowym można wybrać foldery i pliki, które chcesz pobrać w folderze OneDrive dla Firm na komputerze Mac. Domyślnie wszystkie OneDrive dla Firm pliki i foldery są zaznaczone do synchronizacji, a skoncentrować się na przycisk Dalej.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zsynchronizować wszystkie OneDrive dla Firm plików i folderów na komputerze Mac, naciśnij klawisz Return.

  • Aby wybrać, które OneDrive dla Firm pliki i foldery są synchronizowane z komputera Mac, należy zdefiniować pliki i foldery, w tym oknie dialogowym. Aby przejść między elementami, w oknie dialogowym, naciśnij klawisze Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Aby wprowadzić w tabeli, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół. Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru lub elementu, naciśnij klawisz SPACJA. Aby wyjść z tabeli, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w górę. Po zakończeniu pozycje, naciśnij klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo Strzałka przejdź do następnego przycisku i naciśnij klawisz Return.

 9. Zostanie otwarte okno dialogowe I OneDrive jest gotowy. Skoncentrować się na przycisku Otwórz w usłudze OneDrive i słyszysz: "Otworzyć Mój OneDrive — <Name z organization>, domyślny, przycisk".

  Porada: Jeśli chcesz, aby OneDrive dla Firm, aby otworzyć i automatycznie synchronizować pliki, gdy komputer jest włączany, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo. Słyszysz: "Otworzyć przy logowaniu, pliki mają być synchronizowane automatycznie, niezaznaczone pole wyboru." Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, zaznacz pole wyboru. Aby powrócić do przycisku Otwórz w usłudze OneDrive, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo.

  Naciśnij klawisz Return, aby synchronizować pliki i foldery do komputera Mac i Otwórz OneDrive dla Firm folder w programie Finder.

Otwieranie elementu w usłudze OneDrive dla firm

 1. W programie Finder przejdź do folderu OneDrive dla Firm, a następnie naciśnij klawisz strzałki polecenie + Strzałka w dół, aby otworzyć folder.

 2. Aby przejść do zawartości folderu, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo, aby przejść do elementu, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisze Command + O.

Przekazywanie elementu do usługi OneDrive dla firm

Możesz przekazać plik lub folder do OneDrive dla Firm przez kopiowanie lub przenoszenie go do folderu OneDrive dla Firm w programie Finder lub zapisywania pliku bezpośrednio do OneDrive dla Firm przy użyciu dotyczy aplikacji Microsoft Office.

Przekazywanie elementu za pomocą wyszukiwania

 1. Otwórz okno Finder i przejdź do folderu lub pliku, który chcesz przekazać do OneDrive dla Firm. Na przykład aby otworzyć folder Narzędzia główne w programie Finder, naciśnij klawisze Shift + Command + H lub aby otworzyć folder dokumenty, naciśnij klawisze Shift + Command + O.

 2. Folder lub plik naciśnij klawisz Command + C, aby skopiować lub Command + X, aby wyciąć elementy.

 3. W programie Finder przejdź do folderu OneDrive dla Firm i naciśnij klawisze Command + V, aby wkleić do pliku lub folderu. Element jest przekazane do OneDrive dla Firm.

Zapisz plik bezpośrednio do usługi OneDrive dla firm

Podczas pracy nad plikiem w aplikacji dla programu Microsoft Office, można go zapisać bezpośrednio do OneDrive dla Firm, dzięki czemu nie trzeba przekazać go oddzielnie.

 1. Po otwarciu pliku w dotyczy aplikacji pakietu Office naciśnij klawisze Shift + polecenie + S. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako.

 2. Fokus znajduje się w polu Nazwa pliku. W razie potrzeby wpisz, aby dodać lub zmienić nazwę pliku.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Miejsca, tabeli, programu SharePoint,." Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniej lokalizacji.

  Jeśli nie słyszysz swojej lokalizacji OneDrive dla Firm "Lokalizacje Online, przycisk", ale zamiast tego bieżącej lokalizacji zapisywania znajduje się na komputerze Macintosh. Aby przejść do swojego OneDrive dla Firm, wykonaj następujące czynności:

  1. Po usłyszeniu "Lokalizacje Online, przycisk", naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć listy lokalizacji.

  2. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aby przejść do sekcji miejsca, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, aby wprowadzić w tabeli.

  3. W tabeli użyj klawiszy strzałek, aby przejść do lokalizacji. Po znalezieniu odpowiedniej lokalizacji w folderze OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab do usłyszeć "Zapisz domyślnej, przycisk" i naciśnij klawisz Return. Plik zostanie zapisany w folderze OneDrive dla Firm, a włączona jest opcja Autozapis. Powrót do aplikacji pakietu Office miejsce, w którym plik jest otwarty.

Pobranie elementu z usługi OneDrive dla firm

Domyślnie wszystkie foldery i pliki w folderze OneDrive dla Firm są dostępne online i offline na komputerze, ale możesz też pobrać elementu oddzielnie.

 1. W programie Finder przejdź do elementu, który chcesz pobrać w swojej OneDrive dla Firm. Gdy na elemencie, naciśnij klawisz Command + C.

 2. Przenieś do folderu, w którym chcesz zapisać go na komputerze, a następnie naciśnij klawisze Command + V, aby go wkleić.

Udostępnianie elementu z usługi OneDrive dla firm

Możesz udostępnić element bezpośrednio z OneDrive dla Firm, przy użyciu, na przykład, wiadomości e-mail, wiadomości lub AirDrop. Wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić go jako załącznik za pomocą poczty.

 1. W programie Finder przejdź do folderu OneDrive dla Firm. Wybierz folder lub plik, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M, aby otworzyć menu kontekstowe. Słyszysz: "Menu <the liczbę items>."

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Udostępnij, podmenu," i naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Słyszysz: "Udostępnij, podmenu, <number items>, poczta."

 3. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie utworzona nowa wiadomość e-mail i dołączony element, który chcesz udostępnić. Słyszysz: "Poczta nowej wiadomości, w oknie Edytowanie tekstu". Fokus znajduje się w polu do, których można wpisać adres adresata.

 4. Aby dodać temat, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Temat", Edytuj tekst, a następnie wpisz temat.

 5. Aby dodać wiadomość, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Obiekt znak zastępczy, edytować tekst" i naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + Strzałka w dół klawisz strzałki. Skoncentrować się na początku obszaru tekstu, a po nim załączony plik lub folder. Wpisz tekst wiadomości.

 6. Po zakończeniu naciśnij polecenie + Shift + D, aby wysłać wiadomość.

Wstrzymywanie synchronizacji usługi OneDrive dla firm

Jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać synchronizację OneDrive dla Firm do komputera Mac, możesz po prostu wstrzymywanie synchronizacji i będzie ją wznowić po wybranego okresu.

 1. Na komputerze Mac aby przejść do pierwszej menu statusu na pasku menu, naciśnij klawisze Control + opcja + M + M. Słyszysz: "dodatki Menu, name> aplikacji <the menu dodatkowych." Jeśli to konieczne, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "OneDrive".

  Porada: Jeśli nie słyszysz "OneDrive", aplikacja może nie działać i należy uruchomić je najpierw.

 2. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć menu. Słyszysz: "OneDrive, <the bieżącej synchronizacji status>, <the nazwę swojej organization>.

 3. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, przycisk" i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 4. Zostanie otwarte menu. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć "Wstrzymaj synchronizację" i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby usłyszeć odpowiednie opcje. Na temat opcji, należy nacisnąć klawisz Control + opcja + spacja. Synchronizowanie została wstrzymana dla wybranego okresu.

Zobacz też

Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie usługi OneDrive dla firm za pomocą czytnika ekranu

Użyj funkcji VoiceOver, iOS wbudowanych, czytnik ekranu, przechowywanie i udostępnianie plików w swojej OneDrive dla Firm na telefonie iPhone.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie usługi OneDrive i zaloguj się do usługi OneDrive dla firm

Jeśli nie jest jeszcze zainstalowany na telefonie, Pobierz aplikację OneDrive Microsoft ze sklepu App Store. Aplikacja OneDrive się zalogować i uzyskać dostęp do zawartości w OneDrive dla Firm.

 1. Przejdź do ekranu głównego, w przypadku aplikacji OneDrive. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "OneDrive" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarte okno Zaloguj się. Słyszysz: "OneDrive, przycisk Pomoc." Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz: "Poczty E-mail lub telefonu, pole tekstowe," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatury i można wpisać swój adres e-mail organizacji. Po zakończeniu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przejdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Jeśli masz zarówno OneDrive, jak i OneDrive dla Firm używany, zostanie otwarty widok Wybór konta. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz: "Zaloguj się do usługi OneDrive dla firm, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Słyszysz ", przycisk Anuluj," i zostanie otwarte okno logowania do Twojej organizacji. Szybko przesuń w prawo, aż możesz usłyszeć "Hasło, pole tekstowe bezpiecznego," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatury i można wpisać swoje hasło. Po zakończeniu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przejdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  OneDrive dla Firm zostanie otwarty w widoku pliki.

Przekazywanie pliku do usługi OneDrive dla firm

Jeśli masz lokalnie przechowywany plików pakietu Office na telefonie iPhone, możesz przekazać je do OneDrive dla Firm dla przechowywanie i łatwy dostęp z dowolnego urządzenia. Można również zapisać pliki tworzone lub edytowane w telefonie bezpośrednio do usługi OneDrive dla Firm.

Przekazywanie pliku przechowywanych na telefonie

Lokalnie przechowywany plik pakietu Office zostanie przeniesiony do swojego OneDrive dla Firm w celu ułatwienia dostępu z dowolnego urządzenia.

 1. Upewnij się, że zalogowano się do swojego OneDrive dla Firm w aplikacji OneDrive. Następnie otwórz aplikację został utworzony plik, takich jak Word, Excel lub PowerPoint i przejdź do pliku.

  Porada: Jeśli pracujesz nad plikiem ostatnio, będzie ona w widoku ostatnie.

 2. Gdy fokus znajduje się w pliku, który chcesz przekazać, szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "Plik, przycisk akcji dostępnych." Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Otwieranie menu Opcje. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz: "Przenoszenie do chmury, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe miejsca. Fokus znajduje się w pliku. Wybieranie usługi OneDrive dla Firm jako lokalizacji zapisywania, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz "OneDrive", a nazwa Twojej organizacji. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako. Fokus znajduje się w pliku.

  Aby zmienić nazwę pliku, należy użyć klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę. Po zakończeniu szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Gotowe" i naciśnij dwukrotnie ekran. Klawiatura ekranowa zostanie zamknięty.

  Jeśli bieżący filename jest prawidłowy, przejdź do następnego kroku.

 6. Szybko przesuń w prawo do nawigacji. Aby otworzyć folder, naciśnij dwukrotnie ekran. Gdy została osiągnięta lokalizacji, w której chcesz zapisać, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przesuń, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Ten plik jest zapisany z OneDrive dla Firm i powrócić do tego samego widoku w aplikacji pakietu Office.

Zapisywanie pliku bezpośrednio do usługi OneDrive dla firm

Po utworzeniu nowego pliku w aplikacji Microsoft Office można zapisać go bezpośrednio do OneDrive dla Firm, dzięki czemu nie trzeba przekazać go oddzielnie.

 1. Po zakończeniu pracy nad plikiem Word, Excel lub PowerPoint chcesz zapisać OneDrive dla Firm, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Zamknij plik, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz: "Alertów, Zapisz zmiany nazwy <the document>?" Szybko przesuń w prawo, dopóki nie słyszą "Zapisz wielokropek, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako. Fokus znajduje się w pliku.

  Aby zmienić nazwę pliku, należy użyć klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę. Po zakończeniu szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Gotowe" i naciśnij dwukrotnie ekran. Klawiatura ekranowa zostanie zamknięty.

  Jeśli bieżący filename jest prawidłowy, przejdź do następnego kroku.

 4. Szybko przesuń w lewo lub w prawo przejść. Aby otworzyć folder, naciśnij dwukrotnie ekran. Gdy została osiągnięta lokalizacji, w której chcesz zapisać, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisku Zapisz" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Ten plik jest zapisany z OneDrive dla Firm i powrócić do widoku ostatnie w aplikacji.

Udostępnianie pliku z usługi OneDrive dla firm

Możesz udostępniać pliki przechowywane w swojej OneDrive dla Firm innym osobom w organizacji.

 1. W aplikacji OneDrive na telefonie przejdź do pliku, który chcesz udostępnić i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Więcej akcji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Udostępnij, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz opcji chcesz użyć do udostępniania i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Okno dialogowe Informacje o nadchodzących zależy od wybranej metody udostępniania. Aby przejść, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zatrzymywanie udostępniania pliku

 1. Przejdź do udostępnionego pliku w aplikacjiOneDrive na telefonie. Po wyświetleniu pliku VoiceOver informuje o nazwę pliku, sygnatura czasowa, rozmiar pliku i udostępniania stan (w tym przypadku "udostępniane"). Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz "Więcej akcji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu, które zostanie otwarte, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Szczegóły, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Szczegóły zostanie otwarty.

 4. Szybko przesuń w prawo. Po usłyszeniu "Udostępnione" osiągnięto listy osób, którym udostępniono plik. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz nazwisko osoby, której chcesz zatrzymać udostępnianie pliku. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz: "Usuń dostępu". Aby zatrzymać udostępnianie, naciśnij dwukrotnie ekran.

Wylogowywanie się z usługi OneDrive dla firm

 1. W aplikacji OneDrive, szybko przesuń w prawo wielokrotnie do momentu słyszysz "Me, karta 5 5," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Wylogować się z tym kontem", a naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli masz więcej niż jedno konto w użyciu, upewnij się, że masz wylogowywanie się z właściwe konto. Możesz przełączać się między kontami w widoku mnie. Aby wybrać konto, szybko przesuń w lewo wielokrotnie aż do właściwe konto u góry widoku, a naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyloguj się, a słyszysz: "Alert, wyloguj się." Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "OK, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć wylogowywanie się.

Zobacz też

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze OneDrive dla Firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używanie TalkBack, wbudowane Android czytnik na telefonie do przechowywania i udostępniania plików w sieci OneDrive dla Firm.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Otwieranie usługi OneDrive po raz pierwszy i dodawanie usługi OneDrive dla firm

Jeśli nie jest jeszcze zainstalowany na telefonie, Pobierz aplikację OneDrive Microsoft ze sklepu Play. Aplikacja OneDrive się zalogować i uzyskać dostęp do zawartości w OneDrive dla Firm.

 1. Przejdź do ekranu głównego, w przypadku aplikacji OneDrive. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "OneDrive" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz "OneDrive", a zostanie wyświetlona strona startowa. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Zaloguj" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Jeśli pojawi się okno dialogowe Przejdź na wersję Premium, szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "Nawiguj w górę, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli słychać: "Jest enough? OneDrive Basic" szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Podstawowe, przycisk Zachowaj" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na następnym ekranie powitalnym można wybrać, aby rozpocząć przekazywanie z aparatu. Szybko przesuń w prawo, aby nie teraz i naciśnij dwukrotnie ekran.

  OneDrive zostanie otwarty w widoku pliki.

 5. Aby otworzyć usługi OneDrive dla Firm, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "przełączania konta, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Dodawanie konta, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe logowania. Fokus znajduje się w polu adres e-mail. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyświetlić na ekranie klawiatury i wprowadź swój adres organizacji. Po zakończeniu, szybko przesuń w prawo do przycisku Dalej i naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Zostanie wyświetlona strona logowania w Twojej organizacji. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Hasło, pole edycji" i naciśnij dwukrotnie ekran. Pisanie za pomocą hasła klawiatury ekranowej. Po zakończeniu, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Zaloguj" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Szybko przesuń w prawo do przycisku przełączania konta i naciśnij dwukrotnie ekran.

 10. Szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz OneDrive dla Firm konta możesz chcesz użyć i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Usługi OneDrive dla Firm zostanie otwarty w widoku pliki.

Zapisywanie pliku w usłudze OneDrive dla firm

Jeśli lokalnie zapisanych plików pakietu Office na telefonie lub tworzyć nowe pliki na telefonie, zapisz je do OneDrive dla Firm dla przechowywanie i łatwy dostęp z dowolnego urządzenia.

 1. Upewnij się, że jest zalogowany do konta w aplikacji OneDriveOneDrive dla Firm. Następnie otwórz plik w aplikacji pakietu Office został utworzony plik, takich jak Word, Excel lub PowerPoint.

  Porada: Jeśli pracujesz nad plikiem ostatnio, będzie ona w widoku ostatnie.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Plików, przycisk" "Plik, przycisk" lub "menu" i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz jako, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako.

 4. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszeć usługi OneDrive dla Firm i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby poruszać się w obrębie OneDrive dla Firm, szybko przesuń w lewo wielokrotnie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć folderów. W tej lokalizacji, należy szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisku Zapisz" i naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie zapisana do lokalizacji wybranej w swojej OneDrive dla Firm.

Pobieranie pliku z usługi OneDrive dla firm

 1. Otwórz aplikację OneDrive na telefonie i przejdź do pliku, który chcesz pobrać z OneDrive dla Firm na Twój telefon. Po usłyszeniu nazwy pliku, szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "plik poleceń, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Domyślne zapisywanie lokalizacji jest Pobieranie folderów. Aby zaakceptować, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać.

  Jeśli chcesz zapisać w innej lokalizacji, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Nawiguj w górę, przycisk", a naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację, z której chcesz zapisać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć folder. Aby zapisać, szybko przesuń w prawo do przycisku Zapisz i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Na urządzeniu jest pobierany plik.

Udostępnianie pliku z usługi OneDrive dla firm

 1. Przejdź do pliku, który chcesz udostępnić w OneDrive dla Firm na telefonie. Po usłyszeniu nazwy pliku, szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "plik poleceń, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Udostępnij", a naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona lista opcji. Aby usłyszeć opcji, szybko przesuń w prawo. Aby wybrać opcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Okno dialogowe Informacje o nadchodzących zależy od wybranej metody udostępniania. Aby przejść, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zatrzymywanie udostępniania pliku

 1. Przejdź do pliku, którego chcesz zatrzymać udostępnianie w OneDrive dla Firm. Po usłyszeniu nazwy pliku, szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "plik poleceń, przycisk".

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Szczegóły, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Udostępnione." Osiągnięto listy osób, którym plik jest obecnie udostępniany. Szybko przesuń w prawo do poruszania się na liście.

 4. Po usłyszeniu osoby, do której chcesz zatrzymać udostępnianie dokumentu, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Zatrzymaj udostępnianie" i naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "OK, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Został zatrzymany, udostępnianie pliku z wybranej osoby.

Wylogowywanie się z usługi OneDrive dla firm

 1. W aplikacji OneDrive na telefonie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Me pivot," i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli masz więcej niż jedno konto w OneDrive wyrejestrowywania dotyczy konta, które jeszcze zalogowano się. Aby zmienić konto używasz, OneDrive, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie wyświetlona przycisk przełączania konta w lewym górnym rogu ekranu, a naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu z listą konta. Szybko przesuń w prawo do przechodzenia między menu i naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 2. Zostanie otwarte menu mnie. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Wyloguj" i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyloguj się. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "OK, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran, aby ukończyć wylogowywanie się. Zalogowano się z OneDrive dla Firm i powrócić do widoku pliki.

Zobacz też

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze OneDrive dla Firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystanie z Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows na telefonie przechowywanie i udostępnianie zawartości w swojej OneDrive dla Firm.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie usługi OneDrive po raz pierwszy i dodawanie usługi OneDrive dla firm

Domyślnie aplikacja OneDrive na telefonie jest połączony z osobistego konta Microsoft, które służy do ustawiania w górę telefonu. Aby uzyskać dostęp do zawartości OneDrive dla Firm, należy dodać konto organizacji do aplikacji OneDrive.

 1. Na ekranie głównym telefonu szybko przesuń w lewo dwoma palcami, aby przejść do listy aplikacji. Szybko przesuń w lewo umożliwia wyszukiwanie lub szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "OneDrive" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Pokazywanie zawartości OneDrive w widoku wszystkie pliki otwarciu aplikacji. Szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu usłyszeć "Menu", a naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte menu i słyszysz: "Konta i menu Ustawienia". Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia konta. Dodawanie lub usuwanie konta"i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Słyszysz konta, które jest obecnie używana. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Dodaj konto", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Korzystaj użytkownik zalogowany."

 5. Zostanie wyświetlona lista dostępnych kont. Aby przejść do listy, szybko przesuń w prawo.

  Jeśli konto organizacji została już dodana do tego telefonu, można wybrać go z listy. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran po usłyszeniu konta. Następnie szybko przesuń w prawo, aż zostanie słuchanie "Kontynuuj" i naciśnij dwukrotnie ekran. Usługi OneDrive dla Firm zostanie otwarta w widoku wszystkie pliki.

  Jeśli jeszcze nie zalogowano się za pomocą konta organizacji jeszcze, wykonaj następujące czynności:

  1. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz: "Praca konta służbowego. Przypisane przez organizację." Naciśnij dwukrotnie ekran.

  2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie słuchanie "Kontynuuj" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zaloguj się do swojego konta."

  3. Wpisz używając adresu e-mail organizacji klawiatury ekranowej. Po zakończeniu szybko przesuń w prawo wielokrotnie, aby przejść do Wprowadź klucz w prawym dolnym rogu klawiatury i naciśnij dwukrotnie ekran.

  4. Słyszysz: "Zaloguj się do swojego konta. Wprowadź hasło". Używanie klawiatury ekranowej wpisz swoje hasło. Po zakończeniu szybko przesuń w prawo wielokrotnie, aby przejść do Wprowadź klucz w prawym dolnym rogu klawiatury i naciśnij dwukrotnie ekran.

   Słyszysz "Dodawanie konta", a usługi OneDrive dla Firm otwarty w widoku wszystkie pliki.

Przekazywanie pliku do usługi OneDrive dla firm

Jeśli masz lokalnie przechowywany plików pakietu Office na usługi Windows Phone, możesz przekazać je do OneDrive dla Firm dla przechowywanie i łatwy dostęp z dowolnego urządzenia. Można również zapisać pliki tworzone lub edytowane w telefonie bezpośrednio do usługi OneDrive dla Firm.

Przekazywanie pliku przechowywanych na telefonie

Lokalnie przechowywany plik pakietu Office zostanie przeniesiony do swojego OneDrive dla Firm w celu ułatwienia dostępu z dowolnego urządzenia.

 1. Upewnij się, że używasz konta OneDrive dla Firm w aplikacji OneDrive. Otwórz aplikację Eksploratora plików z listy aplikacji lub ekranu głównego telefonu, jeśli jest przypięty.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Tego urządzenia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Jeśli pracujesz nad plikiem ostatnio, będzie ona na karcie ostatnie.

 3. Aby poruszać się folderami i plikami, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby otworzyć folder, naciśnij dwukrotnie ekran. Po usłyszeniu element, który chcesz przekazać, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 4. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz: "Udostępnij". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie wyświetlona strona Udostępnij. Wybieranie usługi OneDrive dla Firm jako lokalizacji zapisywania, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "OneDrive", a naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. zostanie wyświetlona OneDrive. Celem jest na pierwszy element zawartości. Szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu usłyszeć "Dodawanie, przycisk Pasek aplikacji," i naciśnij dwukrotnie ekran. Plik jest przekazywany do usługi OneDrive dla Firm.

Zapisywanie pliku bezpośrednio do usługi OneDrive dla firm

Przed zapisaniem do OneDrive dla Firm, upewnij się, że jest zalogowany do OneDrive dla Firm na telefonie.

 1. Po zakończeniu edytowania pliku Word, Excel lub PowerPoint chcesz zapisać OneDrive dla Firm, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki nie słyszą "poleceń szybki dostęp, a plik" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie słuchanie "Zapisz" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zapisz widok zostanie otwarty. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz kopię tego pliku" lub "Eksportowanie tego pliku" w zależności od tego, co chcesz zrobić. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarty widok Wybierz aplikację. Szybko przesuń od prawej do usługi OneDrive i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aplikacja OneDrive zostanie otwarta w widoku wszystkie pliki. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Następnie szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Następny" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zapisać plik z tą samą nazwą pliku i typ pliku, po prostu naciśnij dwukrotnie na ekranie i plik zostanie zapisany. Aby zmienić nazwę pliku lub typ, przejdź do następnego kroku.

 7. Aby zmienić nazwę pliku, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Nazwa pliku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Typ nowego przy użyciu nazwy klawiatury ekranowej.

  Aby zmienić typ pliku, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Plik typu" następuje bieżącego typu pliku i "Pola kombi" i naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli istnieją inne opcje dostępne, szybko przesuń w prawo, aby przenieść w dół na liście. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 8. Po zakończeniu, szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu słyszysz "Zapisz kopię" lub "Eksportuj" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Ten plik jest zapisany z OneDrive dla Firm.

Pobieranie pliku z usługi OneDrive dla firm

 1. Otwórz aplikację OneDrive na telefonie i przejdź do pliku, który chcesz pobrać z OneDrive dla Firm na Twój telefon. Po usłyszeniu nazwy pliku, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Pobierz" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie wyświetlona Eksploratora plików. Aby przejść do folderów, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby otworzyć folder, naciśnij dwukrotnie ekran. Kiedy w miejscu, w którym chcesz zapisać do szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Gotowe" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Plik jest zapisywany w wybranej lokalizacji na telefonie.

Udostępnianie pliku z usługi OneDrive dla firm

 1. Otwórz aplikację OneDrive na telefonie i przejdź do pliku, który chcesz udostępnić z OneDrive dla Firm. Po usłyszeniu nazwy pliku, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Słyszysz: "Udostępnianie Menu podręczne okna,." Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona lista opcji. Aby usłyszeć opcji, szybko przesuń w prawo. Aby wybrać opcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Okno dialogowe Informacje o nadchodzących zależy od wybranej metody udostępniania. Aby przejść, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zatrzymywanie udostępniania pliku

 1. Otwórz aplikację OneDrive na telefonie i przejdź do pliku, którego chcesz zatrzymać udostępnianie w OneDrive dla Firm. Po usłyszeniu nazwy pliku, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Słyszysz: "Udostępnianie Menu podręczne okna,." Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona lista opcji. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Osoby widoku udostępnione" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Słyszysz nazwę pierwszej osoby, który ma być udostępniana plik i bieżącego poziomu uprawnień. Jeśli istnieje więcej osób, możesz przejść w dół na liście, przesuwając szybko w prawo. Po usłyszeniu nazwy i poziomu uprawnień osoby, którą chcesz Zatrzymaj udostępnianie, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie zaznaczone, Usuń uprawnienia" i naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć. Szybko przesuń w prawo do przycisku OK i naciśnij dwukrotnie ekran. Uprawnienia są aktualizowane, a po zatrzymać udostępnianie pliku z wybranej osoby.

Wylogowywanie się z usługi OneDrive dla firm

 1. Otwórz aplikację OneDrive na telefonie. Szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu usłyszeć "Menu", a naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Otwarcie menu oraz słyszysz "konta i ustawienia menu" następuje konta, dla którego zalogowano się. Jeśli zalogowano się za pomocą więcej niż jednego konta, możesz usłyszeć liczbę kont. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia konta. Dodawanie lub usuwanie konta"i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Skoncentrować się na konto, dla którego zalogowano się. Jeśli zalogowano się za pomocą kilku kont skoncentrować się na pierwsze konto.

  Aby wylogować się z pierwsze konto, szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "Wyloguj się." Naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby wylogować się z innego konta, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz nazwę konta, następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "Wyloguj się." Naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze OneDrive dla Firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Przechowywanie i udostępnianie plików do usługi OneDrive dla Firm za pomocą klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i wskazówki.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Użycie OneDrive dla Firm w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od użycia pulpitu. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — nie chcesz, aby OneDrive dla Firm.

W tym temacie

Otwieranie usługi OneDrive dla firm

 1. W przeglądarce przejdź do strony logowania pakietu Office , a następnie zaloguj się przy użyciu poświadczeń organizacji.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki usłyszeć "Aplikacje, przejdź do usługi OneDrive dla firm", a następnie naciśnij klawisz Enter. Usługi OneDrive dla Firm zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce.

Otwieranie elementu w usłudze OneDrive dla firm

 1. W OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Lista plików i folderów." Użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek, aby przejść do elementu w górę lub w dół, który chcesz otworzyć.

 2. Po usłyszeniu nazwa elementu, naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.

Przekazywanie elementu do usługi OneDrive dla firm

Przekaż plik lub folder z komputera OneDrive dla Firm.

 1. W OneDrive dla Firm przejdź do lokalizacji, który chcesz przekazać element do.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Polecenia". Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przekaż", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Zostanie otwarte menu i usłyszeć "Menu" lub "Przekaż". Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przechodzenie między elementami. Po usłyszeniu typ elementu, który chcesz przekazać, naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarte okno Eksploratora plików. Fokus znajduje się w polu Nazwa pliku. Przejdź do pliku, który chcesz przekazać, przy użyciu Tab lub klawiszy strzałek lub wpisz nazwę pliku w polu (Jeśli plik znajduje się w folderze, który jest obecnie otwarta). Naciśnij klawisz Enter, aby przekazać. Zamyka okno Eksploratora plików i plik jest przekazywany do usługi OneDrive dla Firm.

Pobranie elementu z usługi OneDrive dla firm

Pobierz plik lub folder z OneDrive dla Firm na komputer.

 1. W OneDrive dla Firm przejdź do elementu, który chcesz pobrać, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać element, jeśli nie zostało jeszcze zaznaczone.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Polecenia". Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Pobierz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Słuchanie tekstu powiadomienia alertu można wybrać, co zrobić z elementu, który chcesz pobrać. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Element jest pobierana na komputer. Aby otworzyć element lub lokalizacji folderu, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Udostępnianie elementu z usługi OneDrive dla firm

Można udostępniać pliki i foldery przechowywane w swojej OneDrive dla Firm innym osobom w organizacji, na przykład wysłanie łącza do elementu bezpośrednio z OneDrive dla Firm. Łącze są wysyłane pocztą e-mail.

 1. W OneDrive dla Firm przejdź do elementu, który chcesz udostępnić i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać element, jeśli nie jest wybrana.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Polecenia". W przypadku pierwszego polecenia Udostępnij, naciśnij klawisz Enter. W przypadku pierwszego polecenia czegoś innego, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyślij łącze. Fokus znajduje się w polu adres e-mail. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli chcesz zaprosić inne osoby, wpisz inny adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby dodać wiadomość do wysłania z łączem, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Dodaj wiadomość, opcjonalne," i naciśnij klawisz Enter. Wpisz wiadomość. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Wyślij. Naciśnij klawisz Enter, aby wysłać.

Zaprzestawanie udostępniania elementu

 1. W OneDrive dla Firm przejdź do element, który chcesz zatrzymać udostępnianie i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać element, jeśli nie jest wybrana.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "udostępniony przycisk, kolumna udostępnianie, nagłówek kolumny udostępniania,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Zostanie otwarte okienko informacje szczegółowe informacje. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Wyświetlanie uprawnień", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Zarządzanie programu Access. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zatrzymaj udostępnianie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Zatrzymać udostępnianie? zostanie otwarte okno dialogowe. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Zatrzymaj udostępnianie". Naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć i zatrzymywanie udostępniania. Aby zamknąć okno dialogowe Zarządzanie dostęp, naciśnij klawisz Esc.

Wylogowywanie się z usługi OneDrive dla firm

Podczas wylogowywania z OneDrive dla Firm, zalogowano się z konta Office 365.

 1. W OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz: "Ustawienia użytkownika". Naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie otwarte okienko kont. Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Wyloguj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze OneDrive dla Firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×