Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używanie klawiatury i czytnika ekranu z OneDrive dla Windows 10 do przechowywania, wyszukiwania i udostępniania plików na urządzeniach. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

OneDrive jest wbudowany w Windows 10 i jest automatycznie umieszczany w Eksploratorze plików i jako lokalizację do zapisania plików. Plików zapisanych w OneDrive są dostępne online w witrynie OneDrive.com także w trybie offline na komputerze, aby móc używać ich w dowolnym momencie — nawet jeśli nie łączysz się z Internetem. Po ponownym OneDrive synchronizuje plików w trybie online z plików na komputerze.

Uwagi: 

W tym temacie

Rozpoczynanie OneDrive

Z Windows 10OneDrive można otworzyć przy użyciu Cortana lub Eksploratora plików. OneDrive zostanie wyświetlona jako folder w Eksploratorze plików.

Otwieranie usługi OneDrive przy użyciu Cortana

 1. Aby wybrać pasek wyszukiwania Cortana, naciśnij klawisz logo systemu Windows. Słyszysz: "Pole wyszukiwania".

 2. W polu wyszukiwania wpisz OneDrive.

 3. Po usłyszeniu "aplikacji klasycznejOneDrive " , naciśnij klawisz Enter. OneDrive zostanie otwarty z fokusem w widoku elementy. Aby przejść do folderu lub pliku, który ma, górę i Strzałka w dół.

Otwieranie usługi OneDrive w Eksploratorze plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisz logo systemu Windows, otwierane w Eksploratorze plików E. klawisz z fokusem w widoku elementów.

 2. Naciśnij klawisze Shift + F6, aby przejść do okienka nawigacji. Słyszysz: "Widok drzewa." Użyj klawiszy strzałek do momentu usłyszeć "OneDrive ", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby powrócić do widoku elementy, naciskaj klawisz Tab.

 4. Aby przejść do folderu lub pliku, który ma, użyj klawiszy strzałek.

Otwieranie elementu

W Eksploratorze plików przejście do elementu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przekazywanie elementu do usługi OneDrive

Przekazywanie elementu w Eksploratorze plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisze logo Windows+E.

 2. Przejdź do i wybierz folder lub plik, który chcesz przekazać do OneDrive i naciśnij klawisze Shift + F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i słyszysz: "Menu kontekstowe".

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub dół Strzałka dopiero po słyszą: "Przenieś OneDrive ", a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik jest przenoszony do folderu OneDrive w Eksploratorze Windows, a zostaną przekazane do usługi OneDrive online.

Zapisywanie pliku bezpośrednio do usługi OneDrive

Podczas pracy nad plikiem w aplikacji pakietu Office, można go zapisać bezpośrednio do OneDrive, dzięki czemu nie trzeba przekazać go oddzielnie.

 1. Otwórz plik, który chcesz przekazać.

 2. Aby wybrać polecenie Zapisz jako, naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi. Słyszysz: "Zapisz jako".

 3. Aby zaznaczyć OneDrive, naciśnij klawisz Tab i naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć "OneDrive." Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wybierz folder".

  Porada: Jeśli chcesz zapisać plik w określonej lokalizacji w folderze OneDrive, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Elementów". Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby przeglądać foldery i pliki w OneDrive. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać folder ma, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Wybierz folder".

 4. Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, naciśnij klawisz Enter. Otwiera okno dialogowe z fokusem w polu tekstowym Nazwa pliku.

 5. Wpisz nazwę pliku.

 6. Aby zapisać plik, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Pobieranie elementu z usługi OneDrive

Domyślnie wszystkie elementy w folderze OneDrive są dostępne zarówno online w sieci web, jak i offline na komputerze, ale można także pobierania elementu oddzielnie.

 1. W Eksploratorze plików przejdź do elementu, który chcesz pobrać w swojej OneDrive. Gdy na elemencie, naciśnij klawisze Ctrl + C.

 2. Przenieś do folderu, w którym chcesz zapisać go na komputerze, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V, aby go wkleić.

Udostępnianie elementu z usługi OneDrive

Wybierz jeden z poniższych scenariuszy, aby uzyskać więcej informacji:

Udostępnij link do elementu tylko do odczytu

 1. Wybierz folder lub plik, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i słyszysz: "Menu kontekstowego, Otwórz."

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Udostępnij OneDrive link", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona etykietka narzędzia, a słyszysz "łącza jest gotowa do wklejania" lub innego dźwięku wskazująca okno podręczne Porada narzędzia. Łącze do pliku zostanie dodane do Schowka.

 3. Aby wkleić łącze do dokumentu lub wiadomości, naciśnij klawisze Ctrl + V.

Każda osoba, która otrzyma ten link, będzie mogła otworzyć i wyświetlić plik.

Dostosowywanie łącza udostępniania

Możesz utworzyć link do udostępniania, który umożliwia użytkownikom edytowania pliku. Można również poczty e-mail łącza do określonych osób.

 1. Wybierz folder lub plik, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i słyszysz: "Menu kontekstowego, Otwórz."

 2. Naciśnij klawisz M. Słyszysz: "więcej OneDrive opcje udostępniania."

 3. Naciśnij klawisz Enter. OneDrive w sieci web zostanie wyświetlona z fokusem w oknie Udostępnianie. Słyszysz "Udostępnij" i nazwę pliku. Konieczne może być najpierw zaloguj się do swojego konta OneDrive.

 4. Domyślnie użytkownicy z łączem mogą tylko wyświetlać plik. Aby użytkownicy mogli edytować plik, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone, pozwala edytować,", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby wypełnić pole wyboru.

  Uwaga: Jeśli nie słyszysz opcja Zezwalaj na edycję, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Każda osoba dysponująca to łącze wyświetlania tego elementu" i naciśnij klawisz Enter.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować łącze do pliku do Schowka, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Pobierz łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail z łączem do określonych osób:

   1. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "E-mail", a następnie naciśnij klawisz Enter.

   2. Wpisz nazwę poczty e-mail adres lub kontakt, który ma.

    Porada: Aby dodać kolejną osobę, naciśnij klawisz Tab, aby przenieść z pola tekstowego, a następnie Shift + Tab, aby przenieść z powrotem.

   3. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola Dodaj wiadomość tutaj i, jeśli chcesz, wpisz wiadomość.

   4. Aby przejść do przycisku Udostępnij, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Każdą osobę, której wysyłasz to łącze, aby będzie można otworzyć i odczytać plik. Są również edytować plik, jeśli możesz go.

Zarządzanie uprawnieniami

Jeśli udostępnieniu pliku lub folderu z określonymi osobami, możesz zmienić czy mogą edytować plik lub folder i zatrzymywanie udostępniania go z nimi.

 1. Wybierz folder lub plik, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i słyszysz: "Menu kontekstowego, Otwórz."

 2. Naciśnij klawisz M. Słyszysz: "więcej OneDrive opcje udostępniania."

 3. Naciśnij klawisz Enter. OneDrive w sieci web zostanie wyświetlona z fokusem w oknie Udostępnianie. Słyszysz "Udostępnij" i nazwę pliku. Konieczne może być najpierw zaloguj się do swojego konta OneDrive.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż wiedzieć "Więcej", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zarządzanie uprawnieniami", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zarządzanie programu Access. Wyświetla listę udostępniania łącza, które zostały utworzone dla elementu, a wszelkie kontakty udostępnione elementu z.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać udostępnianie elementu za pomocą łącza udostępniania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz udostępniania łącze, które chcesz usunąć. Ponownie naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Usuń łącze." Naciśnij klawisz Enter. Aby potwierdzić usunięcie łącza, w oknie dialogowym Usuwanie łącza, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Usuń łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zmodyfikować uprawnienia dla określonej osoby, którym udostępniono elementu z, przejdź do listy osób. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Udostępnione użytkownikom list". Górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść do osoby, której uprawnienia chcesz zmienić, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Górę i w dół klawisze strzałek, aby wybrać między "Zezwalaj Edycja" "Zmień, aby wyświetlić tylko" i "Zatrzymaj udostępnianie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze OneDrive za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10

Za pomocą klawiatury i czytnika ekranu OneDrive w przeglądarce sieci web do przechowywania, wyszukiwania i udostępniania plików na urządzeniach. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Plików zapisanych w OneDrive są dostępne w trybie online w witrynie OneDrive.com.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ponieważ OneDrive działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — OneDrive.

W tym temacie

Rozpoczynanie OneDrive

 1. Otwórz przeglądarkę sieci web i przejdź do https://onedrive.com.

 2. Jeśli jeszcze nie jest zalogowany do konta Office 365 (zarówno w Twojej organizacji lub z konto Microsoft ), naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Zaloguj", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zaloguj się do swojego konta organizacji lub konto Microsoft.

Przekazywanie pliku

Jeśli chcesz zapisać plik z komputera na OneDrive, wybierz lokalizację w OneDrive, a następnie przekazanie go.

 1. Z OneDrive otwarty w przeglądarce sieci web, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dopełniający."

 2. Aby przejść do strony menu, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij dół lub Strzałka dopiero po do góry usłyszeć "Plików", a następnie naciśnij klawisz Enter. Upewnij się, że nic się nie jest zaznaczona na liście folderów i plików.

 3. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Dopełniający." Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub w prawo usłyszeć "Przekazywania", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Pliki".

 4. Aby przekazać plik, naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Otwarte okno dialogowe". Aby uzyskać dostęp do widoku drzewa system plików, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Wyświetlanie drzewa".

 5. Aby wybrać folder, w którym plik jest przechowywany na komputerze, górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciskaj klawisz Tab, gdy w przejść do listy folderów i plików, a następnie, użyj i w górę klawisze strzałek, aby przejść do pliku, który chcesz przekazać.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących plików, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas zaznacz pierwszy plik, a następnie naciśnij klawisz dół lub Strzałka w górę do momentu zaznaczenia ostatni plik. Zostaną zaznaczone wszystkie pliki między pierwszy i ostatni plik.

 7. Naciśnij klawisz Enter. Wybrane pliki lub pliki przekazać do lokalizacji wybranej w OneDrive i usłyszeć "Uploaded", liczbę elementów, które zostały przekazane i lokalizacji przekazywania.

Pobieranie pliku

Jeśli chcesz skopiować pliku z OneDrive na urządzeniu, zaznacz je w OneDrive i pobierz ją.

 1. Z OneDrive otwarty w przeglądarce sieci web, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dopełniający."

 2. Aby przejść do strony menu, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij dół lub Strzałka dopiero po do góry usłyszeć "Plików", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę pierwszej folderu lub pliku.

 4. Użyj lub w górę klawisze strzałek, aby przejść do pliku, którą chcesz pobrać. Jeśli potrzebujesz przejść do folderu, przejdź do niego, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Gdy zostaną przeniesione do pliku, który chcesz pobrać, naciśnij klawisze Shift + Tab, dwa razy, aby przenieść na pasek menu. Słyszysz: "Dopełniający." Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Pobierz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Jeśli słychać alertu z pytaniem, czy chcesz pobrać plik, naciśnij klawisze Alt + N, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapisać plik. Po zakończeniu słyszysz: "pobierania została ukończona". Z tego alertu można przejść do przycisków, aby otworzyć pobrany plik, otwórz folder lub wyświetlanie pobranych plików. Aby zamknąć alert, ponownie naciśnij klawisze Alt + N, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie pliku lub folderu

 1. W OneDrive, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Pole wyszukiwania".

 2. Wpisz nazwę bądź część nazwy pliku lub folderu, którego szukasz. Zostanie otwarta lista zawierająca pliki lub foldery, które spełniają podane kryteria.

 3. Użyj i klawiszy strzałek do przeglądania listy wyników wyszukiwania w górę.

 4. Aby otworzyć folder lub plik na liście wyników wyszukiwania, naciśnij klawisz Enter. Po otwarciu pliku, plik zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce sieci web. Jeśli zostanie wyświetlone alertu, naciśnij klawisze Alt + N, a następnie, aby otworzyć folder lub plik, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Udostępnianie pliku lub folderu

 1. Z OneDrive otwarty w przeglądarce sieci web, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dopełniający."

 2. Aby przejść do strony menu, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij dół lub Strzałka dopiero po do góry usłyszeć "Plików", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę pierwszej folderu lub pliku.

 4. Użyj lub w górę klawisze strzałek, aby przejść do pliku, do której chcesz udostępnić. Jeśli potrzebujesz przejść do folderu, przejdź do niego, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Gdy zostaną przeniesione do pliku, który chcesz udostępnić, naciśnij klawisze Shift + Tab, dwa razy, aby przenieść na pasek menu. Słyszysz: "Dopełniający." Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Domyślnie użytkownicy z łączem mogą tylko wyświetlać plik. Aby użytkownicy mogli edytować plik, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone, pozwala edytować,", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby wypełnić pole wyboru.

  Uwaga: Jeśli nie słyszysz opcja Zezwalaj na edycję, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Każda osoba dysponująca to łącze wyświetlania tego elementu" i naciśnij klawisz Enter.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować łącze do pliku do Schowka, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Pobierz łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wysłać zaproszenie pocztą e-mail z łączem do określonych osób:

   1. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "E-mail", a następnie naciśnij klawisz Enter.

   2. Wpisz nazwę poczty e-mail adres lub kontakt, który ma.

    Porada: Aby dodać kolejną osobę, naciśnij klawisz Tab, aby przenieść z pola tekstowego, a następnie Shift + Tab, aby przenieść z powrotem.

   3. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola Dodaj wiadomość tutaj i, jeśli chcesz, wpisz wiadomość.

   4. Aby przejść do przycisku Udostępnij, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze OneDrive za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×