Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Pracując z kalendarzem w programie Outlook 2016 za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Windows, możesz wykonywać podstawowe zadania. Jako czytnika zawartości ekranu możesz również używać programu JAWS. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybraną liczbę dni, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić wybraną liczbę dni, od 1 do 10, począwszy od daty bieżącej, naciśnij klawisz Alt i odpowiedni klawisz numeryczny. Aby na przykład wyświetlić 10 dni, naciśnij klawisze Alt+0.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+4.

Czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Aby przeglądać zdarzenia w bieżącym widoku, naciskaj klawisze Ctrl+kropka (.) Usłyszysz nazwę i godzinę bieżącego zdarzenia oraz nazwisko jego organizatora. Aby przejść do poprzedniego zdarzenia, naciśnij klawisze Ctrl+przecinek (,).

 3. Po kalendarzu możesz się poruszać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub w lewo.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego tygodnia, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół lub w górę.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, naciśnij klawisze Alt+Page down lub Page up.

 4. Jeśli chcesz edytować wybrane zdarzenie, naciśnij klawisz Enter, a następnie zmień szczegóły zdarzenia za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przenieść fokus do pola Temat, naciśnij klawisze Alt+U, a następnie zmodyfikuj tekst przy użyciu klawiatury.

  • Aby przenieść fokus do pola Lokalizacja, naciśnij klawisze Alt+I, a następnie zmodyfikuj tekst przy użyciu klawiatury.

  • Aby przenieść fokus do wiersza Godzina rozpoczęcia, naciśnij klawisze Alt+T. Aby zmienić datę rozpoczęcia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina rozpoczęcia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

  • Aby przenieść fokus do wiersza Godzina zakończenia, naciśnij klawisze Alt+D. Aby zmienić datę zakończenia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina zakończenia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

 5. Aby zmodyfikować opis zdarzenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiadomość, edytowanie”, a następnie zmodyfikuj tekst za pomocą klawiatury. W programie JAWS usłyszysz: „Notatki, edytuj”.

 6. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze Alt+H, A, a następnie V. Okno zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do kalendarza.

Odczytywanie zaproszeń na spotkania i odpowiadanie na nie

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+1, aby otworzyć widok poczty.

 2. Na liście wiadomości przejdź do zaproszenia na spotkanie.

 3. Aby odczytać zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisz F6. Fokus zostanie przeniesiony do okienka odczytu. Aby odsłuchać wiadomość odczytywaną przez Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock+M. W programie JAWS naciśnij klawisze Insert+Strzałka w dół.

 4. Aby zaakceptować zaproszenie na spotkanie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaakceptuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. W programie JAWS usłyszysz: „Pasek narzędzi, Zaakceptuj, przycisk”. Wezwanie możesz zaakceptować na trzy różne sposoby:

  • Aby edytować odpowiedź przed jej wysłaniem, naciśnij klawisz E. Usłyszysz „Tryb zgodności wiadomości, edycja”. Wpisz odpowiedź i naciśnij klawisze Alt+S, aby ją wysłać.

  • Aby wysłać odpowiedź bez edytowania, naciśnij klawisz S.

  • Aby zrezygnować z wysyłania odpowiedzi, naciśnij klawisz D.

Porada: Aby odrzucić zaproszenie na spotkanie, po usłyszeniu „Zaakceptuj, przycisk” naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Odrzuć, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Dostępne opcje odpowiedzi są takie same.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Skype dla firm i że zalogowano się za pomocą konta służbowego.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć widok kalendarza.

 2. Czytnik zawartości ekranu odczyta nazwę widoku, który zostanie otwarty, na przykład widok tygodnia roboczego lub widok miesiąca, oraz poda liczbę elementów w tym widoku. Fokus będzie się znajdować na dzisiejszej dacie.

  Uwaga: Nie można przechodzić między dzisiejszymi zdarzeniami kalendarza w widoku miesiąca, jeśli więc masz wyświetlony widok miesiąca, najpierw zmień go na inny widok. Aby przełączyć na przykład do widoku tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+2.

 3. Aby przejść do nadchodzących zdarzeń kalendarza dla dzisiejszej daty, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść do przeszłych elementów, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 4. Gdy usłyszysz informacje o spotkaniu, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisze Ctrl+O. Zostanie otwarty element kalendarza.

 5. Aby dołączyć do spotkania, naciśnij klawisze Alt+H, Y. Zostanie otwarte okno spotkania programu Skype dla firm. Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter.

  Porady: 

  • Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze logo Windows+F4.

  • Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Planowanie spotkania

Tworząc spotkanie w programie Outlook, możesz sprawdzić, czy osoby, które chcesz zaprosić, są dostępne o wybranej porze. Dzięki temu łatwo ustalisz, czy jest potrzebny inny termin. Możesz również utworzyć spotkanie cykliczne, na przykład dotyczące krótkiego spotkania projektowego odbywającego się w każdy dzień roboczy o tej samej porze.

Tworzenie nowego spotkania

 1. Aby utworzyć zaproszenie na spotkanie w dowolnym miejscu programu Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Q. Usłyszysz „Bez tytułu, spotkanie, do, edycja”, a fokus znajdzie się w polu Do nowego zaproszenia. W programie JAWS usłyszysz: „Bez tytułu, kreska, spotkanie, do edycji”.

 2. Aby zaprosić uczestników, wpisz ich adresy e-mail. Jeśli chcesz zaprosić więcej niż jedną osobę, oddziel adresy średnikami.

 3. Aby sprawdzić, czy zaproszone osoby są dostępne, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisz U, aby otworzyć Asystenta planowania. Usłyszysz: „Wszyscy uczestnicy, pole listy”. Naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przeglądać uczestników, odsłuchując informacje o ich dostępności, na przykład „Wolny”. Aby po sprawdzeniu dostępności przenieść fokus z powrotem na zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+H, P, a następnie P.

  Uwagi: 

  • Jeśli po adresie e-mail uczestnika usłyszysz „Brak informacji”, oznacza to, że program Outlook nie można pobrać informacji z kalendarza tej osoby. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli dana osoba należy do innej organizacji.

  • Asystent planowania współdziała tylko z czytnikiem zawartości ekranu Narrator.

 4. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola Temat i wpisz temat spotkania.

 5. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Lokalizacja, a następnie wpisz lokalizację.

 6. Aby określić czas trwania spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Data rozpoczęcia”, wpisz datę spotkania, na przykład 15 czerwca 2017, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Może upłynąć trochę czasu, zanim program Outlook przekonwertuje wpisaną datę na własny format. Gdy usłyszysz „Godzina rozpoczęcia”, możesz kontynuować.

 7. Wpisz godzinę rozpoczęcia spotkania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby pominąć opcję daty zakończenia (która domyślnie jest taka sama jak data rozpoczęcia spotkania), naciśnij klawisz Tab dwa razy. Usłyszysz „Godzina zakończenia”.

 8. Wpisz godzinę zakończenia spotkania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiadomość, edycja”, a następnie napisz zaproszenie za pomocą klawiatury. W programie JAWS usłyszysz: „Notatki, edytuj”.

 10. Aby dodać do spotkania link programu Skype dla firm, naciśnij klawisze Alt+H, O, a następnie M. Link zostanie wstawiony poniżej bieżącego położenia kursora.

  Uwaga: Aby można było dodać link, program Skype dla firm musi być uruchomiony.

 11. Aby wysłać zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+S. Okno zostanie zamknięte, a fokus wróci do poprzedniego widoku.

Ustawienie spotkania jako cyklicznego

 1. Przy otwartym zaproszeniu na spotkanie naciśnij klawisze Alt+H, E, aby otworzyć okno dialogowe Cykl terminu. Usłyszysz: „Cykl terminu, początek”. Usłyszysz również godzinę rozpoczęcia spotkania.

 2. Aby przenieść fokus do obszaru Wzorzec cyklu w oknie dialogowym Cykl terminu, naciśnij klawisz Tab trzy razy. Usłyszysz nazwę wybranego wzorca, na przykład „Tygodniowy”.

 3. Wzorzec cyklu możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wybrać opcję Dzienny, naciśnij klawisze Alt+D. Jeśli chcesz, aby spotkanie odbywało się w każdy dzień roboczy, naciśnij klawisze Alt+K.

  • Aby wybrać opcję Tygodniowy, naciśnij klawisze Alt+W.

  • Aby wybrać opcję Miesięczny, naciśnij klawisze Alt+M.

  • Aby wybrać opcję Roczny, naciśnij klawisze Alt+Y.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Cykl terminu, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wysłać zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+S. Okno zostanie zamknięte, a fokus wróci do poprzedniego widoku.

Planowanie terminu

Utworzenie nowego terminu

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Aby otworzyć puste okno terminu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie N. W programie JAWS musisz nacisnąć klawisz 1 po naciśnięciu klawisza N. Fokus znajdzie się w polu Temat.

 3. Wpisz temat terminu, a następnie przenieś fokus na pole Lokalizacja za pomocą klawisza Tab.

 4. Wpisz lokalizację terminu, a następnie przenieś fokus na pole Data rozpoczęcia za pomocą klawisza Tab.

 5. Aby zmienić datę rozpoczęcia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina rozpoczęcia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Data zakończenia”. Aby zmienić datę zakończenia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina zakończenia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiadomość, edycja”, a następnie za pomocą klawiatury wpisz dowolną wiadomość dotyczącą terminu. W programie JAWS usłyszysz „Notatki, edytuj”.

 8. Aby zapisać termin, naciśnij klawisze Alt+H, A, a następnie V. Okno terminu zostanie zamknięte, a fokus wróci do kalendarza.

Informowanie o swojej dostępności

Do terminu możesz dodać wskaźnik statusu, aby powiadomić inne osoby o swojej dostępności. Jeśli ktoś spróbuje zaplanować z Tobą spotkanie, zobaczy te informacje.

 1. Przy otwartym terminie naciśnij klawisze Alt+H, B, aby otworzyć menu Pokaż jako.

 2. Aby przechodzić między opcjami dostępności, naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół:

  • Wolny

  • Pracuje w innym miejscu

  • Wstępna akceptacja

  • Zajęty

  • Nieobecny

  Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać odpowiednią opcję i zamknąć menu Pokaż jako.

 3. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze Alt+H, A, a następnie V. Okno terminu zostanie zamknięte, a fokus wróci do kalendarza.

Drukowanie informacji o zdarzeniu

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Aby przeglądać zdarzenia w bieżącym widoku, naciskaj klawisze Ctrl+kropka (.) Usłyszysz nazwę i godzinę bieżącego zdarzenia oraz nazwisko jego organizatora. Aby przejść do poprzedniego zdarzenia, naciśnij klawisze Ctrl+przecinek (,).

 3. Po kalendarzu możesz się poruszać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub w lewo.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego tygodnia, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół lub w górę.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, naciśnij klawisze Alt+Page down lub Page up.

 4. Aby otworzyć aktualnie wybrane zdarzenie, naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisze Alt+F, a następnie P. Zostanie otwarte menu Drukuj.

 6. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz I, znajdź drukarkę za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wydrukować informacje o zdarzeniu, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie P.

 8. Jeśli drukujesz do pliku, to aby przekonwertować zdarzenie na format PDF, wpisz nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter w celu utworzenia pliku.

  Menu Drukuj zostanie zamknięte, a fokus wróci do okna zdarzenia.

Zobacz też

Dodawanie terminu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w kalendarzu w programie Outlook 2016

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pracując z kalendarzem w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Mac OS, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybrany dzień, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz informację na temat wyświetlonego przedziału czasu.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić widok dnia, naciśnij klawisze Control+Command+1.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Control+Command+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Control+Command+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Control+Command+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz przedział czasu oraz informację o zaplanowanych zdarzeniach.

 2. Aby poruszać się po kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wybranego widoku:

  • Aby przejść do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w prawo.

  • Aby przejść do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w lewo.

 3. W dowolnym widoku możesz przeglądać zdarzenia w wyświetlonym przedziale czasu, naciskając klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Funkcja VoiceOver informuje o przeglądanych zdarzeniach, podając te informacje: „<data>, <godziny>, <temat zdarzenia>, <lokalizacja zdarzenia>”.

 4. Aby zapoznać się ze szczegółami zdarzenia, naciśnij klawisz Spacja. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz Esc.

 5. Aby otworzyć i edytować zdarzenie, naciśnij klawisze Command+O. Zostanie otwarte okno zdarzenia i usłyszysz: „Bieżąca lokalizacja: <temat zdarzenia>, <termin/spotkanie>”.

 6. Aby przeglądać szczegóły i opcje zdarzeń, naciskaj klawisz Tab. Funkcja VoiceOver będzie podawać szczegóły i opcje dotyczące poszczególnych zdarzeń.

 7. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij aktualizację, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Jeśli edytujesz termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 8. Zdarzenie zostanie zmienione, a fokus znajdzie się na Kalendarzu.

Odczytywanie zaproszeń na spotkania i odpowiadanie na nie

Zaproszenie możesz łatwo zaakceptować, wstępnie zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio w Kalendarzu programu Outlook 2016 dla komputerów Mac. Funkcja VoiceOver informuje o nowych zaproszeniach na spotkania.

 1. Przejdź do spotkania zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza, a następnie naciśnij klawisze Command+O.

 2. Aby odpowiedzieć na zaproszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zaproszenie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk menu Zaakceptuj”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby odrzucić zaproszenie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk menu Odrzuć”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Jeśli nie masz pewności, czy będziesz uczestniczyć w spotkaniu, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk menu Wstępna akceptacja”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Pojawi się lista opcji odpowiedzi. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać komentarz do odpowiedzi, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz: „Odpowiedz z komentarzem”. Aby wybrać tę opcję, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno odpowiedzi z fokusem na polu tekstowym komentarza. Wpisz komentarz, a następnie naciśnij klawisze Command+Enter. Odpowiedź zostanie wysłana.

  • Aby odpowiedzieć bez komentarza, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Odpowiedz bez komentarza”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Odpowiedź zostanie wysłana.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na komputerze Mac zainstalowano aplikację Skype dla firm dla komputerów Mac i że zalogowano się za pomocą konta służbowego.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć widok kalendarza.

 2. Czytnik zawartości ekranu odczyta nazwę widoku, który zostanie otwarty, oraz poda liczbę elementów w tym widoku. Aby przechodzić między zdarzeniami, naciskaj klawisz Tab. Po przejściu do zdarzenia, które chcesz otworzyć, naciśnij klawisze Command+O.

 3. Aby przechodzić w obrębie okna dialogowego zdarzenia, naciskaj klawisz Tab. Po dotarciu do obszaru tekstowego funkcja VoiceOver poinformuje: „Tekst dokumentu” lub „Edytowanie tekstu wiadomości”.

 4. Link umożliwiający dołączenie do spotkania znajduje się w tym tekście zaproszenia. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do obszaru tekstowego.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po tekście. Po usłyszeniu komunikatu „Link, Dołącz do spotkania online” naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać ten link.

 6. Jeśli usłyszysz komunikat „Jesteś obecnie w elemencie tekstowym”, może to oznaczać, że przeglądarka pyta o zgodę na otwarcie okna spotkania aplikacji Skype dla firm. Aby na to zezwolić, przejdź do przycisku Zezwalaj za pomocą okna Wybór elementów. Aby otworzyć okno Wybór elementów, naciśnij klawisze Control+Opcja+I. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „przycisk przełącznika Zezwalaj”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przenieść fokus na przycisk. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja ponownie, aby nacisnąć przycisk.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio. Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter.

 8. Okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio zostanie zamknięte, otwarte zostanie okno spotkania programu Skype dla firm i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze Shift+Command+M. Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Shift+Command+E.

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu firmy Apple”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Plik”. Aby otworzyć menu Plik, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 2. Aby otworzyć podmenu Nowy, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy termin, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Termin”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno nowego terminu z fokusem na polu tekstowym Temat.

  • Aby utworzyć nowe spotkanie, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Spotkanie”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno nowego spotkania z fokusem na polu tekstowym Do:.

 4. Aby przeglądać opcje terminu lub spotkania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

  • Jeśli tworzysz spotkanie, wpisz kontakty w polu tekstowym Do:.

  • Aby nadać zdarzeniu nazwę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Temat, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz nazwę zdarzenia.

  • Aby określić lokalizację spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Lokalizacja, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz odpowiednią lokalizację.

  • Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby je zmienić, wpisz nowe wartości.

   Porada: Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zdarzenie całodzienne, niezaznaczone pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby ustawić godzinę wyświetlenia przypomnienia o zdarzeniu, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przypomnienie, przycisk podręczny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby dodać więcej informacji o zdarzeniu, na przykład plan spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst dokumentu”, a następnie wpisz szczegółowe informacje.

 5. Gdy skończysz dodawać szczegóły zdarzenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Jeśli tworzysz spotkanie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 6. Okno nowego zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do poprzedniego widoku programu Outlook.

Ustawianie spotkania jako cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. W oknie zdarzenia naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Cykl, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte nowe okno, w którym można wybrać opcje zdarzenia cyklicznego, a fokus zostanie umieszczony na przycisku podręcznym Powtarzanie.

 2. Aby wybrać częstotliwość organizowania spotkania, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią częstotliwość dla terminu cyklicznego (Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny, Roczny). Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby przeglądać inne opcje, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OK, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Wyświetlanie dostępności

Możesz udostępnić innym użytkownikom informacje o swojej dostępności w czasie zdarzenia.

 1. W oknie zdarzenia naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz bieżący status dostępności (np. „Zajęty”) i komunikat „Pokaż jako, przycisk podręczny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Aby wybrać dostępność, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz dostępność, która ma być wyświetlana. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

Zapraszanie innych osób w celu zorganizowania spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. W oknie terminu naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zaproś, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zmienić termin w spotkanie.

 2. Fokus znajdzie się na nowo utworzonym polu tekstowym Do, umożliwiającym wpisanie kontaktów, które chcesz zaprosić na spotkanie.

 3. Gdy skończysz, możesz wysłać zaproszenia. W tym celu naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Sprawdzanie dostępności zaproszonej osoby

Po wprowadzeniu imion i nazwisk w zaproszeniu na spotkanie możesz sprawdzić, kiedy te osoby będą dostępne.

 1. W oknie spotkania naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Planowanie, niezaznaczone pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć widok Planowanie.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tabela statusów uczestników, wiersz 1 z (...), <imię i nazwisko organizatora>, <status>”. Aby przeglądać statusy osób zaproszonych, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver będzie podawać imiona i nazwiska zaproszonych osób oraz informacje o ich dostępności.

 3. Aby wrócić do widoku Termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Termin, niezaznaczone pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Ustawianie spotkania jako spotkania na Skypie

Spotkanie możesz łatwo skonfigurować jako spotkanie online na Skypie.

 1. W oknie spotkania naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Spotkanie online, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Aby utworzyć link do spotkania na Skypie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Program Outlook doda szczegóły spotkania online i link do niego w polu Opis.

Drukowanie kalendarza

Program Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz przedział czasu, który jest wyświetlany, oraz informację o zaplanowanych zdarzeniach.

 2. Ustaw widok kalendarza, który chcesz wydrukować (Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień lub Miesiąc). Następnie przejdź do dnia, tygodnia lub miesiąca, który chcesz uwzględnić na wydruku.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, naciśnij klawisze Command+P. Okno dialogowe zostanie otwarte. Usłyszysz nazwę drukarki domyślnej.

 4. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby przeglądać inne opcje drukowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pracując z kalendarzem w aplikacji Outlook dla systemu iOS za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu iOS, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępne są trzy widoki kalendarza: Plan, Dzień oraz widok trzydniowy. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok planu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Pojawi się lista opcji widoku. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W dowolnym widoku szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pierwszego zdarzenia w danym dniu. Aby przejść do przyszłych zdarzeń, szybko przesuwaj w górę. Funkcja VoiceOver będzie podawać tytuły, daty i godziny, lokalizacje i czas trwania poszczególnych zdarzeń.

 2. Aby zapoznać się ze szczegółami bieżącego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie.

 3. Aby odsłuchać szczegóły zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo albo przesuń w dół jednym palcem w oknie szczegółów zdarzenia.

 4. Aby edytować zdarzenie, w oknie szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Edytowanie zdarzenia.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz szczegół zdarzenia, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wprowadź odpowiednie zmiany.

 6. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie zaproszeń na spotkania i odpowiadanie na nie

Zaproszenie możesz łatwo zaakceptować, wstępnie zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio w Kalendarzu aplikacji Outlook dla systemu iOS. Funkcja VoiceOver informuje o nowych zaproszeniach na spotkania.

 1. Otwórz zaproszenie i przeczytaj informacje o zdarzeniu, korzystając z instrukcji zawartych w sekcji Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza.

 2. Aby odpowiedzieć na zaproszenie, w oknie szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Potwierdzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Pojawi się lista opcji odpowiedzi.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

 4. Aby zmienić odpowiedź, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Edytuj potwierdzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń na nową opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm dla systemu iOS i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. W kalendarzu programu Outlook szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Plan spotkania, dzisiaj, <dzisiejsza data>.” Jeśli masz tylko jedno zdarzenie na dzisiaj, po prostu naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć to zdarzenie. Jeśli masz więcej zdarzeń, możesz je przeglądać, szybko przesuwając w górę lub w dół. Gdy dotrzesz do odpowiedniego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty program Skype dla firm. Usłyszysz dźwięk dzwonka i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Przejdź do kalendarza programu Outlook i szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Plan spotkania, dzisiaj, <dzisiejsza data>.” Jeśli masz tylko jedno zdarzenie na dzisiaj, po prostu naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć to zdarzenie. Jeśli masz więcej zdarzeń, możesz je przeglądać, szybko przesuwając w górę lub w dół. Gdy dotrzesz do odpowiedniego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty program Skype dla firm.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania. Po zakończeniu przejdź do przycisku return w prawym dolnym rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz dźwięk dzwonka i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Utwórz zdarzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Nowe zdarzenie, fokus znajdzie się na polu tekstowym Tytuł, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Wpisz nazwę zdarzenia.

 3. Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby zmienić te wartości, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz zmienić, a następnie szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość. Aby potwierdzić wybraną opcję, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Cały dzień, przycisk przełącznika, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby ustawić lokalizację spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lokalizacja, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zacznij pisać nazwę lokalizacji. Lista sugerowanych lokalizacji będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać lokalizację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby ustawić czas alertu dla zdarzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Alert, <bieżąca wartość alertu>”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby dodać więcej informacji na temat zdarzenia, na przykład plan spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Podaj szczegółowe informacje. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Gdy skończysz dodawać szczegóły, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapraszanie innych osób w celu zorganizowania spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Osoby, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie otwarte okno Osoby, fokus znajdzie się na edytowalnym polu tekstowym, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu. Lista sugerowanych kontaktów będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać kontakt, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz te czynności dla wszystkich kontaktów, które chcesz zaprosić.

 3. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Ustawianie spotkania jako spotkania na Skypie

Spotkanie możesz łatwo skonfigurować jako spotkanie online na Skypie.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Rozmowa przez Skype'a, przycisk przełącznika, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby zapisać zmiany, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Program Outlook doda szczegóły spotkania online i link do niego w polu Opis.

 3. Aby dołączyć do spotkania na Skypie, otwórz zdarzenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pracując z kalendarzem w aplikacji Outlook dla systemu Android za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Android, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępne są trzy widoki kalendarza: Plan, Dzień oraz widok trzydniowy. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przełącz z <bieżący widok>”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Pojawi się lista opcji widoku. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W dowolnym widoku przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz tytuł zdarzenia, które chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie i pojawią się szczegóły tego zdarzenia.

 2. Aby odsłuchać tytuł, dzień, datę, godzinę, lokalizację i inne informacje dotyczące zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo albo przesuń palcem w dół w oknie szczegółów zdarzenia.

 3. Aby edytować zdarzenie, w oknie szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Edytowanie zdarzenia z dostępną klawiaturą ekranową.

  Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę szczegółu zdarzenia, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wprowadź wymagane zmiany. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zamknąć okno szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie zaproszeń na spotkania i odpowiadanie na nie

Zaproszenie możesz łatwo zaakceptować, wstępnie zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio w Kalendarzu aplikacji Outlook dla systemu Android. Nadejście nowego zaproszenia na spotkanie jest sygnalizowane dźwiękiem.

 1. Otwórz zaproszenie i przeczytaj informacje o zdarzeniu, korzystając z instrukcji zawartych w sekcji Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza.

 2. Aby odpowiedzieć na zaproszenie, w oknie szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Potwierdzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Pojawi się lista opcji odpowiedzi.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

 4. Aby zmienić odpowiedź, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Edytuj potwierdzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń na nową opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm dla Androida i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się do programu Skype dla firm dla Androida za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. Przejdź do kalendarza programu Outlook. Fokus znajdzie się na dzisiejszej dacie. Dzisiejsze zdarzenia znajdują się w środkowej części ekranu. Jeśli jest wiele zdarzeń, możesz je przeglądać, szybko przesuwając w górę lub w dół dwoma palcami. Aby przejść do zdarzenia, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim, aż usłyszysz odpowiednie zdarzenie. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok szczegółów spotkania.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dołącz”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm i funkcja TalkBack poinformuje: „Skype dla firm”. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Przejdź do kalendarza programu Outlook. Fokus jest umieszczony na dzisiejszej dacie. Bieżące lub następne zdarzenie znajduje się w środkowej części ekranu. Aby przejść do zdarzenia, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim, aż usłyszysz nazwę spotkania. Jeśli masz wiele spotkań, szybko przeciągaj w górę dwoma palcami, aby przewijać w dół listę spotkań. Gdy dotrzesz do spotkania, do którego chcesz dołączyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć widok szczegółów spotkania.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dołącz”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania. Gdy zakończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Kontynuuj”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja TalkBack odczyta komunikat „Skype dla firm”. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania programu Skype dla firm, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Dodaj nowe zdarzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Nowe zdarzenie, fokus znajdzie się na polu tekstowym Tytuł, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Wpisz nazwę zdarzenia.

 3. Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby zmienić te wartości, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby potwierdzić wybraną opcję, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zdarzenie całodzienne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby ustawić lokalizację spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lokalizacja”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wpisać nazwę lokalizacji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran i zacznij pisać. Lista sugerowanych lokalizacji będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać lokalizację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Jeśli korzystasz z wielu kalendarzy, możesz wskazać kalendarz, do którego ma zostać dodane nowe zdarzenie. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kalendarz, <bieżące konto kalendarza>”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego kalendarza, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby ustawić czas alertu dla zdarzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Alert, <bieżąca wartość alertu>”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby dodać więcej informacji na temat zdarzenia, na przykład plan spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Podaj szczegółowe informacje. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Gdy skończysz dodawać szczegóły, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapraszanie innych osób w celu zorganizowania spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Osoby”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie otwarte okno Dodawanie osób, fokus znajdzie się na edytowalnym polu tekstowym, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu. Lista sugerowanych kontaktów będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać kontakt, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz te czynności dla wszystkich kontaktów, które chcesz zaprosić.

 3. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Ustawianie spotkania jako spotkania na Skypie

Spotkanie możesz łatwo skonfigurować jako spotkanie online na Skypie.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Skype”, „spotkanie na Skypie” lub „wyłącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby zapisać zmiany, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Program Outlook doda szczegóły spotkania online i link do niego w polu Opis.

 3. Aby dołączyć do spotkania na Skypie, otwórz zdarzenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz adres URL spotkania na Skypie poprzedzony opisem, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pracując w aplikacji Kalendarz programu Outlook za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Windows, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępnych jest pięć widoków kalendarza: Plan, Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Rok. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuwaj jednym palcem po ekranie w górę lub w dół, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Widok, przycisk, zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Pojawi się lista opcji widoku. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W widoku Plan szybko przesuwaj jednym palcem po ekranie w górę lub w dół, aż usłyszysz „Elementy”. Następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę pierwszego zdarzenia. Aby przejść do przyszłych zdarzeń, szybko przesuwaj w prawo. Narrator będzie podawać tytuły, daty i godziny, lokalizacje i organizatorów poszczególnych zdarzeń.

 2. Aby zapoznać się ze szczegółami bieżącego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie.

 3. Aby odsłuchać szczegóły zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo.

 4. Aby edytować zdarzenie, w oknie szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Edytuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz szczegół zdarzenia, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wprowadź odpowiednie zmiany.

 5. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij aktualizację, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli edytujesz termin, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zdarzenie zostanie zmienione, okno zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus znajdzie się w widoku Plan.

Odczytywanie zaproszeń na spotkania i odpowiadanie na nie

Zaproszenie możesz łatwo zaakceptować, wstępnie zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio w aplikacji Kalendarz programu Outlook.

 1. Otwórz zaproszenie i przeczytaj informacje o zdarzeniu, korzystając z instrukcji zawartych w sekcji Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza.

 2. Aby odpowiedzieć na zaproszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby je zaakceptować, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaakceptuj, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby je odrzucić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Odrzuć, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli nie masz pewności, czy będziesz uczestniczyć w spotkaniu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wstępna akceptacja, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wysłać odpowiedź, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij odpowiedź teraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Odpowiedź zostanie wysłana, okno zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus znajdzie się w widoku Plan.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się do programu Skype dla firm za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. Przejdź do aplikacji Kalendarz programu Outlook na telefonie.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz dzisiejszą datę. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednie zdarzenie spotkania. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 4. Zostanie otwarty widok szczegółów zdarzenia i usłyszysz: „Karta Szczegóły, wybrano element”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Link Dołącz online”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm. Usłyszysz komunikat „Skype dla firm, okienko ramki przejścia”, a po nim dźwięk dzwonka. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, na przykład służącymi do wyciszania, wyłączania wyciszenia i kończenia połączenia — szybko przesuwaj w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Otwórz aplikację Kalendarz programu Outlook na telefonie.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz dzisiejszą datę. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednie zdarzenie spotkania. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 4. Zostanie otwarty widok szczegółów zdarzenia i usłyszysz: „Karta Szczegóły, wybrano element”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dołącz do spotkania online”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm. Usłyszysz: „Skype dla firm, okienko ramki przejścia”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz jako gość”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz monit „Wprowadź imię i nazwisko”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania.

 7. Po zakończeniu przejdź do przycisku enter w prawym dolnym rogu klawiatury i naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Ramka przejścia”, a po nim dźwięk dzwonka. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. W dowolnym widoku szybko przesuwaj jednym palcem po ekranie w górę lub w dół, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Nowy, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno nowego zdarzenia.

 2. Aby nadać zdarzeniu nazwę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nazwa zdarzenia”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz nazwę zdarzenia za pomocą klawiatury ekranowej.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu Narrator odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby ustawić lokalizację spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lokalizacja, tekst do edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz lokalizację za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz domyślną datę lub godzinę. Aby zmienić te wartości, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią datę lub godzinę, a następnie wybierz wartość, naciskając dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Niezaznaczone pole wyboru Cały dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby dodać więcej informacji na temat zdarzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis zdarzenia, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wpisz dodatkowe informacje za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Jeśli tworzysz spotkanie, to aby zaprosić osoby, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaproś kogoś, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać kontakt, wpisz jego nazwę przy użyciu klawiatury ekranowej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wprowadź”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby ustawić czas alertu dla zdarzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przypomnienie, przycisk”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Gdy skończysz dodawać szczegóły zdarzenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz termin, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli tworzysz spotkanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Okno nowego zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do widoku kalendarza.

Ustawianie spotkania jako cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. W oknie zdarzenia szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyłączone, przycisk Powtórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta nowa karta, na której możesz wybrać opcje zdarzenia cyklicznego.

 2. Aby wybrać częstotliwość spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wzorzec cyklu, tygodniowy”. Jeśli chcesz wybrać częstotliwość inną niż Tygodniowy, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz częstotliwość, którą chcesz wybrać dla spotkania. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przeglądać inne opcje, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Podczas nawigowania po opcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

Wyświetlanie dostępności

Możesz udostępnić innym użytkownikom informacje o swojej dostępności w czasie zdarzenia.

 1. W oknie zdarzenia szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pokaż jako, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Pokaż jako.

 2. Aby wybrać dostępność, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz informację o dostępności, która ma być wyświetlana. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapraszanie innych osób w celu zorganizowania spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. Gdy edytujesz lub tworzysz zdarzenie, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Zaproś kogoś, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby dodać kontakt, wpisz jego nazwę przy użyciu klawiatury ekranowej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wprowadź”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli chcesz dodać inne kontakty, powtórz te czynności.

 3. Aby wysłać zaproszenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Drukowanie kalendarza

Aplikacja Kalendarz programu Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. W dowolnym widoku kalendarza szybko przesuwaj jednym palcem po ekranie w górę lub w dół, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie widoku z fokusem na opcji widoku wydruku. Usłyszysz: „<opcja bieżącego widoku>, pole kombi tylko do odczytu”.

 3. Aby wybrać widok wydruku, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego widoku. Aby go wybrać, naciśnij dwukrotnie.

 4. Aby wybrać datę początkową widoku, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowo „Od” i datę domyślną, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu otwarcia kalendarza rozwijanego. Aby przeglądać daty, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. Aby wybrać datę, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Podgląd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby przeglądać opcje drukowania, szybko przesuwaj w prawo. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pracując z kalendarzem w aplikacji Outlook Web App za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Windows, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybrany dzień, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2. Narrator poinformuje: „Załadowano <liczba zdarzeń> zdarzeń w jednym wybranym kalendarzu”.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić widok dnia, naciśnij klawisze Shift+Alt+1.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Shift+Alt+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Shift+Alt+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Shift+Alt+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2. Usłyszysz: „Załadowano <liczba zdarzeń> zdarzeń w jednym wybranym kalendarzu”.

 2. Aby poruszać się po kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wybranego widoku:

  • Aby przejść do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Strzałka w prawo.

  • Aby przejść do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Strzałka w lewo.

 3. W dowolnym widoku możesz przeglądać zdarzenia w wyświetlonym przedziale czasu, naciskając klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Podczas przeglądania Narrator będzie wypowiadać następujące informacje o poszczególnych zdarzeniach: „Zdarzenie z dnia <data>, <godziny>, <tytuł zdarzenia>, <lokalizacja zdarzenia>, <organizator>”.

 4. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące zdarzenia lub otworzyć zdarzenie w celu jego edytowania, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Szczegóły zdarzenia. Usłyszysz: „Dodawanie tytułu zdarzenia”.

 5. Aby przeglądać szczegóły i opcje zdarzenia, naciskaj klawisz Tab. Podczas nawigowania po szczegółach i opcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

 6. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli edytujesz termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

   Jeśli nie wprowadzasz zmian w zdarzeniu i chcesz zamknąć okno Szczegóły, naciśnij klawisz Esc.

 7. Zdarzenie zostanie zmienione, a fokus znajdzie się na Kalendarzu.

Odczytywanie zaproszeń na spotkania i odpowiadanie na nie

Zaproszenie możesz łatwo zaakceptować, wstępnie zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio w Kalendarzu aplikacji Outlook Web App.

 1. Przejdź do spotkania zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Szczegóły spotkania.

 2. Aby odpowiedzieć na zaproszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zaproszenie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zaakceptuj, zwinięty”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyślij odpowiedź teraz”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby odrzucić zaproszenie, naciśnij klawisze Shift+Tab, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odrzuć, zwinięty”. Aby go wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyślij odpowiedź teraz”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Jeśli nie masz pewności, czy będziesz uczestniczyć w spotkaniu, naciśnij klawisze Shift+Tab, a następnie klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Wstępna akceptacja, zwinięty”. Aby go wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyślij odpowiedź teraz”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby wysłać bardziej szczegółową odpowiedź, naciśnij klawisze Shift+Tab, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Odpowiedz, zwinięty”. Aby go wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno odpowiedzi z fokusem na polu tekstowym treści wiadomości. Wpisz wiadomość, którą chcesz wysłać, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Odpowiedź zostanie wysłana, a fokus powróci do Kalendarza.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook w sieci Web, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2.

 2. Naciskaj klawisz Tab kilka razy, aż usłyszysz zdarzenie, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć zdarzenie.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Link Dołącz do spotkania online”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio.

  Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio zostanie zamknięte i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu podczas spotkania, naciśnij klawisze logo Windows+F4. Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2. Usłyszysz: „Załadowano <liczba zdarzeń> zdarzeń w jednym wybranym kalendarzu”.

 2. Aby utworzyć nowe zdarzenie, naciśnij klawisze Ctrl+N. Zostanie otwarte okno Szczegóły nowego zdarzenia z fokusem na polu tekstowym tytułu zdarzenia. Usłyszysz: „Dodawanie tytułu zdarzenia”.

 3. Aby przeglądać opcje zdarzenia, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

  • Aby nazwać zdarzenie, wpisz odpowiednią nazwę w polu tekstowym tytułu zdarzenia.

  • Jeśli tworzysz spotkanie, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Dodaj osoby, edycja”. Aby dodać kontakt, wpisz nazwę kontaktu i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby określić lokalizację spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Edycja”, a następnie wpisz odpowiednią lokalizację.

  • Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby zmienić datę rozpoczęcia lub datę zakończenia, po przejściu do niej naciśnij klawisz Spacja w celu otwarcia kalendarza rozwijanego. Przeglądaj kalendarz za pomocą klawiszy strzałek i wybierz odpowiednią datę, naciskając klawisz Enter. Aby zmienić godziny, wpisz nowe wartości.

  • Aby dodać więcej informacji o zdarzeniu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Treść zdarzenia, edycja”, a następnie wpisz szczegółowe informacje.

 4. Gdy skończysz, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk” (w przypadku spotkania) lub „Zapisz, przycisk” (w przypadku terminu), a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Okno nowego zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do Kalendarza.

Zapraszanie innych osób na spotkanie

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. W oknie Szczegóły terminu naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Dodaj osoby, edycja”.

 2. Aby dodać kontakt, wpisz lub wklej adres e-mail uczestnika, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz te czynności dla innych uczestników.

Sprawdzanie dostępności zaproszonej osoby

Gdy wprowadzisz imiona i nazwiska w zaproszeniu na spotkanie, program Outlook może ułatwić Ci wybranie pory odpowiadającej wszystkim uczestnikom.

 1. W oknie Szczegóły spotkania naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz sugerowany termin spotkania. Narrator poinformuje: „Sugerowany termin spotkania w dniu <data zdarzenia>, w godzinach <godziny>”.

 2. Aby przeglądać sugerowane terminy, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiedni przedział czasu. Narrator odczytuje poszczególne przedziały podczas nawigowania po nich. Aby wybrać porę, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniej pory w danym dniu, możesz sprawdzić dostępność zaproszonych osób w innym dniu. Aby przeglądać inne dni, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz selektor miesięcy, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz aktualnie wybrany dzień, a następnie przeglądaj inne dni za pomocą klawiszy strzałek. Aby wybrać dzień, naciśnij klawisz Enter.

Ustawianie spotkania jako spotkania na Skypie

Spotkanie możesz łatwo skonfigurować jako spotkanie online na Skypie.

 1. W oknie Szczegóły spotkania naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Dodaj spotkanie na Skypie, przycisk”. Aby utworzyć spotkanie na Skypie, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Program Outlook doda szczegóły spotkania online oraz link do niego w treści wysyłanego zaproszenia.

Ustawianie opcji kalendarza

W ustawieniach kalendarza można zmienić wygląd kalendarza lub wybrać opcję otrzymywania powiadomień. Można taż zmodyfikować wiadomości wysyłane podczas nieobecności i sposób ich wysyłania.

 1. Aby otworzyć okienko Ustawienia programu Outlook, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wybierz strzałkę w dół, aby użyć okienka Ustawienia”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 2. Aby przechodzić między ustawieniami dostępnymi w okienku, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Podczas poruszania się po okienku Narrator odczytuje nazwy ustawień.

 3. Aby wybrać ustawienie lub otworzyć dodatkowe opcje danego ustawienia, naciśnij klawisz Enter. Aby przechodzić między ustawieniami, naciskaj klawisz Tab lub klawiszy Shift+Tab.

 4. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okienko Ustawienia.

Drukowanie kalendarza

Program Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2.

 2. Wybierz widok kalendarza, który ma zostać wydrukowany.

 3. W oknie głównym kalendarza naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Nowy, przycisk, zwinięty”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarty podgląd wydruku i usłyszysz: „Drukuj”.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe z fokusem na polu kombi Drukarka.

 5. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 6. Aby przeglądać inne opcje drukowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×