Wykonywanie połączeń w aplikacji Skype dla firm na Androida za pomocą funkcji TalkBack

Wykonywanie połączeń w aplikacji Skype dla firm na Androida za pomocą funkcji TalkBack

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Z Skype dla firm dla Androida TalkBack, wbudowane Android czytnik umożliwia połączenie współpracowników na telefonie lub tablecie. Można wprowadzić i odbierać połączenia głosowe i połączeń wideo, wymiany wiadomości błyskawicznych i Dodaj inne osoby do połączenia.

Uwagi : 

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia

 1. Uruchom Skype dla firm dla Androida i zaloguj się, jeśli to konieczne.

  Porada : Jeśli przy ostatnim korzystaniu z aplikacji Skype dla firm na Androida nie wylogowano się z niej, aplikacja zostaje otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz Rozpoczęcie korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm na Androida.

  Zostanie wyświetlona na ekranie Skype dla firm dla Androida. W górnej części ekranu jest nagłówkiem, w prawym górnym rogu, z których można znaleźć przycisk Kontakty. Poniżej nagłówka jest polem wyszukiwania, gdzie można znaleźć osoby w katalogu firmy. Poniżej obszaru wyszukiwania w polu znajduje się lista nadchodzące terminy i poniżej przedstawiono listę ostatnich konwersacji i spotkań z kontaktami usługi.

 2. Odnajdź i wybierz imię i nazwisko osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie.

  • Odnajdź osobę na liście Ostatnie.

   a. Na liście Ostatnie na ekranie głównym przewijaj w dół nazwiska aż odnajdziesz osobę, z którą chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij dwukrotnie. Zostanie wyświetlony nowy ekran zawierający więcej szczegółów ostatnich interakcji z tą osobą.

   b. Aby otworzyć wizytówkę osoby, przenieś fokus na jej imię i nazwisko w pobliżu lewego górnego rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz komunikat „Wizytówka”.

   Porada : Możesz szybko nawiązać połączenie z ostatnim kontaktem bez otwierania jego wizytówki. W prawym górnym rogu poprzedniego ekranu przenieś fokus na przycisk Połączenie wideo lub Połączenie audio i naciśnij dwukrotnie.

  • Jeśli osoby nie ma na liście Ostatnie, poszukaj jej na liście Kontakty.

   a. Przenieś fokus na przycisk Kontakty w prawym górnym rogu ekranu. Usłyszysz komunikat „Wyświetl kontakty i ekran zarządzania kontaktami”. Naciśnij dwukrotnie. Zostanie wyświetlony ekran Kontakty.

   b. Przewiń listę zawierającą osoby dodane jako Ulubione i jako Kontakty w sieci Web. Lista Ulubione jest wyświetlana w poziomie w górnej części ekranu; lista Kontakty w sieci Web jest wyświetlana w pionie poniżej listy Ulubione.

   c. Aby usłyszeć odczytywanie dalszej części jednej z tych list, przewiń ją dwoma palcami.

   d. Aby wybrać osobę, z którą ma zostać nawiązane połączenie, naciśnij jej nazwisko. Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij dwukrotnie.

  • Jeśli osoby nie ma na liście Kontakty, przeszukaj katalog firmy.

   a. Na ekranie głównym przenieś fokus na pole wyszukiwania. Usłyszysz komunikat „Wyszukiwanie w katalogu firmy”.

   b. Aby skorzystać z klawiatury ekranowej, naciśnij dwukrotnie, a następnie wpisz lub wypowiedz imię i nazwisko osoby.

   c. Przewijaj w dół listę wyników wyszukiwania aż odnajdziesz osobę, z którą chcesz nawiązać połączenie. Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij dwukrotnie.

 3. Aby nawiązać połączenie, przenieś fokus na przycisk Połączenie wideo lub Połączenie audio znajdujący się w pobliżu środka ekranu u góry i naciśnij dwukrotnie. Będziesz słyszeć sygnały wywołania aż do odebrania połączenia.

  Porada : Przycisk Wycisz jest domyślnie ustawiony na Wył. (brak wyciszenia). Aby mieć pewność, że kontakt słyszy Cię, przewijaj kontrolki aż fokus znajdzie się na przycisku Wycisz. Jeśli usłyszysz komunikat „Dźwięk jest wyciszony, przełącznik zaznaczony”, naciśnij dwukrotnie przycisk Wycisz, aby usłyszeć komunikat „Wyłączono”.

 4. Aby zakończyć połączenie, przenieś fokus na przycisk Zakończ połączenie znajdujący się w pobliżu środka ekranu u dołu i naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz komunikat „Połączenie zakończone, Zakończ połączenie”.

Wybieranie opcji połączeń

Po nawiązaniu połączenia możesz Skype dla firm dla Androida prezentów ekranu następujące opcje sterowania połączeniami:

 • W górnym wierszu przyciski Wideo, Wycisz i Audio.

 • W środkowym wierszu przyciski Dodaj, Klawiatura numeryczna i Więcej.

 • Pośrodku ekranu u dołu przycisk Zakończ połączenie.

Aby aktywować któryś z tych przycisków, przenieś na niego fokus i naciśnij dwukrotnie.

 • Przycisk Wideo aktywuje obraz z kamery w połączeniu, dzięki czemu rozmówca widzi Cię. Usłyszysz komunikat „Podgląd wideo jest wyłączony, przełącznik niezaznaczony”.

 • Przycisk Wycisz pozwala włączyć lub wyłączyć transmisję dźwięku. Nadal słyszysz rozmówcę, ale rozmówca nie słyszy Ciebie. Po wyciszeniu telefonu usłyszysz komunikat „Dźwięk jest wyciszony, przełącznik zaznaczony”. Po wyłączeniu wyciszenia (ustawienie domyślne) usłyszysz komunikat „Dźwięk nie jest wyciszony, przełącznik niezaznaczony”.

 • Przycisk Audio pozwala włączyć lub wyłączyć głośnik. Po jego włączeniu usłyszysz komunikat „Głośnik, zaznaczony”. Po jego wyłączeniu usłyszysz komunikat „Głośnik, niezaznaczony”.

 • Przycisk Dodaj uczestnika pozwala zaprosić inne osoby do udziału w połączeniu. Na wyświetlonym ekranie możesz przewinąć listę ostatnich kontaktów i wyszukać osoby.

 • Przycisk Dodaj uczestnika pozwala zaprosić inne osoby do udziału w połączeniu. Na wyświetlonym ekranie możesz przewinąć listę ostatnich kontaktów i wyszukać osoby.

 • Przycisk Klawiatura numeryczna wyświetla klawiaturę numeryczną, która umożliwia interakcję z automatycznym systemem telefonicznym, polegającą na przykład na wprowadzeniu kodu lub dokonaniu wyboru z menu. Usłyszysz komunikat „Wyświetl klawiaturę numeryczną i przycisk poczty głosowej”. (W danej organizacji może nie być skonfigurowana poczta głosowa dla połączeń w aplikacji Skype dla firm na Androida). Aby wrócić do ekranu połączenia, przenieś fokus na przycisk Zamknij znajdujący się w lewym górnym rogu i naciśnij dwukrotnie.

 • Przycisk Więcej otwiera ekran zawierający przycisk Zawieś. Zawieszenie połączenia nie oznacza jego zakończenia. Gdy połączenie jest zawieszone, rozmówcy nie słyszą się.

Odbieranie połączenia

Gdy kontakt dzwoni do Ciebie, na ekranie wyświetlane jest powiadomienie i słyszysz komunikat „Połączenie przychodzące od” i nazwisko osoby dzwoniącej.

 • Aby odebrać połączenie, przenieś fokus na przycisk Odbierz połączenie audio znajdujący się w pobliżu środka ekranu u dołu i naciśnij dwukrotnie. Połączenie zostanie nawiązane. Aby zakończyć połączenie, przenieś fokus na przycisk Zakończ połączenie znajdujący się w pośrodku ekranu u dołu i naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz komunikat „Połączenie zakończone, Zakończ połączenie”.

 • Aby odrzucić połączenie, przenieś fokus na przycisk Ignoruj znajdujący się w pobliżu środka ekranu u dołu i naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz powiadomienie o nieodebranym połączeniu. Imię i nazwisko osoby dzwoniącej zostanie dodane do listy Ostatnie na ekranie głównym.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Zarządzanie kontaktami za pomocą funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm dla systemu Android

Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm dla systemu Android

Wprowadzenie do korzystania z funkcji TalkBack w Skypie dla firm dla systemu Android

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×