Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych

Aby zapobiec utracie danych oraz ochronić inwestycję w projekt bazy danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe wszystkich aktywnych baz danych. Dzięki kopii zapasowej można łatwo przywrócić całą bazę danych lub wybrane obiekty bazy danych.

Jeśli liczba rekordów w bazie danych regularnie rośnie, można też rozważyć archiwizowanie starych danych. Archiwizacja to proces, w którym starsze rekordy są okresowo przenoszone z tabeli w aktywnej bazie danych do tabeli w bazie danych archiwum. Ten artykuł nie dotyczy archiwizacji starych danych.

Aby zautomatyzować wykonywanie kopii zapasowych plików baz danych, należy rozważyć użycie produktu wykonującego automatyczne kopie zapasowe systemu plików, takiego jak oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych serwera plików lub zewnętrzne urządzenie USB do tworzenia kopii zapasowych. W tym artykule nie omówiono sposobów automatyzowania tworzenia kopii zapasowych programu Microsoft Office Access.

Aby przywrócić dane lub obiekty z istniejącej kopii zapasowej bazy danych, zobacz Przywracanie bazy danych.

W tym artykule

Omówienie

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych

Wykonywanie kopii zapasowej podzielonej bazy danych

Omówienie

Kopie zapasowe ułatwiają ochronę bazy danych przed awariami systemu oraz przed błędami, których nie można usunąć za pomocą polecenia Cofnij.

W programie Microsoft Office Access 2007 polecenia Cofnij można użyć maksymalnie 20 razy, aby cofnąć zmiany wprowadzone od ostatniego zapisania pliku bazy danych.

Jeśli jednak zapytanie funkcjonalne zostanie użyta do usunięcia rekordów lub zmiany danych, cofnięcie tych zmian za pomocą polecenia Cofnij nie będzie możliwe. Jeśli na przykład zostanie uruchomiona kwerenda aktualizująca, za pomocą polecenia Cofnij nie będzie można przywrócić żadnych starych wartości, które zostały zaktualizowane przez tę kwerendę.

Porada : Kopię zapasową warto wykonać bezpośrednio przed uruchomieniem jakiejkolwiek kwerendy funkcjonalnej, szczególnie jeśli ta kwerenda zmieni lub usunie dużą ilość danych.

Nie wszystkie zmiany w bazie danych można cofnąć

Chociaż program Access udostępnia opcję odwracania niepożądanych zmian, ten proces nie jest niezawodny. Aby przygotować się do operacji odzyskiwania po wprowadzeniu niechcianych zmian, których nie można cofnąć, należy wykonywać kopie zapasowe bazy danych.

Regularne wykonywanie kopii zapasowych jest niezwykle istotne

Aby ustalić odpowiednią częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, należy określić, jak często w bazie danych są wprowadzane zmiany:

 • Jeśli baza danych stanowi archiwum lub jest używana tylko w celach informacyjnych i rzadko się zmienia, kopie zapasowe należy wykonywać za każdym razem, gdy dane zmieniają się.

 • Jeśli baza danych jest aktywna i dane często się zmieniają, kopie zapasowe bazy danych należy wykonywać zgodnie z harmonogramem.

 • Jeśli baza danych nie zawiera danych, lecz są w niej używane tabela połączona, kopie zapasowe bazy danych należy wykonywać po każdej zmianie jej projektu.

  Uwaga : Ponadto należy wykonywać kopie zapasowe danych w tabelach połączonych, używając funkcji wykonywania kopii zapasowych dostępnych w programie, który zawiera tabele połączone. Jeśli baza danych zawierająca tabele połączone jest bazą danych programu Access, w celu wykonania kopii zapasowej tej bazy danych należy zastosować procedurę opisaną w sekcji Wykonywanie kopii zapasowej podzielonej bazy danych.

Początek strony

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych

Podczas wykonywania kopii zapasowej bazy danych program Access zapisuje i zamyka wszelkie obiekty otwarte w widoku projektu, kompaktuje i naprawia bazę danych, a następnie zapisuje kopię pliku bazy danych, używając nazwy i lokalizacji, którą może określić użytkownik. Następnie program Access ponownie otwiera wszelkie obiekty, które zamknął.

Uwaga : Program Access ponownie otworzy obiekty zgodnie z wartością właściwości Widok domyślny tych obiektów.

 1. Otwórz bazę danych, której kopię zapasową chcesz wykonać.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku sprawdź nazwę kopii zapasowej bazy danych.

  W razie potrzeby można zmienić tę nazwę, ale nazwa domyślna zawiera zarówno nazwę oryginalnego pliku bazy danych, jak i datę wykonania kopii zapasowej.

  Porada : Podczas przywracania danych lub obiektów z kopii zapasowej przydatne są informacje, z której bazy danych pochodzi kopia zapasowa i kiedy została wykonana. Dlatego zazwyczaj warto użyć domyślnej nazwy pliku.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową bazy danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Wykonywanie kopii zapasowej podzielonej bazy danych

Podzielona baza danych zwykle składa się z dwóch plików bazy danych: wewnętrznej bazy danych zawierającej tylko dane w tabelach oraz zewnętrznej bazy danych zawierającej łącza do tabel w wewnętrznej bazie danych oraz kwerendy, formularze, raporty i inne obiekty bazy danych. Wszystkie dane są przechowywane w wewnętrznej bazie danych. Wszystkie obiekty interfejsu użytkownika, takie jak kwerendy, formularze i raporty, są przechowywane w zewnętrznej bazie danych.

Podczas wykonywania kopii zapasowej podzielonej bazy danych użytkownik wykonuje kopię zapasową zewnętrznej bazy danych oraz wewnętrznej bazy danych niezależnie od siebie. Bardziej istotne jest regularne wykonywanie kopii zapasowych wewnętrznej bazy danych, ponieważ zawiera ona dane. Kopię zapasową zewnętrznej bazy danych można wykonywać po każdej zmianie jej projektu. Ponieważ każdy użytkownik ma pojedynczą kopię zewnętrznej bazy danych i może wprowadzać dowolne zmiany projektu, należy rozważyć nałożenie na tych użytkowników obowiązku wykonywania własnych kopii zapasowych zewnętrznej bazy danych.

Wykonywanie kopii zapasowej wewnętrznej bazy danych

Ponieważ wykonywanie kopii zapasowej wymaga wyłącznego dostępu do pliku bazy danych, użytkownicy mogą tymczasowo nie mieć możliwości korzystania z wewnętrznej bazy danych. Dlatego przed rozpoczęciem wykonywania kopii zapasowej należy powiadomić użytkowników.

 1. Otwórz wewnętrzną bazę danych w trybie wyłącznym.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłącznym?

  1. Uruchom program Access, ale nie otwieraj bazy danych.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz plik wewnętrznej bazy danych. Jeśli w celu znalezienia pliku bazy danych jest konieczne przeglądanie, możesz użyć listy Szukaj w.

  4. Kliknij strzałkę na przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz z wyłącznością.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku sprawdź domyślną nazwę kopii zapasowej bazy danych. W razie potrzeby można zmienić tę nazwę, ale nazwa domyślna zawiera zarówno nazwę oryginalnego pliku bazy danych, jak i datę wykonania kopii zapasowej.

  Porada : Podczas przywracania danych lub obiektów z kopii zapasowej przydatne są informacje, z której bazy danych pochodzi kopia zapasowa i kiedy została wykonana. Dlatego zazwyczaj warto użyć domyślnej nazwy pliku.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową bazy danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wykonywanie kopii zapasowej zewnętrznej bazy danych

Aby ochronić inwestycję w projekt zewnętrznej bazy danych, kopię zapasową należy wykonywać po każdej zmianie jej projektu. Jeśli użytkownicy mogą dostosowywać projekt własnych kopii zewnętrznej bazy danych, należy rozważyć nałożenie na nich obowiązku wykonywania kopii zapasowych ich własnych dostosowanych kopii.

Aby wykonać kopię zapasową zewnętrznej bazy danych, należy pozostawić ją otwartą bezpośrednio po wprowadzeniu zmiany w jej projekcie. Następnie należy wykonać czynności podane w sekcji Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych, rozpoczynając od kroku 2.

Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej zewnętrznej bazy danych można udostępnić nowy projekt użytkownikom.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×