Wykonywanie i odbieranie połączeń audio

W tym temacie opisano możliwości wykonywania i odbierania połączeń audio za pomocą programu Microsoft Office Communicator 2007.

Co chcesz zrobić?Wykonać połączenieOdebrać połączenie

Inicjowanie połączenia audio jednym kliknięciem myszy

Dzwonienie na alternatywny numer kontaktu

Wpisywanie nowego numeru, pod który zostanie wykonane połączenie

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

Dodawanie tematu lub flagi wysokiej ważności do połączenia

Odbieranie połączenia

Przekierowywanie połączenia na inny numer lub skrzynkę poczty głosowej

Odpowiadanie przy użyciu wiadomości błyskawicznej

Ustawianie dla przychodzącego połączenia statusu Nie przeszkadzać

Odrzucanie połączenia

Inicjowanie połączenia audio jednym kliknięciem myszy

Każda osoba na liście kontaktów ma przypisany domyślny numer, który można wybrać kliknięciem przycisku Połącz umieszczonym na prawo od wpisu kontaktu. Ustawianie tego domyślnego numeru może się odbywać na jeden z dwóch sposobów:

 • Jeśli już wcześniej łączyłeś się z tym kontaktem, domyślnym numerem jest ostatnio użyty numer.

 • Jeśli nie zdarzyło Ci się jeszcze kontaktować z tą osobą, domyślny numer jest zdefiniowany w konfiguracji systemu telefonicznego w firmie. Zazwyczaj jest to numer służbowy lub numer połączenia programu Communicator (połączenia między komputerami).

Aby zainicjować połączenie audio jednym kliknięciem myszy

 • Na liście kontaktów kliknij przycisk Połącz umieszczony na prawo od wpisu kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Aby przed zainicjowaniem połączenia sprawdzić numer, umieść wskaźnik myszy na przycisku Połącz i po chwili odczytaj zawartość etykietki narzędzia.

Początek strony

Dzwonienie na alternatywny numer kontaktu

Użytkownicy programu Communicator mogą publikować opcjonalne numery telefonów, które będą widoczne dla osób z przyznanym poziomem dostępu Zespół lub Osobisty.

Aby połączyć się z alternatywnym telefonem lub urządzeniem

 1. Na liście kontaktów kliknij strzałkę widoczną na prawo od przycisku Połącz dotyczącego osoby, z którą chcesz się połączyć.

 2. Kliknij nazwę lub numer albo wpisz nowy numer.

Początek strony

Wpisywanie nowego numeru, pod który zostanie wykonane połączenie

Oprócz inicjowania połączenia jednym kliknięciem myszy lub przy użyciu strzałki przycisku Połącz można również wpisać żądany numer w polu Wyszukaj.

Aby połączyć się z nowym numerem

 1. W głównym oknie programu Office Communicator w polu Wyszukaj wprowadź numer telefonu, który chcesz wybrać. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi formatowania nowo wprowadzanego numeru, zobacz Edytowanie numeru telefonu.

 2. W okienku wyników wyszukiwania kliknij przycisk Połącz widoczny na prawo od wpisanego właśnie numeru telefonu.

Początek strony

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

Program Communicator umożliwia wykonywanie połączeń konferencyjnych bez pośrednictwa operatora usług konferencji telefonicznych.

 1. Przejdź do listy kontaktów. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL, zaznacz kontakty, które chcesz zaprosić do udziału w połączeniu głosowym.

 2. Gdy dotrzesz do wpisu ostatniego kontaktu, który chcesz zaprosić, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Rozpocznij połączenie konferencyjne, po czym zaznacz numer, z którym chcesz zainicjować połączenie. Zaznaczenie numeru/urządzenia spowoduje zainicjowanie połączenia oraz rozesłanie zaproszeń do wybranych uczestników. Następnie otwiera się okno Konwersacja, w którym znajduje się informacja o Tobie jako osobie prowadzącej konferencję oraz o stanach uczestników.

Początek strony

Dodawanie tematu lub flagi wysokiej ważności do połączenia

Aby dodać temat lub flagę ważności przed rozpoczęciem połączenia

 1. Na liście kontaktów kliknij strzałkę widoczną na prawo od przycisku Połącz dotyczącego osoby, z którą chcesz się połączyć.

 2. W polu Temat konwersacji wpisz żądany temat.

 3. Aby oznaczyć połączenie jako ważne, kliknij przycisk Wysoka ważność umieszczony na prawo od pola tematu konwersacji.

Aby dodać temat lub flagę ważności w trakcie połączenia

 • W oknie Konwersacja kliknij strzałkę Wyświetl więcej opcji umieszczoną na prawo od przycisku Wyślij plik, po czym zaznacz opcję Zmień temat konwersacji lub Wysoka ważność.

Uwaga : Temat konwersacji i flaga wysokiej ważności będą widziane tylko przez osoby korzystające z programu Office Communicator 2007.

Początek strony

Odbieranie połączenia

 • Aby odebrać przychodzące połączenie, kliknij nazwę kontaktu w oknie alertu o połączeniu przychodzącym wyświetlanego w prawym dolnym rogu ekranu.

Początek strony

Przekierowywanie połączenia na inny numer lub skrzynkę poczty głosowej

 • Aby przekierować połączenie, w oknie alertu o połączeniu przychodzącym kliknij strzałkę Przekieruj, po czym zaznacz alternatywny numer telefonu lub opcję Poczta głosowa.

Początek strony

Odpowiadanie przy użyciu wiadomości błyskawicznej

Czasami odbieranie połączeń głosowych jest niewygodne, nawet jeśli chcesz porozmawiać z dzwoniącą osobą. Przykłady takich sytuacji to udział w nieoczekiwanym spotkaniu czy ważna rozmowa prowadzona we własnym biurze. W takich przypadkach można odpowiedzieć przy użyciu wiadomości błyskawicznej, najlepiej informując, że oddzwonisz lub będziesz dostępny później.

 • Aby odpowiedzieć na połączenie głosowe za pomocą wiadomości błyskawicznej, kliknij strzałkę Przekieruj, wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną, wpisz treść wiadomości, po czym kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Ustawianie dla przychodzącego połączenia statusu Nie przeszkadzać

Czasami Twój stan może być wyświetlany jako dostępny, podczas gdy w rzeczywistości uczestniczysz w nieplanowanym spotkaniu lub masz ważną rozmowę ze współpracownikiem. W takich sytuacjach nie chcesz, aby Ci przeszkadzano. Możesz wówczas ustawić stanu Nie przeszkadzać, gdy otrzymasz alert o połączeniu przychodzącym.

 • W oknie alertu o połączeniu przychodzącym kliknij przycisk Nie przeszkadzać i wybierz polecenie Ustaw status na Nie przeszkadzać. Nowy stan obecności będzie wyświetlany do rozpoczęcia następnej godziny.

Początek strony

Odrzucanie połączenia

 • Aby odrzucić połączenie audio, w oknie alertu o połączeniu przychodzącym kliknij przycisk Zamknij. Jeśli jest włączona poczta głosowa, połączenie zostanie przekierowane do niej.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×