Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Wyewidencjonowywanie i ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów za pomocą SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Wyewidencjonowanie pliku, można go edytować w trybie online lub offline i zapisz go jako tyle razy, ile trzeba, ale nie można go edytować inne osoby. Zaewidencjonowanie pliku zmiany stają się widoczne do zespołu, a plik jest dostępny dla innych Wyewidencjonuj i Edytuj zapewnić jego uprawnień.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Wyewidencjonowywanie pliku z biblioteki dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,."

 3. Przechodzenie na liście i wybierz plik, który chcesz Wyewidencjonuj i Edytuj, użyj w górę i Strzałka w dół. Plik w razie potrzeby znajduje się w podfolderze, wybierz folder, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,", a następnie, aby zaznaczyć plik, górę i Strzałka w dół.

 4. Aby przenieść na pasek menu, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Pasek poleceń".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo aż usłyszysz "kwestii, które można zrobić za pomocą zaznaczonego elementu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby wyewidencjonować plik, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Wyewidencjonuj", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wybrany plik został wyewidencjonowany przez Ciebie, a plik został oznaczony odpowiednio.

Uwaga: Jeśli pozostali członkowie zespołu spróbują edytować lub wyewidencjonować plik, to otrzymają powiadomienie, że jest on wyewidencjonowany dla Ciebie. Nadal będą mogli wyświetlić plik, ale wprowadzone przez Ciebie zmiany będą dla nich widoczne dopiero po zaewidencjonowaniu tego pliku.

Otwieranie wyewidencjonowanego pliku do edycji

Po wyewidencjonowaniu pliku jest on oznaczony jako wyewidencjonowany i zablokowany do edycji dla innych osób. Można teraz otworzyć lub pobrać plik, a następnie go edytować.

 1. Po wyewidencjonowaniu pliku skoncentrować się na pasku menu. Aby przenieść plik wyewidencjonowany, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę pliku.

 2. Jeśli w prawidłowy plik nie ma fokus, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawisz strzałki w dół do momentu słychać pliku prawym. Aby otworzyć plik, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty na innej karcie w przeglądarce, a teraz można wprowadzić zmiany. Jeśli jest to dokument Office 365, plik zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji (na przykład Word dla sieci Web lub Excel Online ).

  Porada: Jeśli wolisz otworzyć plik w aplikacji klasycznej, naciśnij klawisze Shift + Tab, dopóki nie słyszysz: "Pasek poleceń". Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub w lewo usłyszeć "Otwórz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz aplikację, którą chcesz otworzyć plik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Ewidencjonowanie pliku w bibliotece dokumentów

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,."

 3. Przechodzenie na liście i wybierz plik, który chcesz zaewidencjonować, użyj w górę i Strzałka w dół. Jeśli plik znajduje się w podfolderze, wybierz folder, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,", a następnie, aby zaznaczyć plik, górę i Strzałka w dół.

 4. Aby przenieść na pasek menu, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Pasek poleceń".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo aż usłyszysz "kwestii, które można zrobić za pomocą zaznaczonego elementu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zaewidencjonować plik, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz "Sprawdzanie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaewidencjonuj.

 7. W oknie Zaewidencjonuj wpisz komentarz podsumowywania wprowadzone zmiany. Komentarze są szczególnie przydatne, gdy wiele osób pracuje nad plikiem. Komentarze stają się częścią historii wersji dokumentu, który może być ważny, jeśli chcesz przywrócić dokument do poprzedniej wersji kiedykolwiek.

 8. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszysz "Sprawdzanie", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wersja pliku, który można edytować powoduje zastąpienie wersji w bibliotece dokumentów i zostanie zaewidencjonowany. Inne osoby można teraz wyświetlać zmiany wprowadzone, a jeśli mają uprawnienia, aby to zrobić, mogą wyewidencjonowanie pliku i edytować się.

Odrzucanie wyewidencjonowanych zmian

Jeśli zdecydujesz się nie można wprowadzać lub zachować wszelkie zmiany w pliku, można odrzucić czeku w nowym oknie, która nie ma wpływu na Historia wersji.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,."

 3. Przechodzenie na liście i wybierz plik, którego chcesz odrzucić wyewidencjonowanie z, użyj w górę i Strzałka w dół. Jeśli plik znajduje się w podfolderze, wybierz folder, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,", a następnie, aby zaznaczyć plik, górę i Strzałka w dół.

 4. Aby przenieść na pasek menu, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Pasek poleceń".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo aż usłyszysz "kwestii, które można zrobić za pomocą zaznaczonego elementu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby odrzucić wyewidencjonowanie, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Odrzuć wyewidencjonowanie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.

 7. Jeśli chcesz odrzucić zmiany wprowadzone w pliku, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Tak", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie zostaną odrzucone, a plik pozostaje bez zmian, jak w chwili wyewidencjonowaniu. Inne osoby teraz wyewidencjonować plik i edytowanie go, jeśli mają uprawnienia, aby to zrobić.

Zobacz też

Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×