Wyewidencjonowywanie i ewidencjonowanie plików oraz odrzucanie zmian w plikach w bibliotece witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby wprowadzić zmiany w pliku znajdującym się w bibliotece witryny, najbezpieczniej jest najpierw wyewidencjonować plik. Dzięki temu nikt inny nie może zmienić pliku podczas wprowadzania w nim zmian przez użytkownika. Po wyewidencjonowaniu pliku można go edytować w trybie online lub offline i zapisywać (nawet wielokrotnie, jeśli to konieczne).

Po zakończeniu wprowadzania zmian i zaewidencjonowaniu pliku przez użytkownika w odpowiedniej bibliotece witryny inne osoby widzą wprowadzone zmiany i plik jest dla nich dostępny do wyewidencjonowania, o ile mają odpowiednie uprawnienia. Jeśli użytkownik nie chce wprowadzać albo zapisywać zmian w pliku, może po prostu odrzucić wyewidencjonowanie, dzięki czemu historia wersji nie ulegnie zmianie.

Co chcesz zrobić?

Omówienie

Wyewidencjonowywanie pliku

Ewidencjonowanie pliku

Odrzucanie wyewidencjonowania

Wyewidencjonowywanie, ewidencjonowanie lub cofanie wyewidencjonowań wielu plików

Omówienie

Niektóre biblioteki są tak skonfigurowane, że wymagają wyewidencjonowywania plików. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w danej organizacji, zostanie wyświetlony monit o wyewidencjonowanie pliku, który użytkownik chce edytować. Po zakończeniu pracy z plikiem należy ponownie go zaewidencjonować albo odrzucić wyewidencjonowanie.

Jeśli wyewidencjonowywanie plików nie jest wymagane, można otworzyć dokument w jego bibliotece, wprowadzić zmiany, zapisać go i zamknąć. Jednak w tej sytuacji inna osoba może w tym samym czasie pracować nad tym dokumentem i zastąpić zmiany wprowadzone przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma całkowitej pewności, że jest jedyna osobą, która ma ten plik otwarty, najlepiej wyewidencjonować plik przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Ważne: Jeśli użytkownik jest współautorem dokumentu (kiedy wiele osób pracuje jednocześnie nad tym samym dokumentem), nie powinien wyewidencjonowywać dokumentu, o ile nie chce dokonywać w nim zapisu w trybie wyłączności.

Początek strony

Wyewidencjonowywanie pliku

Aby wyewidencjonować plik z biblioteki:

 1. Przejdź do biblioteki, w której znajduje się dany plik.

 2. Wybierz jedną z następujących metod wyewidencjonowania pliku:

  • Wskaż nazwę pliku, kliknij strzałkę rozwijaną obok nazwy pliku, a następnie wybierz polecenie Wyewidencjonuj.

   Lista rozwijana pliku programu Word wybranego na liście programu SharePoint. Polecenie Wyewidencjonuj jest wyróżnione.

  • Zaznacz pole wyboru obok nazwy pliku i na wstążce wybierz ikonę Wyewidencjonuj.

   Wstążka programu SharePoint z wybraną ikoną Wyewidencjonuj

   Zostanie otwarte okno komunikatu z informacją o zamiarze wyewidencjonowania pliku. Aby zapisać ten plik w folderze przeznaczonym na lokalne wersje robocze, zaznacz pole wyboru Użyj lokalnego folderu wersji roboczych.

   Okno komunikatu umożliwiające przechowywanie wyewidencjonowanego pliku w lokalnym folderze wersji roboczych

   Ważne:  Jeśli użytkownik wybrał do wyewidencjonowania więcej plików, nie może skorzystać z opcji zapisania ich w lokalnym folderze wersji roboczych.

 3. Zdecyduj, czy zapisać plik w lokalnym folderze wersji roboczych. Zaletami zapisania pliku w folderze lokalnym są szybkość i możliwość przenoszenia. Natomiast praca w trybie online zapewnia większe bezpieczeństwo pliku. Jeśli nie musisz pracować w trybie offline, możesz wybrać pracę w trybie online. Aby zapisać plik w lokalnym folderze wersji roboczych, zaznacz pole wyboru Użyj lokalnego folderu wersji roboczych. W przeciwnym razie nie zaznaczaj tego pola wyboru.

 4. Kliknij przycisk OK.

Kiedy plik jest wyewidencjonowany, ikony obok nazwy pliku jest częściowo objęte zieloną strzałkę skierowaną w dół icon image . Informuje to możesz lub innej osoby, że plik został wyewidencjonowany. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie dowolny plik wyewidencjonowany, etykietka narzędzia Wyświetla nazwę dokumentu i nazwę osoby, która go wyewidencjonował.

Etykietka narzędzia wyświetlana poniżej ikony wyewidencjonowanego pliku. Dzięki niej użytkownik może się dowiedzieć, jaka jest nazwa pliku i kto go wyewidencjonował.

Początek strony

Ewidencjonowanie pliku

Pliki i wszelkie zmiany w nich wprowadzone nie będą dostępne dla współpracowników, dopóki nie zostaną ponownie zaewidencjonowane w odpowiedniej bibliotece.

Aby zaewidencjonować plik:

 1. Przejdź do biblioteki, w której znajduje się dany plik.

 2. Wybierz jedną z następujących metod zaewidencjonowania pliku:

  • Wskaż plik, który chcesz zaewidencjonować, kliknij strzałkę rozwijaną obok nazwy pliku, a następnie wybierz polecenie Zaewidencjonuj.

   Pole listy rozwijanej z wybranym poleceniem Zaewidencjonuj

  • Zaznacz pole wyboru obok ikony pliku, a następnie na wstążce kliknij pozycję Zaewidencjonuj.

   Wstążka programu SharePoint z kursorem wskazującym ikonę Zaewidencjonuj

 3. Gdy Ewidencjonowanie otwiera okno wiadomości dokonaj odpowiedniego wyboru w obszarze Zachowaj wyewidencjonowanie.

  • Aby wykonać ewidencjonowanie pośrednie, a następnie kontynuować pracę nad plikiem, wybierz pozycję Tak w obszarze Zachowaj wyewidencjonowanie.

  • Jeśli praca nad plikiem jest już zakończona i nie musi on już być wyewidencjonowany, wybierz pozycję Nie w obszarze Zachowaj wyewidencjonowanie.

   Okno komunikatu wyświetlane, kiedy plik jest zaewidencjonowany

 4. W obszarze Komentarze dodaj komentarz z opisem wprowadzonych zmian. Ten krok jest opcjonalny, ale zalecany jako najlepsze rozwiązanie. Komentarze dotyczące zaewidencjonowania są szczególnie pomocne w sytuacjach, gdy nad jednym plikiem pracuje kilka osób. Co więcej, jeśli w danej organizacji są śledzone wersje, komentarz staje się częścią historii wersji, co może się przydać w przyszłości, kiedy z jakiegoś powodu zaistnieje konieczność powrotu do wcześniejszej wersji pliku.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć ewidencjonowanie pliku, lub przycisk Anuluj w przypadku zmiany zdania. Kiedy plik zostanie ponownie zaewidencjonowany, zielona strzałka zniknie z ikony pliku.

Początek strony

Odrzucanie wyewidencjonowania

Jeśli po wyewidencjonowaniu pliku użytkownik nie wprowadzi w nim żadnych zmian, może po prostu odrzucić wyewidencjonowanie, zamiast zapisywać plik. Jeśli w organizacji są śledzone wersje, po każdym ponownym zaewidencjonowaniu pliku w bibliotece jest tworzona nowa wersja pliku. Odrzucając wyewidencjonowanie, można zapobiec tworzeniu nowych wersji, jeśli w pliku nie wprowadzono żadnych zmian.

Czasami w pliku zostają wprowadzone zmiany, których użytkownik nie chce zachować. Wtedy zamiast zapisywać plik można odrzucić wyewidencjonowanie i w ten sposób pozbyć się niepotrzebnych zmian.

Aby odrzucić wyewidencjonowanie:

 1. Przejdź do biblioteki, w której znajduje się dany plik.

 2. Wybierz jedną z następujących metod zaewidencjonowania pliku:

  • Wskaż plik, który chcesz zaewidencjonować, kliknij strzałkę rozwijaną obok nazwy pliku, a następnie wybierz polecenie Odrzuć wyewidencjonowanie.

   Menu rozwijane z wybranym poleceniem Odrzuć wyewidencjonowanie

  • Zaznacz pole wyboru obok ikony pliku, a następnie na wstążce kliknij pozycję Odrzuć wyewidencjonowanie.

   Ikona Odrzuć wyewidencjonowanie na wstążce programu SharePoint

 3. Gdy okno komunikatu Otwartego dokumentu informuje o czy zamierzasz odrzucić plik, kliknij przycisk przycisk OK, aby zakończyć sprawdzanie w pliku lub Anuluj, jeśli zmienisz zdanie. Zielona strzałka znika z ikony pliku, kiedy plik jest zaewidencjonowany ponownie.

Początek strony

Wyewidencjonowywanie, ewidencjonowanie lub cofanie wyewidencjonowań wielu plików

Aby jednocześnie wyewidencjonować lub zaewidencjonować kilka plików albo cofnąć ich wyewidencjonowania:

 1. Zaznacz pole wyboru obok ikony każdego pliku, który chcesz zaewidencjonować, wyewidencjonować lub odrzucić.

  Biblioteka dokumentów programu SharePoint z wieloma zaznaczonymi plikami do wyewidencjonowania

 2. Na wstążce wybierz odpowiednio pozycję Wyewidencjonuj, Zaewidencjonuj lub Odrzuć wyewidencjonowanie.

 3. Po wyświetleniu okna komunikatu kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×