Wydobywanie tekstu z obszaru przepełniania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli pola tekstowego lub Autokształtu zawiera więcej tekstu niż można wyświetlić, nadmiarowy tekst jest przechowywany w programie Publisher w przepełnienie. Możesz przenieść tekst z obszaru przepełnienia i z powrotem do publikacji, przenosząc tekstu do innego pola tekstowego, dopasowywanie tekstu automatycznie, powiększając pole tekstowe, zmieniając rozmiar tekstu, zmieniając marginesy w polu tekstowym lub usuwanie pola fragment tekstu w polu tekst.

Przenoszenie tekstu z obszaru przepełnienia do innego pola tekstowego

 1. Jeśli jest to konieczne, utwórz nowe pole tekstowe.

  jak

  1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij Pole tekstowe Obraz przycisku .

  2. Kliknij w publikacji miejsce, gdzie ma się znajdować jeden z rogów tekstu, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy po przekątnej aż do uzyskania pola o odpowiednim rozmiarze.

 2. Kliknij pole tekstowe z obszarem przepełnienia.

 3. Na pasku narzędzi Połącz pola tekstowe kliknij przycisk Utwórz łącze do pola tekstowego Obraz przycisku .

  Wskaźnik myszy zmieni się na dzbanka Wskaźnik w kształcie dzbanka używany do łączenia pól tekstowych. .

 4. Kliknij pole tekstowe, które ma być następnym polem w sekcja.

  Pole to zostanie połączone z poprzednim i pojawi się w nim tekst z obszaru przepełnienia.

 5. Aby dołączyć do artykułu więcej pól tekstowych, wykonaj ponownie kroki 3 i 4.

Automatyczne dopasowywanie tekstu

 1. Kliknij dowolne miejsce w tekście.

 2. W menu Format wskaż polecenie Autodopasowanie tekstu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmniejszyć wyrażony w punktach rozmiar tekstu w celu opróżnienia obszaru przepełnienia, kliknij polecenie Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

  • Aby zmniejszyć lub powiększyć tekst w celu dopasowania go do zmienionego rozmiaru pola tekstowego, kliknij polecenie Dopasuj optymalnie.

Zwiększanie rozmiaru pola tekstowego lub Autokształtu

 1. Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Umieść wskaźnik myszy na jednym z uchwytów, aż zostanie wyświetlony wskaźnik zmiany rozmiaru move ruler .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić proporcjonalnie rozmiar obiektu, zaznacz uchwyt narożny i przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, a następnie przejdź do kroku 4.

  • Aby rozciągnąć obiekt, zaznacz górny, dolny lub boczny uchwyt, a następnie przejdź do kroku 4.

 4. Przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, przeciągnij uchwyt tak, aby zmienić obiekt.

Zmienianie rozmiaru tekstu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar pojedynczego wyrazu, umieść punkt wstawiania w tym wyrazie.

  • Aby zmienić rozmiar kilku wyrazów lub kilku znaków, wyróżnij tekst, aby go zaznaczyć.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie wprowadź rozmiar w polu Rozmiar czcionki Obraz przycisku .

Uwaga : Inne rozmiary czcionek niż te wyświetlane na liście w polu Rozmiar czcionki można wpisywać z dokładnością do 0,1 punktu. Na przykład można wpisać rozmiar czcionki równy 9,3 punktu.

Zmienianie marginesów w polu tekstowym lub Autokształcie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pola tekstowego lub Autokształtu.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj <typ obiektu>.

 3. Kliknij kartę Pole tekstowe.

 4. W obszarze Marginesy pola tekstowego wprowadź ustawienia dla lewego, prawego, górnego i dolnego marginesu.

Usuwanie części tekstu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Naciśnij klawisz DELETE.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×