Wydajniejsza współpraca nad dokumentami i projektami

Omówienie

SharePoint 2010 — szkolenie Dowiedz się, jak w pełni wykorzystywać możliwości kalendarzy programu SharePoint, umożliwiać wielu osobom jednoczesne tworzenie dokumentu, przenosić dokumenty do trybu offline i ponownie nawiązywać połączenie za pomocą programu SharePoint Workspace, a także jak zarządzać projektem w programie SharePoint za pomocą list zadań projektu.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Wydajniejsza współpraca za pomocą kalendarzy.

 • Jednoczesna praca z wieloma osobami nad dokumentem lub prezentacją.

 • Kontynuowanie współpracy z członkami zespołu podczas podróży lub w przypadku występowania przerw w łączności.

 • Zarządzanie projektem.

 • Zarządzanie projektem na liście zadań projektu.

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Osiem samodzielnie realizowanych lekcji.

 • Krótki test na końcu tego kursu. Test nie jest oceniany.

 • Dokument Podręczna karta informacyjna, który można wydrukować po zakończeniu kursu.

 • Przed rozpoczęciem tego kursu zalecane jest ukończenie kursu szkoleniowego Rozpoczynanie pracy z nowym interfejsem użytkownika programu SharePoint 2010.

 • Trzy klipy wideo dotyczące współtworzenia oraz dwa klipy wideo dotyczące programu SharePoint Workspace dostępne w ramach tego kursu powinny zostać obejrzane w odpowiedniej kolejności.

 • Następujące funkcje wymienione w ostatniej lekcji nie są dostępne w usłudze SharePoint Online: integracja z linią aplikacji biznesowych oraz integracja między listami zadań projektu i programem Project Server.

Wersja w trybie offline (108 MB)

Wydajniejsza współpraca za pomocą kalendarzy

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Część 1. Omówienie współtworzenia dokumentów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Część 2. Współtworzenie dokumentu programu Word 2010

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Część 3. Współtworzenie prezentacji programu PowerPoint 2010

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Część 1. Omówienie programu SharePoint Workspace 2010

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Część 2. Praca z listami i bibliotekami w programie SharePoint Workspace 2010

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Korzystanie z listy zadań projektu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Zarządzanie projektem za pomocą programu Microsoft SharePoint Server 2010

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Sprawdź się

Ukończ następujący test, aby upewnić się, że rozumiesz materiał. Odpowiedzi są poufne, a wyniki testu nie są oceniane.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących korzystania z kalendarzy programu SharePoint są prawdziwe?

Jedynym sposobem wyświetlenia okna dialogowego właściwości wydarzenia jest użycie wstążki.

Odpowiedź nieprawidłowa. Zmiany można wprowadzić, klikając dwukrotnie wydarzenie lub umieszczając wskaźnik myszy na przedziale czasu wydarzenia i klikając pozycję Dodaj.

Elementy kalendarza mają ograniczenie 4 godzin na każdy dzień, zatem utworzenie wydarzenia całodziennego wymaga dwóch wydarzeń.

Odpowiedź nieprawidłowa! Aby ustawić element jako wydarzenie całodzienne, należy zaznaczyć pole wyboru Ustaw jako działanie całodzienne, które nie zaczyna się ani nie kończy o określonej godzinie w sekcji Wydarzenie całodzienne okna dialogowego właściwości wydarzenia.

Najlepszym sposobem ustawienia elementu jako powtarzanego jest ponowne wprowadzenie wydarzenia dla każdej jednostki czasu.

Odpowiedź nieprawidłowa. Aby ustawić wydarzenie jako powtarzane, na przykład w każdą środę o 11:00, należy zaznaczyć pole wyboru Ustaw jako wydarzenie powtarzane w sekcji Cykl okna dialogowego właściwości wydarzenia.

Minimalne informacje wymagane do utworzenia wydarzenia to tytuł, czas rozpoczęcia i czas zakończenia.

Odpowiedź prawidłowa. Wszystkie inne informacje, takie jak lokalizacja, opis i kategoria, są opcjonalne.

Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje scenariusz współtworzenia?

Można współtworzyć dowolny dokument pakietu Office 2007 lub jego nowszej wersji pod warunkiem, że jego adres URL jest znany.

Odpowiedź nieprawidłowa. Współtworzyć można tylko dokument programu Office Word 2010 lub prezentację programu Office PowerPoint 2010 znajdującą się w bibliotece programu SharePoint 2010. Współtworzyć można także plik notatek programu OneNote 2007 lub 2010.

Przed rozpoczęciem współtworzenia zawsze należy wyewidencjonować dokument lub prezentację.

Odpowiedź nieprawidłowa. Funkcja współtworzenia nie jest zgodna z procesem wyewidencjonowywania i zaewidencjonowywania dokumentów lub prezentacji w bibliotece programu SharePoint. Wyewidencjonowanie dokumentu lub prezentacji oznacza, że chcesz mieć wyłączne prawo do ich modyfikowania. Później ewidencjonujesz je z powrotem, aby inne osoby mogły zapoznać się ze zmianami lub kontynuować pracę nad dokumentem bądź prezentacją.

Zmiany wprowadzone przez innych autorów pojawiają się natychmiast w dokumencie lub prezentacji.

Odpowiedź nieprawidłowa. Inni współautorzy nie widzą wprowadzonych przez Ciebie zmian, dopóki jawnie nie zapiszesz i nie odświeżysz dokumentu, co spowoduje wyświetlenie tych zmian innym autorom, a także wyświetlenie zmian zapisanych przez innych autorów. Jest to bardzo istotna kwestia. W ten sposób zachowujesz pełną kontrolę nad dokumentem. Wiesz, nad czym pracują inni autorzy, ale ich praca nie zakłóca Twojej pracy. Ujawniasz wprowadzone przez siebie zmiany, gdy uznasz, że można je zaprezentować innym.

Najmniejszą jednostką w dokumencie programu Word, nad którą może niezależnie pracować każdy autor, jest akapit.

Odpowiedź prawidłowa! Akapit jest najmniejszą jednostką w programie Office Word, która stanowi spójną całość. Przykładami są akapity tekstu, elementy listy punktowanej, komórki tabeli i obrazy.

Które z poniższych stwierdzeń trafnie opisuje proces synchronizacji między programami SharePoint Workspace i SharePoint 2010?

Synchronizacja jest jednokierunkowa.

Odpowiedź nieprawidłowa. Ta synchronizacja jest dwustronna czyli dwukierunkowa. Zmiany wprowadzone na komputerze są przekazywane na serwer, a zmiany wprowadzone na serwerze są pobierane na komputer.

Synchronizacja jest przeprowadzana wyłącznie po kliknięciu polecenia Synchronizuj na wstążce.

Odpowiedź nieprawidłowa. W trybie online synchronizacja jest przeprowadzana automatycznie, ale zmiany można też w razie potrzeby wprowadzać ręcznie.

Z programu SharePoint Workspace można korzystać nawet w trybie offline.

Odpowiedź prawidłowa! W trybie offline (w domu lub w podróży) można kontynuować pracę na komputerze. Po powrocie do trybu online program SharePoint Workspace synchronizuje wprowadzone zmiany oraz modyfikacje dokonane przez inne osoby w czasie Twojej pracy w trybie offline.

W celu zapewnienia kompletności w ramach synchronizacji za każdym razem, gdy zostanie wprowadzona zmiana, są zastępowane całe pliki i listy.

Odpowiedź nieprawidłowa. Synchronizacja jest bardzo wydajna — podczas tego procesu są synchronizowane wyłącznie zmiany wprowadzane w plikach i na listach.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących list zadań projektu jest nieprawdziwe?

Procent ukończenia zadania jest wyświetlany na liście zadań, ale niestety nie jest wyświetlany na wykresie Gantta.

Odpowiedź nieprawidłowa. Procent ukończenia zadania jest wyświetlany zarówno na liście zadań, jak i na wykresie Gantta, co ułatwia mierzenie postępu projektu.

W celu ukończenia harmonogramu projektu na liście zadań wystarczy dodać datę rozpoczęcia i datę ukończenia.

Odpowiedź nieprawidłowa. Oprócz podania daty rozpoczęcia i ukończenia może być konieczne określenie wszelkich zależności, nazywanych też poprzednikami — są one wyświetlane w dogodny sposób na wykresie Gantta.

Listy zadań projektu występowały w kilku ostatnich wersjach programu SharePoint i nie wprowadzono w nich znacznych zmian.

Odpowiedź nieprawidłowa. Listy zadań projektu zostały wprowadzone w programie SharePoint 2007, a następnie ulepszone w programie SharePoint 2010. Najważniejsze korzyści z używania list zadań projektu są następujące: nie wymagają one specjalnego oprogramowania, umożliwiają każdej osobie w zespole dodawanie i śledzenie przydziałów w ramach projektu za pośrednictwem programu SharePoint 2010 oraz nie wymagają specjalnych szkoleń.

Lista zadań projektu zawiera dwie główne części: obszar umożliwiający wprowadzanie wszystkich danych zadań i wykres Gantta, na którym są wyświetlane zadania i ich relacje.

Odpowiedź prawidłowa! Połączenie listy zadań i wykresu Gantta udostępnia dwa najlepsze sposoby obsługiwania oraz śledzenia ukończeń i zależności zadań projektu.

Opinie

Podręczna karta informacyjna

Zobacz też

Jak dodać wydarzenie do kalendarza programu SharePoint?

W kalendarzu zaznacz okres dla wydarzenia, wskaż zaznaczony okres i kliknij łącze Dodaj.

Link Dodaj w kalendarzu

Co jest wymagane do współtworzenia plików programu Microsoft Word lub PowerPoint?

 • Musi to być plik programu Word 2010 lub PowerPoint 2010 zapisany w bibliotece programu SharePoint 2010.

 • Każda osoba edytująca plik musi korzystać z programu Word 2010 lub PowerPoint 2010.

 • Plik nie może być przez nikogo wyewidencjonowany.

Jak można pracować z witryną programu SharePoint po opuszczeniu biura?

W menu Akcje witryny danej witryny kliknij polecenie Synchronizuj z programem SharePoint Workspace. Po wykonaniu tej czynności można pracować z witryną w programie SharePoint Workspace poza biurem i zsynchronizować zmiany po powrocie.

Polecenie Synchronizuj z programem SharePoint Workspace

Jaki typ listy umożliwia zarządzanie projektami?

Lista zadań projektu ułatwia zarządzanie zadaniami, datami i zasobami w ramach projektów. Te elementy umożliwiają realizowanie projektu zgodnie z harmonogramem.

Zadania w projekcie

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×