Wybierz domenę do użytku podczas tworzenia grupami usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Współautorzy: Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 31 październik 2017

Niektóre organizacje korzystały z domenami osobne wiadomości e-mail do poszczególnych części firmy w części. Możesz określić, które domeny powinien być używany, gdy użytkownicy tworzenie grup usługi Office 365.

Jeśli użytkownicy potrzebuje Twoja organizacja tworzenie grup w domenach inny niż domyślny zaakceptowane domeny firmy, można zezwolić na używanie to przez skonfigurowanie zasady adresu e-mail (EAPs) przy użyciu programu PowerShell.

Przed uruchomieniem polecenia cmdlet programu PowerShell, Pobierz i zainstaluj moduł, które umożliwią porozmawiać z organizacji usługi Office 365. Zapoznaj się z Połącz z programem Exchange Online przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell.

Przykładowe scenariusze

Załóżmy, że Twoja firma głównym domeny jest Contoso.com. Ale domyślne organizacji zaakceptowane domeny jest service.contoso.com. Oznacza to, że grup usługi Office 365 zostanie utworzony w service.contoso.com (na przykład jimsteam@service.contoso.com).

Załóżmy, że masz domeny podrzędne skonfigurowane w organizacji. Chcesz, aby grupy usługi Office 365, aby zostały utworzone w tych domen:

 • Students.contoso.com dla uczniów lub studentów

 • faculty.contoso.com dla członków wykładowców

Poniższe dwa scenariusze wyjaśniono, jak chcesz to zrobić.

Uwagi : 

 • Jeśli masz wiele EAPs, są obliczane w kolejności Priority (priorytet). Wartość 1 oznacza najwyższy priorytet. Gdy odpowiada EAP, nie dalszych EAP jest obliczane i adresy, które elementy są oznaczane grupy usługi Office 365 są zgodnie z obwodem EAP.

 • Jeśli nie EAPs spełniających określone kryteria, grupy usługi Office 365 pobiera obsługi administracyjnej w organizacji domyślnej zaakceptowane domeny. Zapoznaj się z Zarządzanie zaakceptowane domeny w usłudze Exchange Online , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania zaakceptowane domeny.

Scenariusz 1

W poniższym przykładzie pokazano sposób inicjowania obsługi wszystkich grup usługi Office 365 w organizacji w domenie groups.contoso.com.

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

Scenariusz 2

Załóżmy, że chcesz kontrolować grup usługi Office 365 poddomenach utworzone w. Chcesz:

 • Utworzony przez uczniów lub studentów (użytkowników, których Dział, ustaw dla studentów ) w domenie students.groups.contoso.com grup usługi Office 365. Użyj tego polecenia:

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • Utworzone przez członków wykładowcy grupy usługi Office 365 (użytkowników, których działu ustaw wykładowcy lub adres e-mail zawiera faculty.contoso.com) ) w domenie faculty.groups.contoso.com. Użyj tego polecenia:

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • Wszystkich innych użytkowników w domenie groups.contoso.com. Użyj tego polecenia:

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

Zmiany zasad adresu e-mail

Aby zmienić szablony adres priorytet lub wiadomości e-mail do istniejącego EAP, użyj polecenia cmdlet Set-EmailAddressPolicy.

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

Zmienianie EAP nie ma wpływu na grupy, do których już została przygotowana.

Usuwanie zasady adresu e-mail

Aby usunąć EAP, należy użyć polecenia cmdlet EmailAddressPolicy Usuń.

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

Zmienianie EAP nie ma wpływu na grupy, do których już została przygotowana.

Wymagania dotyczące hybrydowego

Jeśli Twoja organizacja ma skonfigurowane w scenariuszu hybrydowe, zapoznaj się Skonfigurować grupami usługi Office 365 z lokalnego wdrożenia hybrydowe programu Exchange , aby upewnić się, że Twoja organizacja spełnia wymagania dotyczące tworzenia grup usługi Office 365.

Dodatkowe informacje o korzystaniu z zasad adres e-mail dla grup usługi Office 365:

Istnieje kilka rzeczy więcej wiedzieć:

 • Szybkość grupy są tworzone w zależności od liczby EAPs skonfigurowane w organizacji.

 • Użytkownicy nie będą mogli modyfikować domen, podczas tworzenia grup usługi Office 365. Tylko administratorzy można określić domenę, którą można utworzyć w grupie.

 • Grupy użytkowników jest określana za pomocą kwerendy standardowe (właściwości użytkownika), które są już dostępne. Zapoznaj się podatne właściwości parametru - RecipientFilter dla obsługiwanych podatne pproperties.

 • Jeśli nie skonfigurowano dowolnego EAPs dla grup, domyślny zaakceptowane, że domena jest zaznaczone dla możliwości tworzenia grup.

 • Jeśli usuniesz domenę, należy najpierw zaktualizować EAPs, w przeciwnym razie wpływ grupy inicjowania obsługi administracyjnej.

 • Maksymalne ograniczenie liczby 100 zasady adresu e-mail można skonfigurować dla organizacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Tworzenie grupy usługi Office 365 w Centrum administracyjnym

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×