Wybieranie rekordu dodatku Business Contact Manager do połączenia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można połączyć rekordów, na przykład kontakty biznesowe i możliwości i elementów programu Outlook, takich jak terminy i wiadomości e-mail oraz plików, na przykład programu Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher i Word, można również łączyć z rekordów.

W tym artykule opisano, jak utworzyć łącze do istniejącego lub nowego rekordu.

W tym artykule

Jak połączyć różne typy rekordów

Wybieranie rekordu do połączenia

Aby uzyskać informacje na temat łączenia określonego rekordu do innego rekordu zobacz artykuł dotyczący tego typu rekordu.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia elementów programu Outlook, takich jak terminy i zadania z rekordu i plików, zobacz śledzenie komunikacji z kontrahentami w dodatku Business Contact Manager.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia pliku z rekordem z poziomu programu, takich jak Word, zobacz łącze pliku z rekordem dodatku Business Contact Manager.

Jak połączyć różne typy rekordów

Można łączyć rekordów na różne sposoby:

 • Łączenie klienta lub kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży lub projektu biznesowego     W formularzu szansy sprzedaży lub projektu biznesowego kliknij polecenie Połącz z.

 • Dodawanie powiązanych klientami i kontaktami biznesowymi z projektem biznesowym     Kliknij przycisk Dodaj w formularzu projektu biznesowego.

  Porada : Można jednocześnie dodać wiele rekordów tego samego typu.

 • Łącze konta do kontaktu biznesowego     Kliknij konto na formularzu potencjalnego klienta lub kontaktu biznesowego.

 • Łącze jeden lub więcej kontaktów biznesowych z klientem     W formularzu konta, kliknij przycisk Dodaj.

 • Śledzenie rekordów konta i kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta, szansy sprzedaży, których wynikiem działania marketingowego     Kliknij przycisk zainicjowane przez w formularzu konta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży.

 • Łącze projektu biznesowego do zadania projektu (wymagany)     Kliknij przycisk Połącz w formularzu zadania w projekcie.

 • Terminy łącza w programie Outlook, wiadomości e-mail i zadania     Kliknij termin, wiadomość e-mail lub zadania. Na wstążce kliknij pozycję Połącz z rekordem. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia tych elementów zobacz śledzenie komunikacji z kontrahentami w dodatku Business Contact Manager.

 • Łącze pliku     W programie Excel, PowerPoint, Publisher i Word kliknij kartę plik, a następnie kliknij Dodatku Business Contact Manager. Kliknij łącze do rejestrowania.

Początek strony

Wybieranie rekordu do połączenia

 1. Otwórz okno dialogowe łącze, stosując jedną z metod opisanych w poprzedniej sekcji tego artykułu.

 2. Na liście Typ elementu kliknij typ rekordu, który chcesz, takich jak konta lub potencjalnych klientów, aby zawęzić listę rekordów.

  Uwaga : W programie Excel, PowerPoint, Publisher i Word listy jest oznaczony Folder.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Łączenie istniejącego rekordu   

   1. Jeśli lista rekordów jest długie i znasz nazwę rekordu, który chcesz, wpisz ją w polu wyszukiwania, aby wyróżnić rekordu na liście.

    Uwaga : Kliknij nagłówek kolumny, aby wyszukać według tej kolumny.

   2. Na liście kliknij rekord, który chcesz połączyć, jeśli nie jest już zaznaczona, a następnie kliknij Łącze do.

    Porada : Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować rekordy według tej kolumny.

    Uwaga : W niektórych przypadkach możesz dodać więcej niż jeden rekord.

    Jak zaznaczyć więcej niż jeden rekord?

    Aby zaznaczyć sąsiadujące rekordy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij pierwszy oraz ostatni rekord w grupie, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć rekordy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne rekordy. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij jeden rekord, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

    Jeśli chcesz edytować istniejący rekord przed połączenie go, kliknij rekord, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

   3. Kliknij przycisk OK.

  • Łączenie rekordu   

   1. Kliknij przycisk Nowy.

    Nowy formularz rekordu, który pozwala otwierać jest tego samego typu rekordu zaznaczony na liście Typ elementu.

    W razie potrzeby nowy formularz automatycznie zawiera informacje, takie jak adres, z rekord, który ma zostać utworzony Link.

   2. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

    Uwaga : Nazwę rekordu, który ma zostać utworzony Link nie jest wymieniony w polu nowego rekordu, dopóki nie zostanie zapisany rekord, który ma zostać utworzony Link.

   3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×