Wybieranie odpowiedniego widoku dla zadania w programie PowerPoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wyświetlać slajdów PowerPoint na różne sposoby w zależności od wykonywanego zadania. Niektóre widoki są pomocne w przypadku, gdy tworzysz prezentację, a niektóre są pomocne dla przedstawiania prezentacji.

Opcje wyświetlania różnych PowerPoint na karcie Widok można znaleźć, tak jak pokazano poniżej.

Menu Widok w programie PowerPoint

Najczęściej używane widoki można również znaleźć na pasku zadań w prawym dolnym rogu okna slajdu, jak pokazano poniżej.

Przyciski widoków u dołu ekranu w programie PowerPoint

Uwaga: Aby zmienić widok domyślny w programie PowerPoint, zobacz Zmienianie domyślnego widoku.

Widoki dotyczące tworzenia prezentacji

Widok Normalny

Do widoku Normalny możesz przejść z paska zadań Przycisk widoku normalnego w programie PowerPoint u dołu okna slajdu lub z karty Widok na wstążce.

Widok Normalny jest tryb edycji, której można będzie pracować najczęściej używane do tworzenia slajdów. Poniżej widok Normalny Wyświetla z miniaturami slajdów po lewej stronie dużego okna bieżący slajd i sekcji poniżej bieżącego slajdu, których można wpisać swoje notatki prelegenta dla tego slajdu.

Widok normalny w programie PowerPoint

Widok Sortowanie slajdów

Do widoku Sortowanie slajdów możesz przejść z paska zadań Przycisk widoku slajdów w programie PowerPoint u dołu okna slajdu lub z karty Widok na wstążce.

Widok Sortowania slajdów (poniżej) Wyświetla wszystkich slajdów w prezentacji w poziomie sekwencjonowanej miniatury. Widok Pokaz slajdów jest przydatne, jeśli chcesz uporządkować slajdów — po prostu kliknij i przeciągnij slajdów do nowej lokalizacji lub dodać sekcje organizowanie slajdów w grupy opisową.

Widok sortowania slajdów w programie PowerPoint

Aby uzyskać więcej informacji na temat sekcji zobacz organizowanie slajdów programu PowerPoint na sekcje.

Widok Strona notatek

Notatki prelegenta możesz wyświetlić lub ukryć przy użyciu przycisku Notatki Przycisk Notatki w programie PowerPoint u dołu okna slajdu albo w widoku Strona notatek na karcie Widok na wstążce.

Okienko Notatki znajduje się poniżej okna slajdu. Możesz wydrukować notatki lub dołączyć je do prezentacji wysyłanej do odbiorców albo po prostu używać ich jako wskazówek dla siebie podczas przedstawiania prezentacji.

Okienko Notatki prelegenta w programie PowerPoint

Aby uzyskać więcej informacji na temat notatek, zobacz Dodawanie notatek prelegenta do slajdów.

Widok konspektu

Do widoku konspektu można przejść z karty Widok na Wstążce. (W PowerPoint 2013 lub nowszym można już przejdziesz do widoku konspektu w widoku normalnym. Masz dostęp do niego z karty Widok.)

Tworzenie konspektu lub wątku tablicy prezentacji za pomocą widoku konspektu. Wyświetla tylko tekstu na slajdach, a nie obrazów lub innych elementów graficznych.

Widok konspektu w programie PowerPoint

Widoki wzorców

Aby przejść do widoku wzorca, na karcie Widok w grupie Widoki wzorców wybierz odpowiedni widok wzorca.

Widoki wzorców to Slajd, Materiały informacyjne oraz Notatki. Najważniejszą zaletą pracowania w widoku wzorca jest możliwość wprowadzania uniwersalnych zmian stylu w każdym slajdzie, stronie notatek lub materiale informacyjnym powiązanym z prezentacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z wzorcami, zobacz:

Widoki do przeprowadzania i wyświetlania prezentacji

Widok Pokaz slajdów

Możesz przejść do widoku Pokaz slajdów z paska zadań Przycisk Widok pokazu slajdów w programie PowerPoint , u dołu okna slajdu.

Widok pokazu slajdów służy do przeprowadzania prezentacji dla odbiorców. Widok pokazu slajdów zajmuje cały ekran komputera, tak jak prezentacja na dużym ekranie oglądana przez odbiorców.

Widok Prezenter

Aby przejść do widoku Prezenter, w widoku Pokaz slajdów w lewym dolnym rogu ekranu kliknij pozycję Przycisk Widok prezentera w programie PowerPoint , a następnie kliknij pozycję Pokaż widok prezentera (jak pokazano poniżej).

Za pomocą prezentera widok, aby wyświetlić notatki podczas przedstawiania prezentacji. W widoku prezentera odbiorcy nie można wyświetlić notatki.

Menu widoku prezentera w programie PowerPoint

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku prezentera, zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów.

Widok do czytania

Możesz przejść do widoku do czytania z paska zadań Przycisk Widok do czytania w programie PowerPoint , u dołu okna slajdu.

Większość osób Recenzowanie prezentacji PowerPoint bez osobą prowadzącą będzie chcesz użyć widoku do czytania. Wyświetla prezentacji w trybie pełnoekranowym, takiego jak widok Pokaz slajdów, a zawiera kilka prostych kontrolek w celu ułatwienia przechodzić między slajdami.

Widoki dotyczące tworzenia prezentacji

Istnieje kilka widoków w programie PowerPoint, które ułatwiają tworzenie profesjonalnych prezentacji.

Normal view

Widok normalny jest głównym widokiem edycji, w której pisanie i projektowanie prezentacji. Widok normalny występują czterech obszarów roboczych:

Normal View

1: Karta Konspekt Jest to doskonałe miejsce do rozpoczęcia pracy — do zapisywania pomysłów, planowanie, jak chcesz zaprezentować je i przenoszenie tekstu i slajdów. Na karcie Konspekt tekst slajdów jest wyświetlany w formie konspektu.

Uwaga: Aby wydrukować wydruk konspektu prezentacji, za pomocą tylko tekst (wyświetlaną w widoku konspektu) i brak grafiki lub animacji, najpierw kliknij kartę plik.

Następnie kliknij pozycję Drukuj, kliknij slajdy na całych stronach w obszarze inne ustawienia, kliknij pozycję konspekt, a następnie kliknij przycisk Drukuj u góry.

2: kartę slajdy  Wyświetlanie slajdów w prezentacji jako miniatur podczas edytowania. Miniatury ułatwiają poruszanie się po prezentacji i efekty wszystkich zmian w projekcie. Można również z łatwością zmienić rozmieszczenie, dodawanie i usuwanie slajdów w tym miejscu.

3: okienko slajdu W prawej górnej części okna programu PowerPoint w okienku slajdów są wyświetlane duży widok bieżącego slajdu. Mając wyświetlony bieżący slajd w tym widoku można dodać tekst i Wstaw obrazy, tabele, grafiki SmartArt grafiki, wykresy, rysunku obiektów, pól tekstowych, filmy, dźwięki, hiperłącza i animacje.

4: okienko notatek W okienku notatek pod okienkiem slajdu można wpisać notatki, które dotyczą bieżącego slajdu. Później możesz wydrukować notatki i korzystać z nich podczas prowadzenia prezentacji. Możesz także wydrukować notatki, aby przekazać odbiorcom lub dołączyć do prezentacji wysyłanej do odbiorców lub opublikuj na stronie sieci Web.

Możesz przełączać się między slajdy i konspekt karty. Aby powiększyć lub ukryć okienko zawierające karty Konspekt i slajdy, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie kart Konspekt i slajdy.

Uwaga: Aby wyświetlić linijki i linie siatki w widoku normalnym na karcie Widok w grupie Pokazywanie zaznacz pole wyboru Linijka lub linie siatki.

Widok Sortowanie slajdów

Widok sortowania slajdów umożliwia wyświetlanie slajdów w postaci miniatur. Ten widok ułatwia można sortować i organizować kolejność slajdów, podczas tworzenia prezentacji, a także podczas przygotowywanie prezentacji do drukowania.

Sekcje w widoku sortowania slajdów, a także i Sortowanie slajdów możesz dodać do różnych kategorii lub sekcji. Możesz przejść do widoku Sortowanie slajdów na pasku zadań u dołu okna slajdu lub z karty Widok na Wstążce.

Slide sorter view

Widok Strona notatek

Okienko notatek znajduje się w okienku slajd. Można wpisać notatki, które dotyczą bieżącego slajdu. Później możesz wydrukować notatki i korzystać z nich podczas prowadzenia prezentacji. Możesz także wydrukować notatki, aby przekazać odbiorcom lub dołączyć do prezentacji wysyłanej do odbiorców lub opublikuj na stronie sieci Web.

Jeśli chcesz wyświetlić i pracować z notatek w formacie pełnej strony, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Strona notatek.

Widoki wzorców

Zawiera widoki wzorców slajdów, materiałów informacyjnych, i wyświetlanie notatek. Są one głównym slajdy, które przechowywanie informacji o prezentację, a także tła, kolorów, czcionek, efekty, rozmiar symbolu zastępczego i pozycji. Zaletą do pracy w widoku wzorca jest wzorzec slajdów, wzorzec notatek lub we wzorcu materiałów informacyjnych, umożliwia zmiany stylu uniwersalny do każdego slajdu, strony notatek lub materiałów informacyjnych powiązanych z daną prezentacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z wzorcami, zobacz Co to jest wzorzec slajdów? i Tworzenie i dostosowywanie wzorca slajdów.

Widoki dotyczące przedstawiania prezentacji

Widok Pokaz slajdów

Korzystanie z widoku pokazu slajdów na przedstawienie prezentacji odbiorcom. Widok pokazu slajdów zajmuje pełny ekran komputera, dokładnie wygląd prezentacji na ekranie duży, gdy odbiorcom jej nie widział. Aby sprawdzić, wygląd grafiki, chronometraż, filmy, efektów animowanych i efekty przejścia w rzeczywistej prezentacji.

Aby wyjść z widoku pokazu slajdów, naciśnij klawisz ESC.

Widok prezentera

Widok prezentera to klucza widok oparty na pokaz slajdów, którego można używać podczas przedstawiania prezentacji. Przy użyciu dwóch monitorów, możesz uruchomić innych programów i wyświetlanie notatek prelegenta, których nie widzą odbiorców.

Do korzystania z widoku prezentera, upewnij się, że na komputerze jest wiele funkcji monitora, włączanie obsługi wielu monitorów i Włącz widok prezentera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z widoku prezentera zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta prywatnie podczas przedstawiania prezentacji na dwóch monitorach.

Widok do czytania

Przedstawianie prezentacji nie do grupy odbiorców (za pośrednictwem duży ekran, na przykład), ale zamiast tego osobie wyświetlanie prezentacji na swoim komputerze za pomocą widoku do czytania. Możesz także użyć widoku do czytania na swoim komputerze umożliwia wyświetlanie prezentacji nie w widoku Pokaz slajdów w trybie pełnoekranowym, ale w oknie z kontrolkami proste, które ułatwiają przeglądanie prezentacji. Zawsze można przełączać z widoku do czytania do jednego z innych widoków Jeśli chcesz zmienić sposób prezentacji.

Widoki dotyczące przygotowywania i drukowania prezentacji

Aby zaoszczędzić papieru i całe pismo odręczne, warto przygotować zadania drukowania przed wydrukowaniem. Program PowerPoint zapewnia widoków i ustawień ułatwiające Określ, co chcesz drukować (slajdów, materiałów informacyjnych lub notatek) i jak ma te zadania, aby wydrukować (kolor, Skala odcieni szarości, czarno-biały, ramek i nie tylko).

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat Drukowanie i Podgląd wydruku zobacz Drukowanie slajdów programu PowerPoint lub materiałów informacyjnych.

Widok Sortowanie slajdów

Widok sortowania slajdów umożliwia wyświetlanie slajdów w postaci miniatur. Ten widok można łatwo można sortować i organizować kolejność slajdów, jak przygotowywanie do drukowania slajdów. Możesz przejść do widoku Sortowanie slajdów na pasku zadań u dołu okna slajdu lub z karty Widok na Wstążce.

Slide sorter view

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku pozwala określić ustawienia mają zostać wydrukowane — materiały informacyjne, strony notatek i konspektu lub slajdów. Kliknij pozycję plik > Drukuj, a następnie wybierz opcje w obszarze Ustawienia.

Widoki dotyczące tworzenia prezentacji

Istnieje kilka widoków w programie PowerPoint, które ułatwiają tworzenie profesjonalnych prezentacji.

Normal view

Widok normalny jest głównym widokiem edycji, w której pisanie i projektowanie prezentacji. Widok normalny występują czterech obszarów roboczych:

Normal View

1: Karta Konspekt Jest to doskonałe miejsce do rozpoczęcia pracy — do zapisywania pomysłów, planowanie, jak chcesz zaprezentować je i przenoszenie tekstu i slajdów. Na karcie Konspekt tekst slajdów jest wyświetlany w formie konspektu.

Uwaga: Aby wydrukować wydruk konspektu prezentacji, za pomocą tylko tekst (wyświetlaną w widoku konspektu) i brak grafiki lub animacji, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Drukuj, wybierz Widok konspektu w obszarze wydruku Co, a następnie kliknij przycisk OK.

2: kartę slajdy Jest to doskonałe miejsce do przeglądania slajdów w prezentacji jako miniatur podczas edytowania. Miniatury ułatwiają poruszanie się po prezentacji i efekty wszystkich zmian w projekcie. Można również z łatwością zmienić rozmieszczenie, dodawanie i usuwanie slajdów w tym miejscu.

3: okienko slajdu W prawej górnej części okna programu PowerPoint w okienku slajdów są wyświetlane duży widok bieżącego slajdu. Mając wyświetlony bieżący slajd w tym widoku można dodać tekst i Wstaw obrazy, tabele, grafiki SmartArt grafiki, wykresy, rysunku obiektów, pól tekstowych, filmy, dźwięki, hiperłącza i animacje.

4: okienko notatek W okienku notatek pod okienkiem slajdu można wpisać notatki, które dotyczą bieżącego slajdu. Później możesz wydrukować notatki i korzystać z nich podczas prowadzenia prezentacji. Możesz także wydrukować notatki, aby wręczyć odbiorcom lub dołączyć do prezentacji wysyłanej do odbiorców lub opublikuj na stronie sieci Web.

Możesz przełączać się między slajdy i konspekt karty. Aby powiększyć lub ukryć okienko zawierające karty Konspekt i slajdy, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie kart Konspekt i slajdy.

Uwaga: Aby wyświetlić linijki i linie siatki w widoku normalnym na karcie Widok w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Linijka lub linie siatki.

Widok Sortowanie slajdów

Sortowanie widoku zawiera widoku slajdów w postaci miniatur slajdów. Ten widok ułatwia można sortować i organizować kolejność slajdów, podczas tworzenia prezentacji, a także podczas przygotowywanie prezentacji do drukowania.

Możesz przejść do widoku Sortowanie slajdów na pasku zadań u dołu okna slajdu lub z karty Widok na Wstążce.

Slide sorter view

Widok Strona notatek

Okienko notatek znajduje się poniżej okienko slajdu. Można wpisać notatki, które dotyczą bieżącego slajdu. Później możesz wydrukować notatki i korzystać z nich podczas prowadzenia prezentacji. Możesz także wydrukować notatki, aby wręczyć odbiorcom lub dołączyć do prezentacji wysyłanej do odbiorców lub opublikuj na stronie sieci Web.

Jeśli chcesz wyświetlić i pracować z notatek w formacie pełnej strony, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Strona notatek.

Widoki wzorców

Zawiera widoki wzorców slajdów, materiałów informacyjnych, i wyświetlanie notatek. Są one głównym slajdy, które przechowywanie informacji o prezentację, a także tła, kolorów, czcionek, efekty, rozmiar symbolu zastępczego i pozycji. Zaletą do pracy w widoku wzorca jest wzorzec slajdów, wzorzec notatek lub we wzorcu materiałów informacyjnych, umożliwia zmiany stylu uniwersalny do każdego slajdu, strony notatek lub materiałów informacyjnych powiązanych z daną prezentacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z wzorcami, zobacz Co to jest wzorzec slajdów? i Tworzenie i dostosowywanie wzorca slajdów.

Widoki dotyczące przedstawiania prezentacji

Widok Pokaz slajdów

Korzystanie z widoku pokazu slajdów na przedstawienie prezentacji odbiorcom. Widok pokazu slajdów zajmuje pełny ekran komputera, takie jak rzeczywista prezentacja. W tym widoku można zobaczyć prezentację sposobu rozmieszczenia będzie odbiorców. Aby sprawdzić, wygląd grafiki, chronometraż, filmy, efektów animowanych i efekty przejścia w rzeczywistej prezentacji.

Aby wyjść z widoku pokazu slajdów, naciśnij klawisz ESC.

Uwaga: Aby zakończyć prezentację, podczas pracy w widoku Pokaz slajdów, naciśnij klawisz ESC.

Widok prezentera

Klucz widok oparty na pokaz slajdów, którego można używać podczas przedstawiania prezentacji nosi nazwę widoku prezentera. Przy użyciu dwóch monitorów, możesz uruchomić innych programów i wyświetlanie notatek prelegenta, których nie widzą odbiorców.

Do korzystania z widoku prezentera, upewnij się, że na komputerze jest wiele funkcji monitora, włączanie obsługi wielu monitorów i Włącz widok prezentera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z widoku prezentera zobacz Wyświetlanie notatek prelegenta prywatnie podczas przedstawiania prezentacji na dwóch monitorach.

Widoki dotyczące przygotowywania i drukowania prezentacji

Aby zaoszczędzić papieru i całe pismo odręczne, warto przygotować zadania drukowania przed wydrukowaniem. Program PowerPoint zapewnia widoków i ustawień ułatwiające Określ, co chcesz drukować (slajdów, materiałów informacyjnych lub notatek) i jak ma te zadania, aby wydrukować (kolor, Skala odcieni szarości, czarno-biały, ramek i nie tylko).

Widok Sortowanie slajdów

Sortowanie widoku zawiera widoku slajdów w postaci miniatur slajdów. Ten widok można łatwo można sortować i organizować kolejność slajdów, jak przygotowywanie do drukowania slajdów. Możesz przejść do widoku Sortowanie slajdów na pasku zadań u dołu okna slajdu lub z karty Widok na Wstążce.

Slide sorter view

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku pozwala określić ustawienia mają zostać wydrukowane — materiały informacyjne, strony notatek i konspektu lub slajdów, przed rozpoczęciem drukowania. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Drukuj, kliknij pozycję Podgląd wydruku, a następnie wybierz odpowiednią opcję w obszarze Drukuj.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×