Wybieranie notacji kardynalności: IDEF1X, relacyjnej lub kurzych łapek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Wybieranie notacji kardynalności: IDEF1X, relacyjnej lub kurzych łapek

Informacje o notacji IDEF1X, relacyjnej lub kurzych

Wybieranie notacji kardynalności: IDEF1X, relacyjnej lub kurzych łapek

  1. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument.

  2. Aby wybrać notację IDEF1X lub relacyjną:

    • Na karcie Ogólne w obszarze Zestaw symboli kliknij opcję IDEF1X lub Relacyjna.

  3. Aby wybrać notację kurzych łapek:

    • Na karcie Relacja w obszarze Pokazywanie zaznacz pole wyboru Kurze łapki.

  4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Notacja relacyjna i IDEF1X — informacje

Istnieje wiele sposobów wyświetlania kardynalności (na przykład jeden-do-wielu). Szablon Diagram modelu bazy danych udostępnia kształty dla dwóch najczęściej używanych metod: IDEF1X i relacyjnej. Notacja relacyjna jest domyślnie wybierana po otwarciu diagramu modelu bazy danych. Obie notacje pokazują właściwości relacji, zmieniając format kształtów tabeli i linii relacji.

Ponadto można razem z tymi stylami używać notacji kurzych łapek. Notacja kurzych łapek zmienia tylko końcówki linii relacji.

Notacja IDEF1X

W notacji IDEF1X pełne kółko wskazuje stronę klucza obcego relacji (tabelę podrzędną). Jeśli tabela podrzędna nie musi mieć tabeli nadrzędnej, po stronie nadrzędnej relacji jest wyświetlany romb.

Relacje nieidentyfikujące są rysowane linią kreskowaną, a relacje identyfikujące — ciągłą.

Kardynalność jest pokazywana w następujący sposób:

(Puste)

Jeden do zera lub więcej

P

Jeden do jednego lub więcej

Z

Jeden do zera lub jednego

2,54

Jeden dokładnie do jednego

Dwie liczby rozdzielone kreską

Zakres

Notacja relacyjna

W notacji relacyjnej pełna strzałka wskazuje tabelę nadrzędną.

Relacje identyfikujące są oznaczane przez klucz obcy umieszczony w górnym wierszu z oznaczeniami klucza podstawowego i obcego.

Kardynalność jest pokazywana w następujący sposób:

*

Jeden do zera lub więcej

1..*

Jeden do jednego lub więcej

0..1

Jeden do zera lub jednego

2,54

Dokładnie jeden

Dwie liczby rozdzielone kreską

Zakres

Notacja kurzych łapek

Notacja kurzych łapek wskazuje tabelę nadrzędną i opcjonalność przy użyciu standardowego zestawu oznaczeń, które mogą się znajdować po obu stronach relacji.

Puste kółko i kurza łapka

Zero lub więcej

Pojedynczy znak kreskowania i kurza łapka

Jeden lub więcej

Pojedynczy znak kreskowania i puste kółko

Zero lub jeden

Podwójny znak kreskowania

Dokładnie jeden

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×