Wybieranie lub tworzenie źródła danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zawiera listę wszystkich źródeł danych (Data Source Name, DSN) zgodnych ze standardem ODBC (Open Database Connectivity). Źródła danych DSN pełnią rolę koncentratorów dla informacji przekazywanych między rysunkiem a bazą danych. Mają unikatowe nazwy, dzięki którym łatwo je później odnaleźć, a także zawierają informacje o miejscu przechowywania bazy danych i używanym sterowniku.

Lista źródeł danych

Umożliwia wybranie źródła danych z listy.

Przeglądaj w poszukiwaniu pliku DSN

Jeśli źródło danych znajduje się w lokalizacji innej niż domyślna, kliknij przycisk Wyszukaj plikowe DSN, aby odszukać plik.

Tworzenie źródła danych

Aby utworzyć nowe źródło danych, kliknij przycisk Utwórz źródło danych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronach kreatora Tworzenia nowego źródła danych. Gdy zostanie kliknięty przycisk Zakończ, pojawi się okno dialogowe ODBC — ustawienia, w którym należy wybrać istniejącą lub utworzyć nową bazę danych. Tabela bazy danych zostanie utworzona później.

tiplist

Dobrze jest w nazwie źródła danych DSN umieścić nazwę programu i bazy danych, na przykład AccessKadry.

Jeśli źródłem danych jest program Excel pakietu Microsoft Office, w kreatorze można wybrać istniejący skoroszyt, ale nie można utworzyć nowego skoroszytu.

Jeśli wybrano skoroszyt programu Excel, należy sprawdzić, czy wyczyszczono pole wyboru Tylko do odczytu w oknie dialogowym Wybieranie skoroszytu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×