Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator zbioru witryn funkcja wielu Language User Interface (MUI) służy do oferowania użytkownikom możliwość, aby zmienić język wyświetlania dla swojej witryny lub do tworzenia witryn w językach innych niż domyślny język programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji MUI i wielojęzycznej witryny sieci Web zobacz Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych.

Ważne: MUI zmieni język wyświetlania dla interfejsu użytkownika i tworzenia wielu wersji zawartości, który obsługuje odmiany możesz można następnie mają przetłumaczony za pomocą usługi tłumaczenia maszynowego lub specjalistów lokalizacji. Istnieje ograniczoną obsługę MUI dla użytkownika niestandardowe elementy interfejsu użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o odmianach, zobacz Tworzenie wielojęzycznej witryny sieci Web.

Aby wybierać ustawienia językowe witryny, musisz zalogować się jako administrator zbioru witryn. Ponadto administrator farmy serwerów programu SharePoint musi wcześniej wdrożyć na serwerze pakiety językowe. Pakiety językowe są domyślnie wdrożone i dostępne dla klientów usługi Office 365 używających usługi SharePoint Online.

 1. Na stronie witryny kliknij ikonę Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie ustawień w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia języka.

 3. W sekcji Język alternatywny zaznacz pola wyboru odpowiadające językom, w których użytkownicy będą mogli wyświetlać interfejs użytkownika. Jeśli na przykład zainstalowano tylko francuski pakiet językowy, francuski to jedyny język alternatywny dostępny do wyboru.

 4. Kliknij przycisk OK.

Teraz użytkownicy mogą zmieniać język wyświetlania do użytku osobistego interfejsu użytkownika; zobacz Zmienianie ustawień językowych i regionalnych.

Po włączeniu alternatywnych języków witryny można tworzyć nowe listy i biblioteki w jednym języku, wyświetlać witrynę w innym języku i modyfikować nazwy list i bibliotek w tym języku. W taki sam sposób można modyfikować kolumny list i bibliotek oraz łącza nawigacji.

Uwaga: Elementy list są traktowane jak zawartość, nie interfejs, w związku z czym są zmieniane tylko w przypadku wybrania alternatywnego języka wyświetlania.

Upewnianie się, że zainstalowano potrzebne pakiety językowe

W programie SharePoint Server lub SharePoint Foundation

Lista dostępnych języków, z których użytkownicy mogą wybrać język interfejsu użytkownika, jest generowana na podstawie pakietów językowych zainstalowanych na serwerach instalacji programu SharePoint organizacji. Te pakiety językowe muszą zostać zainstalowane przez administratora farmy serwerów, to znaczy osobę z działu informatycznego organizacji, która ma odpowiedni poziom uprawnień do pobierania pakietów językowych na serwery organizacji.

W usłudze SharePoint Online

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365, pakiety językowe są już wdrożone, a funkcja MUI domyślnie włączona, dzięki czemu możesz wyświetlać Centrum administracyjne usługi SharePoint Online w preferowanym języku. Funkcja MUI nie jest domyślnie włączona w witrynach administratorów witryn usługi SharePoint Online. Konieczne jest wybranie preferowanych języków alternatywnych witryny po jej utworzeniu.

Co to jest interfejs użytkownika witryny?

Interfejs użytkownika witryny obejmuje elementy na ekranie służące do interakcyjnego korzystania z programu SharePoint, takie jak menu, elementy nawigacji i Kosz.

Za pomocą funkcji MUI można wyświetlać następujące elementy interfejsu użytkownika w różnych językach:

 • Składniki Web Part

 • Tytuł oraz opis witryny

 • Domyślne menu i akcje programu SharePoint

 • Kolumny domyślne

 • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

 • Linki na pasku nawigacyjnym

 • Usługi zarządzanych metadanych

Funkcji MUI należy używać wtedy, gdy istnieje potrzeba tworzenia witryn, zbiorów witryn lub stron sieci Web w języku innym niż język domyślny instalacji, a także gdy z witryny będą korzystali użytkownicy, którzy nie mogą pracować w języku domyślnym wybranym dla witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×