Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Wybieranie języków, które będą dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator zbioru witryn, możesz zaoferować indywidualnym użytkownikom możliwość zmieniania języka wyświetlania witryny lub tworzenia witryn w różnych językach za pomocą funkcji interfejsu użytkownika z wieloma językami SharePoint język. Aby uzyskać więcej informacji na temat MUI i wielojęzycznych witryn internetowych, zobacz wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych.

Ważne:  Pakiet MUI zmienia język wyświetlania interfejsu użytkownika, a odmiany obsługują tworzenie wielu wersji zawartości, które następnie można przetłumaczyć za pomocą usług tłumaczenia maszynowego lub specjalistów z lokalizacji. W programie MUI jest ograniczona Obsługa elementów niestandardowego interfejsu użytkownika (UI). Aby dowiedzieć się więcej o odmianach, zobacz Tworzenie witryny internetowej z wieloma językami.

Musisz zalogować się jako administrator zbioru witryn, aby wybrać ustawienia językowe dla witryny. Ponadto administrator farmy serwerów SharePoint musi najpierw wdrożyć pakiety językowe na serwerze SharePoint. Domyślnie pakiety językowe są już wdrożone i dostępne dla klientów korzystających z usługi Office 365 przy użyciu SharePoint Online.

 1. Na stronie witryny kliknij pozycję Ustawienia  Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony mogą wymagać wybrania zawartości witryny, a następnie ustawień witryny.

 2. Na stronie Ustawienia w sekcji Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia języka.

  Uwaga: Jeśli łącze Ustawienia języka nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny w witrynie serwera SharePoint lub w zbiorze witryn, pakiety językowe nie zostały zainstalowane. Skontaktuj się z administratorem farmy serwerów SharePoint.

 3. W sekcji alternatywnego języka zaznacz pole wyboru dla języków, które mają być dostępne dla użytkowników w celu wyświetlania ich interfejsów użytkownika. Jeśli na przykład zainstalowano jedyny pakiet językowy, oznacza to, że w języku francuskim jest dostępny tylko alternatywny język.

 4. Kliknij przycisk OK.

Teraz użytkownicy mogą zmienić język wyświetlania na osobiste korzystanie z interfejsu użytkownika; Zobacz Zmienianie ustawień językowych i regionalnych.

Po włączeniu alternatywnych języków witryny możesz utworzyć nowe listy lub biblioteki w jednym języku, a następnie wyświetlić witrynę w innym języku i zmodyfikować nazwę listy lub biblioteki dla tego języka. Ten sam proces działa w przypadku kolumn list i bibliotek oraz dla łączy nawigacji.

Uwaga: Elementy listy są traktowane jako zawartość, a nie jako interfejs użytkownika, więc zmienią się po wybraniu alternatywnego języka wyświetlania.

Upewnianie się, że potrzebne pakiety językowe są zainstalowane

W przypadku serwera SharePoint lub SharePoint Foundation

Lista dostępnych języków, które użytkownicy mogą wybrać, jest generowana przez pakiety językowe zainstalowane na serwerach programu SharePoint dla Twojej organizacji. Te pakiety językowe muszą być instalowane przez administratora farmy serwerów — to znaczy, że inna osoba w organizacji INFORMATYCZNej ma odpowiednie poziomy uprawnień do pobierania pakietów językowych na komputery serwera Twojej organizacji. Aby zapoznać się z listą języków obsługiwanych przez serwery programu SharePoint 2016 i 2019, zobacz Instalowanie i Odinstalowywanie pakietów językowych dla serwerów programu sharepoint 2016 i 2019.

W usłudze SharePoint Online

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365, pakiety językowe są już wdrożone i pakiet MUI jest domyślnie włączony, aby można było odczytać centrum administracyjne usługi SharePoint online w preferowanym języku. Jeśli jesteś administratorami witryny SharePoint Online, domyślnie nie będzie można włączyć pakietu MUI w witrynie. Po utworzeniu witryny musisz wybrać preferowane języki alternatywne dla witryny.

Co to jest interfejs użytkownika witryny?

Interfejs użytkownika witryny oznacza elementy na ekranie, które służą do interakcji z programem SharePoint, takie jak menu, elementy nawigacji i kosz.

Funkcja MUI umożliwia wyświetlanie następujących elementów interfejsu użytkownika w różnych językach:

 • Składniki Web Part

 • Tytuł oraz opis witryny

 • Domyślne menu i akcje programu SharePoint

 • Kolumny domyślne

 • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

 • Linki na pasku nawigacyjnym

 • Usługi zarządzanych metadanych

Użyj pakietu MUI, jeśli chcesz tworzyć witryny, zbiory witryn lub strony sieci Web w języku innym niż język domyślny instalacji, lub jeśli witryna będzie mieć użytkowników, którzy nie mogą pracować w języku domyślnym, który ma być używany dla witryny.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×