Wybieranie folderów konta IMAP wyświetlanych w programie Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy używasz konta e-mail IMAP, listy folderów IMAP można pobrać wyświetlane wszystkie foldery znajdujące się na Twoim koncie na serwerze poczty. Następnie możesz wybrać które foldery, które chcesz subskrybować lub przeglądać na Twoim komputerze.

 1. W widoku Poczta w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy górny folder w obszarze konta IMAP.

 2. Kliknij polecenie Foldery IMAP.

 3. Kliknij przycisk Wyszukaj.

 4. Kliknij odpowiedni folder, a następnie kliknij pozycję Subskrybuj lub Anuluj subskrypcję.

  Uwaga : Aby zaznaczyć wiele folderów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania nazw folderów.

Jeśli utworzysz nowy folder na serwerze poczty w innej aplikacji lub w przeglądarce sieci web, a nie jest wyświetlany nowy folder w oknie dialogowym Foldery IMAP, możesz zaktualizować listę folderów, wykonując następujące czynności:

 1. W widoku Poczta w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy górny folder w obszarze konta IMAP.

 2. Kliknij pozycję Aktualizuj listę folderów.

Ponowne wykonanie czynności opisanych w pierwszej sekcji pozwoli wyświetlić wszystkie foldery konta IMAP. Następnie można kliknąć pozycję Subskrybuj lub Anuluj subskrypcję.

Jeśli użytkownik korzysta z konta e-mail IMAP, może pobrać listę folderów IMAP, na której są wyświetlane wszystkie foldery, jakie zawiera konto na serwerze poczty. Użytkownik może następnie wybrać, które foldery chce subskrybować lub przeglądać na komputerze.

Wyświetlanie wszystkich folderów IMAP, które można subskrybować

 1. W folderze Poczta, w okienku nawigacji kliknij folder w obszarze konta IMAP.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Foldery IMAP.

 3. Kliknij przycisk Wyszukaj.

Wyświetlanie wszystkich dostępnych folderów IMAP w okienku nawigacji programu Microsoft Outlook

 1. W folderze Poczta w okienku nawigacji kliknij folder w obszarze konta IMAP.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj listę folderów.

Uwaga : Jeśli w oknie dialogowym Foldery IMAP (menu Narzędzia, polecenie Foldery IMAP) zaznaczono pole wyboru Wyświetlając hierarchię w programie Outlook, pokaż tylko foldery subskrybowane, podczas pobierania folderów będą wyświetlane tylko foldery subskrybowane.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×