Wybieranie danych do wykresu w programie Excel dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby utworzyć wykres, pierwszym krokiem jest zaznacz dane — w zestawie komórek. Czasami nie można wyświetlić wszystkie dane. Można określić, które pozwala wybrać określonych kolumn, wierszy lub komórek, aby uwzględnić.

Po zaznaczeniu danych na karcie Wstawianie wybierz pozycję Polecane wykresy.

Porada: Czasami dane w programie Excel nie są rozmieszczone w sposób umożliwiający utworzenie odpowiedniego typu wykresu. Dowiedz się, jak rozmieszczać dane dla określonych typów wykresów.

Elementy do zaznaczenia

Wykonywane czynności

Wiele sąsiadujących kolumn

Ustaw kursor w nagłówku pierwszej kolumny, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij przez nagłówki sąsiednich kolumn, aby je zaznaczyć.

Wiele sąsiadujących wierszy

Ustaw kursor w nagłówku pierwszego wiersza, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij przez nagłówki sąsiednich wierszy, aby je zaznaczyć.

Części wierszy lub kolumn

Ustaw kursor w górnej komórce z lewej strony, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij do dolnej komórki z prawej strony.

Cała zawartość w tabeli

Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

Cała zawartość w nazwanym zakresie

Umieść kursor w dowolnym miejscu w nazwanym zakresie.

Można wybrać określonych wierszy, kolumn lub komórek w celu uwzględnienia — Jeśli nie został sformatowany dane jako tabelę.

Porady: 

  • Jeśli dane są sformatowane jako tabelę i chcesz zaznaczyć nieprzylegające informacji do wykresu, najpierw przekonwertuj tabelę na normalny zakres. Umieść kursor w tabeli, a następnie na karcie Tabela i wybierz polecenie Konwertuj na zakres.


  • Wybieranie pozycji Konwertuj na zakres na karcie Tabela

Elementy do zaznaczenia

Wykonywane czynności

Dane w wierszach lub kolumnach, które nie sąsiadują ze sobą

Ustaw kursor w pierwszym wierszu lub kolumnie. Naciśnij klawisz COMMAND, a następnie zaznacz odpowiednie wiersze i kolumny.

Możesz to również zrobić, ukrywając wiersze lub kolumny w arkuszu. Jednak po odkryciu wierszy lub kolumn automatycznie pojawią się one na wykresie.

Dane w komórkach, które nie sąsiadują ze sobą

Ustaw kursor w pierwszej komórce. Naciśnij klawisz COMMAND, a następnie zaznacz odpowiednie komórki.

Tworzenie podsumowania arkusza do scalenia danych z wielu arkuszy i utworzenia wykresu z arkuszem Podsumowanie. Tworzenie podsumowania arkusza, skopiuj dane z każdego arkusza źródła, a następnie w menu Wklej wybierz pozycję Wklej łącze. Wklej łącze gdy dane zostaną zaktualizowane w arkusze, podsumowania arkuszy i wykresów zostaną również zaktualizowane.

Na przykład, jeśli masz jeden arkusz dla każdego miesiąca, możesz utworzyć arkusz 13 dla całego roku — zawierającym dane z każdego z arkuszy miesięcznych, których chcesz wyświetlić na wykresie.

Innym sposobem tworzenia wykresu jest wybranie odpowiedniego typu wykresu, a następnie określenie danych do wykresu. Po utworzeniu wykresu możesz zmienić zakres danych.

Uwaga: Po zaznaczeniu danych znajdujących się w ciągłym i sąsiadujące.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Wstawianie wybierz odpowiedni typ wykresu.

  2. Na karcie Projekt wykresu wybierz pozycję Wybierz dane.

    Kliknięcie pozycji Wybierz dane na karcie Projekt wykresu

  3. Kliknij w polu Zakres danych wykresu, a następnie zaznacz dane w arkuszu.

    Zaznaczanie zakresu danych dla wykresu

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×