Wybieranie danych do wykresu w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pierwszym krokiem w celu utworzenia wykresu jest zaznaczenie danych (zestawu komórek). Czasami nie trzeba wyświetlać wszystkich danych, więc można wybrać określone kolumny, wiersze lub komórki.

Po zaznaczeniu danych na karcie Wstawianie wybierz pozycję Polecane wykresy.

Porada : Czasami dane w programie Excel nie są rozmieszczone w sposób umożliwiający utworzenie odpowiedniego typu wykresu. Dowiedz się, jak rozmieszczać dane dla określonych typów wykresów.

Wybieranie danych z sąsiadujących wierszy, kolumn lub komórek

Elementy do zaznaczenia

Wykonywane czynności

Wiele sąsiadujących kolumn

Ustaw kursor w nagłówku pierwszej kolumny, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij przez nagłówki sąsiednich kolumn, aby je zaznaczyć.

Wiele sąsiadujących wierszy

Ustaw kursor w nagłówku pierwszego wiersza, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij przez nagłówki sąsiednich wierszy, aby je zaznaczyć.

Części wierszy lub kolumn

Ustaw kursor w górnej komórce z lewej strony, kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij do dolnej komórki z prawej strony.

Cała zawartość w tabeli

Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

Cała zawartość w nazwanym zakresie

Ustaw kursor w dowolnym miejscu w nazwanym zakresie.

Zaznaczanie danych w wierszach, kolumnach lub komórkach, które nie sąsiadują ze sobą

Możesz wybierać do wykresu konkretne wiersze, kolumny lub komórki, o ile nie zostały one sformatowane jako tabela.

Porada :  Jeśli dane są sformatowane jako tabela i chcesz wybrać do wykresu dane z obszarów, które nie sąsiadują ze sobą, najpierw przekonwertuj tabelę na normalny zakres. Ustaw kursor w tabeli i na karcie Tabela wybierz pozycję Konwertuj na zakres.
Wybieranie pozycji Konwertuj na zakres na karcie Tabela

Elementy do zaznaczenia

Wykonywane czynności

Dane w wierszach lub kolumnach, które nie sąsiadują ze sobą

Ustaw kursor w pierwszym wierszu lub kolumnie. Naciśnij klawisz COMMAND, a następnie zaznacz odpowiednie wiersze i kolumny.

Możesz to również zrobić, ukrywając wiersze lub kolumny w arkuszu. Jednak po odkryciu wierszy lub kolumn automatycznie pojawią się one na wykresie.

Dane w komórkach, które nie sąsiadują ze sobą

Ustaw kursor w pierwszej komórce. Naciśnij klawisz COMMAND, a następnie zaznacz odpowiednie komórki.

Zaznaczanie danych w wielu arkuszach

Utwórz arkusz podsumowania, aby zebrać w nim dane z wielu arkuszy, i utwórz wykres na podstawie arkusza podsumowania. Aby utworzyć arkusz podsumowania, możesz skopiować dane z każdego arkusza źródłowego, a następnie z menu Wklej wybrać polecenie Wklej łącze. Dzięki użyciu polecenia Wklej łącze aktualizacja danych w arkuszach źródłowych zostanie automatycznie uwzględniona w arkuszu podsumowania i na wykresie.

Na przykład jeśli masz jeden arkusz dla każdego miesiąca, możesz utworzyć trzynasty arkusz dla danego roku, w którym znajdą się te dane z każdego z arkuszy miesięcznych, których potrzebujesz do wykresu.

Określanie zakresów danych

Innym sposobem tworzenia wykresu jest wybranie odpowiedniego typu wykresu, a następnie określenie danych do wykresu. Po utworzeniu wykresu możesz zmienić zakres danych.

Uwaga : Ta metoda nie pozwala na zaznaczanie danych z obszarów, które nie sąsiadują ze sobą.

  1. Na karcie Wstawianie wybierz odpowiedni typ wykresu.

  2. Na karcie Projekt wykresu wybierz pozycję Wybierz dane.

    Kliknięcie pozycji Wybierz dane na karcie Projekt wykresu

  3. Kliknij w polu Zakres danych wykresu, a następnie zaznacz dane w arkuszu.

    Zaznaczanie zakresu danych dla wykresu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe programu Excel 2016 dla komputerów Mac

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×