Wybieranie danych do wykresu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby utworzyć wykres w aplikacji Excel Online, należy zaznaczyć co najmniej jedną komórkę w zakresie danych (zestawie komórek). Na wykresie zostaną uwzględnione wszystkie dane z tego zakresu.

Rozmieszczanie danych na wykresie

Poniższa tabela zawiera listę najlepszych sposobów rozmieszczenia danych na potrzeby danego wykresu.

Wykres

Rozmieszczenie danych

Wykres kolumnowy, słupkowy, liniowy, powierzchniowy lub radarowy

W kolumnach lub wierszach w następujący sposób:

Rozmieszczenie danych na potrzeby wykresu kolumnowego, słupkowego, liniowego, powierzchniowego lub radarowego

Wykres kołowy

Ten rodzaj wykresu korzysta z jednego zestawu wartości (określanego jako seria danych).

W jednej kolumnie lub wierszu oraz z jedną kolumną lub wierszem etykiet, na przykład w następujący sposób:

Tabela o 2 kolumnach i 3 wierszach; tabela o 3 kolumnach i 2 wierszach

Wykres pierścieniowy

Ten rodzaj wykresu korzysta z jednej lub większej liczby serii danych

W kilku kolumnach lub wierszach danych oraz z jedną kolumną lub wierszem etykiet, na przykład w następujący sposób:

Tabela o 3 kolumnach i 3 wierszach; tabela o 3 kolumnach i 3 wierszach

Wykres punktowy

W kolumnach, umieszczając wartości x w pierwszej kolumnie, a wartości y w kolejnej kolumnie w następujący sposób:

Rozmieszczenie danych dla wykresu punktowego

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymienionych rodzajów wykresów, zobacz Dostępne typy wykresów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×