Wyświetlanie szczegółów podpisu cyfrowego i certyfikatu

W programach Word, PowerPoint i Excel można wyświetlić informacje dotyczące podpisu cyfrowego lub certyfikatu użytego do utworzenia podpisu cyfrowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub usuwania podpisów cyfrowych, zobacz Dodawanie lub usuwanie podpisu cyfrowego.

Uwaga   Nie można tworzyć ani usuwać podpisów cyfrowych w programie Microsoft Excel Starter 2010 lub Microsoft Word Starter 2010.

Wyświetlanie szczegółów podpisu cyfrowego

 1. Otwórz plik zawierający podpis cyfrowy, który chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Wyświetl podpisy.

 3. Na liście kliknij strzałkę w dół przy nazwie podpisu, a następnie kliknij pozycję Szczegóły podpisu.

Okno dialogowe Szczegóły podpisu

W oknie dialogowym Szczegóły podpisu można sprawdzić, czy podpis jest:

 • Prawidłowy    Podpis jest aktualny. Certyfikat jest zaufany, nie wygasł ani nie został odwołany.

 • Nieprawidłowy    Certyfikat został odwołany lub podpisana zawartość została zmieniona.

 • Odwracalny błąd     Podpis jest nieprawidłowy, ale można go doprowadzić do stanu prawidłowego. Użytkownik może być w trybie offline, certyfikat mógł wygasnąć lub wystawca certyfikatu nie jest zaufany.

 • Podpis częściowy     Podpisano część pliku.

Poziomy i standardy podpisów cyfrowych

W poniższej tabeli podano typy podpisów i ich opisy.

Typ podpisu

Opis

Legacy MD5

Podpis binarny utworzony przy zastosowaniu algorytmu mieszania MD5. To jest domyślny typ podpisu cyfrowego w pakiecie Office 2003 i we wcześniejszych wersjach.

XML-DSig

Krótkoterminowy podpis cyfrowy, który będzie prawidłowy jedynie przez okres ważności certyfikatu cyfrowego.

XAdES-EPES

Krótkoterminowy podpis cyfrowy zawierający także informacje na temat certyfikatu.

XAdES-T

Podpis cyfrowy oznaczony sygnaturą czasową.

XAdES-C

Podpis cyfrowy oznaczony sygnaturą czasową z odniesieniami do certyfikatu i odwołania.

XAdES-X

Podpis XAdES-C oznaczający także sygnaturą czasową odniesień do certyfikatu i odwołania.

XAdES-X-L

Podpis XAdES-X zawierający także certyfikaty łańcucha podpisywanie-certyfikat oraz informacje dotyczące odwołania, od momentu podpisania.

Ważne   Programy Word, PowerPoint i Excel domyślnie tworzą podpisy XAdES-EPES. Aby utworzyć podpisy wyższego poziomu, należy skonsultować się z administratorem systemu w celu wprowadzenia potrzebnych ustawień konfiguracyjnych.

Początek strony

Wyświetlanie szczegółów certyfikatu

W oknie dialogowym Szczegóły podpisu są wyświetlane informacje dotyczące certyfikatu, takie jak nazwa podpisującej osoby w polu Podpisywanie jako oraz nazwa wystawcy certyfikatu.

 1. Otwórz plik zawierający certyfikat, który chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Wyświetl podpisy.

  Okienko Podpisy z prawidłową osobą podpisującą

 3. Na liście kliknij strzałkę w dół przy nazwie podpisu, a następnie kliknij pozycję Szczegóły podpisu.

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij pozycję Wyświetl.

Okno dialogowe Certyfikat

Początek strony

Dotyczy: Office Shared 2013, PowerPoint 2013, Word 2010, Word 2013, PowerPoint 2010, InfoPath 2010, InfoPath 2013, Excel 2010, Excel 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język