Wyświetlanie liczb jako waluty

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Liczby, które mają być wyświetlane w postaci wartości pieniężnych, należy sformatować jako walutę. W tym celu do komórek, które mają zostać sformatowane, należy zastosować walutowy lub księgowy format liczb. Opcje formatowania liczb są dostępne na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba.

Grupa Liczba na karcie Narzędzia główne

W tym artykule

Czym różni się format walutowy od formatu księgowego?

Wyświetlanie liczb jako waluty

Usuwanie formatowania walutowego

Tworzenie szablonu skoroszytu z określonymi ustawieniami formatowania walutowego

Czym różni się format walutowy od formatu księgowego?

Zarówno format walutowy, jak i format księgowy służą do wyświetlania wartości pieniężnych. Różnice między tymi formatami zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Format

Opis

Przykład

Walutowe

Po zastosowaniu formatu walutowego w komórce obok liczby jest wyświetlany symbol waluty. Ten format pozwala na określenie liczby miejsc dziesiętnych oraz sposobu wyświetlania liczb ujemnych, a także zdecydowanie, czy ma być używany separator tysięcy.

Porada : Aby szybko zastosować format walutowy, zaznacz komórkę lub zakres komórek, które chcesz sformatować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + $.

Walutowy format liczb zastosowany do komórek

Format

Opis

Przykład

Księgowe

Format księgowy, podobnie jak walutowy, jest przeznaczony dla wartości pieniężnych, ale powoduje wyrównanie symboli waluty i separatorów dziesiętnych liczb w kolumnie. Zera są w formacie księgowym wyświetlane w postaci kresek, a w przypadku liczb ujemnych znaki minus są wyrównywane do lewej strony. Podobnie jak format walutowy ten format także pozwala na określenie liczby miejsc dziesiętnych i zdecydowanie, czy ma być używany separator tysięcy, nie umożliwia natomiast zmiany domyślnego sposobu wyświetlania liczb ujemnych (aby zmienić format liczb ujemnych, należy utworzyć niestandardowy format liczb).

Porada : Aby szybko zastosować format księgowe, zaznacz komórkę lub zakres komórek, które chcesz sformatować. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij pozycję Księgowy Format liczb Przycisk Księgowy format liczb . Jeśli chcesz wyświetlić inny niż domyślny symbol waluty, kliknij strzałkę obok przycisku Przycisk Księgowy format liczb Księgowy Format liczb, a następnie wybierz inny symbol waluty.

Księgowy format liczb zastosowany do komórek

Początek strony

Wyświetlanie liczb jako waluty

Jak wcześniej wspomniano, możesz szybko wyświetlić liczbę z domyślnym symbolem waluty, zaznaczając komórkę lub zakres komórek i klikając przycisk Księgowy format liczb Przycisk Księgowy format liczb w grupie Liczba na karcie Narzędzia główne. Możesz też zastosować format walutowy, zaznaczając komórki i naciskając klawisze CTRL+SHIFT+$.

Aby dokładniej określić dowolny z tych formatów lub zmienić inne aspekty formatowania zaznaczonego obszaru, można wykonać poniższą procedurę.

Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe obok pozycji Liczba.

Dialog Box Launcher in Number group

Porada : Możesz również nacisnąć klawisze CTRL + 1, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie komórek.

W oknie dialogowym Formatowanie komórek na liście Kategoria kliknij pozycję Walutowe lub Księgowe.

Okno dialogowe Formatowanie komórek

W polu Symbol kliknij odpowiedni symbol waluty.

Uwaga : Aby wyświetlić wartość pieniężną bez symbolu waluty, można kliknąć pozycję Brak.

W polu miejsca dziesiętne wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, odpowiednie dla numeru. Na przykład aby wyświetlić $138,691 zamiast $138,690.63 w komórce, wprowadź 0 w polu miejsca dziesiętne.

W polu Przykład można zobaczyć podgląd wprowadzanych zmian. Dzięki temu można sprawdzić, jak będzie wyglądała liczba po zmianie liczby miejsc dziesiętnych.

W polu Liczby ujemne wybierz styl wyświetlania liczb ujemnych. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniej opcji, możesz utworzyć własny format liczb ujemnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formatów niestandardowych, zobacz Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb.

Uwaga : Pole Liczby ujemne jest niedostępne dla formatów w kategorii Księgowe, ponieważ w standardowym zapisie księgowym zawsze jest stosowana konwencja zapisywania liczb ujemnych ze znakiem minus wyrównanym do lewej strony.

Aby zamknąć okno dialogowe Formatowanie komórek, kliknij przycisk OK.

Jeśli po zastosowaniu formatowania walutowego w programie Excel w komórce jest wyświetlany ciąg #####, prawdopodobnie oznacza to, że komórka jest za wąska, aby wyświetlić sformatowane dane. Aby zwiększyć szerokość kolumny, należy kliknąć dwukrotnie prawą krawędź kolumny zawierającej komórkę z błędem #####. Spowoduje to automatyczne dopasowanie rozmiaru kolumny do liczby. Innym sposobem jest przeciągnięcie prawej krawędzi kolumny do uzyskania żądanego rozmiaru kolumny.

Przeciąganie krawędzi kolumny

Początek strony

Usuwanie formatowania walutowego

Formatowanie walutowe można usunąć, wykonując poniższe czynności umożliwiające zresetowanie formatu liczb.

 1. Zaznacz komórki, do których zastosowano formatowanie walutowe.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij pozycję Ogólne.

  Komórki z formatem Ogólne nie mają określonego formatu liczb.

Początek strony

Tworzenie szablonu skoroszytu z określonymi ustawieniami formatowania walutowego

W przypadku częstego stosowania formatowania walutowego można zaoszczędzić czas, tworząc skoroszyt zawierający określone ustawienia takiego formatowania, a następnie zapisując ten skoroszyt jako szablon. Za pomocą takiego szablonu można następnie tworzyć inne skoroszyty.

Tworzenie szablonu

 1. Utwórz nowy skoroszyt.

 2. Zaznacz arkusze, dla których chcesz zmienić domyślne formatowanie liczb.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania kart

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada    Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony arkusz, a następnie kliknąć w menu skrótów polecenie Rozgrupuj arkusze.

 3. Zaznacz komórki lub kolumny, które chcesz sformatować, a następnie zastosuj do nich formatowanie walutowe.

 4. Dostosuj skoroszyt do swoich potrzeb.

 5. Kliknij kartę Plik.

 6. Kliknij polecenie Zapisz jako.

 7. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę tworzonego szablonu.

 8. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Excel lub pozycję Szablon programu Excel z obsługą makr, jeśli skoroszyt zawiera makra, które mają być dostępne w szablonie.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

 10. Zamknij szablon.

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. Kliknij pozycję Moje szablony.

 4. W oknie dialogowym Nowy kliknij dwukrotnie właśnie utworzony szablon.

  W programie Excel na podstawie tego szablonu zostanie utworzony nowy skoroszyt.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×