Wyświetlanie dwóch lub więcej arkuszy jednocześnie

Dwa arkusz można szybko porównać w tym samym skoroszycie lub w różnych skoroszytach, wyświetlając je obok siebie. Można także rozmieścić wiele arkuszy w taki sposób, aby wszystkie były wyświetlane jednocześnie.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie dwóch arkuszy z tego samego skoroszytu obok siebie

Wyświetlanie dwóch arkuszy z różnych skoroszytów obok siebie

Wyświetlanie wielu arkuszy jednocześnie

Wyświetlanie dwóch arkuszy z tego samego skoroszytu obok siebie

 1. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Nowe okno.

  Grupa Okno na karcie Widok

 2. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Wyświetl obok siebie Obraz przycisku.

 3. W oknie skoroszytu kliknij arkusze, które chcesz porównać.

 4. Aby można było jednocześnie przewijać dwa arkusze, kliknij przycisk Przewijanie synchroniczne Obraz przycisku w grupie Okno na karcie Widok.

  Uwaga   Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Wyświetl obok siebie.

Porady

 • Jeśli rozmiar okien skoroszytu zostanie zmieniony w celu zapewnienia optymalnego przeglądania, klikając przycisk Resetuj położenie okna Obraz przycisku, można przywrócić oryginalne ustawienia.

 • Aby przywrócić pełny rozmiar okna skoroszytu, kliknij przycisk Maksymalizuj   Obraz przycisku w prawym górnym rogu okna skoroszytu.

Początek strony

Wyświetlanie dwóch arkuszy z różnych skoroszytów obok siebie

 1. Otwórz oba skoroszyty zawierające arkusze, które chcesz porównać.

 2. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Wyświetl obok siebie Obraz przycisku.

  Grupa Okno na karcie Widok

  Uwaga   Jeśli są otwarte co najmniej dwa skoroszyty, program Excel wyświetli okno dialogowe Porównanie obok siebie. W tym oknie dialogowym, w obszarze Porównaj obok siebie z kliknij skoroszyt zawierający arkusz, który chcesz porównać z aktywnym arkuszem, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W każdym oknie skoroszytu kliknij arkusz, który chcesz porównać.

 4. Aby można było jednocześnie przewijać dwa arkusze, kliknij przycisk Przewijanie synchroniczne Obraz przycisku w grupie Okno na karcie Widok.

  Uwaga   Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Wyświetl obok siebie.

Porady

 • Jeśli rozmiar okien skoroszytu zostanie zmieniony w celu zapewnienia optymalnego przeglądania, klikając przycisk Resetuj położenie okna Obraz przycisku, można przywrócić oryginalne ustawienia.

 • Aby przywrócić pełny rozmiar okna skoroszytu, kliknij przycisk Maksymalizuj   Obraz przycisku w prawym górnym rogu okna skoroszytu.

Początek strony

Wyświetlanie wielu arkuszy jednocześnie

 1. Otwórz skoroszyt lub skoroszyty zawierające arkusze, które chcesz wyświetlić jednocześnie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli arkusze, które chcesz wyświetlić, znajdują się w tym samym skoroszycie, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij arkusz, który chcesz wyświetlić.

   2. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Nowe okno.

    Grupa Okno na karcie Widok

   3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego arkusza, który chcesz wyświetlić.

  • Jeśli arkusze, które chcesz wyświetlić, znajdują się w różnych skoroszytach, przejdź do kroku 3.

 3. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Rozmieść wszystko.

 4. W obszarze Rozmieść kliknij odpowiednią opcję.

 5. Aby wyświetlić arkusze tylko w aktywnym skoroszycie, zaznacz pole wyboru Okna aktywnego skoroszytu.

Porada   Aby przywrócić pełny rozmiar okna skoroszytu, kliknij przycisk Maksymalizuj   Obraz przycisku w prawym górnym rogu okna skoroszytu.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język