Wyślij poza biurem ogłoszeń automatycznie z konta programu Exchange

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office Outlook 2007 można skonfigurować tak, aby wysyłał automatyczne odpowiedzi do wszystkich lub wybranych osób przysyłających wiadomości e-mail.

Ważne   Polecenie Asystent podczas nieobecności pojawia się tylko w menu Narzędzia podczas korzystania z konta programu Microsoft Exchange Server. Jeśli używasz konta Exchange Server, kliknij w folderze Skrzynka odbiorcza, a następnie polecenie Asystent podczas nieobecności nie pojawiają się w menu Narzędzia, zachęcamy do skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej firmy Microsoft o pomoc. Alternatywną metodą automatycznego odpowiadania na wiadomości jest dostępna dla wszystkich użytkowników programu Outlook. Przejdź do Automatyczne odpowiadanie na wiadomości.

Jak mogę sprawdzić, czy mam konto na serwerze Exchange?

Do otwierania folderu Skrzynka odbiorcza, a następnie zobacz, czy menu Narzędzia jest polecenie Asystent podczas nieobecności jest najprostszym sposobem, aby zobaczyć, czy jest używane konto Exchange Server. Jeżeli wykazano, kliknij przycisk rozwijania Przycisk Rozwiń u dołu menu, aby były wyświetlane wszystkie polecenia w menu Narzędzia.

Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

Jeśli polecenie jest niedostępne, najprawdopodobniej nie używasz konta Exchange Server i Asystent podczas nieobecności nie jest dostępna. Alternatywną metodą automatycznego odpowiadania na wiadomości jest dostępna. Przejdź do Automatyczne odpowiadanie na wiadomości.

Uwaga   W głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlone menu Narzędzia. Z menu Narzędzia nie jest dostępne w systemie windows, gdzie tworzenie lub wyświetlanie elementów, takich jak wiadomości e-mail, kontaktów lub zadań.

Co chcesz zrobić?

Włączanie lub wyłączanie Asystenta podczas nieobecności

Używanie reguł z Asystentem podczas nieobecności

Edytowanie reguł używanych z Asystentem podczas nieobecności

Włączanie lub wyłączanie reguł używanych z Asystenta podczas nieobecności

Określenie, która wersja programu Exchange Server używa Moje konto

Włączanie lub wyłączanie Asystenta podczas nieobecności

konta Microsoft Exchange Server 2007

Jeśli nie masz pewności, używa konta posiadaną wersję programu Exchange Server, przejdź do określenia posiadaną wersję programu Exchange Server korzysta z mojego konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

  Uwaga   W głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlone menu Narzędzia. Okno główne jest tym samym oknie, które pojawia się po uruchomieniu programu Outlook i zawiera plik, Edycja, Widok, przejść, Narzędzia, Akcje i menu Pomoc. W systemie windows, gdzie tworzenie lub wyświetlanie elementów, takich jak wiadomości e-mail, kontakty lub zadania jest nie menu Narzędzia.

  Jeśli nie ma polecenia Asystent podczas nieobecności, alternatywną metodą automatycznego odpowiadania na wiadomości jest dostępna dla wszystkich użytkowników programu Outlook. Przejdź do Automatyczne odpowiadanie na wiadomości.

 2. Kliknij przycisk Wyślij autoodpowiedzi podczas nieobecności.

 3. Jeśli chcesz, zaznacz pole wyboru Wyślij tylko w tym zakresie czasu, aby zaplanować, kiedy odpowiada się pakietu office są aktywne. Jeśli nie określisz czas rozpoczęcia i zakończenia, automatyczne odpowiedzi zostaną wysłane do momentu kliknięcia nie wysyłaj automatyczne odpowiedzi poza biurem.

 4. Na karcie W mojej organizacji wpisz odpowiedź, którą chcesz wysyłać podczas swojej nieobecności.

  Do wysyłania autoodpowiedzi do osób spoza organizacji, wykonaj czynności 4 i 5.

 5. Na karcie Poza moją organizacją zaznacz pole wyboru Autoodpowiedź do osób spoza mojej organizacji, a następnie wpisz odpowiedź, którą chcesz wysyłać podczas swojej nieobecności w pracy.

  Uwaga   Organizacja to zwykle firma użytkownika i przeważnie obejmuje osoby mające konta na serwerze Exchange w danym systemie poczty e-mail.

  Jeśli pole wyboru Autoodpowiedź do osób spoza mojej organizacji jest zaznaczone, na karcie Poza moją organizacją obok nazwy karty jest wyświetlany tekst (włączone).

 6. Na karcie Poza moją organizacją kliknij Tylko moje kontakty lub każda osoba spoza mojej organizacji, aby określić osoby, do której mają być wysyłane autoodpowiedzi.

  Uwaga   Kontakt musi istnieć w folderze Exchange Server kontaktów. Jeśli kontakt istnieje tylko w folderze należącym do pliku folderów osobistych (pst), nie można wysłać komunikatu Autoodpowiedzi.

Konta programu Microsoft Exchange Server 2003 i Microsoft Exchange Server 2000

Jeśli nie masz pewności, używa konta posiadaną wersję programu Exchange Server, przejdź do określenia posiadaną wersję programu Exchange Server korzysta z mojego konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

  Uwaga   W głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlone menu Narzędzia. Z menu Narzędzia nie jest dostępne w systemie windows, gdzie tworzenie lub wyświetlanie elementów, takich jak wiadomości e-mail, kontaktów lub zadań.

  Jeśli nie ma polecenia Asystent podczas nieobecności, alternatywną metodą automatycznego odpowiadania na wiadomości jest dostępna dla wszystkich użytkowników programu Outlook. Przejdź do Automatyczne odpowiadanie na wiadomości.

 2. Kliknij przycisk Nie ma mnie w pracy.

 3. W polu Wyślij Autoodpowiedź tylko raz do każdego nadawcy z następującym tekstem napisz wiadomość, która ma być wysyłana do innych osób, gdy nie będzie Cię w pracy.

Początek strony

Używanie reguł z Asystentem podczas nieobecności

Jeśli wiadomości nie będą sprawdzane w czasie nieobecności użytkownika, można użyć Asystenta podczas nieobecności i odpowiednich reguł, aby automatycznie zarządzać przychodzącymi wiadomościami, określając, jakie akcje ma wykonywać program Outlook w stosunku do takich wiadomości. Można na przykład utworzyć reguły powodujące automatyczne przenoszenie lub kopiowanie wiadomości do innych folderów, usuwanie wiadomości, wysyłanie wiadomości niestandardowych itd.

Podczas tworzenia reguł ważne jest zrozumienie, że są one stosowane w programie Outlook w określony sposób:

 • Reguły są stosowane w kolejności, w jakiej są umieszczone na liście reguł — od góry do dołu.

 • Jeśli w oknie dialogowym Edytowanie reguły użytkownik wybierze więcej niż jeden warunek, reguła będzie stosowana tylko do wiadomości spełniających wszystkie wybrane warunki. Jeśli na przykład jako nadawca zostanie określona Ewa Ciesielska (warunek), a w polu Temat znajdzie się tekst „Spotkanie marketingowe” (warunek), reguła zostanie zastosowana tylko do wiadomości spełniających oba warunki.

 • Jeśli jednak dla jednego warunku zostaną ustawione różne kryteria, reguła będzie stosowana do wszystkich wiadomości spełniających co najmniej jedno kryterium warunku. Jeśli na przykład w polu Od zostanie określony warunek „Ewa Ciesielska;Krzysztof Janiszewski”, reguła będzie stosowana zarówno do wiadomości od Ewy Ciesielskiej, jak i do wiadomości od Krzysztofa Janiszewskiego.

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

  Uwaga   W głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlone menu Narzędzia. Z menu Narzędzia nie jest dostępne w systemie windows, gdzie tworzenie lub wyświetlanie elementów, takich jak wiadomości e-mail, kontaktów lub zadań.

 • Kliknij przycisk Reguły.

  Uwaga   Jeśli używasz programu Exchange Server 2003 lub konto programu Exchange Server 2000, kliknij przycisk Dodaj regułę. Jeśli nie masz pewności, używa konta posiadaną wersję programu Exchange Server, przejdź do określenia posiadaną wersję programu Exchange Server korzysta z mojego konta.

 • W obszarze Kiedy przychodzi wiadomość spełniająca następujące warunki określ warunki, które musi spełniać wiadomość, aby została zastosowana reguła.

 • Aby określić więcej warunków, kliknij przycisk Zaawansowane, wybierz żądane opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Aby określić, że dana reguła musi być stosowana jako ostatnia, zaznacz pole wyboru Nie przetwarzaj kolejnych reguł.

 • W obszarze Wykonaj następujące akcje wybierz żądane akcje. Możesz wybrać więcej niż jedną akcję.

  Uwaga   Jeżeli zostanie określone, że wiadomość musi być usunięta, reguły następujące po regule usuwania na liście reguł w oknie dialogowym Asystent podczas nieobecności nie mają zastosowania do tej wiadomości.

Edytowanie reguł używanych z Asystentem podczas nieobecności

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

  Uwaga   W głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlone menu Narzędzia. Z menu Narzędzia nie jest dostępne w systemie windows, gdzie tworzenie lub wyświetlanie elementów, takich jak wiadomości e-mail, kontaktów lub zadań.

 2. Aby edytować reguły, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmienianie określonej reguły   

  • Kliknij przycisk Reguły, zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę.

   Uwaga   Jeśli używasz konta programu Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2000, najpierw kliknij Wybierz regułę, a następnie kliknij Edytuj regułę.

  • Wprowadź zmiany w warunkach i akcjach wybranej reguły.

  • Zmienianie kolejności stosowania reguł do wiadomości przychodzących   

  • W obszarze Następujące reguły zostaną zastosowane do przychodzących wiadomości podczas nieobecności w pracy kliknij regułę, którą chcesz przenieść w górę lub w dół listy.

  • Kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  • Usuwanie reguły   

  • W obszarze Następujące reguły zostaną zastosowane do przychodzących wiadomości podczas nieobecności w pracy kliknij regułę, którą chcesz usunąć.

  • Kliknij przycisk Usuń regułę.

Włączanie lub wyłączanie reguł używanych z Asystenta podczas nieobecności

 1. Aby włączyć lub wyłączyć reguły stosowane podczas nieobecności w pracy, w menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

  Uwaga   W głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlone menu Narzędzia. Z menu Narzędzia nie jest dostępne w systemie windows, gdzie tworzenie lub wyświetlanie elementów, takich jak wiadomości e-mail, kontaktów lub zadań.

 2. Kliknij przycisk Reguły.

  Uwaga   Jeśli używasz konta programu Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2000, przejdź do następnego kroku. Nie jest dostępny przycisk reguły.

 3. W kolumnie Stan zaznacz pole wyboru obok reguły, aby ją włączyć, lub wyczyść to pole wyboru, aby ją wyłączyć.

Początek strony

Określenie, która wersja programu Exchange Server używa Moje konto

Jeśli istnieje polecenie Asystent podczas nieobecności, w menu Narzędzia, a po jego kliknięciu zobacz następujące okno dialogowe, masz konto na Exchange 2007.

Uwaga   W głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlone menu Narzędzia. Z menu Narzędzia nie jest dostępne w systemie windows, gdzie tworzenie lub wyświetlanie elementów, takich jak wiadomości e-mail, kontaktów lub zadań.

Okno dialogowe Asystent podczas nieobecności

Jeśli istnieje polecenie Asystent podczas nieobecności, w menu Narzędzia, a następnie po kliknięciu polecenia zobacz następujące okno dialogowe, użytkownik ma konto programu Exchange Server 2003 lub wcześniej.

Okno dialogowe Asystent podczas nieobecności

Jeśli nie ma żadnego polecenia Asystent podczas nieobecności, w menu Narzędzia, prawdopodobnie nie masz konta Exchange Server. Jednakże można określić w przybliżeniu większość zachowanie Asystenta podczas nieobecności przy użyciu reguł. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do Automatyczne odpowiadanie na wiadomości , aby uzyskać więcej informacji.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język