Wyświetlanie zapytań i zarządzanie nimi w skoroszycie (Power Query)

Wyświetlanie zapytań i zarządzanie nimi w skoroszycie (Power Query)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Możesz zarządzać zapytaniami programu Power Query w okienku programu Excel Zapytania skoroszytu .

Wprowadzenie

Jest to szczególnie pomocne, jeśli masz za dużo zapytań w skoroszycie programu Excel i nie chcesz przechodzić między arkuszami w skoroszycie, aby znaleźć potrzebne zapytanie. W okienku Zapytania dotyczące skoroszytów można też wykonywać inne czynności dotyczące skoroszytu, takie jak edytowanie, duplikowanie, scalanie, dołączanie, udostępnianie i usuwanie zapytania oraz tworzenie odwołań do niego.

Aby wyświetlić zapytania w skoroszycie i zarządzać nimi:

 1. Otwórz skoroszyt programu Excel, który zawiera odpowiednie zapytania.

 2. Zaloguj się w usłudze Power BI, jeśli chcesz udostępnić dowolne z zapytań w skoroszycie. Jeśli nie, pomiń ten krok i przejdź do następnego. Aby zalogować się w usłudze Power BI, na karcie POWER QUERY kliknij pozycję Zaloguj. W oknie dialogowym Logowanie kliknij pozycję Zaloguj, a następnie wprowadź informacje o koncie organizacyjnym użyte podczas tworzenia konta w usłudze Power BI.

 3. W sekcji Zarządzanie zapytaniami na karcie POWER QUERY wybierz pozycję Skoroszyt.

 4. W okienku Zapytania dotyczące skoroszytów są wyświetlane wszystkie zapytania dostępne w skoroszycie. Zapytania są sortowane według daty i godziny udostępnienia lub ostatniej modyfikacji, a najnowsze zapytanie znajduje się u góry listy.

 5. Kliknij nazwę zapytania, aby zobaczyć dane, do których odwołuje się odpowiednie zapytanie w skoroszycie.

 6. W okienku Zapytania dotyczące skoroszytów można wykonywać różne działania na zapytaniach w jeden z następujących sposobów:

  1. W okienku Zapytania dotyczące skoroszytów kliknij prawym przyciskiem myszy zapytanie, a następnie wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego. Można wybierać spośród następujących poleceń:

   Kontekst zapytań skoroszytu
  2. Wskaż myszą nazwę zapytania w okienku Zapytania dotyczące skoroszytów, a na wysuwanym ekranie podglądu wybierz odpowiednią opcję. Pamiętaj, że opcje Duplikuj, Odwołanie, Scal, Dołącz i Właściwości są dostępne w menu podręcznym wyświetlanym po kliknięciu wielokropka () obok opcji WYŚLIJ DO WYKAZU DANYCH na wysuwanym ekranie podglądu.

   Zarządzanie zapytaniami skoroszytu

 7. Na zapytaniach dotyczących skoroszytów można wykonywać następujące czynności:

  • Edytuj: umożliwia edycję zapytania w Edytorze zapytań.

  • Duplikuj: umożliwia utworzenie kopii zapytania z określonego momentu. Domyślnie nazwa nowego zapytania jest nazwą oryginalnego zapytania z dodaną w nawiasie liczbą całkowitą, która jest automatycznie zwiększana przy każdym zduplikowaniu zapytania pierwotnego. Na przykład zduplikowanie zapytania Zapytanie1 powoduje utworzenie nowego zapytania z takimi samymi krokami zapytania i nazwą Zapytanie1 (2). Nazwę nowego zapytania można zmienić, aby było ono łatwo rozpoznawalne. Kolejne zmiany zapytania pierwotnego nie wpłyną na nowe zapytanie.

  • Odwołanie: umożliwia utworzenie nowego zapytania, które odwołuje się do danych wyjściowych zapytania pierwotnego. Nowe zapytanie podlega konwencji nazewnictwa podobnej do zasad obowiązujących w przypadku duplikowania zapytań. Nazwę nowego zapytania można zmienić, aby było ono łatwo rozpoznawalne. W przypadku zmiany danych wyjściowych kolejne zmiany zapytania pierwotnego będą miały wpływ na nowe zapytanie.

  • Usuń: umożliwia usunięcie zapytania.

  • Scal i Dołącz: umożliwiają scalanie kolumn w zapytaniu z pasującymi kolumnami w innych zapytaniach w skoroszycie lub dołączanie kolumn w zapytaniu do pasujących kolumn w innych zapytaniach w skoroszycie. Aby uzyskać więcej informacji na temat scalania i dołączania zapytań w dodatku Power Query, zobacz Łączenie wielu zapytań.

  • Wyślij do wykazu danych: udostępnianie zapytania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie zapytań. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy po zalogowaniu się do usługi Power BI.

  • Przenieś do grupy: umożliwia utworzenie nowej grupy lub przeniesienie zapytania do grupy.

  • Właściwości: umożliwia edytowanie nazwy i opisu.

Tematy pokrewne

Co to jest administracji usługi Power BI?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×