Wyświetlanie zadań przepływu pracy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wszystkie zadania przepływu pracy są rejestrowane na liście zadań skojarzonej z tym przepływem pracy. Lista zadań przepływu pracy jest tworzona podczas dodawania przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości. W przepływie pracy może być używana domyślna lista Zadania dla witryny lub niestandardowa lista zadań, która jest unikatowa dla danego przepływu pracy.

Uwaga: W niektórych przypadkach uprawnienia użytkowników do wyświetlania listy zadań przepływu pracy mogą być ograniczone w ramach danej organizacji, zwłaszcza wtedy, gdy zadania przepływu pracy zawierają ważne lub poufne informacje.

Więcej informacji dotyczących przepływów pracy i pokrewnych funkcji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie zadań przepływu pracy na liście zadań

Lokalizowanie niestandardowej listy zadań i wyświetlanie wszystkich zadań przepływu pracy w toku

Wyświetlanie zadań przepływu pracy na liście Zadania

Jeśli wszystkie zadania przepływu pracy są rejestrowane na domyślnej dla witryny liście Zadania, można użyć filtru Moje zadania w celu zlokalizowania i wyświetlenia zadań przepływu pracy.

Uwaga: Za pomocą listy zadań zarówno przepływu pracy, jak i niezwiązane z przepływem pracy. Jeśli istnieją inne uprawnienia wymagania można się spodziewać dużą liczbą zadań, użytkownik może ułatwić używania jedną listę zadań wyłącznie do zadania przepływu pracy i innej listy zadania dla zadania niezwiązane z przepływem pracy.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Zadania, aby wyświetlić zadania dla witryny.

  Jeśli przycisk Zadania nie jest wyświetlany na pasku Szybkie uruchamianie, w menu Akcje witryny należy kliknąć przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie przycisk Zadania.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista.

 3. W grupie Zarządzanie widokami kliknij strzałkę w dół Widok bieżący i wybierz odpowiedni widok, na przykład Moje zadania.

Początek strony

Lokalizowanie niestandardowej listy zadań i wyświetlanie wszystkich zadań dla trwającego przepływu pracy

Jeśli w przepływie pracy, którego zadania mają zostać wyświetlone, nie ustawiono rejestrowania zadań przepływu pracy na domyślnej liście Zadania, można zlokalizować niestandardową listę zadań przepływu pracy, przechodząc do strony Stan przepływu pracy dla elementu przepływu pracy.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której zapisano element przepływu pracy.

 2. Wskaż dokument lub element występujący w przepływie pracy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przepływy pracy.

 3. W obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę przepływu pracy, którego zadania chcesz wyświetlić.

 4. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze Zadania kliknij łącze do listy zadań tego przepływu pracy.

  Uwaga: Łącze znajduje się na końcu tekstu zaraz po tytuł sekcji zadania.

 5. Na wstążce kliknij kartę Lista.

 6. W grupie Zarządzanie widokami kliknij strzałkę w dół Widok bieżący i wybierz odpowiedni widok, na przykład Moje zadania.

  Uwaga: Jeśli znasz nazwę listy niestandardowe zadania przepływu pracy, kliknij Menu Akcje witryny, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×