Wyświetlanie zadań i zdarzeń w składniku Web Part podsumowania projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnik Web Part podsumowania projektu zapewnia szczegółowe informacje o zdarzeniach i zadaniach będących częścią projektu. Domyślnie znajduje się on na stronie głównej witryny projektu. Można go również dodać do dowolnej witryny, która zawiera listę zadań.

Po lewej stronie składnika Web Part podsumowania projektu jest wyświetlane odliczanie do daty ukończenia następnego zadania na osi czasu. Jeśli oś czasu nie jest wyświetlona, odliczanie w składniku Web Part odbywa się uwzględnieniem najbliższej, przyszłej daty ukończenia zadania. Obok odliczania w składniku Web Part jest wyświetlana oś czasu projektu lub lista opóźnionych i nadchodzących zadań oraz zdarzeń kalendarza. Za pomocą przycisków strzałek w prawym górnym rogu składnika Web Part możesz przełączać między osią czasu a opóźnionymi i nadchodzącymi zadaniami oraz zdarzeniami.

Oś czasu

Oś czasu zawarta w składniku Web Part podsumowania projektu zapewnia przegląd zadań na podstawowej liście zadań w witrynie. Aby pracować z listą zadań dla witryny, możesz kliknąć pozycję Dodaj zadanie lub Edytuj listę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie zadań do projektu oraz Zwiększanie lub zmniejszanie wcięć zadań oraz przenoszenie i usuwanie zadań.

Jeśli chcesz zmienić wygląd osi czasu lub dodać albo usunąć zadania z osi, zobacz Dodawanie zadań do osi czasu oraz Zmienianie wyglądu osi czasu. Możesz kliknąć oś czasu w składniku Web Part podsumowania projektu, aby uzyskać dostęp do karty Oś czasu na wstążce.

Jeśli masz więcej niż jedną listę zadań w witrynie, osoba posiadająca uprawnienia do wprowadzania zmian w składniku Web Part podsumowania projektu może zmienić używaną oś czasu.

Aby zmienić oś czasu używaną w składniku Web Part podsumowania projektu:

 1. Na karcie Strona kliknij pozycję Edytuj stronę.

 2. Kliknij składnik Web Part podsumowania projektu, a następnie na karcie Składnik Web Part kliknij pozycję Właściwości składnika Web Part.

 3. Wybierz pozycję Podstawowa lista zadań dla składnika Web part. Na podstawie tej listy zadań jest wyświetlane odliczanie do daty ukończenia oraz oś czasu.

 4. Jeśli nie chcesz uwzględniać osi czasu w składniku Web Part podsumowania projektu, w obszarze Nagłówki usuń zaznaczenie pola wyboru Oś czasu.

 5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym właściwości składnika Web Part Podsumowanie projektu.

 6. Na karcie Strona kliknij pozycję Zakończ edycję.

Początek strony

Opóźnione i nadchodzące zadania oraz zdarzenia

Składnika Web Part podsumowania projektu możesz również użyć do wyświetlania zadań na listach zadań lub zdarzeń kalendarzy, których data ukończenia niedawno minęła lub wkrótce nadejdzie.

Uwaga : Zadania uwzględnione na osi czasu nie są wyświetlane na liście opóźnionych i nadchodzących zadań.

Jeśli masz uprawnienia do edytowania składnika Web Part podsumowania projektu, istnieje kilka innych elementów dotyczących wyświetlanych na liście zadań i zdarzeń, które możesz zmienić.

Aby zmienić listy opóźnionych i nadchodzących zadań w składniku Web Part podsumowania projektu:

 1. Na karcie Strona kliknij pozycję Edytuj stronę.

 2. Kliknij składnik Web Part podsumowania projektu, a następnie na karcie Składnik Web Part kliknij pozycję Właściwości składnika Web Part.

 3. W obszarze Nagłówki zaznacz pole wyboru obok pozycji elementy opóźnione i/lub elementy nadchodzące dla każdej listy, którą chcesz uwzględnić w składniku Web Part.

 4. Jeśli w witrynie jest wiele list zadań, a na liście opóźnionych zadań w składniku Web Part podsumowania projektu chcesz uwzględnić więcej niż tylko podstawową listę zadań, kliknij pozycję edytujobok pozycji elementy opóźnione.

 5. Zaznacz pole wyboru obok każdej listy zadań, którą chcesz uwzględnić na liście opóźnionych zadań, a następnie kliknij przycisk OK. Pomiń ten krok, jeśli nie chcesz zmieniać listy opóźnionych zadań.

 6. Aby zmienić zadania i zdarzenia uwzględnione na liście elementów nadchodzących, kliknij pozycję edytuj obok pozycji elementy nadchodzące. Pomiń ten krok i przejdź do kroku 9, jeśli nie chcesz wprowadzać zmian w liście nadchodzących zadań i zdarzeń.

 7. Zaznacz pole wyboru obok każdej listy zadań lub kalendarza, które chcesz uwzględnić na liście nadchodzących zadań oraz zdarzeń.

 8. Jeśli chcesz zmienić ramy czasowe dla nadchodzących zadań i zdarzeń, możesz wpisać inną liczbę dni w polu obok pozycji Pokaż elementy dla następującej liczby nadchodzących dni, a następnie kliknąć przycisk OK. Domyślnie składnik Web Part podsumowania projektu zawiera zadania i zdarzenia, które mają mieć miejsce lub dla których data ukończenia przypada w ciągu kolejnych 14 dni.

 9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym właściwości składnika Web Part Podsumowanie projektu.

 10. Na karcie Strona kliknij pozycję Zakończ edycję.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×