Wyświetlanie wiadomości wysłanych z ograniczonymi uprawnieniami

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Prawa Zarządzanie informacji (IRM), dostępne w programie Microsoft Outlook 2010 umożliwia użytkownikom określanie uprawnień dostępu do wiadomości e-mail. Twoja organizacja musisz zainstalować i wdrażanie usługi IRM, zanim będzie można go używać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi IRM w programie Outlook 2010 zobacz Wprowadzenie do korzystania z usługi IRM dla wiadomości e-mail.

Ikona wyświetlana obok wiadomości na liście wiadomości skrzynki odbiorczej są oznaczane wiadomości, które otrzymujesz z ograniczonymi uprawnieniami.

Wiadomość z ograniczonymi uprawnieniami widoczna w skrzynce odbiorczej

Wyświetlanie wiadomości z ograniczonymi uprawnieniami

  • Na liście wiadomości kliknij dwukrotnie wiadomość, aby ją otworzyć.

Uwaga: Zawartość wiadomości podlegającej zarządzaniu prawami nie są widoczne w okienku odczytu.

Adresat nie może wydrukować, przesłać dalej ani skopiować takiej wiadomości. Może natomiast odpowiedzieć nadawcy. Odpowiedź podlega takim samym ograniczeniom u adresata (nadawcy oryginalnego), jak wiadomość oryginalna.

Przy pierwszym otwarciu wiadomości, która korzysta z ograniczonymi uprawnieniami programu Outlook należy połączyć się z serwerem licencji, sprawdź swoje poświadczenia i pobierania licencji użytkowania. Licencja użytkowania określa poziom dostępu użytkownika do pliku. Po zainstalowaniu certyfikatu można przeglądać zawartość wiadomości tak, otwierając wiadomość.

Więcej informacji na temat pobierania poświadczeń

Jeśli Twoja organizacja korzysta z serwerem IRM, administrator może więcej informacji na temat ustawiania uprawnień. Jednak najbardziej osobistych kont e-mail, nie należy używać serwer usługi IRM. W takim przypadku pierwszej próby ustawić uprawnienia dotyczące wiadomości zostanie otwarte okno dialogowe, w którym program Outlook zostanie wyświetlony monit o Załóż bezpłatną wersję próbną na serwerze usługi IRM. Tymczasowe parametr credential jest dostępne przez kliknięcie przycisku Tak i tworzący konto w usłudze certyfikat zarządzania prawami (MB) konta poczty wychodzącej adresu e-mail. Adres e-mail musi być identyfikator Windows Live ID włączone.

Pobieranie uprawnień wymaga, czy pakiet Microsoft Office wysyłać poświadczeń, które zawiera adres e-mail i informacje o prawach uprawnień do serwera licencji. Informacje zawarte w wiadomości e-mail nie są wysyłane do serwera licencji. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Zasady zachowania poufności informacji dla pakietu Microsoft Office 2010.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×