Wyświetlanie właściwości zbioru witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Administratorzy usługi SharePoint Online mają dostęp do informacji dotyczących zbiorów witryn. Te konkretne informacje obejmują listę administratorów witryn, liczbę podwitryn, przydziały magazynowania i użycia oraz domyślny adres URL i tytuł. Wszystkie te informacje można wyświetlić w oknie dialogowym Właściwości zbioru witryn w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

Wyświetlanie właściwości zbioru witryn

  1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator usługi SharePoint Online.

  2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

  3. Na stronie Centrum administracyjne programu SharePoint zaznacz Zbiory witryn.

  4. Zaznacz pole wyboru obok zbioru witryn, którego właściwości chcesz wyświetlić.

  5. Na karcie Zbiory witryn w sekcji Zarządzanie wybierz pozycję Właściwości.
    Zostanie wyświetlona strona Właściwości zbioru witryn.

Opis właściwości

W poniższej tabeli opisano właściwości zbioru witryn, które można wyświetlić za pomocą Centrum administracyjnego programu SharePoint.

Właściwość

Opis

Tytuł

Nazwa zbioru witryn.

Adres witryny sieci Web

Adres URL witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn (zwanej także witryną główną zbioru witryn).

Główny administrator

Główny administrator tego zbioru witryn.

Ta nazwa użytkownika może być wyświetlana w formie składni Claims, na przykład i:0#.f|czlonkostwo|tomaszb@fabrikam.mojadomena.com.

Administratorzy

Wszyscy administratorzy tego zbioru witryn.

Ta nazwa użytkownika może być wyświetlana w formie składni Claims, na przykład i:0#.f|czlonkostwo|tomaszb@fabrikam.mojadomena.com.

Liczba podwitryn

Liczba podwitryn w tym zbiorze witryn.

Użycie magazynu

Rozmiar zbioru witryn (w MB).

Przydział magazynowania

Ilość miejsca do magazynowania (w MB) przydzielona do zbioru witryn.

Poziom ostrzeżenia o magazynowaniu

Wartość, jaką administratora zbioru witryn zostaną wysłane powiadomienie e-mail, że użycie miejsca do magazynowania w zbiorze witryn zbliża się przydziału. Nie ustawiono wskazuje, że ustawiono żadnego poziomu ostrzeżeń.

Użycie zasobów

Metryka zbioru witryn kompilowana przez usługę SharePoint Online na podstawie zasobów serwera, takich jak procesor i pamięć RAM. Ta wartość obejmuje dane o wydajności (na przykład czas procesora i nieobsłużone wyjątki) dotyczące kodu uruchomionego w rozwiązaniach w trybie piaskownicy. Gdy ten poziom przekracza przydział dzienny, tryb piaskownicy jest wyłączany dla zbioru witryn.

Przydział zasobów serwera

Maksymalny poziom użycia zasobów dozwolony w zbiorze witryn. Wartość domyślna to 300 zasobów. Ta liczba oznacza limit przydziału użycia zasobów.

Poziom ostrzeżenia o użyciu zasobów

Wartość, po osiągnięciu której administrator zbioru witryn otrzyma powiadomienie e-mail z informacją, że użycie zasobów zbliża się do limitu przydziału. Wartość Nie ustawiono oznacza, że nie ustawiono żadnego poziomu ostrzeżenia.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Konfigurowanie wersji zbioru witryn i uaktualnianie ustawień

Tworzenie lub usuwanie zbioru witryn

Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn

Usuwanie elementów z Kosza zbioru witryn

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×