Wyświetlanie użytkowników i grup programu SharePoint oraz edytowanie listy grup na pasku szybkiego uruchamiania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako właściciel witryny możesz wyświetlić wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do witryny, a także wszystkie grupy programu SharePoint dla witryny. Należy zauważyć, że w poprzednich wersjach programu Microsoft Windows SharePoint Services, wszyscy użytkownicy musi zostać dodana do co najmniej jednej grupy. Jednak w Windows SharePoint Services 3.0 użytkowników można dodawać do witryny bez dodawania ich do grupy.

Uwaga : Przed Windows SharePoint Services 3.0 grupy programu SharePoint były nazywane grupami witryny.

Domyślnie wszystkie grupy programu SharePoint są wyświetlane na stronie Osoby i grupy: wszystkie grupy. Są wśród nich domyślne grupy programu SharePoint, wszystkie grupy programu SharePoint dodane do witryny oraz wszystkie grupy programu SharePoint odziedziczone z witryny nadrzędnej. Można jednak edytować listę grup w celu określenia, które grupy mają być wyświetlane pod nagłówkiem Grupy na pasku szybkiego uruchamiania na stronie Osoby i grupy.

Wyświetlanie użytkowników

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz wyświetlić listę użytkowników.

  1. W menu Akcje witryny Button image kliknij polecenie Ustawienia witryny.

   Uwaga : W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Użytkownicy i uprawnienia kliknij opcję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy na pasku szybkiego uruchamiania kliknij przycisk Wszystkie osoby.

  Wszyscy użytkownicy, którzy zostali bezpośrednio dodani do tej witryny, dodani do grupy programu SharePoint lub zostali odziedziczeni z witryny nadrzędnej, są wyświetlani na liście Osoby i grupy: wszystkie osoby.

Wyświetlanie grup programu SharePoint

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz wyświetlić listę grup programu SharePoint.

  1. W menu Akcje witryny Button image kliknij polecenie Ustawienia witryny.

   Uwaga : W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Użytkownicy i uprawnienia kliknij opcję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy na pasku szybkiego uruchamiania kliknij przycisk Grupy.

  Wszystkie grupy programu SharePoint dostępne w tej witrynie są wyświetlane na liście Osoby i grupy: wszystkie grupy.

Edytowanie listy grup na pasku szybkiego uruchamiania

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz wyświetlić listę grup programu SharePoint.

  1. W menu Akcje witryny Button image kliknij polecenie Ustawienia witryny.

   Uwaga : W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Użytkownicy i uprawnienia kliknij opcję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy na pasku szybkiego uruchamiania kliknij przycisk Grupy.

 4. Na stronie Osoby i grupy: wszystkie grupy w menu Ustawienia kliknij polecenie Edytuj szybkie uruchamianie grup.

 5.  Na stronie Edytowanie szybkiego uruchamiania grup w sekcji Grupy dodaj grupy programu SharePoint, które mają być wyświetlane, i usuń te grupy programu SharePoint, które nie powinny być wyświetlane na pasku szybkiego uruchamiania.

 6. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×