Wyświetlanie tych samych kanałów informacyjnych RSS w programach Internet Explorer i Outlook

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystając z programu Windows Internet Explorer 9 lub nowsza i Outlook 2013 lub Outlook 2016, możesz wyświetlanie i przechowywanie tej samej listy subskrypcje kanały informacyjne RSS w obu programach. Można to zrobić przez udostępnianie jednej listy subskrypcji źródła danych RSS za pośrednictwem lista wspólnych kanałów w systemie Microsoft Windows.

Lista wspólnych kanałów informacyjnych jest używana w programach takich jak Outlook i Internet Explorer jako wspólna lokalizacja do przechowywania informacji o kanałach informacyjnych RSS. Dodanie kanału informacyjnego RSS w dowolnym programie, który używa listy wspólnych kanałów informacyjnych, powoduje automatyczne udostępnienie tego kanału informacyjnego RSS we wszystkich programach. Usunięcie kanału informacyjnego RSS z listy wspólnych kanałów informacyjnych powoduje, że zostaje on usunięty również z programu Outlook.

Uwaga: Usunięcie kanału informacyjnego RSS w programie Outlook nie powoduje usunięcia tego kanału informacyjnego RSS z listy wspólnych kanałów informacyjnych ani z innych programów używających tej listy.

Dodawanie źródła danych RSS do programu Outlook, po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o wybierz, czy chcesz zachować synchronizowane między programem Outlook a listą wspólnych źródeł listy subskrypcji źródła danych RSS. Niezależnie od wybranej opcji można później zmienić wybór.

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Opcje.

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane.

  4. W obszarze Kanały informacyjne RSS zaznacz lub wyczyść pole wyboru Synchronizuj kanały informacyjne RSS z listą wspólnych kanałów informacyjnych (CFL) w systemie Windows.

    Sekcja Kanały informacyjne RSS w oknie dialogowym Opcje

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×