Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online

Aplikacja Visio Online jest dostępna w dwóch wersjach. Za pomocą przeglądarki aplikacji Visio Online można wyświetlić diagram tak samo jak inne dokumenty w witrynie Office Online. Za pomocą wersji zapoznawczej edytora Visio Online można tworzyć i edytować diagram. Za pomocą obu wersji można także wyświetlać i edytować diagram w programach Visio Pro dla Office 365, Visio 2016 i Visio 2013.

Wyświetlanie diagramu w aplikacji Visio Online

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. Przejdź do folderu usługi OneDrive dla Firm lub biblioteki dokumentów aplikacji SharePoint Online.

 3. W razie potrzeby przekaż diagram programu Visio (vsdx, vsd i vsdm). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przekazywanie plików do biblioteki.

 4. Wybierz diagram, aby otworzyć go w nowej karcie przeglądarki.

  Jeśli zamiast otwarcia diagramu w przeglądarce zostanie wyświetlony monit o jego pobranie, sprawdź, jakie są domyślne ustawienia dotyczące otwierania. Wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia biblioteki > Ustawienia zaawansowane, a następnie sprawdź, czy pozycja Otwórz w aplikacji klienckiej jest wyczyszczona.

Porada   : jeśli masz konto usługi Exchange Online, Outlook.com lub Hotmail, po kliknięciu diagramu programu Visio dołączonego do wiadomości e-mail zostanie on otwarty bezpośrednio w przeglądarce.

Tworzenie diagramu w bibliotece programu SharePoint lub usłudze OneDrive dla Firm

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. Przejdź do folderu usługi OneDrive dla Firm lub biblioteki dokumentów aplikacji SharePoint Online.

 3. W bibliotece programu SharePoint lub usłudze OneDrive dla Firm wybierz pozycję Nowy > Rysunek programu Visio.

  Menu Nowy

Tworzenie diagramu w oknie Uruchamiania aplikacji

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji Ikona Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Visio.

 3. Jeśli nie widzisz pozycji Visio w obszarze Uruchamianie aplikacji, kliknij pozycję Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Visio.

Edytowanie diagramu w wersji zapoznawczej edytora Visio Online

Uwaga    Podczas edytowania diagramu w wersji zapoznawczej edytora Visio Online diagram jest zapisywany automatycznie.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. Przejdź do folderu usługi OneDrive dla Firm lub biblioteki dokumentów aplikacji SharePoint Online.

 3. Otwórz diagram programu Visio, klikając nazwę pliku w bibliotece programu SharePoint lub usłudze OneDrive dla Firm. Domyślnie diagram jest otwierany w przeglądarce aplikacji Visio Online.

 4. Na pasku narzędzi przeglądarki wybierz pozycję Otwórz diagram, a następnie opcję Edytuj w przeglądarce.

  Polecenie Edytuj w przeglądarce

Edytowanie diagramu aplikacji Visio Online w programie Visio 2016 lub Visio 2013

W przeglądarce można edytować wiele typów diagramów, ale nie wszystkie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Co najmniej jedna funkcja tego diagramu programu Visio nie jest obsługiwana w aplikacji Visio Online”, nadal możesz edytować ten diagram w programie Visio Pro dla Office 365, Visio 2016 lub Visio 2013 i korzystać ze wszystkich zalet programu Visio.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. Przejdź do folderu usługi OneDrive dla Firm lub biblioteki dokumentów aplikacji SharePoint Online.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku narzędzi przeglądarki aplikacji Visio Online wybierz pozycję Otwórz diagram, a następnie wybierz pozycję Edytuj w programie Visio.

   Edytowanie diagramu w programie Visio
  • Na wstążce wersji zapoznawczej edytora Visio Online wybierz pozycję EDYTUJ W PROGRAMIE VISIO.

Zobacz też

Omówienie aplikacji Visio Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×