Wyświetlanie stanu trwającego przepływu pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po uruchomieniu przepływu pracy dla dokumentu lub elementu można sprawdzać jego postęp za pomocą strony Stan przepływu pracy.

Co chcesz zrobić?

Informacje o stronie Stan przepływu pracy

Wyświetlanie stanu przepływu pracy

Informacje o stronie Stan przepływu pracy

Na stronie Stan przepływu pracy są dostępne następujące informacje i opcje:

 • Nazwisko osoby, która uruchomiła przepływ pracy.

 • Data i godzina uruchomienia przepływu pracy.

 • Data i godzina ostatniego uruchomienia przepływu pracy

 • Nazwa dokumentu lub elementu występującego w przepływie pracy oraz łącze do niego.

 • Bieżący stan przepływu pracy.

 • Opcja zakończenia przepływu pracy. Na przykład, jeśli wydaje się, że przepływ pracy przestał działać, można go zakończyć. Stan przepływu pracy zostanie ustawiony jako anulowany.

 • Lista zadań przydzielonych uczestnikom przepływu pracy.

 • Lista wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w historii przepływu pracy (takich jak zainicjowanie przepływu pracy, utworzenie zadania, wykonanie zadania).

Początek strony

Wyświetlanie stanu przepływu pracy

Do strony Stan przepływu pracy można przejść bezpośrednio z listy lub biblioteki, w której został zapisany dokument lub element występujący w przepływie pracy.

 1. Jeśli lista lub biblioteka zawierająca element, dla którego chcesz wyświetlić stan przepływu pracy, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij menu Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wskaż dokument lub element występujący w przepływie pracy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przepływy pracy.

 3. W obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę przepływu pracy, którego stan chcesz wyświetlić.

 4. Zapoznaj się z informacjami o przepływie pracy na stronie Stan przepływu pracy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×