Wyświetlanie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access

Skoroszyt programu Excel można wyświetlić na pulpicie nawigacyjnym lub na innej stronie witryny przez połączenie tego skoroszytu ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access. Wygląd i działanie składników Web Part programu Excel Web Access można dostosowywać. Można je także łączyć z innymi składnikami Web Part w celu wykonywania zadań związanych z analizowaniem danych, takich jak filtrowanie i uzyskiwanie danych zewnętrznych.

Aby wyświetlić skoroszyt w składniku Web Part programu Excel Web Access, musisz dodać ten składnik do strony oraz połączyć go ze skoroszytem przez wprowadzenie adresu URL lub ścieżki UNC skoroszytu w okienku narzędzi programu Excel Web Access. Następnie możesz dostosować składnik Web Part, wybierając jego właściwości w okienku narzędzi programu Excel Web Access. W ramach konfiguracji właściwości możesz dostosować rozmiar i układ składnika Web Part, a także określić, w jaki sposób użytkownicy mogą interaktywnie pracować ze skoroszytem.

Uwaga: Jeśli niniejsze informacje nie są zgodne z tym, co widzisz, być może używasz uaktualnionej usługi Office 365. Aby znaleźć informacje, które dotyczą Twojego przypadku, zobacz Łączenie składnika Web Part programu Excel Web Access ze skoroszytem programu Excel i Tworzenie raportów, kart wyników i pulpitów nawigacyjnych za pomocą usług programu Excel.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie składnika Web Part programu Excel Web Access do strony

Łączenie skoroszytu ze składnikiem Web Part

Dodawanie składnika Web Part programu Excel Web Access do strony

Ważne: Aby można było wyświetlić skoroszyt w składniku Web Part programu Excel Web Access, musisz opublikować skoroszyt w usługach Usługi programu Excel lub przekazać go do biblioteki dokumentów w witrynie.

Poniżej przedstawiono procedurę dodawania składnika Web Part programu Excel Web Access do istniejącej strony składników Web Part. Aby móc dodać składnik Web Part do strony, musisz należeć do domyślnej grupy Członkowie witryny <nazwa witryny> programu SharePoint.

Jeśli odpowiednia strona nie istnieje, być może trzeba będzie utworzyć nową stronę w witrynie.

Aby dodać składnik Web Part programu Excel Web Access do strony składników Web Part, wykonaj opisane czynności.

 1. W okienku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Cała zawartość witryny. Następnie na stronie Cała zawartość witryny kliknij pozycję Utwórz.

 2. Na stronie Tworzenie na liście Strony i witryny kliknij pozycję Strona składników Web Part.

 3. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład nowo utworzonej strony składników Web Part. Ta strona zawiera strefę nagłówka i jedną strefę treści. W każdej strefie znajduje się pole Dodaj składnik Web Part. W każdej strefie, do której chcesz dodać składnik Web Part programu Excel Web Access, kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part, aby wyświetlić selektor składników Web Part.
  Strona składników Web Part ze strefą umożliwiającą dodawanie składników Web Part

 4. W okienku Kategorie selektora składników Web Part kliknij pozycję Dane biznesowe. W okienku Składniki Web Part kliknij pozycję Excel Web Access. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:  Elementy wyświetlane w okienku Składniki Web Part w witrynie mogą różnić się od elementów widocznych na tej ilustracji.

Selektor składników Web Part zawierający składnik Web Part programu Excel Web Access

Spowoduje to dodanie składnika Web Part do strony i wyświetlenie okienka Wybieranie skoroszytu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Łączenie skoroszytu ze składnikiem Web Part

 1. W okienku Wybieranie skoroszytu programu Excel Web Access kliknij łącze Kliknij tutaj, aby otworzyć okienko narzędzi. Strona zostanie wyświetlona w trybie edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi programu Excel Web Access.

Okienko Wybieranie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access

 1. Wybieranie i wprowadzanie właściwości składnika Web Part programu Excel Web Access w okienku narzędzi. W sekcji Wyświetlanie skoroszytu w polu tekstowym Skoroszyt wprowadź adres URL lub ścieżkę UNC skoroszytu. Jeśli nie znasz adresu URL, możesz kliknąć przycisk Przeglądaj i wybrać skoroszyt, którego chcesz użyć w oknie Wybieranie elementu zawartości — Okno dialogowe strony sieci Web.

 2. W polu Nazwany element wpisz nazwę nazwanego elementu w skoroszycie (takiego jak nazwa zdefiniowana, nazwa wykresu, tabeli, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego), który ma być wyświetlany w składniku Web Part.

 3. W sekcjach Pasek narzędzi i pasek tytułu oraz Nawigacja i interakcje wybierz jedną lub więcej właściwości, które chcesz włączyć. Aby wyłączyć właściwość, wyczyść odpowiednie pole wyboru.

Aby zapisać zmiany i zamknąć tryb edycji składnika Web Part, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi składników Web Part. Aby zakończyć edycję i wyświetlić skoroszyt w trybie wyświetlania, kliknij pozycję Zakończ edycję.

Spowoduje to wyświetlenie na stronie składnika Web Part, który został skonfigurowany pod kątem używania skojarzonego z nim skoroszytu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×