Wyświetlanie relacji między formułami a komórkami

Arkusz ze strzałkami śledzącymi Czasami sprawdzenie dokładności formuł lub znalezienie źródła błędu może być trudne, gdy w formule są używane komórki poprzedniki lub komórki zależne:

 • Komórki poprzedniki    to komórki, do których odwołuje się formuła w innej komórce. Jeśli na przykład komórka D10 zawiera formułę =B5, komórka B5 jest poprzednikiem komórki D10.

 • Komórki zależne    zawierają formuły odwołujące się do innych komórek. Jeśli na przykład komórka D10 zawiera formułę =B5, to komórka D10 jest komórką zależną od komórki B5.

Aby ułatwić sprawdzanie formuł, można użyć poleceń Śledź poprzedniki i Śledź zależności w celu graficznego przedstawiania lub śledzenia relacji między komórkami i formułami za pomocą strzałki śledzące.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , pozycję Opcje programu Excel, a następnie kategorię Zaawansowane.

 2. W sekcji Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu wybierz odpowiedni skoroszyt, a następnie upewnij się, że w obszarze Dla obiektów pokaż jest wybrana opcja Wszystko.

 3. Jeśli formuły odwołują się do komórek w innym skoroszycie, otwórz ten skoroszyt. Program Microsoft Office Excel nie może przejść do komórki w skoroszycie, który nie jest otwarty.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Śledzenie komórek dostarczających dane formule (poprzedników)

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, dla której chcesz znaleźć komórki poprzedników.

 2. Aby wyświetlić strzałkę śledzącą do każdej komórki, która bezpośrednio dostarcza dane do komórki aktywnej, na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Śledź poprzedniki Obraz przycisku .

  1. Niebieskie strzałki wskazują komórki bez błędów. Czerwone strzałki wskazują komórki, które powodują błędy. Jeśli do danej komórki odwołuje się komórka w innym arkuszu lub skoroszycie, to strzałka koloru czarnego biegnąca od zaznaczonej komórki wskazuje ikonę skoroszytu Ikona skoroszytu . Aby program Excel mógł prześledzić te zależności, musi być otwarty drugi skoroszyt.

 3. Aby zidentyfikować następny poziom komórek dostarczających dane do komórki aktywnej, kliknij ponownie przycisk Śledź poprzedniki Obraz przycisku .

 4. Aby usuwać po jednym poziomie strzałek śledzących naraz, rozpoczynając od komórki poprzednika najbardziej oddalonej od komórki aktywnej, na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij strzałkę obok przycisku Usuń strzałki, a następnie kliknij przycisk Usuń strzałki poprzedników Obraz przycisku . Aby usunąć następny poziom strzałek śledzących, kliknij przycisk ponownie.

Śledzenie formuł odwołujących się do konkretnych komórek (zależnych)

 1. Zaznacz komórkę, której komórki zależne chcesz zidentyfikować.

 2. Aby wyświetlić strzałkę śledzącą do każdej komórki, która jest zależna od komórki aktywnej, na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Śledź zależności Obraz przycisku .

  Niebieskie strzałki wskazują komórki bez błędów. Czerwone strzałki wskazują komórki, które powodują błędy. Jeśli do danej komórki odwołuje się komórka w innym arkuszu lub skoroszycie, to strzałka koloru czarnego biegnąca od zaznaczonej komórki wskazuje ikonę skoroszytu Ikona skoroszytu . Aby program Excel mógł prześledzić te zależności, musi być otwarty drugi skoroszyt.

 3. Aby zidentyfikować następny poziom komórek zależnych od komórki aktywnej, kliknij ponownie przycisk Śledź zależności Obraz przycisku .

 4. Aby usuwać po jednym poziomie strzałek śledzących naraz, począwszy od komórki zależnej najbardziej oddalonej od komórki aktywnej, na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij strzałkę obok przycisku Usuń strzałki, a następnie kliknij przycisk Usuń strzałki zależności Obraz przycisku . Aby usunąć następny poziom strzałek śledzących, kliknij przycisk ponownie.

Wyświetlanie wszystkich relacji w arkuszu

 1. W pustej komórce wpisz = (znak równości).

 2. Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 3. Zaznacz komórkę i na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Śledź poprzedniki Obraz przycisku .

Problem: Po kliknięciu polecenia Śledź zależności lub Śledź poprzedniki w programie Microsoft Excel słychać sygnał dźwiękowy.

Jeśli po kliknięciu polecenia Śledź zależności Obraz przycisku lub Śledź poprzedniki Obraz przycisku zabrzmi sygnał dźwiękowy, to w programie Excel zostały już prześledzone wszystkie poziomy formuły albo nastąpiła próba śledzenia elementu, którego nie można prześledzić. Za pomocą narzędzi inspekcji nie można śledzić następujących elementów w arkuszu, do których mogą odwoływać się formuły:

 1. Odwołania do pól tekstowych, wykresów osadzonych lub obrazów w arkuszach

 2. Raporty w formie tabel przestawnych

 3. Odwołania do stałych nazwanych

 4. formuły odwołujące się do aktywnej komórki, a znajdujące się w innym skoroszycie, jeśli ten skoroszyt jest zamknięty.

 1. Aby usunąć wszystkie strzałki śledzące w arkuszu, na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Usuń strzałki Obraz przycisku .

  Uwagi: 

  • Aby wyświetlić oznaczone kolorami poprzedniki dla argumentów w formule, zaznacz komórkę i naciśnij klawisz F2.

  • Aby zaznaczyć komórkę leżącą na drugim końcu strzałki, należy kliknąć dwukrotnie strzałkę. Jeśli komórka jest w innym arkuszu lub skoroszycie, należy kliknąć dwukrotnie czarną strzałkę w celu wyświetlenia okna dialogowego Przechodzenie do, a następnie kliknąć dwukrotnie odpowiednie odwołanie na liście Przejdź do.

  • Wszystkie strzałki śledzące znikają, gdy użytkownik zmieni formułę, którą wskazują strzałki, wstawi albo usunie wiersze lub kolumny bądź usunie albo przeniesie komórki. Aby przywrócić strzałki śledzące po wprowadzeniu jednej z tych zmian, należy ponownie użyć poleceń inspekcji w arkuszu. Aby zachować informacje o oryginalnych strzałkach śledzących, przed wprowadzeniem zmian należy wydrukować arkusz z wyświetlonymi strzałkami śledzącymi.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×