Wyświetlanie raportów o projektach

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje szereg raportów, które służą do analizowania wydajności projektu i zasobów w projekcie lub wielu projektów. Jeśli chcesz interakcyjnie pracować z raportami i zmieniania pól tworzących strukturę raportu można użyć widoków tabeli przestawnej i wykres przestawny. Wszystkie te raporty ułatwić zrozumienie kondycji organizacji w kontekście wydajności projektów i zasobów.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Raportowanie kliknij przycisk Analiza danych.

 2. W polu Wybierz widok zaznacz widok, w którym są wyświetlane informacje żądanego typu.

  Uwaga: administrator serwera określa typy widoków tabeli przestawnej i wykresu przestawnego widocznych dla użytkownika.

 3. Aby zmienić informacje, które będą wyświetlane w widokach tabeli przestawnej i wykresu przestawnego widoki, kliknij przycisk Opcje wyświetlania Obraz przycisku . Zaznacz pola wyboru Pokaż listę pól i Pokaż paski narzędzi, a następnie przeciągnij pola z listy pól do odpowiednich obszarów wierszy i kolumn w widoku tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

 4. Aby wyświetlić więcej szczegółów w widokach tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, w menu Akcje kliknij przycisk Rozwiń. Aby wyświetlić mniejszą ilość szczegółów, kliknij przycisk Zwiń.

  Uwagi: 

  • Aby dowiedzieć się więcej o modyfikowaniu widoków tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, należy kliknąć przycisk Pomoc na pasku narzędzi Tabela przestawna lub Wykres przestawny.

  • Istnieje możliwość utworzenia obrazu widoku tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego i skopiowania tego obrazu do raportu lub dokumentu w sieci Web. W tym celu należy kliknąć pozycję Zapisz tabelę przestawną jako plik GIF lub Zapisz wykres jako plik GIF, a następnie określić lokalizację pliku obrazu.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Microsoft Office Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×