Wyświetlanie poprzednich pozycji w kolumnie z wieloma wierszami tekstu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kolumnę typu Wiele wierszy tekstu można tak skonfigurować, aby podczas edytowania w niej danych poprzednie pozycje były zachowywane, a nie zastępowane. Dzięki tej funkcji można zachować informacje o poprzednich pozycjach w kolumnie, dacie wprowadzenia zmian oraz osobie, która je wprowadziła.

Tworzenie nowej kolumny, którą można tylko dołączać

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę na liście i kliknij polecenie Dodaj kolumnę.

 2. Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny, a następnie kliknij opcję Wiele wierszy tekstu.

 3. W obszarze Dodatkowe ustawienia kolumny w obszarze Dołącz zmiany do istniejącego tekstu kliknij opcję Tak.

 4. Wprowadź inne wymagane zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowa kolumna jest dodawana po prawej stronie istniejących kolumn. Aby przenieść ją w nowe miejsce, należy przeciągnąć jej nagłówek do odpowiedniej lokalizacji.

Modyfikowanie istniejącej kolumny, aby była kolumną, którą można tylko dołączać

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Edytuj/Usuń kolumnę.

 2. Jeśli kolumna nie jest już danych wpisz wiele wierszy tekstu, kliknij wiele wierszy tekstu. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, nie można zmienić typu danych w tej kolumnie. Za pomocą procedury w sekcji Tworzenie nowej kolumny tylko dołączania , musisz utworzyć nową kolumnę.

 3. W obszarze Dodatkowe ustawienia kolumny w obszarze Dołącz zmiany do istniejącego tekstu kliknij opcję Tak.

 4. Wprowadź inne wymagane zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie poprzednich pozycji w kolumnie, którą można tylko dołączać

W przypadku komórki arkusza składnika Access Web Datasheet w kolumnach, które można tylko dołączać, jest wyświetlana tylko najnowsza pozycja. Aby wyświetlić poprzednie pozycje, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, której poprzednie pozycje chcesz wyświetlić, a następnie kliknij polecenie Wyświetlanie pozycji.

  W programie Windows SharePoint Services 3.0 są wyświetlane wszystkie dane dla tego elementu, w tym wszystkie poprzednie pozycje kolumny, którą można tylko dołączać.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×