Wyświetlanie podglądu szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby upewnić się, że formularze oparte na szablonie formularza będą działać zgodnie z oczekiwaniami podczas wypełniania ich przez użytkowników, można wyświetlić podgląd szablonu formularza w celu sprawdzenia jego wyglądu i funkcjonalności. Podgląd szablonu formularza można wyświetlić podczas jego projektowania, aby sprawdzić określony formant lub funkcję. Warto też wyświetlać podgląd szablonu formularza przed jego opublikowaniem.

W tym artykule

Omówienie

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z poziomem zabezpieczeń z pełnym zaufaniem lub z ograniczonym poziomem zabezpieczeń

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z poziomem zabezpieczeń domeny

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z danymi przykładowymi

Omówienie

Podczas projektowania szablonu formularza, możesz za pomocą funkcji Podgląd testowanie funkcji i wygląd szablonu formularza. Podgląd i testowanie szablonu formularza umożliwia Zobacz i Praca z szablonu formularza z perspektywy użytkownika. Po kliknięciu przycisku Podgląd na pasku narzędzi Standardowy formularz oparty na szablonie formularza zostanie otwarty w oddzielnym oknie podglądu. Następnie możesz przetestować szablon formularza przez wprowadzanie danych do kontrolek w celu sprawdzenia różnych funkcji, takich jak formatowanie tekstu, formatowanie warunkowe, reguły, formuły i sprawdzanie poprawności danych. Jeśli używasz poziomy zabezpieczeń lub dodano role użytkowników do szablonu formularza, można również sprawdzić te funkcje podczas wyświetlania podglądu szablonu formularza. Za pomocą okna podglądu umożliwia wykryć błędy w projekcie szablonu formularza, a następnie szybko przełączyć się do okna projektowania, gdzie można je poprawić. Aby zidentyfikować które okno jest w podglądzie lub Projekt pojawia się na pasku tytułu każdego okna.

W przypadku testowania szablonu formularza za pomocą stałego zestawu danych można poprawić wydajność i dokładność testów, używając formularza z danymi przykładowymi zamiast ręcznie wprowadzać dane po każdym wyświetleniu podglądu szablonu formularza. Dane przykładowe to tekst zastępczy, który jest wyświetlany w formantach formularza i stanowi przykład tego, jak tekst będzie wyglądać w formancie wypełnionym przez użytkownika. Dane przykładowe są widoczne tylko po wyświetleniu podglądu szablonu formularza.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza

 1. Aby przetestować rolę użytkownika w szablonie formularza, określ rolę użytkownika, za pomocą której chcesz przetestować szablon formularza.

  Jak?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

  2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

  3. Na liście Wyświetl podgląd jako w obszarze Rola użytkownika kliknij rolę użytkownika, którą chcesz przetestować.

 2. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z poziomem zabezpieczeń z pełnym zaufaniem lub z ograniczonym poziomem zabezpieczeń

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Zabezpieczenia i zaufanie.

 3. W obszarze Poziom zabezpieczeń wyczyść pole wyboru Automatycznie określ poziom zabezpieczeń (zalecane), a następnie kliknij poziom zabezpieczeń, który chcesz zastosować do szablonu formularza.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z poziomem zabezpieczeń domeny

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Zabezpieczenia i zaufanie.

 3. W obszarze Poziom zabezpieczeń wyczyść pole wyboru Automatycznie określ poziom zabezpieczeń (zalecane), a następnie kliknij poziom zabezpieczeń Domena (formularz może uzyskać dostęp do zawartości z domeny, w której się znajduje).

 4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

 5. W polu Domena wpisz nazwę domeny, w której zostanie opublikowany szablon formularza.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z danymi przykładowymi

Jeśli użytkownik planuje wielokrotnie testować szablon formularza, może zaoszczędzić czas, tworząc formularz oparty na szablonie formularza zawierającym dane przykładowe, a następnie konfigurując szablon formularza do używania tych danych przykładowych przy każdym wyświetleniu podglądu szablonu formularza. Dzięki użyciu formularza z danymi przykładowymi użytkownik nie będzie musiał wprowadzać tych samych danych za każdym razem, gdy wyświetla podgląd szablonu formularza.

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Podgląd lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 2. Wpisz dane przykładowe w odpowiednich formantach.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać formularz z danymi przykładowymi, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Zamknij podgląd.

 6. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 7. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

 8. W polu Lokalizacja pliku w obszarze Dane przykładowe kliknij przycisk Przeglądaj.

 9. W oknie dialogowym Przeglądanie przejdź do lokalizacji, w której został zapisany formularz z danymi przykładowymi, kliknij formularz, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 10. Kliknij przycisk OK.

 11. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×