Wyświetlanie podglądu formatów, czcionek i stylów przed ich zastosowaniem

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zobaczyć, jak opcje, takie jak czcionki i szybkie style formatowania będzie wyglądać, zanim klikniesz przycisk Potwierdź, za pomocą funkcji Podgląd na żywo, który znajduje się w wielu programach w Microsoft Office 2007.

Co chcesz zrobić?

Podgląd formatowanie czcionki w programie Word, Excel, Outlook i PowerPoint

Formatowanie w programie Word, Outlook i PowerPoint Preview akapitu

Podgląd szybkie style w programie Word, Outlook, Excel i PowerPoint

Obraz podglądu formatowania w programie Word, Outlook, Excel i PowerPoint

Włączanie lub wyłączanie podglądu na żywo

Podgląd formatowanie czcionki w programie Word, Excel, Outlook i PowerPoint

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Word

Word

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka:

  • Kliknij przycisk Czcionka pole strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na czcionki.

  • Kliknij pole Rozmiar czcionki, Strzałka w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na rozmiarów czcionek.

  • Kliknij przycisk Kolor wyróżnienia tekstu w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolory wyróżnienia lub wypełnienia.

  • Kliknij przycisk Kolor czcionki w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolorów czcionek.

 3. Aby zastosować formatowanie przejrzane, kliknij nazwę wybranej czcionki, rozmiaru czcionki lub koloru.

 4. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Excel

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka:

  • Kliknij przyciskCzcionka pole strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na czcionki.

  • Kliknij pole Rozmiar czcionki w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na rozmiarów czcionek.

  • Kliknij przycisk Kolor wypełnienia w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolory wyróżnienia lub wypełnienia.

  • Kliknij przycisk Kolor czcionki w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolorów czcionek.

 3. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybraną nazwę czcionki, rozmiar czcionki albo kolor na liście.

 4. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Outlook

 1. Tworzenie nowego elementu programu Outlook, na przykład nową wiadomość e-mail.

 2. Zaznacz w treści wiadomości tekst, który chcesz sformatować.

 3. Na karcie wiadomość w grupie Tekst podstawowy:

  • Kliknij czcionki pole strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na czcionki.

  • Kliknij Rozmiar czcionki pole strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na rozmiarów czcionek.

  • Kliknij przycisk Kolor wyróżnienia tekstu w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolory wyróżnienia.

  • Kliknij przycisk Kolor czcionki w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolorów czcionek.

 4. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybraną nazwę czcionki, rozmiar czcionki albo kolor na liście.

 5. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

PowerPoint

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka:

  • Kliknij czcionki pole strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na czcionki.

  • Kliknij Rozmiar czcionki pole strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na rozmiarów czcionek.

  • Kliknij przycisk Kolor czcionki w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolorów czcionek.

 3. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybraną nazwę czcionki, rozmiar czcionki albo kolor na liście.

 4. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Formatowanie w programie Word, Outlook i PowerPoint Preview akapitu

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Word

Word

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit:

  • Kliknij przycisk punktorów w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na style listę punktowaną.

  • Kliknij przycisk Numerowanie w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na style Lista numerowana.

  • Kliknij Cieniowanie przycisku strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolorów cieniowanie.

 3. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl akapitu lub kolor na liście.

 4. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Funkcja cieniowanie jest tylko w programie Word.

Początek strony

Outlook

 1. Utwórz nowy element programu Outlook (na przykład nową wiadomość e-mail).

 2. Zaznacz w treści wiadomości tekst, który chcesz sformatować.

 3. Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Akapit:

  • Kliknij przycisk punktorów w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na style listę punktowaną.

  • Kliknij przycisk Numerowanie w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na style Lista numerowana.

  • Kliknij Cieniowanie przycisku strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na kolorów cieniowanie.

 4. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl akapitu lub kolor na liście.

 5. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

PowerPoint

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit:

  • Kliknij przycisk punktorów w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na style listę punktowaną.

  • Kliknij przycisk Numerowanie w strzałkę w dół, a następnie umieść wskaźnik myszy na style Lista numerowana.

 3. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl akapitu lub kolor na liście.

 4. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Podgląd szybkie style w programie Word, Outlook, Excel i PowerPoint

Szybkie style są wstępnie zdefiniowane formatowanie kombinacje czcionek, kolorów i formatowania akapitu, który pomoże Ci zaoszczędzić czas. Możesz zastosować z galerii szybkich stylów, Dostosowywanie stylów lub utworzyć własne.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Word

Word

 1. Zaznacz tekst lub akapit, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style:

  • W galerii szybkich stylów umieść wskaźnik myszy na style.

   Kliknij przycisk więcej strzałek Obraz przycisku , aby wyświetlić dodatkowe opcje.

  • Kliknij polecenie Zmień style, wskaż pozycję Zestaw stylów i umieść wskaźnik myszy na opcji.

  • Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

  • Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Outlook

 1. Tworzenie nowego elementu programu Outlook, na przykład nową wiadomość e-mail.

 2. Zaznacz w treści wiadomości tekst, który chcesz sformatować.

 3. Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Style:

  • Umieść wskaźnik myszy na style w galerii.

  • Kliknij polecenie Zmień style, wskaż pozycję Zestaw stylów i umieść wskaźnik myszy na opcji na liście.

 4. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

 5. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Excel

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style:

  • Kliknij przycisk Formatuj jako tabelę, a następnie zatrzymaj wskaźnik myszy na różne style.

   Uwaga: Aby zobaczyć różne style zastosowane do tabeli, należy mieć wcześniej zastosowany jakiś styl tabeli.

  • Kliknij pozycję Style komórki, a następnie zatrzymaj wskaźnik myszy na różne style.

  • Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

  • Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

PowerPoint

 1. Utwórz lub otwórz prezentację.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie motywy:

  • W galerii szybkich stylów umieść wskaźnik myszy na motywy.

   Aby wyświetlić i Podgląd dodatkowe opcje, kliknij przycisk więcej strzałek Obraz przycisku .

  • Kliknij pozycję Kolory, a następnie umieść wskaźnik myszy na styl kolorów na liście.

  • Kliknij przycisk czcionki, a następnie umieść wskaźnik myszy na opcji stylu czcionki na liście.

 3. Na karcie animacje w grupie przejścia do tego slajdu:

  • W galerii umieść wskaźnik myszy na style animacji.

   Aby wyświetlić i Podgląd dodatkowe opcje, kliknij przycisk więcej strzałek Obraz przycisku .

  • Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

  • Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Obraz podglądu formatowania w programie Word, Outlook, Excel i PowerPoint

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Word

Word

 1. Zaznacz obraz lub grafikę, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów w obszarze Style obrazu grupy:

  Opcje formatowania narzędzi obrazów

  • W galerii umieść wskaźnik myszy na style obrazów.

   Aby wyświetlić i Podgląd dodatkowe opcje, kliknij przycisk więcej strzałek Obraz przycisku .

  • Kliknij Obramowanie obrazu, a następnie umieść wskaźnik myszy na obramowania obrazu na liście.

  • Kliknij przycisk Efekty obrazów, wskaż kategorię efektów, a następnie umieść wskaźnik myszy na efekty na liście.

  • Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

  • Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

   Wyświetlanie podglądu i stosowania stylów do obrazów nie Modyfikuj plików oryginalnych obrazów. Można wyświetlić podgląd, stosowanie, zmienianie i usuwanie stylów obrazów tak często, jak chcesz.

Funkcja podglądu na żywo jest dostępna dla wielu innych opcji formatowania w programach Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007, w tym dla tabel, wykresów, kształtów i grafik SmartArt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz też:

Początek strony

Outlook

 1. Tworzenie nowego elementu programu Outlook, na przykład nową wiadomość e-mail.

 2. W treści wiadomości Wstaw obraz, który chcesz sformatować. Selelct obraz.

 3. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów w grupie Style obrazu:

  • W galerii umieść wskaźnik myszy na style obrazów.

   Aby wyświetlić i Podgląd dodatkowe opcje, kliknij przycisk więcej strzałek Obraz przycisku .

  • Kliknij Obramowanie obrazu, a następnie umieść wskaźnik myszy na obramowania obrazu na liście.

  • Kliknij przycisk Efekty obrazów, wskaż kategorię efektów i umieść wskaźnik myszy na efekty na liście.

 4. Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

 5. Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Excel

 1. Zaznacz obraz lub grafikę, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów w obszarze Style obrazu grupy:

  Opcje formatowania narzędzi obrazów

  • W galerii umieść wskaźnik myszy na style obrazów.

   Aby wyświetlić i Podgląd dodatkowe opcje, kliknij przycisk więcej strzałek Obraz przycisku .

  • Kliknij Obramowanie obrazu, a następnie umieść wskaźnik myszy na obramowania obrazu na liście.

  • Kliknij przycisk Efekty obrazów, wskaż kategorię efektów i umieść wskaźnik myszy na efekty na liście.

  • Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

  • Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

   Wyświetlanie podglądu i stosowania stylów do obrazów nie modyfikuje plików oryginalnych obrazów. Można wyświetlić podgląd, stosowanie, zmienianie i usuwanie stylów obrazów tak często, jak chcesz.

Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu w programie Excel, zobacz Pokaz: Poznaj doskonale program Excel 2007.

Początek strony

PowerPoint

 1. Zaznacz obraz lub grafikę, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów w obszarze Style obrazu grupy:

  Opcje formatowania narzędzi obrazów

  • W galerii umieść wskaźnik myszy na style obrazów.

   Aby wyświetlić i Podgląd dodatkowe opcje, kliknij przycisk więcej strzałek Obraz przycisku .

  • Kliknij Obramowanie obrazu, a następnie umieść wskaźnik myszy na obramowania obrazu na liście.

  • Kliknij przycisk Efekty obrazów, wskaż kategorię efektów i umieść wskaźnik myszy na efekty na liście.

  • Aby zastosować formatowanie wyświetlone w podglądzie, kliknij wybrany styl na liście.

  • Aby anulować live Podgląd bez stosowania zmian, naciśnij klawisz ESC.

   Wyświetlanie podglądu i stosowania stylów do obrazów nie modyfikuje plików oryginalnych obrazów. Można wyświetlić podgląd, stosowanie, zmienianie i usuwanie stylów obrazów tak często, jak chcesz.

Początek strony

Włączanie i wyłączanie podglądu na żywo

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Word

Word

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a w dolnej części okna dialogowego kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz podgląd na żywo.

Uwaga: Funkcja Podgląd na żywo jest domyślnie włączona w we wszystkich programach Microsoft Office 2007, które obsługują. Każdy program zapamiętuje preferencji Podgląd na żywo niezależnie od innych programów.

Początek strony

Outlook

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a w dolnej części okna dialogowego kliknij przycisk Opcje programu Outlook.

 2. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz podgląd na żywo.

  Uwaga: Funkcja Podgląd na żywo jest domyślnie włączona w we wszystkich programach Microsoft Office 2007, które obsługują. Każdy program zapamiętuje preferencji Podgląd na żywo niezależnie od innych programów.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a w dolnej części okna dialogowego kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz podgląd na żywo.

  Uwaga: Funkcja Podgląd na żywo jest domyślnie włączona w we wszystkich programach Microsoft Office 2007, które obsługują. Każdy program zapamiętuje preferencji Podgląd na żywo niezależnie od innych programów.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a w dolnej części okna dialogowego kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz podgląd na żywo.

  Uwaga: Funkcja Podgląd na żywo jest domyślnie włączona w we wszystkich programach Microsoft Office 2007, które obsługują. Każdy program zapamiętuje preferencji Podgląd na żywo niezależnie od innych programów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×